Basın Duyuruları
Printer Friendly

BaşlıkDuyuru TarihiGösterKaydet
Basın Duyurusu 13.04.2017
Sermaye Piyasası Kurulu Meslek Personel Yardımcılığı Giriş Sınavı 05.04.2017
Gayrimenkul Sertifikalarına İlişkin Açıklama 31.03.2017
II-15.1a sayılı ve VII-128.6a sayılı Tebliğler Hakkında 10.02.2017
Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de (III-37.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında 10.02.2017
Kurul Karar Organı'nın 03.02.2017 tarihli Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru 03.02.2017
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Basın Duyurusu 03.02.2017
Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkinda Tebliğ ile İlgili Basın Duyurusu 01.02.2017
5'inci İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu Toplantısı İstanbul'da Gerçekleştirildi 27.10.2016
Borsa İstanbul Bünyesinde Para Piyasası Oluşturulması Hakkında SPK Basın Duyurusu 13.10.2016
Borsa Dışı İşlemlerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarla İlgili Olarak Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Nezdinde Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Oluşturulmasına İlişkin Duyuru 18.08.2016
Kamuoyuna Duyuru 27.07.2016
Geri Alınan Paylara İlişkin Basın Duyurusu Hakkında Ek Açıklama 25.07.2016
Kamuoyuna Duyuru 22.07.2016
Basın Duyurusu 21.07.2016
Kamuoyuna Duyuru 20.07.2016
Kamuoyuna Duyuru 16.07.2016
Basın Açıklaması 24.06.2016
Özelleştirme Uygulamaları ve Altyapı Yatırımlarının Finansmanı Çalıştayı 13.05.2016
Sermaye Piyasası Kurulu IOSCO Yönetim Kurulu'na Seçildi 12.04.2016
Sermaye Piyasası Kurul'unun 23/03/2016 tarih ve 10/328 sayılı Kararı 23.03.2016
İstanbul Tahkim Merkezi Web Sitesi 12.02.2016
Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi'nin İzahname Standartlarının AB Düzenlemeleri ile Denkliğine İlişkin Görüşü Hakkında Duyuru 09.02.2016
Kurulumuza Yapılacak İhraç Başvurularında Talep Edilecek Risk ve Çek Raporları'na İlişkin Duyuru 01.02.2016
Pay İzahname Formatları ile Düzenleme Kılavuzlarına İlişkin Duyuru 12.01.2016
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile başlatılan "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'na Destek" konulu projeye ilişkin duyuru 06.01.2016
SPK'nın finansal eğitim alanındaki çalışmaları, Child and Youth Finance International tarafından "En İyi Ülke Uygulaması" ödülüne layık görüldü 25.12.2015
Portföy Yönetim Sektörünün 100 milyar TL'na Ulaşması ve Türk Ekonomisine Katkıları Konulu Toplantıya İlişkin Basın Duyurusu 07.12.2015
SPK ile Brunei Para Otoritesi (Autoriti Monetari Brunei Darussalam-AMBD) Arasında İkili İşbirliği Mutabakatı İmzalandı 19.11.2015
2015 Türkiye Finansal Okuryazarlık Araştırmasına İlişkin Basın Duyurusu 05.10.2015
Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Basın Açıklaması 07.09.2015
İlk Başkanımız Sayın Prof. Dr. İsmail Türk'ü Kaybettik 03.08.2015
Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber 15.05.2015
Basın Açıklaması 07.05.2015
10 Nisan 2015 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek "G20/OECD Kurumsal Yönetim Forumu" 08.04.2015
Aracı Kurumlar Tarafından Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı 11.03.2015
Basın Açıklaması 26.02.2015
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'na İlişkin Basın Duyurusu 08.01.2015
Pay Alım Teklifi Tebliği Taslağı 19.12.2014
Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Taslağına İlişkin Basın Duyurusu 17.12.2014
Finansal Eğitim Ulusal Stratejimiz, OECD/INFE üye ülkeleri ile paylaşıldı 02.12.2014
Sermaye Piyasası Kurulu Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) Danışma Konseyi Üyeliğine Seçildi 01.12.2014
SPK ile Katar Finansal Piyasalar Otoritesi arasında İkili İşbirliği Anlaşması imzalandı 11.11.2014
3'üncü İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu İstanbul'da yapılıyor 11.11.2014
Aracı Kurum ve Bankaların III-37.1 ve III-39.1 sayılı Tebliğler Uyarınca Kurul'a Yapacağı Başvurularda Aranacak Bilgi ve Belgeler 15.10.2014
Sermaye Piyasası Kurulu Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO)'nün Yönetim Kuruluna Seçildi 30.09.2014
Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nin Yurtdışına Satışı Konusunda NASDAQ OMX'le Anlaştı 26.09.2014
AFD Yatırım Hizmetleri ve Kuruluşları Rehberi 25.09.2014
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin İhraç ve Tertip İhraç Belgesi Ekleri 18.09.2014
BASIN AÇIKLAMASI 04.09.2014
Pay Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 02.09.2014
Ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç belgesi ile tertip ihraç belgesi formatları 22.08.2014
Halka arz edilmeksizin ve/veya yurtdışında gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarında kullanılacak başvuru formu 21.08.2014
Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 14.08.2014
Sermaye Piyasası Kurulu Personel Alımı Yazılı Sınav Duyurusu 11.08.2014
Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı'na İlişkin Basın Duyurusu 24.07.2014
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'ndaki Aktif Pazarlama Anlaşmalarında Yer Alacak Asgari Unsurlar 22.07.2014
İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 17.07.2014
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı'na Dair Basın Duyurusu 15.07.2014
Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliğine İlişkin Açıklama 02.07.2014
Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber 30.06.2014
Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Tebliğler 23.06.2014
Yatırım Fonları ile ilgili Çeşitli Hususlar ile Yerindelik ve Uygunluk Testine İlişkin Duyuru 20.06.2014
2013 Yılı Sermaye Piyasası Kurulu Faaliyet Raporu Yayınlanmıştır 20.06.2014
Yatırım Fonu Katılma Paylarının Pazarlanması Ve Dağıtımına İlişkin Sözleşmelerin Asgari Unsurları 20.06.2014
Yatırımcılar İçin Altyapı Finansman Araçlarının Geliştirmesine İlişkin Konferans İstanbul'da Düzenleniyor 19.06.2014
Piyasa Bozucu Eylemler ile Yöneticilerin Kazanç İadelerine İlişkin Tebliğlere Yönelik İlke Kararları Hakkında Basın Duyurusu 09.06.2014
Finansal Tabloların Yayınlanma Sürecindeki İşlemlere İlişkin İlke Kararı Hakkında Basın Duyurusu 29.05.2014
OECD/INFE'nin finansal eğitim alanında 2014 yılındaki ilk konferansı İstanbul'da düzenleniyor 22.05.2014
Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Basın Duyurusu 20.05.2014
Uygunluk ve Yerindelik Testleri 16.05.2014
Yabancı Yatırım Fonu Paylarının Türkiye'de Satışı Amacıyla Kurulumuza Yapılacak Başvurular 05.05.2014
Kurulumuzdaki Yeni Görevlendirmeler 25.04.2014
Konut Finansmanı Fonu Kuruluşu Başvurularına İlişkin Basın Duyurusu 24.04.2014
SPK Kompozisyon Yarışmasında dereceye giren eserler belli oldu 22.04.2014
SPK ve OECD tarafından düzenlenecek "Finansal Eğitimde Küresel ve Avrupa Çapında Eğilimler" Konulu Uluslararası Konferans Duyurusu 15.04.2014
Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Taslağı İle Yatırımcı Bilgi Formu Taslağına İlişkin Basın Duyurusu 10.04.2014
Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kurulumuza Yapılacak Başvurulara İlişkin Basın Duyurusu 08.04.2014
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsüne İlişkin Basın Duyurusu 02.04.2014
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsüne İlişkin Basın Duyurusu 02.04.2014
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş'ın Sermaye Piyasası Kurulu İkincil Düzenleme Çalışmaları ve 2014-2016 Stratejik Planına İlişkin Basın Açıklaması 01.04.2014
Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe İlişkin Basın Duyurusu 29.03.2014
Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı Duyurusu 12.03.2014
Kurulumuz İle Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalanmıştır 25.02.2014
Üniversite Öğrencilerine Yönelik Eğitim Semineri Tamamlandı 07.02.2014
Tekzip Duyurusu 27.01.2014
Portföy Saklama Hizmetinde Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Basın Duyurusu 25.12.2013
Sermaye Piyasası Kurulu Basın Açıklaması 24.12.2013
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyelerinin Vereceği Değerleme Hizmetlerine İlişkin 2014 Yılı İçin Belirlenen Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları 19.12.2013
Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Basın Duyurusu 27.11.2013
Kira Sertifikaları İzahname Standartları ile Düzenleme Kılavuzlarına İlişkin Duyuru 31.10.2013
Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği Basın Açıklaması 23.10.2013
2'nci İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu İstanbul'da Düzenleniyor 18.09.2013
13 AB Üye Ülkesi ile 3 Avrupa Ekonomik Alanı Ülkesinin Yetkili Otoriteleri ile Alternatif Yatırım Fonlarının Gözetiminde İşbirliği Amaçlı Mutabakat Zabıtları İmzalandı 29.08.2013
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye ilişkin duyuru 15.08.2013
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliğine ilişkin duyuru 14.08.2013
Yatırımcı Tazmin Merkezi Web Sitesi Kullanıma Açılmıştır 02.08.2013
Pay ve Borçlanma Araçları İzahname Standartları İle Düzenleme Kılavuzlarına İlişkin Duyuru 19.07.2013
Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğe İlişkin Basın Duyurusu 19.07.2013
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Takas Yönetmeliği Basın Duyurusu 18.07.2013
İslami Finansman Araçları Konferansı 17.06.2013
Sermaye Piyasası Kurulu 2012 Yılı Faaliyet Raporu Yayımlandı 10.06.2013
Kale Seramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Seramik Sanayi Anonim Şirketi'nin Kalevit Saniter Seramik Sanayi Anonim Şirketi'ni Devralma Yoluyla Birleşmesine İlişkin Duyuru 31.05.2013
Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkmenistan Maliye Bakanlığı Arasında İkili İşbirliği Mutabakatı 30.05.2013
Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik Basın Duyurusu 30.05.2013
CYFI Çocuk ve Gençlik Finans Zirvesi'nin İkincisi Bu Yıl İstanbul'da Düzenleniyor 06.05.2013
Sermaye Piyasası Kurulu Heyeti Erzurum'da 30.04.2013
SPK Kompozisyon Yarışmasında Dereceye Giren Eserler Belli Oldu 22.04.2013
Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Basın Duyurusu 13.03.2013
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye İlişkin Basın Duyurusu 11.03.2013
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyelerinin Vereceği Değerleme Hizmetlerine İlişkin 2013 Yılı İçin Belirlenen Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları 09.03.2013
İzahnameye ve İhraç Belgesine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı 13.02.2013
İzahname ve Sirküler Formatları ile Kullanım Kılavuzları Bilgi Formu 13.02.2013
Payların İlk Halka Arzı ile Payları Borsa'da İşlem Gören Şirketlerin Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımlarında Uygulanacak Kurallar 12.02.2013
SPK ile Anadolu Üniversitesi Arasında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı 31.01.2013
Yeni Sermaye Piyasası Kanununda Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı Düzenlemesine İlişkin Açıklama 07.01.2013
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde hazırlanan "İhraç Belgeleri" 05.01.2013
Kurul Ücretleri Yeniden Belirlendi 04.01.2013
Sermaye Piyasası Kurulu Başkan ve Üyeleri Belli Oldu 31.12.2012
Avrasya Toplantısı Basın Duyurusu Aralık 2012 İstanbul 13.12.2012
"Türkiye Finansal Yeterlilik Araştırması" Sonuç Raporu Hazırlandı 16.11.2012
Halka Arz Zirvesi İzmir ve Denizli?de Düzenleniyor 22.10.2012
"Small Business Capital Formation" Semineri Basın Duyurusu 17.10.2012
Sermaye Piyasası Kurulu ve Maldivler Sermaye Piyasalarını Geliştirme Otoritesi (CMDA) Arasında İşbirliği 26.09.2012
SPK ile Tunus Finansal Piyasalar Otoritesi Arasında İkili İşbirliği Mutabakatı İmzalandı 26.09.2012
İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyici Forumu İstanbul'da Başladı 26.09.2012
"Sermaye Piyasası Kurulu 30. Yıl Kitapçığı" Yayınlandı 07.09.2012
Virgin Gold Mining Corporation ile İlgili Duyuru 29.08.2012
Açığa Satış İşlemlerine İlişkin Basın Duyurusu 31.07.2012
Devlet İç Borçlanma Araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdinde Müşteri İsmine Saklanmasına ve İzlenmesine Başlandı 04.07.2012
OECD, SPK ve İMKB İşbirliği ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Borsalar Toplantısı İstanbul?da Yapıldı 22.06.2012
Bazı İnternet Sitelerinde İkili Opsiyon Adı Altında Sunulan Hizmetler Hakkında Duyuru 11.06.2012
SPK Başkanı Vedat Akgiray IOSCO Kurulu Başkan Yardımcısı Oldu 21.05.2012
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Faaliyet Yetki Belgesi Başvurusu Yapan Aracı Kurumlara İlişkin Bilgi 04.05.2012
SPK Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni Duyurusu 04.05.2012
26.04.2012 Tarih Ve 28275 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Menkul Kıymetler Borsalarına İlişkin Yönetmelikler Hakkında Basın Açıklaması 26.04.2012
Çocuklara ve Gençlere Yönelik Uluslararası Finans Zirvesinde SPK Kompozisyon Yarışması Projesi ile İkincilik Ödülüne Layık Görüldü 10.04.2012
Sermaye Piyasası Kurulu 2011 Yılı Faaliyet Raporu Yayınlandı 06.04.2012
Sermaye Piyasası Kuruluşları Yatırımcı Seferberliği İşbirliği Protokolü İmzalandı 05.03.2012
Yatırımcı Seferberliği Protokolü Basın Duyurusu 02.03.2012
Sermaye Piyasaları Web Tabanlı Bilgi Yarışmasına İlgi Artarak Devam Ediyor 29.02.2012
Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı 29.02.2012
Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Basın Duyurusu 29.02.2012
Payları Serbest İşlem Platformunda İşlem Görecek Halka Açık Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği Hakkında Duyuru 11.02.2012
Sermaye Piyasası Kurulu OECD İle Birlikte İstanbul'da İki Günlük Konferans Düzenliyor 26.01.2012
SPK Tarafından "Sermaye Piyasaları Bilgi ve Farkındalık Araştırması" Gerçekleştirildi 18.01.2012
Borsada İşlem Görmeyen Halka Açık 84 Şirketin 55'i Borsaya Geliyor 30.11.2011
SPK ile Kore Finansal Hizmetler Komisyonu ve Finansal Denetim Otoritesi arasında İkili İşbirliği Anlaşması imzalandı 25.11.2011
Kurumsal Yönetim İlkeleri Değişiklik Taslağı 04.11.2011
Kira Sertifikaları ile Kurul Kaydında Olup Borsa'da İşlem Görmesine Karar Verilen Şirketlerden Alınacak Kurul Kayıt Ücretindeki Değişiklikler Hakkında 23.10.2011
Seri:IV, No:54 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Hakkında Açıklama 11.10.2011
Aracı Kurum Hesap Planı ve Planın Kullanım Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 10.10.2011
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 10.10.2011
Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 10.10.2011
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesinde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar 27.09.2011
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Duyuru 26.09.2011
SPK ile Pakistan Menkul Kıymetler Komisyonu arasında İkili İşbirliği Anlaşması imzalandı 14.09.2011
Sermaye Piyasası Kurulunun Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Duyurusu 24.08.2011
Açığa Satış İşlemlerine İlişkin Basın Duyurusu 11.08.2011
Hisse Geri Alımlarına İlişkin Basın Duyurusu 11.08.2011
Temmuz 2011 Beklenti Anketi 05.08.2011
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:VI, No:30) 05.08.2011
Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 122) 28.07.2011
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 29) 28.07.2011
Sermaye Piyasası Kurulu ve ABD Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu Arasında 'Düzenleyici Diyalog' Anlaşması İmzalandı 22.07.2011
Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Basın Duyurusu 21.07.2011
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Basın Duyurusu 20.07.2011
Seri: IV No: 41 Tebliğ Değişikliği Hakkında Açıklama 20.07.2011
Haziran 2011 Beklenti Anketi 07.07.2011
OECD Toplantısı Duyurusu 05.07.2011
Seri:I, No:31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği"nin Uygulamasına İlişkin Duyuru 16.06.2011
SPK'nın 'Borsa Operasyonu' Davaları Sürüyor 14.06.2011
Seri:I, No:40 "Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği"nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Duyuru 10.06.2011
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Duyuru 07.06.2011
Mayıs 2011 Beklenti Anketi 07.06.2011
Çin ve Tayland Heyetleri SPK'yı Ziyaret Etti. 07.06.2011
SPK, TİM ile İşbirliği Protokolü İmzaladı 26.05.2011
Sermaye Piyasası Kurulu 2010 Yılı Faaliyet Raporu Yayınlandı 23.05.2011
Sermaye Piyasası Kurulu Kompozisyon Yarışması Dereceye Giren Eserler 09.05.2011
Nisan 2011 Beklenti Anketi 05.05.2011
Yatırım Yapıyorum Web Sitesi "Altın Örümcek En İyi Web Sitesi" yarışmasında finalist olmuştur 08.04.2011
Mart 2011 Beklenti Anketi 07.04.2011
Bilgi, Belge Ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 75) 01.04.2011
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 40) 01.04.2011
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'ine İlişkin Açıklama 28.03.2011
Seri: X, No: 22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ"de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Basın Duyurusu 26.03.2011
Kurul Üyeliğine Atama 19.03.2011
Seri IV, No: 39 "İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği" nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Duyuru 16.03.2011
Seri:IV, No:41 "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği" nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Duyuru 16.03.2011
Seri:II, No:27 sayılı Tebliğ 8.3.2011 tarihli ve 27868 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır 15.03.2011
Seri XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Basın Duyurusu 09.03.2011
Seri X, No: 22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Basın Duyurusu 09.03.2011
Form and Principles in Global Financial Regulation seminer duyurusu 08.03.2011
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi Şubat 2011 07.03.2011
İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencileri Arası Kompozisyon Yarışması 28.02.2011
Sermaye Piyasası Kurulu ile Boğaziçi Üniversitesi Eğitim ve Araştırmada İşbirliği Yapıyor 18.02.2011
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi Ocak 2011 08.02.2011
Sermaye Piyasası Kurulu ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Finans Piyasası Gözetim ve Düzenleme Kurumu arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı 03.02.2011
Seri VIII, No: 34 Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Basın Duyurusu 29.01.2011
SPK Yatırımcılara Yönelik Yeni Bir Web Sitesi Hazırladı 19.01.2011
İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları Bir Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıkların Özel Durum Açıklamaları 07.01.2011
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında çıkan haberlere ilişkin Basın Açıklaması 29.12.2010
Kasım 2010 Beklenti Anketi 07.12.2010
SPK ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, akademik araştırma alanında işbirliği gerçekleştirdi 03.11.2010
Kurulumuzun çeşitli tebliğlerinde değişiklik yapan Tebliğler Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir 25.10.2010
Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının ve Depo Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği 25.10.2010
SPK ile Birleşik Arap Emirlikleri Menkul Kıymetler ve Emtia Otoritesi arasında İkili İşbirliği Anlaşması imzalandı 13.10.2010
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi, Eylül 2010 07.10.2010
Yatırım fonlarına ait yönetim ücreti ile giriş-çıkış komisyonları bilgilerine, Kurulumuzun web sitesinden ulaşılabilinmektedir. 22.09.2010
Brüt Takas Uygulaması 21.09.2010
Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapıldı 13.09.2010
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi, Ağustos 2010 07.09.2010
Emeklilik Yatırım Fonlarının karşılaştırma ölçütleri hakkında duyuru 24.08.2010
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda Satılacak Borçlanma Araçlarına İlişkin Duyuru Metni 23.08.2010
Yatırım fonlarına uygulanan yönetim ücretlerine ve karşılaştırma ölçütlerine ilişkin duyuru 20.08.2010
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi, Temmuz 2010 06.08.2010
Yeni İşlem Yasağı Kuralları 30.07.2010
Payları İMKB'de İşlem Gören Şirketlerin Borsa Kotundan Çıkma Kuralları 30.07.2010
Seri: VII, No: 10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Yapılacak Değişiklikler Hakkında Basın Duyurusu 25.07.2010
İMKB Hisse Senedi Piyasası İşlem Kurallarında Yapılan Değişiklikler 23.07.2010
SPK ile Azerbaycan Menkul Kıymetler Devlet Komitesi arasında İkili İşbirliği Anlaşması imzalandı 13.07.2010
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi, Haziran 2010 07.07.2010
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 28) Hakkında Basın Duyurusu 05.07.2010
Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin Tebliğ Değişikliği Hakkında Basın Duyurusu 02.07.2010
Sermaye Piyasası Kurulu Hizmet Envanteri ve Hizmet Standartları Tablosu [zip] 25.06.2010
Anonim Şirketler, Sermaye Piyasası Hukukunda Güncel Gelişmeler, Türk - Alman Sempozyumu Hakkında Basın Duyurusu 24.06.2010
Kurulumuz Kurumsal Yönetim İlkelerinin gözden geçirilmesi yönündeki çalışmalar başlatılmıştır. 16.06.2010
Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Yönetmelik'te değişiklik yapıldı 11.06.2010
Faktoring Şirketine İlişkin Haber Hakkında Basın Duyurusu 09.06.2010
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi, Mayıs 2010 08.06.2010
SPK Başkanı Prof. Dr. A. Vedat AKGİRAY, IOSCO Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi Başkanlığına Seçildi 08.06.2010
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Kuruluş Genel Kurul Toplantısı Hakkında Basın Duyurusu 04.06.2010
SPK ve IOSCO işbirliği ile düzenlenen eğitim semineri hakkında basın duyurusu 25.05.2010
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Kuruluş Genel Kurulu Hakkında Duyuru 24.05.2010
Seri: I, No: 41 "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Hakkında Basın Duyurusu 09.05.2010
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi, Nisan 2010 07.05.2010
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Kuruluş Genel Kuruluna İlişkin Üye Listesinin Askıya Çıkarılması ve Genel Kurula Kabul Hakkında Duyuru 22.04.2010
Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu ile Kurulumuz arasında Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. 21.04.2010
Seri: VIII, No: 68 Sayılı "Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Hakkında Basın Duyurusu 15.04.2010
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Kuruluş Genel Kurulu Daveti ve Üye Listesi 13.04.2010
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi, Mart 2010 07.04.2010
Seri: VIII, No: 66 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" Hakkında Basın Duyurusu 03.04.2010
Seri: I, No: 40 sayılı "Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği" Hakkında Basın Duyurusu 03.04.2010
"Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" Hakkında Basın Duyurusu 01.04.2010
İzahname formatları ile hazırlanmalarına ilişkin kılavuzlarda proforma finansal bilgiler ile sulanma etkisinin daha iyi anlaşılabilmesine yönelik ek açıklamalar yapılmıştır. 31.03.2010
Brüt Takas Uygulaması ve Yeni Gözetim Çalışmalarına İlişkin Basın Duyurusu 30.03.2010
"Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" (Seri: VI, No: 27) Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 30.03.2010
Sermaye Piyasalarında Yatırım Danışmanlığı Mevzuatına İlişkin Basın Duyurusu 26.03.2010
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne Üyelik Hakkında Duyuru-2 24.03.2010
"Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" (Seri: III, No: 42) Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 23.03.2010
Repo-Ters Repo, Belge Kayıt Düzeni ve Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Tebliğlerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Duyuru 18.03.2010
Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Tebliğ'de Değişikliğe İlişkin Duyuru 18.03.2010
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi, Şubat 2010 05.03.2010
Kurulumuzun 04/03/2010 tarih ve 5/139 sayılı Kararı 05.03.2010
Yeni izahname ve sirküler formatları ile kullanım kılavuzları hakkında açıklama 26.02.2010
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ile ilgili basın duyurusu 24.02.2010
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi, Ocak 2010 19.02.2010
Sermaye Yeterliliği Tablolarının E-İmzalı Gönderimi Hakkında Ek Açıklama 17.02.2010
Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı 16.02.2010
Sermaye Yeterliliği Tablolarının Elektronik İmzalı Olarak Gönderimi 13.02.2010
UMPAŞ Holding A.Ş. nin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Bilgi Formu 10.02.2010
Aracı Kuruluş Varantı ihraçları için İzahname ve Sirküler Formatları ile İzahname Hazırlama Kılavuzu'na ilişkin taslaklar 27.01.2010
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne Üyelik Hakkında Duyuru 07.01.2010
"Türkiye Sermaye Piyasası Danışma Konseyi" oluşturuldu 06.01.2010
"Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" (Seri: VI, No: 26) Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 01.01.2010
Pay ihraçları için İzahname ve Sirküler Formatları ve İzahname Hazırlama Kılavuzu'na ilişkin taslaklar 23.12.2009
Elektronik ortamda yapılan yorum, tavsiye ve danışmanlık faaliyetlerine karşı yatırımcıların uyarılması 14.12.2009
Seri: II, No: 23 sayılı "Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 25.11.2009
Seri: VII, No: 38 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 14.11.2009
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 25.10.2009
Seri: V, No: 113 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e ilişkin basın duyurusu 23.10.2009
Seri: V, No: 111 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e ilişkin basın duyurusu 23.10.2009
Kombassan İnşaat Tarım ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. nin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Bilgi Formu 29.09.2009
Kombassan İnşaat Tarım ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. nin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Bilgi Formu 29.09.2009
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı 16.09.2009
"Çalkantılı Dönemlerde Piyasayı Koruma: Menkul Kıymet Düzenleyici Kuruluşlarının Gözetim, İnceleme ve Denetimi" başlıklı SPK-SEC ortak uluslararası eğitim programı hakkında ek açıklama 14.09.2009
Borsa şirketlerince verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili Kurul İlke Kararı 10.09.2009
SPK Kayda Alma Ücretlerinde değişiklik yapıldı 04.09.2009
Hisse Geri Alımına İlişkin Basın Duyurusu 03.09.2009
Özel Sektör Borçlanma Araçları İhraç Limitleri Yeniden Belirlendi 03.09.2009
"Çalkantılı Dönemlerde Piyasayı Koruma: Menkul Kıymet Düzenleyici Kuruluşlarının Gözetim, İnceleme ve Denetimi" başlıklı uluslararası eğitim programı 02.09.2009
Çağrı Yoluyla Anonim Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliğine İlişkin Basın Duyurusu 02.09.2009
Kurulumuzun 12/08/2009 tarih 25/706 sayılı Kararı 14.08.2009
Sermaye Piyasasında Yeni Bir Araç: Aracı Kuruluş Varantı 14.07.2009
Sermaye Yeterliliği Tablolarının E-İmzalı Gönderimi Hakkında Açıklama 30.06.2009
Piyasayı Bozucu İşlemlerle Mücadelede Yeni Bir Adım: Yatırımcıların MKK'da Hesap Açımında Kimlik Bildirimi (Sicil Numarası Alma) İçin Tanınan 7 Günlük Süre Kaldırılıyor 29.04.2009
Halka Açık Şirketlere Yeni Sermaye İmkanı 22.04.2009
10/04/2009 Tarihli "Manipülatörleri Teknik Hata Kurtardı" Başlıklı Habere İlişkin SPK Açıklaması 11.04.2009
Sermaye Piyasası Kurulundan Basın Açıklaması 02.04.2009
Borsa ve borsa dışı şirketlerin özel durum açıklama yükümlülükleri hakkında basın duyurusu 06.02.2009
2009 yılı için Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan Yeniden Değerlemeye Tabi Tutarlar 04.02.2009
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne Üyelik Başvurusu Hakkında Duyuru 23.01.2009
Borsa'da İşlem Görmeyen Ancak Kurul Kaydında Olan Şirketlerin Borsa'da İşlem Görebilmesine İlişkin Esaslar Belirlendi 26.09.2008
BASIN DUYURUSU 15.09.2008
BASIN DUYURUSU 12.09.2008
BASIN DUYURUSU 10.09.2008
Varlık Finansmanı Fonlarına ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı 27.08.2008
Kırklareli Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Uz-Yem Uzunköprü Yem ve Yağ Sanayi Ticaret A.Ş.'yi Devralma Yoluyla Birleşmesine İlişkin Duyuru 10.07.2008
Saray Halı A.Ş.'nin aktifinde yer alan tarımsal üretimle ile ilgili aktif ve pasif varlıkların işletme bütünlüğü içinde yeni kurulacak Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'ne ayni sermaye koymak suretiyle bölünme işlemine ilişkin duyuru 19.06.2008
Sermaye Piyasası Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 23.05.2008
Seri: XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hakkında basın duyurusu 10.04.2008
Payları İMKB'de İşlem Gören ve Ulusal 100 Endeksine Dahil Olan Şirketlerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Değerlendirme 24.03.2008
Yatırım Fonlarının Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Nezdinde Bulundurdukları Teminat Hesapları Hakkında Açıklama 21.03.2008
Ülkemizdeki kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla Seri:IV No:41 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır 19.03.2008
İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği Yenilenmiştir 08.03.2008
Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği Yenilenmiştir 23.01.2008
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Hisse Senedi Varantlarına İlişkin Düzenleme Çalışması 07.01.2008
Almar Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. paylarının SPK kaydına alınmasına ilişkin Bilgi Formu 04.01.2008
Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 96) ve Açıklaması 23.08.2007
T. İmar Bankası Ödemeleri Hakkında Duyuru 27.07.2007
Finansal Raporlama Tedarik Zinciri Anketi Hakkında Duyuru 27.06.2007
Kaydi Sistemde T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarasının Yatırımcılar Tarafından Doğruluğunun Kontrol Edilmesine İlişkin Duyuru 09.02.2007
SPK 25. Yıldönümü Tanıtım Filmi 01.02.2007
SPK'nın 25. Kuruluş Yıldönümü Münasebetiyle Ankara Bilkent Otel'de Düzenlenen Kutlama Programından Görüntüler 26.01.2007
SPK'nın 25. Kuruluş Yıldönümü 23.01.2007
Başvurulara İlişkin Duyuru 19.01.2007
Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Tic. ve San. A.Ş.'nin Birko Koyunlu Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'yi Devralma Yoluyla Birleşmesine İlişkin Duyuru 28.08.2006
Bilgi Güvenliği Politika Bildirisi 19.07.2006
SPK, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ni Uluslararası Standarda Uygun Hale Getiren İlk Kamu Kurumu Oldu 16.06.2006
İzahname ve Sirküler Değişikliğine İlişkin Duyuru 28.11.2005
Yimpaş Holding, Yimpaş İhtiyaç, Yimpaş Gıda Ortaklarına Duyuru 12.09.2005
Sermaye Piyasası Kurulu Web Servisleri 17.03.2005
Kurulumuzun Seri: XI, No: 25 Sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ"inin Yeni Yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Uyum Çalışması Kapsamında Hazırlanan Standart Taslakları Kamuoyunun Görüşlerine Açılmıştır 21.12.2004
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları İle Uyumlu Seri: XI, No: 25 Sayılı Tebliğ/UFRS Uyarınca Düzenlenecek Mali Tablo ve Dipnot Formatları Hakkında Duyuru 20.12.2004
25.11.2004 Tarih ve 46/1546 Sayılı Kurul Kararı ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) İnternet Yayın Sitesi Test Yayınına başlamıştır 26.11.2004
Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.09.2004
UFRS ile uyumlu Seri: XI, No: 25 Sayılı Tebliğ uyarınca düzenlenecek Taslak Mali Tablo ve Dipnot Formatları 24.06.2004
OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri-2004 Metni, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu OECD Bakanlar Komitesi tarafından Mayıs 2004'de onaylanmıştır 24.06.2004
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Başkanı Sir Tweedie Türkiye'ye geliyor 21.06.2004
Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Gönderilmesine İlişkin Uygulama Esasları - Elektronik İmzalı Bildirim Esasları 22.04.2004
SPK Başkanı Üniversite Öğrencilerine Sermaye Piyasalarını Anlatacak 21.04.2004
İleri Valörlü Tahvil Bono İşlemi Gerçekleştirilmesine İlişkin Genel Kurallar ve Değerleme Esasları Hakkında Duyuru 19.03.2004
Seri: XI, No: 25 Sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" in 591. Maddesi İle İlgili Açıklama 18.02.2004
Kurulumuzun Muhasebe Standartları İle İlgili Mevcut Düzenlemeleri Çerçevesinde Mali Tablo Ve Rapor Bildirim Süreleri Hakkında Açıklama 17.02.2004
SPK Yatırımcı Anketi Sonuçları 30.12.2003
Hisse Senedi Piyasasında Manipülasyon 15.12.2003
Bireysel Emeklilik Sistemi 27 Ekim 2003 Tarihinde Faaliyete Geçti 27.10.2003
Performans Sunum Standartlarına İlişkin Tebliğ Değişikliği Hakkında Duyuru 14.10.2003
Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Gönderilmesine İlişkin Uygulama Esasları 13.10.2003
Seri: I, No: 26 "Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği" nin 17/A Maddesinde Düzenlenmiş Olan Raf Kayıt Sisteminin Uygulama Esasları 14.07.2003
Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 25.03.2003
Kurulumuzca Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Hazırlanacak Mali Tablolar, Konsolide Mali Tablolar Ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi İle Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Duyuru 19.03.2003
Sermaye Piyasası Kurulu 2003 Çalışma Programı 07.01.2003
İMKB'de İşlem Sıraları Kapatılan Şirket Hisse Senetlerinin Alış/Satışına İlişkin Esaslar 27.02.2002
Enflasyon Muhasebesi ve Konsolide Mali Tablolara İlişkin Tebliğlerin yürürlük tarihi değiştirilmiştir 18.01.2002
Tarafımızca Ödemeli Gönderilen Paket ve Mektuplar 02.01.2002