Yimpaş Holding A.Ş., Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş., (Yimpaş İhtiyaç A.Ş.) ve Yimpaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yimpaş Gıda A.Ş.) ortaklarının hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Kurulumuzca yapılan incelemelerde, Yimpaş Holding A.Ş., Yimpaş Gıda A.Ş. ve Yimpaş İhtiyaç A.Ş. ortaklık pay defterlerinde yer alan bilgilerin söz konusu şirketlerin ortaklık durumlarına ilişkin gerçek bilgileri yansıtmadığı, bu şirketlerin ortaklık durumlarının ikinci kayıt tutulmak suretiyle izlendiği, ikinci kayıtlara ilişkin ortaklık pay defterlerinde gözükmeyen kişilere açığa düzenlenmiş hisse senedi devir sözleşmelerinin verildiği, İsviçre'de kurulu Yimpaş Group A.G ve Almanya'da kurulu Yimpaş Verwaltungs Gmbh adlı şirketlere ait hisselerle Türkiye'de kurulu Yimpaş Grubu şirketlerinin hisselerinin takas edildiği, bu takas işlemi sırasında kendisine Türkiye'de kurulu Yimpaş Grubu Şirketi hissesi verilen kişilerin yeni pay durumlarının da bu şirketlere ait ortaklık pay defterlerinde yer almadığı tespit edilmiş olup, hisse senedi takas işlemlerinden ve ortaklık yapısına ilişkin tutulan ikinci kayıtlardan dolayı ellerinde açığa düzenlenmiş Yimpaş Holding A.Ş., Yimpaş Gıda A.Ş. ve Yimpaş İhtiyaç A.Ş.'ye ait hisse devir sözleşmesi bulunan ve ortaklık pay defterlerinde gözükmeyen kişilerin ortaklık tespit davaları ve pay defterine kayıt için ifa davaları açmaları mümkündür. Bu çerçevede, adı geçen şirketler tarafından Kurulumuza ibraz edilmiş resmi pay defteri bilgilerinin İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'den başvuruda bulunarak temin edilmesi ve ortakların kendilerinde bulunan belgelerle karşılaştırarak resmi kayıtlarda yer almaması halinde dava açılması gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın maddi ve manevi olarak zarara uğramamaları için, Takasbank A.Ş.'nin aşağıdaki adresine, faksına, e-mailine ve/veya telefon numaralarına başvurmaları ve web adresinden bilgi edinmeleri mümkündür.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi,Borsa İstanbul Caddesi,No:4 Sarıyer 34467 İstanbul

Telefon: +90 212 315 2323

Faks : +90 212 3152526

E-posta: yimpasduyuru@takasbank.com.tr

Web Sitesi:  Web sitemizde konuyla ilgili bilgi bulunmamaktadır.

Takasbank'a yapılacak başvuruların yazılı olarak cevaplandırılması için aşağıda yer alan bilgi ve belgelerin Takasbank'a elden, faks yoluyla veya posta ile iletilmesi gerekmektedir.

  • Başvuru dilekçesi (ortağın adres bilgisini içerecek şekilde)
  • Nufüs cüzdanı veya ehliyet fotokopisi
  • Ortaklık belgesi, hisse devir sözleşmesi vb. evrakın fotokopisi