Sermaye Piyasası Kurulu'nun hazırladığı "Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği" ile "Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği" Kasım 2001 ayında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak Kurulumuz, gerek mali sektörden, gerekse reel sektörden gelen talepleri ve 2003 yılında vergi mevzuatı açısından ülke genelinde enflasyon muhasebesi uygulamasına geçileceği yönündeki beyanları dikkate alarak, Tebliğ hükümlerinin uygulamasına 01.01.2003 tarihinden itibaren başlanmasına karar vermiştir. Dileyen işletmeler 31.12.2001 tarihinde söz konusu Tebliğlerdeki hükümleri uygulamaya başlayabileceklerdir.

Anılan Tebliğlerin yürürlük maddelerinde değişiklik yapan Tebliğler, 17.01.2002 tarih ve 24643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.