Kurulumuza ulaşan duyum ve bilgiler çerçevesinde; Kurulumuzun adı kullanılarak çeşitli şirket, kurum ve kuruluşlara ödemeli posta gönderildiği anlaşılmaktadır. Kurulumuzun, bir devlet kurumu olması cihetiyle böyle bir uygulamaya gitmesi söz konusu değildir. Kurulumuz adı ile tarafınıza ulaşan ve bedeli tarafınızdan ödenecek paket ve/veya mektupları kabul etmemeniz gerekmektedir. Böyle bir olay vukuunda, Kurulumuza başvurarak bilgi alınması, yaşanacak maddi kayıpları önleyecektir.