MKYO :: Başvuru Süreçleri :: Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı
Printer Friendly


Menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının kayıtlı sermaye tavanını artırmak amacıyla esas sözleşme değişikliği yapmak isteyen şirket yetkililerinin aşağıda yer alan dilekçe ve form ile bu form ekinde yer alan bilgi ve belgeleri doldurarak Kurul’a başvuruda bulunması gerekmektedir.

Başvuru dilekçesi
FORM MKYO-4/KSTA: Menkul kıymetler yatırım ortaklığı kayıtlı sermaye tavanı artırımı başvuru formu


Son güncelleme : 01.04.2008 @ 10:39

Geri Bildirim