(Kurulumuzun 21.05.2007 - 25.05.2007 tarih ve 2007/21 sayılı Haftalık Bülten'inde ilan edilmiştir.)

Kurulumuzun 23.05.2007 tarih ve 20/571 sayılı toplantısında; Kurulumuz kaydında bulunan medya şirketlerince yayımlanan gazete ve dergilerde yer alan çeşitli yazılar nedeniyle ilgili şirketler ve yazarları aleyhine açılan manevi tazminat davaları ile ilgili olarak, bu şirketlerce ayrılan karşılık ve ödenen tazminat tutarları ile yazarları tarafından ödenen tutarlar hakkında yıllık olağan genel kurul toplantılarında gündem maddesi konulmak suretiyle Şirket ortaklarının düzenli ve ayrıntılı olarak bilgilendirilmesi gerektiğine karar verilmiştir.