Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Kurul Karar Tarihi Kurul Karar No İdari Para Cezasına Konu Fiil Ceza Tutarı Merkezi Ticaret Sicili Ticaret Sicil No İlgili Kişiler İlgili Şirketler
DRT KURUMSAL FİNANS DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 06.12.2017 44/1501 DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş tarafından hazırlanan, Adana İpekyolu Enerji Üretim San. ve Tic. AŞ’nin şirket değerlemesine ilişkin 20.07.2015 tarihli değerleme raporunun, mülga Uluslararası Değerleme Standartlarının “Davranış Kuralları” başlıklı bölümünün 6.1 no.lu paragrafı ile “Şirket Değerlemesi” başlıklı 6 no.lu Klavuz Notu’nun 5.10.1 no.lu paragrafına ve dolayısıyla mülga Seri:VIII No:45 sayılı Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ’in 2’nci maddesine? güncel Uluslararası Değerleme Standartlarının “UDS 103 Raporlama-Genel İlke” bölümünün 2 no.lu paragrafı (UDS 103 Raporlama-Giriş 10.2) ile “UDS 200 İşletmeler ve İşletmelerdeki Paylar-Mülkiyet Hakları” (UDS 200 İşletmeler ve İşletmelerdeki Paylar-Sahiplik Hakları) bölümüne ve dolayısıyla mülga Seri:VIII No:45 sayılı Tebliğ’i yürürlükten kaldıran III-62.1 sayılı Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ’in 3’üncü maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 103/1 maddesi uyarınca DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş hakkında 2015 yılı için belirlenen asgari tutar olan 24.672 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 24,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 697202-0
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 23.11.2017 39 Seri:V, No:65 Teb. 10 uncu ve 16 . madd 26,049.00 İSTANBUL İSTANBUL 142163-0
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 23.11.2017 39 Seri:V, No:65 Teb. 17 ve 18. madde 26,049.00 İSTANBUL İSTANBUL 142163-0
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 23.11.2017 39 Seri:V, No: 65 Tebliğinin 35 inci maddesi 26,049.00 İSTANBUL İSTANBUL 142163-0
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 03.11.2017 39/1340 Kurulumuzun Seri: V, No: 65 sayılı “Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ”in ‘takas süresi içerisinde yapılan işlemlerin teminatlandırılması’ hususuna ilişkin 9’uncu maddesi ile ‘açığa satış işlemlerinde özkaynak ve özkaynağın korunması’ hususuna ilişkin 25’inci maddesine 2014 yılında aykırı hareket ettiği değerlendirilen TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş hakkında, her bir hükmün ihlali için 2014 yılı idari para cezası tutarının alt sınırı olan 22.407 TL’den hesaplanmak üzere toplam 44.814 TL idari para cezası uygulanmasına,karar verilmiştir. 44,814.00 İSTANBUL İSTANBUL 358354-0
MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 03.11.2017 39/1338 II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinin 10,11,12 ve 12/A maddelerine aykırılıklar. 27,047.00 İSTANBUL İSTANBUL 611326-0
GCM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 20.10.2017 38 III-39.1 Tebliği 24 üncü madde 1. fıkra (a) bendi 27,047.00 İSTANBUL İSTANBUL 799649-0
GCM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 20.10.2017 38 III-37.1 Tebliği 30/A maddesi 2. fıkra 27,047.00 İSTANBUL İSTANBUL 799649-0
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 20.10.2017 38/1307 Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin (II-15.1 sayılı Tebliğ) 9/4 maddesine aykırı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklama yapılmamasıyla ilgili olarak, Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş hakkında SPKn’nun 103/1 ve 105/2 maddeleri uyarınca aykırılığın son kez gerçekleştiği 2015 yılı için belirlenen asgari tutar olan 24.672 TL’nin iki kat artırılması suretiyle 74.016 TL idari para cezası uygulanmasına,karar verilmiştir. 74,016.00 İSTANBUL İSTANBUL 21271-0
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 20.10.2017 38/1307 Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’nin (Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğ) 22/1 maddesine ve anılan tebliği yürürlükten kaldıran II-15.1 sayılı Tebliğ’in 24/1 maddesine aykırı olarak Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından gecikmeli olarak özel durum açıklaması yapılması, gecikmeli olarak yapılan 21.02.2014 tarihli özel durum açıklamasında Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğ’in 18/1 maddesine ve anılan tebliği yürürlükten kaldıran II-15.1 sayılı Tebliğ’in 9/1 maddesine aykırı olarak basına yansıyan bilgilerin doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılmaması ve Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğ’in 22/1 ve 22/2 maddelerine ve anılan tebliği yürürlükten kaldıran II-15.1 sayılı Tebliğ’in 24/1 ve 24/2 maddelerine aykırı olarak söz konusu görüşmelerin yürütüldüğü karşı taraf ile görüşmeler ile ilgili belirsizliklerin çözüme kavuşacağı tahmini tarih ve koşullara yer verilmemesine ilişkin, SPKn’nun 103/1 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 15/1 maddeleri uyarınca Şirketiniz hakkında 2014 yılı için belirlenen asgari tutar olan 22.407 TL idari para cezası uygulanmasına,karar verilmiştir. 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 21271-0
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 20.10.2017 38/1307 Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş yetkililerince basın kanalıyla paylaşılmasına rağmen, II-15.1 sayılı Tebliğ’in 23/7 maddesine aykırı olarak özel durum açıklamasında meydana gelen gelişme ve değişiklikler ile ilgili Şirketiniz tarafından KAP’ta açıklama yapılmamasına ilişkin, SPKn’nun 103/1 maddesi uyarınca Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş hakkında 2014 yılı için belirlenen asgari tutar olan 22.407 TL idari para cezası uygulanmasına,karar verilmiştir. 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 21271-0
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 20.10.2017 38/1307 Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş yetkilileri tarafından 2013 yılında 1 kez ve 2014 yılında 4 kez olmak üzere toplamda 5 kez basın kanalıyla paylaşılmasına rağmen, Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğ’in 14/1 maddesi ile anılan tebliği yürürlükten kaldıran II-15.1 sayılı Tebliğ’in 5/1 maddesine aykırı olarak Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından KAP’ta açıklama yapılmamasına ilişkin, SPKn’nun 103/1 ve 105/2 maddeleri uyarınca Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş hakkında aykırılığın son kez gerçekleştiği 2014 yılı için belirlenen asgari tutar olan 22.407 TL’nin iki kat artırılması suretiyle 67.221 TL idari para cezası uygulanmasına,karar verilmiştir. 67,221.00 İSTANBUL İSTANBUL 21271-0
GCM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 20.10.2017 38 III.39.1 Tebliğinin 56 mad. 1. fıkra (i) bendi 26,049.00 İSTANBUL İSTANBUL 799649-0
GCM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 20.10.2017 38 III.45.1 Tebliğinin 5 inci madde 3 üncü fıkra 54,094.00 İSTANBUL İSTANBUL 799649-0
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 09.10.2017 36 Seri:V, No:125 Tebliğinin 15. maddesi 2 nci fıkra 24,672.00 İSTANBUL 270189-0
GCM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 09.10.2017 36 III-39,1 Teb. 24 üncü mad. 1 fıkra (b) bendi III-37.1 Teb. 27/c mad. 2 fıkra III-37.1 Teb 27/c mad 1 fıkra 507,132.00 İSTANBUL İSTANBUL 799649-0
GCM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 09.10.2017 36 Seri:V, No:68 Tebliğinin 4 üncü, 5 nci mad.3 üncü fıkra, 7 nci mad. 1. fıkra (a) bendi 81,141.00 İSTANBUL İSTANBUL 799649-0
AKSEL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 21.09.2017 34/1130 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5'inci maddesi ile Özel Durumlar Rehberi'nin 5.8 numaralı bölümüne aykırılık. 54,094.00 İSTANBUL 584584-0
MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU 21.09.2017 34/1146 VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (f) bentleri 24,672.00 DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI D
HÜSEYİN YÜCEL 21.09.2017 34/1147 VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (f) bentleri 27,047.00 MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİC
MUSTAFA PEKTEZEL 21.09.2017 34/1147 VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (f) bentleri 58,529.18 MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİC
ALİ GURAN 21.09.2017 34/1147 VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (f) bentleri 1,717,000.00 MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİC
ALİ YÜCEL 21.09.2017 34/1147 VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (f) bentleri 1,284,000.00 MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİC
SELİM SAYILGAN 08.09.2017 33/1114 Yönetim Kurulu Başkanı Olduğunuz Kervansaray Yatırım Holding A.Ş'in bağlı ortaklığı SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (SİS Dokuma)? Vakar Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Vakar Tekstil) ve Akayteks Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden (Akayteks Tekstil) alacaklarına ilişkin olarak? Kervansaray Yatırım Holding A.Ş' in 05.11.2015 tarihli özel durum açıklamasında yer verilen bilgilerle ilgili olarak ortaya çıkan ve Şirket hisse senetlerinin değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bu bilginin öğrenildiği anda özel durum açıklamasına konu edilmemesinin, II-15.1 “Özel Durumlar Tebliği”nin ‘İçsel Bilgilerin Açıklanması’ başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne aykırılık teşkil etmesi nedeniyle? açıklamanın yapılmamasının yatırımcılar açısından doğurabileceği yüksek risk ve söz konusu aykırılığın örtülü kazanç aktarımı suçuna konu olması da dikkate alınarak? aykırılıkta sorumluluğu bulunan Yönetim Kururlu Başkanı Selim SAYILGAN hakkında SPKn.’nun 103 ve 105’inci maddeleri uyarınca 2015 yılı için Kurulumuzca belirlenen azami idari para cezası tutarı esas alınarak, 308.408 TL tutarında idari para cezası tesis edilmesine,karar vermiştir. 308,408.00 KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG AN
BATI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ 08.09.2017 33/1113 Türkiye Denetim Standartları'nın (TDS) muhtelif hükümlerine aykırılıklar. 24,672.00 İZMİR İZMİR MERKEZ-109996
GCM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 23.08.2017 32 3 üncü fıkra 27,047.00 İSTANBUL İSTANBUL 799649-0
SELÇUK PATLAR 23.08.2017 32/1079 Gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentlerine aykırılık oluşturması 28,765.62 DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET AN
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 11.08.2017 31 III-39.1 Teb. 24 üncü mad. 1 fıkra (a)bendi 26,049.00 İSTANBUL 270189-0
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 11.08.2017 31 III-37.1 Teb. 24 üncü mad.1 fıkra (b) bendi 26,049.00 İSTANBUL 270189-0
EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 11.08.2017 31/1049 Sermaye Piyasası Kurulu'nun ll.14-1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 10,12 ve 12/A Maddelerine aykırılık. 27,047.00 İSTANBUL İSTANBUL 389253-0
EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 11.08.2017 31/1049 Sermaye Piyasası Kurulu2nun ll.14-1 Sermaye Piyasalarında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 10.12 ve 12/A Maddelerine aykırılık 27,047.00 İSTANBUL İSTANBUL 403397-0
MENBA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 11.08.2017 31/1049 ll.14.1. Sermaye Piyasalarında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 10.12 ve 12/A Maddelerine aykırılık 54,094.00 İSTANBUL İSTANBUL 927950-0
TACİRLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 11.08.2017 31/1049 II-14.1. Sermaye Piyasalarında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 11,12 ve 12/A Maddelerine aykırı olarak 31.03.2017 tarihli Finansal Raporlarını süresi içinde KAP'a göndermemek. 27,047.00 İSTANBUL İSTANBUL 578471-0
GCM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31.07.2017 27 1 NCİ FIKRA (İ) BENDİ 78,147.00 İSTANBUL İSTANBUL 799649-0
GCM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31.07.2017 27 6 NCI FIKRA 26,049.00 İSTANBUL İSTANBUL 799649-0
GCM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31.07.2017 27 6 ncı fıkra 78,147.00 İSTANBUL İSTANBUL 799649-0
GCM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31.07.2017 27 3 üncü 26,049.00 İSTANBUL İSTANBUL 799649-0
GCM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31.07.2017 27 5 nci fıkra (ç) bendi 78,147.00 İSTANBUL İSTANBUL 799649-0
GCM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31.07.2017 27 6 ncı madde (b) bendi 78,147.00 İSTANBUL İSTANBUL 799649-0
GCM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 28.07.2017 29 Seri:V, no:125 Teb. 7 nci maddesi 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 799649-0
GCM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 28.07.2017 29 Seri:V, No:46 Tebliğinin 11 nci madde (a) bendi 24,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 799649-0
BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 21.07.2017 28/942 BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK AŞ (BDO Denetim) tarafından değerleme işinin gereği gibi yerine getirilmemesindeki ihlalin mahiyeti, önemi ve Kurul Karar Organı’nın 21.04.2016 tarihli Kararı çerçevesinde halka açık şirketler Koza Altın İşletmeleri AŞ, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim AŞ ve Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri AŞ malvarlığında 31.12.2015 tarihi itibariyle en az 70.079.478,25 ABD Doları tutarında azalma meydana getirdiği hususları göz önünde bulundurulduğunda, yapılan tespitler çerçevesinde BDO Denetim bünyesinde hazırlanan 10.08.2012 tarihli Değerleme Raporu’nun düzenlenme tarihinde yürürlükte bulunan mülga Seri:VIII, No:45 sayılı Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ’in (Seri:VIII, No:45 sayılı Tebliğ) ekinde yer alan Uluslararası Değerleme Standartları’nın (UDES) Davranış Kuralları başlıklı bölümünün 5.0, 3.3 numaralı paragrafları, 1 numaralı Kılavuz notunun 5.11, 5.11.3, 5.11.4, 5.11.5, 5.20, 5.20.1 numaralı paragrafları ve genel olarak 1 numaralı Kılavuz hükümleri ile Davranış Kuralları bölümünün 5.3.4 paragrafı hükümlerine aykırılıklar teşkil ettiğinden, yapılan değerleme çalışmasının bir bütün olarak, mülga Seri:VIII, No:45 sayılı Tebliğ’in 2’nci ve III-62.1 sayılı Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ’in 3 üncü maddeleri kapsamında UDES’lere aykırı bir şekilde yürütülmüş olması nedeniyle? BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK AŞ hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 103 ve 105’inci maddeleri ve 10.08.2012 tarihli Değerleme Raporu’nun düzenlenme tarihinde yürürlükte bulunan mülga 2499 sayılı SPKn’nun 47/A maddesi ve 6362 sayılı SPKn’nun 103’üncü maddesi uyarınca, 10.08.2012 tarihli Değerleme Raporu’na konu hususun, Kurul Karar Organı’nın 21.04.2016 tarihli Kararı ile Koza Altın’da örtülü kazanç aktarımı suçuna konu edilmesi ve yapılan değerleme çalışmasının maddi etkilerinin boyutu göz önünde bulundurularak, 2012 yılı için öngörülen üst sınır olan 135.926 TL tutarında idari para cezası tesis edilmesine" karar verilmiştir. 135,926.00 İSTANBUL İSTANBUL 254683-0
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 21.07.2017 28/949 Seri:X No:22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'inin İkinci Kısmının 4/l-c Maddesine aykırı fiil 24,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 304099-0
SPV BİLİŞİM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 21.07.2017 28/953 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 11'inci ve 23'üncü maddelerine aykırılık. 324,564.00 İSTANBUL İSTANBUL 638397-0 BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCA
IG VENTURES YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 14.07.2017 27/913 Kurulumuzun 09.12.2016 tarih ve 34/1205 sayılı kararına aykırılık. 54,094.00 İSTANBUL İSTANBUL 772731-0 TRANSTÜRK HOLDİNG ANONİM ŞİRKE
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM ANONİM ŞİRKETİ 14.07.2017 27/936 Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş’ın 31.12.2014 ve 31.12.2015 tarihli finansal tablolarında maddi duran varlıkların, bu varlıklardaki 2014 yılında gerçekleşen çıkış tutarlarının, değer artışlarının ve buna bağlı olarak Şirketinizin özkaynaklarının olması gerekenden fazla gösterilmesi suretiyle ilgili finansal tabloların olayları, işlemleri, işletmenin durum ve performansını tam, tarafsız ve hatasız bir biçimde göstermemesine ilişkin olarak? 31.12.2014 ve 31.12.2015 tarihli finansal tablolarına Şirketiniz tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporlarında Kurulumuz Seri: X, No: 22 ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’ine aykırı olarak? bağımsız denetimin planlanması,yürütülüp sonuçlandırılması ve bağımsız denetim raporunun hazırlanması safhalarında gereklimesleki özen ve titizliğin gösterilmeyerek “olumlu” görüş verilmesi nedeniyle, Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş’ın bağımsız denetçisi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş hakkında SPKn’nun 103 ve 105’inci maddeleri uyarınca, tespit edilen aykırılığın gerçekleştiği 2014 ve 2015 yılları için belirlenen asgari idari para cezası olan sırasıyla 22.407 TL ve 24.672 TL üzerinden olmak üzere toplamda 47.079 TL idari para cezası uygulanmasına,karar verilmiştir. 47,079.00 İSTANBUL İSTANBUL 640766-0 TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK
TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 14.07.2017 27/936 Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş' nin 31.12.2014 ve 31.12.2015 tarihli finansal tablolarında maddi duran varlıkların, bu varlıklardaki 2014 yılında gerçekleşen çıkış tutarlarının, değer artışlarının ve buna bağlı olarak Şirketinizin özkaynaklarının olması gerekenden fazla gösterilmesi suretiyle ilgili finansal tabloların olayları, işlemleri, işletmenin durum ve performansını tam, tarafsız ve hatasız bir biçimde göstermemesine ilişkin olarak? 31.12.2014 ve 31.12.2015 tarihli finansal tabloların Kurulumuz II-14.1 sayılı ‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nin 5’inci maddesine aykırı olarak hazırlanması nedeniyle, Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş hakkında SPKn 103 ve 105’inci maddeleri uyarınca,tespit edilen aykırılığın gerçekleştiği 2014 ve 2015 yılları için belirlenen asgari idari para cezası olan sırasıyla 22.407 TL ve 24.672 TL üzerinden olmak üzere toplamda 47.079 TL idari para cezası uygulanmasına,karar verilmiştir. 47,079.00 DÜZCE DÜZCE 10040 TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK
GCM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 14.07.2017 27 1 nci fıkra (i) bendi 488,425.00 İSTANBUL İSTANBUL 799649-0
GCM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 14.07.2017 27 2 nci fıkra 78,147.00 İSTANBUL İSTANBUL 799649-0
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 14.07.2017 27/914 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 23'üncü maddesine aykırılık. 976,851.00 İSTANBUL İSTANBUL 707315-0
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 14.07.2017 27/914 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 24'üncü maddesine aykırılık. 976,851.00 İSTANBUL İSTANBUL 707315-0
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 14.07.2017 27/914 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 23'üncü maddesinin yedinci fıkrasına aykırılık. 325,617.00 İSTANBUL İSTANBUL 707315-0
TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 14.07.2017 27/936 aç Tarım Ürünleri Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş'in mevcut büyükbaş hayvanlarının ithal gebe büyükbaş hayvanlar ile değiştirilmesine ilişkin 30.04.2013 tarihli yönetim kurulu kararına halka arz izahnamesinde yer verilmemesine ilişkin olarak, mülga Seri: I, No: 40 sayılı ‘Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 25’inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı olduğu, Şirketinizin savunma yazısında izahname yayımlandıktan sonra alındığını ifade ettiği yönetim kurulu kararının yatırımcıların kararlarını etkileme ihtimali bulunan ve Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş' in ana faaliyet konusunu ilgilendiren bir karar olduğu, söz konusu yönetim kurulu kararının İzahname Tebliği’nin ‘İzahnamedeki değişiklikler ve yeni hususların izahnameye eklenmesi’ başlıklı 24’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İzahname ile kamuya açıklanan bilgilerde satışa başlamadan önce veya satış süresi içerisinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, bu durum ihraççı veya halka arz eden tarafından yazılı olarak derhal Kurula bildirilir hükmüne aykırı olarak tüm halka arz ve talep toplama süreci tamamlandıktan sonra KAP’ta açıklanmasının ilk halka arzdan itibaren yatırımcıların kararlarını etkilediği dikkate alındığında, Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş hakkında izahnamenin yayımlandığı 2013 yılı için belirlenen asgari idari para cezası olan 21.560 TL idari para cezası tesis edilmesine,karar verilmiştir. 21,560.00 DÜZCE DÜZCE 10040 TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK
TAHSİN ALTUN 14.07.2017 27/936 Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş’in 31.12.2014 ve 31.12.2015 tarihli finansal tablolarında maddi duran varlıkların, bu varlıklardaki 2014 yılında gerçekleşen çıkış tutarlarının, değer artışlarının ve buna bağlı olarak Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş'in özkaynaklarının olması gerekenden fazla gösterilmesi suretiyle ilgili finansal tabloların olayları, işlemleri, işletmenin durum ve performansını tam, tarafsız ve hatasız bir biçimde göstermemesine ilişkin olarak? 31.12.2014 ve 31.12.2015 tarihli finansal tabloların Kurulumuz II-14.1 sayılı ‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nin 5’inci maddesine aykırı olarak hazırlanması nedeniyle, Tahsin ALTUN hakkında SPKn 103 ve 105’inci maddeleri uyarınca, tespit edilen aykırılığın gerçekleştiği 2014 ve 2015 yılları için belirlenen asgari idari para cezası olan sırasıyla 22.407 TL ve 24.672 TL üzerinden olmak üzere toplamda 47.079 TL idari para cezası uygulanmasına,karar verilmiştir. 47,079.00 TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK
X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 07.07.2017 26 5. FIKRA 26,049.00 İSTANBUL İSTANBUL 270617-0
X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 07.07.2017 26 2. FIKRA 26,049.00 İSTANBUL İSTANBUL 270617-0
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 07.07.2017 26/884 7 adet şubenin 31.12.2012 tarihinde Nolina Gıda’ya devredilmesine ilişkin kamuya açıklama yapma yükümlülüğünün, mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği’nin 21’inci ve II-15.1 sayılı Tebliğ’in 23’üncü maddelerine aykırı olarak zamanında yerine getirilmemesi ve geç yapılan açıklamaların ise mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği’n 22’inci ve II-15.1 sayılı Tebliğ’in 24’üncü maddelerine aykırı olarak tam ve yeterli olmaması nedeniyle Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş hakkında 2499 sayılı mülga SPKn’nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn’nun 103 ve 105’inci maddeleri uyarınca ihlallerin son olarak gerçekleştiği 2013 yılı için Kurulumuzca belirlenen asgari idari para cezası tutarı esas alınarak 21.560 TL tutarında idari para cezası verilmesine,karar verilmiştir. 21,560.00 İSTANBUL 736645-0 KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 07.07.2017 26/884 2012 yılının muhtelif tarihlerinde gerçekleşen 4 adet şube kapatma işleminin kamuya duyurulmamasının mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği’nin 14’üncüTebliği’n 5’inci maddelerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar ve Ticaret Sanayi A.Ş hakkında 2499 sayılı mülga SPKn’nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn’nun 103 ve 105’inci maddeleri uyarınca ihlallerin gerçekleştiği 2012 yılı için Kurulumuzca belirlenen asgari idari para cezası tutarı olan 20.389 TL’nin iki kat artırılması suretiyle [(20.389*2)+ 20.389 TL] toplam 61.167 TL tutarında idari para cezası verilmesine,karar verilmiştir. 61,167.00 İSTANBUL 736645-0 KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 15.06.2017 24 MADDE 325,617.00 İSTANBUL İSTANBUL 358178-0
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 15.06.2017 24 MADDE 325,617.00 İSTANBUL İSTANBUL 358178-0
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 15.06.2017 24 MADDE 26,049.00 İSTANBUL İSTANBUL 358178-0
X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 15.06.2017 25 4 fıkra 26,049.00 İSTANBUL İSTANBUL 270617-0
X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 15.06.2017 25 5 fıkra (d) bendi 26,049.00 İSTANBUL İSTANBUL 270617-0
MERT ÜLKER 15.06.2017 24 MADDE 26,049.00
MERT ÜLKER 15.06.2017 24 MADDE 26,049.00
UMUT ERYALÇIN 15.06.2017 812 30.04.2014-22.08.2014 döneminde YUNSA pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılması nedeniyle VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (f) bentleri uyarınca hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 22,407.00 YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET
YURDANUR ERYALÇIN 15.06.2017 812 30.04.2014-22.08.2014 döneminde YUNSA pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılması nedeniyle VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (f) bentleri kapsamında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 22,407.00 YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET
MÜJDAT USLU 18.05.2017 21/714 Gen Yatırm Holding A.Ş,Genpower Jeneratör ve Polisac Metal Makine Nakliye San. ve Tic. A.Ş yönetim kurulu başkanı olan ve Kurulumuzca SPKn.'na muhalefet nedeniyle SPKn'nun 112/2 maddesi ve 110/c maddesi uyarınca suç duyurusunda, ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 155'inci maddesi uyarınca suç ihbarında bulunan ve Kurulumuz kararının yerine getirilmemesinde söz konusu şirketlerdeki konumu itibariyle doğrudan sorumlu bulunan, ayrıca Kurulumuz kararı sonrasında denetimde tespit edilen usulsüz işlemleri sürdürdüğü kanatine ulaşılan Müjdat USLU hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 103 ve 105’inci maddeleri uyarınca, 2017 yılı için belirlenen azami tutar olan 338.088 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 338,088.00 GEN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİR
PINAR USLU 18.05.2017 21/714 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 103 ve 105’inci maddeleri uyarınca, 2017 yılı için belirlenen asgari tutar olan 27.047 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 27,047.00 GEN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİR
MURAT USLU 18.05.2017 21/714 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 103 ve 105’inci maddeleri uyarınca, 2017 yılı için belirlenen asgari tutar olan 27.047 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 27,047.00 GEN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİR
KAAN AYTEKİN 18.05.2017 21/714 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 103 ve 105’inci maddeleri uyarınca, 2017 yılı için belirlenen asgari tutar olan 27.047 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 27,047.00 GEN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİR
AHMET CEVDET KAYA 18.05.2017 21/714 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 103 ve 105’inci maddeleri uyarınca, 2017 yılı için belirlenen asgari tutar olan 27.047 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 27,047.00 GEN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİR
HLB SAYGIN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ 18.05.2017 21/712 Ansa Enerji Yatırım A.Ş’nin 30.06.2012 tarihli özkaynak değerinin hesaplanmasına ilişkin HLB Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş tarafından hazırlanan 14.12.2012 tarihli Ansa Enerji Değerleme Raporu’nda, Ansa Enerji yönetimi tarafından sunulan ve geçmiş verilerle uyumsuz varsayımların ve projeksiyonların sorgulanmaksızın veri olarak kullanılmasına ilişkin HLB Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş tarafından Kurulumuza, tespitlerimizi geçersiz kılacak mahiyette bir savunmanın iletilmediği hususu da göz önünde bulundurularak? HLB Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş tarafından hazırlanan 14.12.2012 tarihli ‘Ansa Enerji Değerleme Raporu’nun, Kurulumuzun mülga Seri: VIII, No: 45 sayılı ‘Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliği’nin 2’nci maddesi ile III-62.1 sayılı ‘Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ’in 3’üncü maddesine aykırı olarak Uluslararası Değerleme Standartlarına uymaması nedeniyle HLB Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş hakkında, mülga 2499 sayılı SPKn’nun 47/A ile 6362 sayılı SPKn’nun 103 ve105’inci maddeleri uyarınca idari para cezalarının 2012 yılı için belirlenen asgari tutarı olan 20.389 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir 20,389.00 İSTANBUL İSTANBUL 887118-0 HLB SAYGIN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİ
HLB SAYGIN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ 18.05.2017 21/712 HLB Saygın Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş tarafından hazırlanan 19.12.2012 tarihli ‘Mürekkep Matbaacılık Değerleme Raporu’nun, Kurulumuzun mülga Seri: VIII, No: 45 sayılı ‘Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliği’nin 2’nci maddesi ile III-62.1 sayılı ‘Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ’in 3’üncü maddesine aykırı olarak Uluslararası Değerleme Standartlarına uymaması nedeniyle HLB Saygın Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş hakkında? Kurulumuzun 28.04.2015 tarih ve 11/531 sayılı toplantısında, mevzuata aykırı olarak hazırlanan söz konusu değerleme raporu nedeniyle Mürekkep Matbaacılık paylarının 10.122.082 TL fazla bedelle satın alınarak halka açık Taraf Gazetecilik San. ve Tic. AŞ’nin sermaye veya malvarlığı kaybına uğratılmış olduğuna karar verilerek SPKn 21 ve 110. maddeleri çerçevesinde suç duyurusunda bulunulduğu da dikkate alınarak, mülga 2499 sayılı SPKn’nun 47/A ile 6362 sayılı SPKn’nun 103 ve 105’inci maddeleri uyarınca idari para cezalarının 2012 yılı için belirlenen azami tutarı olan 135.926 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 135,926.00 İSTANBUL İSTANBUL 887118-0 HLB SAYGIN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİ
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 09.05.2017 20/704 VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27'nci maddesi, VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 7'nci maddesi ve 06.12.2013 tarih ve 40/1331 sayılı Kurul İlke Kararına aykırılık. 651,838.00 İSTANBUL İSTANBUL 186691-0 USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 09.05.2017 20/701 VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 27’nci maddesi ve VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 7'nci maddesine aykırılık. 676,803.00 İSTANBUL İSTANBUL 597335-0 MEPET METRO PETROL VE TESİSLER
SPV BİLİŞİM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 09.05.2017 20/666 VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 27’nci maddesi ve VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 7'nci maddesine aykırılık. 651,838.00 İSTANBUL İSTANBUL 638397-0 BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCA
SPV BİLİŞİM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 09.05.2017 20/666 Mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5 ve 19'uncu maddeleri ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 11 ve 12'inci maddelerine aykırılık. 156,294.00 İSTANBUL İSTANBUL 638397-0 BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCA
EKOL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 09.05.2017 20/668 Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.07.2007 tarih ve 27/781 sayılı Kararı hükümlerine aykırı fiiller. 20,389.00 İSTANBUL İSTANBUL 539104-0
1A GRUP GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 09.05.2017 20/669 Seri:VIII No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayri Menkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 15'inci Maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.07.2003 tarih ve 37/875 sayılı Kararı Hükümlerine aykırı fiiller. 20,389.00 İSTANBUL İSTANBUL 753293-0
RM RİTİM GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ 09.05.2017 20/672 Seri:VIII No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 4'üncü ve 22'inci Maddeleri, Seri:X No:22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'in Başlangıç Hükümleri başlıklı kısmının 5'inci maddesinin Birinci Fıkrası ve II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 10'uncu Maddesi hükümlerine aykırı fiiller. 26,049.00 İSTANBUL İSTANBUL 571659-0
HASAN ORÇUN KUTLU 09.05.2017 674 20.11.2014-21.11.2014 döneminde SONME pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılması nedeniyle VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (f) bentleri uyarınca idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 22,407.00 SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK
MEHMET NERGİZ 09.05.2017 20/703 VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 27’nci maddesi ve VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 7'nci maddesine aykırılık. 651,838.00 TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MA
TAHSİN ALTUN 09.05.2017 20/702 VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 27’nci maddesi ve VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 7'nci maddesine aykırılık. 676,803.00 TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK
MEHMET MURAT AKGİRAY 09.05.2017 20/666 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 11'inci maddesine aykırılık. 26,049.00 BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCA
METİN CANOĞULLARI 28.04.2017 19/627 Seri:X No:22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türkiye Denetim Standartları'nın (TDS) muhtelif hükümlerine aykırı fiiller. 308,408.00
MENBA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 28.04.2017 19/615 II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 7'nci ve 8'inci maddelerine aykırılık. İSTANBUL İSTANBUL 927950-0
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 28.04.2017 19/629 Koza Ltd.’nin Koza Altın İşletmeleri AŞ(Koza Altın)tarafından finansal varlık olarakedinilmesine ilişkin özel durum açıklamasının 24.03.2014 tarihi yerine 7 günlük bir gecikme ile 31.03.2014 tarihinde yapılmış olması hususunun Kurulumuzun II-15.1 sayılı Özel Durumları Tebliği’nin (II-15.1. sayılı Tebliğ) 5’inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, açıklamanın geç yapılmasının yatırımcılar açısından doğurabileceği yüksek risk dikkate alınarak, Koza Altın İşletmelei A.Ş hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (6362 sayılı SPKn) 103’üncü maddesinin birinci fırkası uyarınca 2014 yılı için belirlenen üst sınır olan 280.091 TL tutarında idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir. 280,091.00 ANKARA ANKARA 147553 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 28.04.2017 19/629 Koza Ltd. esas sözleşmesinde değişiklik yapılarak Koza Altın aleyhine imtiyaz yaratılması ile sonuçlanan süreçte gerçekleşen esas sözleşme değişikliği teklifinin hazırlanması ve İngiliz Ticaret Siciline sunularak tescil edilmesi işlemleri kapsamında 11.09.2015 ve 17.09.2015 tarihlerinde yapılmayan özel durum açıklamaları doğurdukları sonuç itibariyle tek bir aykırılık olarak değerlendirilerek, Koza Ltd.’nin 24.03.2014 tarihli esas sözleşmesinde değişikliğe gidilerek öncelikle sermayenin hem adi hem de A Grubu hisselerden oluşacağına ilişkin hüküm eklenmesi ve sözleşmenin 26’ncı maddesi ile A Grubu hisselerin yönetim imtiyazına sahip olacağının sözleşmeye eklenmesi, anılan esas sözleşme değişikliklerine ilişkin Koza Ltd.’nin ana ortağı Koza Altın’ın 11.09.2015 tarihli bir yazılı onayı ve esas sözleşme değişiklikleri ile birlikte İngiliz Ticaret Siciline sunulması işlemlerinin Kurulumuzun 04.02.2016 tarih ve 4/145 sayılı kararına kadar kamuya açıklanmamış olması hususunun II-15.1. sayılı Tebliğ’in 5’inci maddesinin birinci ve beşinci fıkralarına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle,açıklamanın geç yapılmasının yatırımcılar açısından doğurabileceği yüksek risk dikkate alınarak, Koza Altın İşletmeleri A.Ş hakkında 6362 sayılı SPKn’nun 103’üncü maddesinin birinci fırkası uyarınca 2015 yılı için belirlenen üst sınır olan 308.408 TL tutarında idari para cezası tesis edilmesine,karar verilmiştir. 308,408.00 ANKARA ANKARA 147553 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 28.04.2017 19/629 Koza Ltd. esas sözleşmesinde yapılan değişiklik ile Koza Ltd.’nin sermayesinin hem adi hem de A Grubu hisselerden oluştuğu yönünde eklenen hüküm sonrasında Koza Ltd sermayesinin 2 GBP tutarında artırılması, artırılan sermayeyi temsil eden payların A Grubu paylar olduğunun ticaret sicilinde ilan edilmesi, söz konusu payların ihracının, mevcut ve tek ortak olan Koza Altın’ın rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle gerçekleştirilmesi ve A Grubu bu hisselerin Hamdi Akın İPEK ve Cafer Tekin İPEK uhdesine verilmesi, söz konusu 2 adet 2 GBP değerindeki A grubu pay ile şirket sözleşmesinde değişikliğe gidilmesi, şirkete yönetici atanması veya mevcut yöneticilerin görevden alınması, şirketin başkası tarafından idaresi, şirkete kayyum atanması veya şirkette tasfiyeye gidilmesi konularında A Grubu pay sahiplerinin onayının şart koşulması işlemlerinin tescil edildiği 02.11.2015 tarihinde, Hamdi Akın İPEK ve Cafer Tekin İPEK lehine yaratılan imtiyaz hakkında, Koza Ltd. hisse senetlerinde yaratılan imtiyazlı paylara ilişkin kamunun bilgilendirilmesi işlemlerinin Kurul Karar Organı’nın 04.02.2016 tarih ve 4/145 sayılı kararına kadar kamuya açıklanmamış olması hususunun II-15.1. sayılı Tebliğ’in 5’inci maddesinin birinci ve beşinci fıkralarına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, açıklamanın geç yapılmasının yatırımcılar açısından doğurabileceği yüksek risk dikkate alınarak, Koza Altın İşletmeleri A.Ş hakkında 6362 sayılı SPKn’nun 103’üncü maddesinin birinci fırkası uyarınca 2015 yılı için belirlenen üst sınır olan 308.408 TL tutarında idari para cezası tesis edilmesine,karar verilmiştir. 308,408.00 ANKARA ANKARA 147553 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 28.04.2017 19/625 Aynes Gıda ve Sanayii A.Ş.'nin 2012-2015 yılı denetim çalışmalarında muhtelif BDS'lere aykırılıklar 308,408.00 İSTANBUL İSTANBUL 479920-0
ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 21.04.2017 18/563 Kurulumuzun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 24'üncü maddesine aykırılık. İSTANBUL 540486-0
ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 21.04.2017 18/563 Kurulumuzun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 23'üncü maddesine aykırılık. İSTANBUL 540486-0
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 14.04.2017 17 Yatırım Kuruluşları Teb. (III-39.1) 28. mad. 3. fıkra İSTANBUL 264500-0
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 14.04.2017 17 Yatırım Kuruluşları Teb. (III-39.1) 41. mad. İSTANBUL 264500-0
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 14.04.2017 17 III-39.1 Teb. 28 nci mad. 3 fıkra İSTANBUL 270189-0
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 14.04.2017 17 III-39.1 Teb. 41 inci mad İSTANBUL 270189-0
AKSEL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31.03.2017 15/456 Kurul'un 27.01.2016 tarih ve 3/98 sayılı Kararına aykırılık. İSTANBUL 584584-0
HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ 23.03.2017 13/404 Mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 22'nci, mer'i II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği''nin 24'üncü maddesine aykırılık. İSTANBUL İSTANBUL 78044-0
ALİ BURÇİN EKE 23.03.2017 421 Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM) pay piyasasında 01.12.2014-16.03.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 252.179,24 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 252,179.24 ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİ
ALİ BURÇİN EKE 23.03.2017 421 Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM) pay piyasasında 01.12.2014-16.03.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103 ve 105 inci maddeleri uyarınca 67.221 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 67,221.00 ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİ
KAYHAN ALGUR 03.03.2017 9/338 Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (TIRE) pay piyasasında 25.12.2015-18.02.2016 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 26.049 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 26,049.00 MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMB
GÖKSEL AKIN 03.03.2017 9/337 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MIPAZ) pay piyasasında 05.02.2014-06.03.2014 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 227.280,26 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 227,280.26 MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER
EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 03.03.2017 9/335 Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından düzenlenen 07.10.2013 tarihli Değerleme Raporu’nun Seri:VIII, No:45 sayılı Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğin 2’nci maddesi ile III-62.1 sayılı Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğin 3’üncü maddesi kapsamında Uluslararası Değerleme Standartlarının 4.4.5 ve 5.3.4 hükümlerine aykırı olarak hazırlandığı,Kurulumuzun 23.01.2015 tarih ve 2/66 sayılı toplantısında mevzuata aykırı olarak hazırlanan söz konusu değerleme raporu nedeniyle gerçek değeri en fazla 600.000 TL olabilecek Evrensel Tarım Maden Gıda İnş.Nak.San.Tic. AŞ paylarının 12.495.000 TL bedelle satın alınarak CLK Holding AŞ ve bağlı ortaklığı Çelik İplik San.Tic.AŞ’nin 11.895.000 TL tutarında sermaye veya malvarlığı kaybına uğratılmış olduğuna karar verilmiş olduğu dikkate alınarak, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş hakkında SPKn’nun 103’üncü maddesi uyarınca 2013 yılı için belirlenen azami tutar olan 269.500 TL tutarında idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 658491-0
LEGAL BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 03.03.2017 9/336 Legal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından düzenlenen 08.11.2013 tarihli Değerleme Raporu’nun Seri:VIII, No:45 sayılı Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğin 2’nci maddesi ile III-62.1 sayılı Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları HakkındaTebliğin 3’üncü maddesi kapsamında Uluslararası Değerleme Standartlarının 4.4.5 ve 5.3.4 hükümlerine aykırı olarak hazırlandığı, Kurulumuzun 23.01.2015 tarih ve 2/66 sayılı toplantısında mevzuata aykırı olarak hazırlanan söz konusu değerleme raporu nedeniyle gerçek değeri en fazla 600.000 TL olabilecek Evrensel Tarım Maden Gıda İnş.Nak.San.Tic. AŞ paylarının 12.495.000 TL bedelle satın alınarak CLK Holding AŞ ve bağlı ortaklığı Çelik İplik San.Tic.AŞ’nin 11.895.000 TL tutarında sermaye veya malvarlığı kaybına uğratılmış olduğuna karar verilmiş olduğu dikkate alınarak, Legal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş hakkında SPKn’nun 103’üncü maddesi uyarınca 2013 yılı için belirlenen azami tutar olan 269.500 TL tutarında idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 456352-0
LEGAL BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 03.03.2017 9/336 Kurulumuzun 17.07.2003 tarihli ve 37/875 sayılı Kararı’na aykırı olarak 08.11.2013 tarihli Değerleme Raporu’na ilişkin CLK Holding AŞ ile herhangi yazılı bir sözleşme (hizmet sözleşmesi) yapmamış olmanız nedeniyle Legal Bağımısz Denetim ve Yemeinli Mali Müşavirlik A.Ş hakkında SPKn’nun 103’üncü maddesi uyarınca 2013 yılı için belirlenen asgari tutar olan 21.560 TL tutarında idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 456352-0
BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 24.02.2017 8/282 Kurulumuzun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5'inci maddesine aykırılık. ANKARA ANKARA 409717
ADRES GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 24.02.2017 8/305 Adres Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından Mülga Seri: VIII, No:45 Tebliğin 2’inci ve bu tebliğin yerine yürürlüğe giren III-62.1 sayılı Tebliğ’in 3’üncü maddeleri kapsamında Uluslararası Değerleme Standartları’nın 4.1.1.,4.4.5. ve 5.3.4. numaralı maddelerine ve Seri: VIII, No:35 Tebliği’nin 14’üncü maddesine aykırı olarak değerleme raporları hazırlanması nedeniyle, SPKn’nun 103 ve 105’inci maddeleri uyarınca Adres Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş hakkında 2015 yılı için Kurulumuzca belirlenen asgari idari para cezası tutarı olan 24.672 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 679355-0
A POZİTİF GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ 24.02.2017 8/305 A Pozitif Gayrimenkul Değerleme A.Ş tarafından Mülga Seri: VIII, No:45 Tebliğin 2’inci ve bu tebliğin yerine yürürlüğe giren III-62.1 Sayılı Tebliğ’in 3’üncü maddeleri kapsamında Uluslararası Değerleme Standartları’nın 4.1.1.,4.4.5. ve 5.3.4. numaralı maddelerine ve Seri: VIII, No:35 Tebliği’nin 14’üncü maddesine aykırı olarak değerleme raporu hazırlanması nedeniyle, SPKn’nun 103 ve 105’inci maddeleri uyarınca A Pozitif Gayrimenkul Değerleme A.Ş hakkında 2015 yılı için Kurulumuzca belirlenen asgari idari para cezası tutarı olan 24.672 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 553370-0
MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 24.02.2017 8/306 31.12.2012 ve 31.03.2013 tarihli finansal tablolarda? Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından ticari işlem kapsamında olmayan ve bankalardan kullanılan kredilere teminat olarak kullanılmak üzere alınan çeklerin ve bu kapsamda verilen çeklerin ticari işlemlere dayanıyormuş gibi gösterildiği ve dipnotlarda bu duruma ilişkin olarak herhangi bir bilgiye yer verilmediği? konuya ilişkin olarak Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Ayhan KARAK ve Mehmet YAYLA tarafından Kurulumuza iletilen savunmalarda ifade edilen hususların, Kurulumuzca yapılan tespit ve değerlendirmeleri geçersiz kılacak nitelikte olmadığı hususları dikkate alınarak, II-14.1 sayılı Tebliğ’in 9’uncu maddesine aykırı hareket edilmesi nedeniyle, Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş hakkında SPKn’nun 103’üncü maddesi uyarınca, idari para cezalarının 2013 yılı için belirlenen asgari tutarı olan 21.560 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir İSTANBUL İSTANBUL 445313-0
MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 24.02.2017 8/306 Serkan YAĞMUR’un Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan KARAK’ın kız kardeşinin eşi olmasına karşın, 05.03.2012 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında? Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş ’in bağlı ortaklığı durumunda bulunan Aydın Gıda’nın 4.225.136 TL karşılığında Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş ortakları ve yönetim sorumluluğu bulunanlarla yakından ilişkili kişiler olmadıkları belirlenen Serkan YAĞMUR ve Sait ÖREK adlı kişilere satıldığının belirtildiği ve söz konusu satışın geri alma sorumluluğunun Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'e yüklenmesine karşın bu hususların belirtilmediği? konuya ilişkin olarak Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından Kurulumuza iletilen savunmalarda ifade edilen hususların, Kurulumuzca yapılan tespit ve değerlendirmeleri geçersiz kılacak nitelikte olmadığı hususları dikkate alınarak, Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından mülga Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğ’in 22/3 maddesine aykırı hareket edilmesi nedeniyle, Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş hakkında mülga2499 sayılı SPKn’nun 47/A maddesi ile SPKn’nun 103’üncü maddeleri uyarınca, idari para cezalarının 2012 yılı için belirlenen asgari tutarı olan 20.389 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 445313-0
AYHAN KARAK 24.02.2017 8/306 31.12.2012 ve 31.03.2013 tarihli finansal tablolarda? Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından ticari işlem kapsamında olmayan ve bankalardan kullanılan kredilere teminat olarak kullanılmak üzere alınan çeklerin ve bu kapsamda verilen çeklerin ticari işlemlere dayanıyormuş gibi gösterildiği ve dipnotlarda bu duruma ilişkin olarak herhangi bir bilgiye yer verilmediği? konuya ilişkin olarak Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş ile şahsınız Ayhan KARAK ve Mehmet YAYLA tarafından Kurulumuza iletilen savunmalarda İfade edilen hususların, Kurulumuzca yapılan tespit ve değerlendirmeleri geçersiz kılacak nitelikte olmadığı hususları dikkate alınarak, II-14.1 sayılı Tebliğ’in 9’uncu maddesine aykırı hareket edilmesi nedeniyle, Ayhan KARAK hakkında SPKn’nun 103’üncü maddesi uyarınca, idari para cezalarının 2013 yılı için belirlenen asgari tutarı olan 21.560 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 21,560.00 MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET A
MEHMET YAYLA 24.02.2017 8/306 31.12.2012 ve 31.03.2013 tarihli finansal tablolarda? Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından ticari işlem kapsamında olmayan ve bankalardan kullanılan kredilere teminat olarak kullanılmak üzere alınan çeklerin ve bu kapsamda verilen çeklerin ticari işlemlere dayanıyormuş gibi gösterildiği ve dipnotlarda bu duruma ilişkin olarak herhangi bir bilgiye yer verilmediği? konuya ilişkin olarak Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Şahsınız Mehmet YAYLA ve Ayhan KARAK tarafından Kurulumuza iletilen savunmalarda ifade edilen hususların, Kurulumuzca yapılan tespit ve değerlendirmeleri geçersiz kılacak nitelikte olmadığı hususları dikkate alınarak, II-14.1 sayılı Tebliğ’in 9’uncu maddesine aykırı hareket edilmesi nedeniyle, Mehmet YAYLA hakkında SPKn’nun 103’üncü maddesi uyarınca, idari para cezalarının 2013 yılı için belirlenen asgari tutarı olan 21.560 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 21,560.00 MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET A
AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 17.02.2017 7/250 Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş' nin Canik Belediyesi tarafından yapılan arsa satış ihalelerine ilişkin olarak ihaleye katılım,ihaleyi kazanma,ihaleden vazgeçme ve teminatın irat kaydedilmesi ile ilgili gelişmeleri kamuya hiç duyurmamasının, Seri:VII, No:54 sayılı Özel Durumların Tebliği'nin 14/1 maddesi ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5/1 maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş hakkında SPKn'nun 103'üncü maddesi uyarınca, idari para cezalarının 2014 yılı için belirlenen asgari tutarı olan 22.407 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 343593-0
REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 17.02.2017 7 III-39.1 Teb. 41 nci mad. 4 fıkra İSTANBUL 266115-0
IKON MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 17.02.2017 7 III-39.I Tebliğinin 41 madde 2 nci fıkra İSTANBUL İSTANBUL 359360-0
IKON MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 17.02.2017 7 08.05.2013 tarih ve 16/535 sayılı kurul kararına aykırılık İSTANBUL İSTANBUL 359360-0
IKON MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 17.02.2017 7 III-45.I Tebliğinin 26. madde 1 nci fıkra İSTANBUL İSTANBUL 359360-0
17.02.2017 7/241 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 ve 23'üncü maddelerine aykırılık.
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.02.2017 7/236 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 23'üncü maddesine aykırılık. İSTANBUL İSTANBUL 707315-0
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.02.2017 7/236 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 24'üncü maddesine aykırılık. İSTANBUL İSTANBUL 707315-0
AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 10.02.2017 6/219 Türk Denetim Standartlarının muhtelif hükümlerine aykırılıklar ve SPKn’nun 103’üncü maddesi hükmü uyarınca 24,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 553465-0
ARİF CERİT 10.02.2017 6/220 Arbul Entegre A.Ş. 'nin 31.12.2015 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 26,049.00 ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMEL
ERDAL TAPUCU 10.02.2017 6/221 Arbul Entegre A.Ş. 'nin 31.12.2015 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 26,049.00 ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMEL
ABDULKADİR CEBECİ 10.02.2017 6/220 Arbul Entegre A.Ş. 'nin 31.12.2015 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 26,049.00 ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMEL
NAGİHAN YÜCEKAYA 10.02.2017 6/204 VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 7/3 fıkrasına aykırılık. 617,388.00 FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLER
NAGİHAN YÜCEKAYA 10.02.2017 6/204 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12 ve 23'üncü maddelerine aykırılık. 74,016.00 FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLER
KAYHAN ALGUR 10.02.2017 6/204 VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 7/3 fıkrasına aykırılık. 617,388.00 FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLER
KAYHAN ALGUR 10.02.2017 6/204 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12 ve 23'üncü maddelerine aykırılık. 74,016.00 FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLER
İBRAHİM ÇALIŞKAN 03.02.2017 5/171 Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) pay piyasasında 22.02.2016-11.03.2016 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 31.026,32 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 31,026.32 AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK
03.02.2017 5/167 2014 yılı içerisinde Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş'in bağlı ortaklığı olan Mürekkep Matbaacılık tarafından Başar ARSLAN' dan 800.000 adet A grubu Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş payının alınması işleminde değerleme yaptırılmaması sebebiyle Kurulumuzun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine aykırı hareket edilmesi nedeniyle, 28.04.2015 tarih ve 11/131 sayılı Kurulumuz kararıyla Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş' den ayrıca 21.08.2015 tarih ve 21/1054 sayılı Kurulumuz kararıyla Mürekkep Matbacılık' tan alınan savunmalarda konuya ilişkin olarak Kurulumuza makul bir savunma sunulmaması sebebiyle Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş hakkında idari yaptırım tesis edilmesi gerektiği ancak Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş ' in 670 sayılı KHK ile kapatıldığı ve Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş' in 24.08.2016 tarihinde resen terkin edildiği, öte yandan, her ne kadar Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş 670 sayılı KHK ile kapatılmış ve 24.08.2016 tarihinde resen terkin edilmiş olsa da Kurul Karar Organı'nın Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş ' e ilişkin 14.10.2016 tarih ve 28/935 sayılı kararı ile uyumlu olarak; Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş hakkında SPKn'nun 103 ve 105'inci maddeleri uyarınca,söz konusu işlemin SPKn'nun 110'uncu maddesinde yer alan Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Sahtecilik suçuna konu olduğu dikkate alınarak idari para cezalarının 2014 yılı için belirlenen azami tutarı olan 280.091 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
03.02.2017 5/167 Değerleme yapılmaması sebebiyle Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından Kurulumuzun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine aykırı hareket edilmesi nedeniyle Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş hakkında SPKn'nun 103'üncü maddesi kapsamında, söz konusu işlemin SPKn'nun 110'uncu maddesinde yer alan Görevi Kötüye Kullanma Suçu ve Sahtecilik suçuna konu olduğu dikkate alınarak idari para cezalarının 2014 yılı için belirlenen azami tutarı olan 280.091 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
03.02.2017 5/167 Satın almaya ilişkin özel durum açıklaması yapılmaması sebebiyle Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından Kurulumuzun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği hükümlerine aykırı hareket edilmesi nedeniyle Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş hakkında SPKn 103'üncü maddesi kapsamında,söz konusu işlemin SPKn'nun 110'uncu maddesinde yer alan Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Sahtecilik suçuna konu olduğu dikkate alınarak idari para cezalarının 2014 yılı için belirlenen azami tutarı olan 280.091 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 26.01.2017 4 İ.SPK.37.4 Sayılı İlke Kararı İSTANBUL İSTANBUL 270617-0
İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 26.01.2017 4 İ.SPK.37.4 Sayılı İlke Kararı İSTANBUL İSTANBUL 730270-0
ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 26.01.2017 4/80 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5'inci maddesine aykırılık. İSTANBUL 436656-0
ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 26.01.2017 4/80 II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği'nin 5'inci maddesine aykırılık. İSTANBUL 436656-0
SAXO CAPİTAL MARKETS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 26.01.2017 4 İ-SPK.37.4 Sayılı ilke kararı İSTANBUL İSTANBUL 228474-0
REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 26.01.2017 4 III-39.1 Tebliğinin 41 inci maddesi İSTANBUL İSTANBUL 901379-0
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 13.01.2017 3/70 30.09.2016 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 26,049.00 İSTANBUL İSTANBUL 707315-0
AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 06.01.2017 1/1 Kurulumuzun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 16 ve 24'üncü maddeleri ile Özel Durumlar Rehberi''nin 1 ve 5.7 numaralı maddelerine aykırılık. İSTANBUL 953544-0
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 06.01.2017 1/46 VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27'nci maddesine aykırılık. İSTANBUL İSTANBUL 597335-0 MEPET METRO PETROL VE TESİSLER
X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 06.01.2017 0 Seri:V, No:125 Teb. 6. madde İSTANBUL İSTANBUL 270617-0
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 06.01.2017 1/19 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5'inci ve 23'üncü maddelerine aykırılık. İSTANBUL 1352-4
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 06.01.2017 1/19 I-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 24'üncü maddesine aykırılık. İSTANBUL 1352-4
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 06.01.2017 1/19 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 5'inci ve 23'üncü maddelerine aykırılık. İSTANBUL 1352-4
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 06.01.2017 1/19 17.12.2015 tarih ve 35/1603 sayılı Kurul Kararına aykırılık. İSTANBUL 1352-4
MURAT KIVRAK 06.01.2017 1/3 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 11'inci maddesine aykırılık. 24,672.00 ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİC
ERTAN SAYILGAN 06.01.2017 1/19 17.12.2015 tarih ve 35/1603 sayılı Kurul Kararına aykırılık. 26,049.00 KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG AN
SELİM SAYILGAN 06.01.2017 1/19 17.12.2015 tarih ve 35/1603 sayılı Kurul Kararına aykırılık. 26,049.00 KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG AN
NAZIM ÖZDEMİR 06.01.2017 1/21 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12'nci ve 23'üncü maddelerine aykırılık. 78,147.00 EMBİO İLAÇ SANAYİ ANONİM ŞİRKE
ABDULLAH KOPARAN 29.12.2016 37/1316 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 11'inci maddesine aykırılık. 78,147.00 ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİCAR
AHMET KOPARAN 29.12.2016 37/1316 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 11'inci maddesine aykırılık. 78,147.00 ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİCAR
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 29.12.2016 37/1311 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN) pay piyasasında 24.09.2014-10.03.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin Mülga Seri: V, No: 6 Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ’inin “Müşteri emirlerinin alınması ve izlenmesi” başlıklı 9 uncu maddesi ve III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ’in “Müşteri emirleri başlıklı” 8 inci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 47.079 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 270149-0 ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAY
AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ 29.12.2016 37/1318 II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği’nin 6'ncı maddesine aykırılık. ANKARA ANKARA 304733
AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ 29.12.2016 37/1318 II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği'nin 5 ve 7'nci maddelerine aykırılık. ANKARA ANKARA 304733
AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ 29.12.2016 37/1318 II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesine aykırılık. ANKARA ANKARA 304733
AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ 29.12.2016 37/1318 II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesine aykırılık. ANKARA ANKARA 304733
NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 19.12.2016 35/1240 II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9'uncu maddesine aykırılık. İSTANBUL İSTANBUL 177362-0
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 19.12.2016 35/1240 II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği''nin 9'uncu maddesine aykırılık. İSTANBUL İSTANBUL 130889-0
AYNES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 19.12.2016 35/1292 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 21 ve 23'üncü maddelerine aykırılık. DENİZLİ DENİZLİ 848
19.12.2016 35/1284 Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK) pay piyasasında 02.02.2015-30.09.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 24.672 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİC
MENBA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 19.12.2016 35/1285 30.06.2016 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 26,049.00 İSTANBUL İSTANBUL 927950-0
İRFAN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 09.12.2016 34/1220 İhlas Holding AŞ' nin ve İhlas Yayın Holding A.Ş'nin 2012 yılı finansal tablolarının TMS 24 standardına uymamasında, ilgili dönemde anılan şirketlerin bağımsız denetimini gerçekleştiren İrfan Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin SeriX, No:22 Sermaye Piyasalarında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'in 12'inci kısmının 16'ıncı maddesi,22'nci kısmının 5'inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları,22'nci kısmının 6'ncı maddesinin birinci fıkrası,22'nci kısmının 7'nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranış olması nedeniyle İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş hakkında mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 103 ve 105'inci maddeleri çerçevesinde 2012 yılı için belirlenen asgari idari para cezası olan 20.389 TL üzerinde idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 355496-0 İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİR
RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 09.12.2016 34/1221 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş tarafından yürütülen hizmetlerde yatırımcı mağduriyetinin önlenmesini teminen iç kontrol makanizmasının oluşturulmaması, Seri:V No:68 Tebliği'nin 21'inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü ile III-55.1 sayılı Tebliğ'in Çıkar çatışmasının önlenmesi başlıklı 10'uncu maddesi hükmü ve İç Kontrol Sistemi başlıklı 11'inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca genel veya özel gözlemlere ve izlemeye dayalı kontrol yada inceleme yapılmaması ve bu kapsamda iç kontrol birimince rapor hazırlanmaması, Rhea Portföy Yönetimi A.Ş bünyesinde iç kontrol işlevinin yerine getirilmemesinin bir sonucu olarak, Rhea Portföy Yönetimi A.Ş çalışanları ile müşteriler arasında yaşanan çıkar çatışmaları ve müşterilerin risk ve getiri tercihleri dışında yapılan işlemlerin tespit edilememesi hususları ile ilgili olarak; Rhea Portföy Yönetimi A.Ş hakkında mülga 2499 sayılı Kanun'un 47/A maddesi ve 6362 sayılı Kanun'un 103 ve 105'inci maddeleri çerçevesinde 2013 yılı için belirlenen alt sınır olan 21.560 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 724338-0
RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 09.12.2016 34/1221 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş'nin yazılı bir sözleşme ile yetki almaksızın müşteri portföyünde bulunan nakit para ile müşteri adına kaldıraçlı alım satım işlemi gerçekleştirmek suretiyle.Seri:V No:59 Tebliği'nin Portföy yönetim sözleşmesi başlıklı 16'ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan Yetkili kurumun; müşterileri ile sunduğu faaliyete ilişkin Kurulca belirlenecek sdandartlara uygun yazılı bir sözleşme akdetmesi zorunludur. hükmüne aykırı hareket etmesi nedeniyle, Rhea Portföy Yönetimi A.Ş hakkında mülga 2499 sayılı Kanun'un 47/A maddesi ile 6362 sayılı Kanun'un 103 ve 105'inci maddeleri çerçevesinde 2013 yılı için belirlenen alt sınır olan 21.560 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 724338-0
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 09.12.2016 34 Seri:V, No:125 Teb. 18 inci Mad. İSTANBUL İSTANBUL 403448-0
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 09.12.2016 34 23.09.2011 Tarih ve 31/890 sayılı ilke kararına aykırılık İSTANBUL İSTANBUL 403448-0
SARAY MATBACILIK KAĞITCILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 09.12.2016 34/1203 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5'inci ve 23'üncü maddelerine aykırılık. ANKARA ANKARA 65-AKYURT
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 09.12.2016 34/1220 İhlas Holding A.Ş'nin 2012 yılı finansal tablolarının Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 24 standardına ve mülga Seri: XI No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5' inci maddesine ve bu düzenlemenin yerine yürürlüğe giren II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5'inci maddesine aykırı olması nedeniyle İhlas Holding A.Ş hakkında mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 103 ve 105'inci maddeleri çerçevesinde 2012 yılı için belirlenen asgari idari para cezası olan 20.389 TL üzerinden idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 176956-0 İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 09.12.2016 34/1220 İhlas Yayın Holding A.Ş'nin 2012 yılı finansal tablolarının Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 24 standardına ve mülga Seri: XI No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5' inci maddesine ve bu düzenlemenin yerine yürürlüğe giren II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5'inci maddesine aykırı olması nedeniyle İhlas Yayın Holding A.Ş hakkında mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 103 ve 105'inci maddeleri çerçevesinde 2012 yılı için belirlenen asgari idari para cezası olan 20.389 TL üzerinden idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 501164-0 İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİR
AHMET MÜCAHİD ÖREN 09.12.2016 34/1220 İhlas Holding A.Ş'nin 2012 yılı finansal tablolarının Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 24 standardına ve mülga Seri: XI No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5' inci maddesine ve bu düzenlemenin yerine yürürlüğe giren II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5'inci maddesine aykırı olması nedeniyle İhlas Holding A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid ÖREN hakkında mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 103 ve 105'inci maddeleri çerçevesinde 2012 yılı için belirlenen asgari idari para cezası olan 20.389 TL üzerinden idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir. 20,389.00 İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
MAHMUT KEMAL AYDIN 09.12.2016 34/1220 İhlas Holding A.Ş'nin 2012 yılı finansal tablolarının Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 24 standardına ve mülga Seri: XI No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5' inci maddesine ve bu düzenlemenin yerine yürürlüğe giren II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5'inci maddesine aykırı olması nedeniyle İhlas Holding A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kemal AYDIN hakkında mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 103 ve 105'inci maddeleri çerçevesinde 2012 yılı için belirlenen asgari idari para cezası olan 20.389 TL üzerinden idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir. 20,389.00 İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
MUSTAFA ERDOĞAN 09.12.2016 34/1220 İhlas Yayın Holding A.Ş'nin 2012 yılı finansal tablolarının Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 24 standardına ve mülga Seri: XI No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5' inci maddesine ve bu düzenlemenin yerine yürürlüğe giren II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5'inci maddesine aykırı olması nedeniyle İhlas Yayın Holding A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa ERDOĞAN hakkında mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 103 ve 105'inci maddeleri çerçevesinde 2012 yılı için belirlenen asgari idari para cezası olan 20.389 TL üzerinden idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir. 20,389.00 İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİR
AHMET MÜCAHİD ÖREN 09.12.2016 34/1220 İhlas Yayın Holding A.Ş'nin 2012 yılı finansal tablolarının Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 24 standardına ve mülga Seri: XI No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5' inci maddesine ve bu düzenlemenin yerine yürürlüğe giren II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5'inci maddesine aykırı olması nedeniyle İhlas Yayın Holding A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid ÖREN hakkında mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 103 ve 105'inci maddeleri çerçevesinde 2012 yılı için belirlenen asgari idari para cezası olan 20.389 TL üzerinden idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir. 20,389.00 İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİR
ABDULLAH TUĞCU 09.12.2016 34/1220 İhlas Yayın Holding A.Ş'nin 2012 yılı finansal tablolarının Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 24 standardına ve mülga Seri: XI No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5' inci maddesine ve bu düzenlemenin yerine yürürlüğe giren II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5'inci maddesine aykırı olması nedeniyle İhlas Yayın Holding A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah TUĞCU hakkında mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 103 ve 105'inci maddeleri çerçevesinde 2012 yılı için belirlenen asgari idari para cezası olan 20.389 TL üzerinden idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir. 20,389.00 İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİR
CEYHAN ARAL 09.12.2016 34/1220 İhlas Holding A.Ş'nin 2012 yılı finansal tablolarının Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 24 standardına ve mülga Seri: XI No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5' inci maddesine ve bu düzenlemenin yerine yürürlüğe giren II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5'inci maddesine aykırı olması nedeniyle İhlas Holding A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhan ARAL hakkında mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 103 ve 105'inci maddeleri çerçevesinde 2012 yılı için belirlenen asgari idari para cezası olan 20.389 TL üzerinden idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir. 20,389.00 İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
CANAN TÜMER 09.12.2016 34/1224 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 23 ve 24'üncü maddelerine aykırılık. 78,147.00 MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLA
LEVENT AĞAN 30.11.2016 33/1197 Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KRTEK) pay piyasasında 02.10.2014-20.11.2014 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 22.407 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 22,407.00 KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARE
LEVENT AĞAN 30.11.2016 33/1199 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) pay piyasasında 06.03.2014-01.04.2014 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 365.312 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 365,312.00 ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A
LEVENT AĞAN 30.11.2016 33/1199 Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. (PRKAB) pay piyasasında 18.06.2014-19.06.2014 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 22.407 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 22,407.00 TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEML
LEVENT AĞAN 30.11.2016 33/1199 Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DGKLB) pay piyasasında 27.01.2015-09.02.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 92.853 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 92,853.00 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ
LEVENT AĞAN 30.11.2016 33/1199 a) Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. (COMDO) pay piyasasında 06.07.2015-10.08.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 47.194 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 47,194.00 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET
SAİT BÖREKCİ 30.11.2016 33/1168 Kurul Karar Organı' nın 27.11.2015 tarih ve 32/1482 sayılı kararında ifade edilen Hitit Holding tarafından faiz hariç 3.256.800 TL kazanç aktarımı yapılan Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret A.Ş nezdinde aktarılan 3(üç) ay içerisinde tahsil ve takibi için gerekli işlemlerin yapılması hususuna aykırı işlemlerde sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen Şirket yöneticisi Sait BÖREKÇİ(TC.NO: 12187991064) hakkında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu' nun İdari Para Cezası Gerktiren Fiiller başlıklı bölümünün Genel Essaslar başlıklı 103' üncü maddesi uyarınca söz konusu aykırılığın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 110'uncu maddesinde düzenlenen Güveni Kötüye Kullanma ve Sahtecilik suçuna konu olduğu dikkate alınarak 2016 yılı için belirlenen azami tutar olan 325.617 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 325,617.00 HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SAİT BÖREKCİ 30.11.2016 33/1168 Kurul Karar Organı' nın 27.11.2015 tarih ve 32/1482 sayılı kararında ifade edilen Hitit Holding ve Hitit Moda Tasarım Mağazacılık Giyim Mücevharat San. Tic. Ltd. Şti.' nin Hitit Holding bünyesindeki şirketlerden olan toplam 1.736.360 TL tutarındaki alacaklarının tahsil edilmesi hususuna aykırı işlemlerde sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen Şirket yöneticisi Sait BÖREKÇİ (TC.NO: 12187991064) hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun İdari Para Cezası Gerektiren Fiiller başlıklı bölümünün Genel Esaslar başlıklı 103'üncü maddesi uyarınca 2016 yılı için belirlenen asgari tutar olan 26.049 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 26,049.00 HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
RAŞİT BERK BÖREKCİ 30.11.2016 33/1168 Kurul Karar Organı' nın 27.11.2015 tarih ve 32/1482 sayılı kararında ifade edilen Hitit Holding tarafından faiz hariç 3.256.800 TL kazanç aktarımı yapılan Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret A.Ş nezdinde aktarılan 3(üç) ay içerisinde tahsil ve takibi için gerekli işlemlerin yapılması hususuna aykırı işlemlerde sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen Şirket yöneticisi Raşit Berk BÖREKÇİ(TC.NO: 12184991128) hakkında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu' nun İdari Para Cezası Gerktiren Fiiller başlıklı bölümünün Genel Essaslar başlıklı 103' üncü maddesi uyarınca söz konusu aykırılığın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 110'uncu maddesinde düzenlenen Güveni Kötüye Kullanma ve Sahtecilik suçuna konu olduğu dikkate alınarak 2016 yılı için belirlenen azami tutar olan 325.617 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 325,617.00 HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
RAŞİT BERK BÖREKCİ 30.11.2016 33/1168 Kurul Karar Organı' nın 27.11.2015 tarih ve 32/1482 sayılı kararında ifade edilen Hitit Holding ve Hitit Moda Tasarım Mağazacılık Giyim Mücevharat San. Tic. Ltd. Şti.' nin Hitit Holding bünyesindeki şirketlerden olan toplam 1.736.360 TL tutarındaki alacaklarının tahsil edilmesi hususuna aykırı işlemlerde sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen Şirket yöneticisi Raşit Berk BÖREKÇİ (TC.NO: 12184991128) hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun İdari Para Cezası Gerektiren Fiiller başlıklı bölümünün Genel Esaslar başlıklı 103'üncü maddesi uyarınca 2016 yılı için belirlenen asgari tutar olan 26.049 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 26,049.00 HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
MUSTAFA ŞAHİN BADAK 30.11.2016 33/1168 Kurul Karar Organı' nın 27.11.2015 tarih ve 32/1482 sayılı kararında ifade edilen Hitit Holding tarafından faiz hariç 3.256.800 TL kazanç aktarımı yapılan Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret A.Ş nezdinde aktarılan 3(üç) ay içerisinde tahsil ve takibi için gerekli işlemlerin yapılması hususuna aykırı işlemlerde sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen Şirket yöneticisi Mustafa Şahin BADAK(TC.NO: 13549946180) hakkında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu' nun İdari Para Cezası Gerktiren Fiiller başlıklı bölümünün Genel Essaslar başlıklı 103' üncü maddesi uyarınca söz konusu aykırılığın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 110'uncu maddesinde düzenlenen Güveni Kötüye Kullanma ve Sahtecilik suçuna konu olduğu dikkate alınarak 2016 yılı için belirlenen azami tutar olan 325.617 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir 325,617.00 HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
MUSTAFA ŞAHİN BADAK 30.11.2016 33/1168 .Kurul Karar Organı' nın 27.11.2015 tarih ve 32/1482 sayılı kararında ifade edilen Hitit Holding ve Hitit Moda Tasarım Mağazacılık Giyim Mücevharat San. Tic. Ltd. Şti.' nin Hitit Holding bünyesindeki şirketlerden olan toplam 1.736.360 TL tutarındaki alacaklarının tahsil edilmesi hususuna aykırı işlemlerde sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen Şirket yöneticisi Mustafa Şahin BADAK (TC.NO: 13549946180) hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun İdari Para Cezası Gerektiren Fiiller başlıklı bölümünün Genel Esaslar başlıklı 103'üncü maddesi uyarınca 2016 yılı için belirlenen asgari tutar olan 26.049 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 26,049.00 HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 30.11.2016 33/1197 Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KRTEK) pay piyasasında 02.10.2014-20.11.2014 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin Mülga Seri: V, No: 6 Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Tebliği'nin 9 uncu maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 22.407 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 388440-0 KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARE
MGI BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 30.11.2016 33/1196 Şeker Piliç ve Yem Sanayi Ticaret A.Ş'nin 31.12.2011 tarihli finansal tablolarında yer verilen stoklarının sayımı aşamasında stoklarda yer almayan ürünlerin tutanağa bağlanması ve söz konusu yanlış/yanıltıcı stok verilerine bahse konu finansal tablolarda yer verilmesi sonucu Seri:X No:22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edilmesi nedeniyle,20.07.2015 tarihinde Çağdaş Bağımsız Denetim SMMM A.Ş ile devir alan statüsünde birleşmiş olan MGI Bağımsız Denetim SMMM A.Ş hakkında mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103 ve 105'inci maddeleri uyarınca, söz konusu aykırılığın, mülga 2499 sayılı SPKn'nun 47/1/B-2 maddesinde tanımlanan ve 6362 sayılı SPKn'nun 112/2 maddesinde korunan Yasal Defterlerde, Muhasebe Kayıtlarında ve Finansal Tablo ve Raporlarda Usulsüzlük suçuna konu olduğu dikkate alınarak, idari para cezalarının 2011 yılı için belirlenen azami tutarı olan 123.278 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 456551-0 ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCA
ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30.11.2016 33/1200 Seri:X, No:22 sayılı “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”in Üçüncü Kısmının 6’ncı maddesi 30.06.2016 tarihli ara dönem finansal raporlarının sınırlı bağımsız denetimine ilişkin olarak bağımsız denetim kuruluşu seçimini zamanında yapmaması 26,049.00 İSTANBUL 540486-0
AVRASYA BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 22.11.2016 32/1133 Hitit Holding A.Ş' nin 2012 hesap dönemi konsolide finansal tabloları ile dipnotlarının bağımsız denetiminde; Kurulumuzun Seri: X, No. 22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' inin ikinci kısmının 14' üncü maddesi ile Altıncı Kısmının 3'üncü ve 7' inci maddelerine aykırı hareket edilmesi nedeniyle Avrasya Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş hakkında, 2012 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimin planlanması, yürütülüp sonuçlandırılması ve bağımsız denetim raporunun hazırlanması safhalarında gerekli mesleki özen ve titizliğin gösterilmemesi nedeniyle Hitit Holding AŞ' nin iştirak ve bağlı ortaklıklarının muhasebe kayıtlarındaki hilelerin tespit edilemediği ve bu kayıtlar esas alınarak hazırlanan hatalı finansal tablolara dayanarak işlem gerçekleştiren yatırımcıların yatırım kararlarının sakatlandığı dikkate alınarak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu' nun 103 ve 105' inci maddeleri uyarınca, 2012 yılı için belirlenen azami tutar olan 269.500 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 56755-5
BD BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 22.11.2016 32/1133 Hitit Holding A.Ş' nin 2013 hesap dönemi konsolide finansal tabloları ile dipnotlarının bağımsız denetiminde; Kurulumuzun Seri: X, No. 22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' inin ikinci kısmının 14' üncü maddesi ile Altıncı Kısmının 3'üncü ve 7' inci maddelerine aykırı hareket edilmesi nedeniyle BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş hakkında, 2013 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimin planlanması, yürütülüp sonuçlandırılması ve bağımsız denetim raporunun hazırlanması safhalarında gerekli mesleki özen ve titizliğin gösterilmemesi nedeniyle Hitit Holding AŞ' nin iştirak ve bağlı ortaklıklarının muhasebe kayıtlarındaki hilelerin tespit edilemediği ve bu kayıtlar esas alınarak hazırlanan hatalı finansal tablolara dayanarak işlem gerçekleştiren yatırımcıların yatırım kararlarının sakatlandığı dikkate alınarak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu' nun 103 ve 105' inci maddeleri uyarınca, 2013 yılı için belirlenen azami tutar olan 280.091 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 598831-0
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 22.11.2016 32/1123 II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği'nin 5 ve 9'uncu maddelerine aykırılık. İSTANBUL İSTANBUL 427654-0
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 22.11.2016 32 6362 sayılı SPK'nın 103 mad İSTANBUL 270189-0
FIRAT KIRHAN 22.11.2016 32/1154 Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TARAF) pay piyasasında 12.02.2015-17.02.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 75.719 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 75,719.00 TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE Tİ
GÖKHAN MAYA 22.11.2016 32/1154 Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TARAF) pay piyasasında 12.02.2015-17.02.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 24.672 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 24,672.00 TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE Tİ
SERKAN YEŞİLYURT 22.11.2016 32/1154 Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TARAF) pay piyasasında 12.02.2015-17.02.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 24.672 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 24,672.00 TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE Tİ
MEHMET ÜNVER 22.11.2016 32/1154 Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TARAF) pay piyasasında 12.02.2015-17.02.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 24.672 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 24,672.00 TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE Tİ
EROL YALMAN 22.11.2016 32/1154 Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TARAF) pay piyasasında 12.02.2015-17.02.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 24.672 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 24,672.00 TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE Tİ
HIFZI PEHLİVAN 11.11.2016 31/1088 Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BISAS) pay piyasasında 30.12.2014-31.12.2014 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 25.868 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 25,868.00 BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARE
İZZET TULGA ORTAÇ 11.11.2016 31/1089 Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ANELT) pay piyasasında 26.03.2014-10.04.2014 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 22.407 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 22,407.00 ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRON
İSA ASLAN 11.11.2016 31/1089 Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ANELT) pay piyasasında 26.03.2014-10.04.2014 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 22.407 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 22,407.00 ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRON
BEŞİR KAYA 11.11.2016 31/1089 Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ANELT) pay piyasasında 26.03.2014-10.04.2014 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 67.221 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 67,221.00 ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRON
FERHAN KAYA 11.11.2016 31/1089 Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ANELT) pay piyasasında 26.03.2014-10.04.2014 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 67.221 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 67,221.00 ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRON
HAMDİ AKIN İPEK 11.11.2016 31/1092 Mülga Seri: IV, No:56 sayılı Tebliğ'in 5 ve 6'ncı maddeleri ile halihazırda yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Tebliğ'in 5 ve 8'inci maddeleri ve Kurulumuzun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5.2 no'lu md. aykırılık. 539,000.00 KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK
CAFER TEKİN İPEK 11.11.2016 31/1092 Mülga Seri: IV, No:56 sayılı Tebliğ'in 5 ve 6ncı maddeleri ile halihazırda yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Tebliğ'in 5 ve 8'inci maddeleri ve Kurulumuzun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5.2 no'lu md. aykırılık. 539,000.00 KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK
MELEK İPEK 11.11.2016 31/1092 Mülga Seri: IV, No:56 sayılı Tebliğ'in 5 ve 6'ncı maddeleri ile halihazırda yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Tebliğ'in 5 ve 8'inci maddeleri ve Kurulumuzun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5.2 no'lu md. aykırılık. 539,000.00 KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK
İSMET KASAPOĞLU 11.11.2016 31/1092 Mülga Seri: IV, No:56 sayılı Tebliğ’in 5 ve 6'ncı maddeleri ile halihazırda yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Tebliğ’in 5 ve 8'inci maddeleri ve Kurulumuzun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5.2 no'lu md. aykırılık. 539,000.00 KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK
YUSUF KÖYCE 11.11.2016 31/1092 Mülga Seri: IV, No:56 sayılı Tebliğ’in 5 ve 6'ncı maddeleri ile halihazırda yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Tebliğ’in 5 ve 8'inci maddeleri ve Kurulumuzun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5.2 no'lu md. aykırılık. 539,000.00 KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK
HAMDİ AKIN İPEK 11.11.2016 31/1092 Mülga Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliğ'in 5 ve 6'ncı maddeleri ile halihazırda yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Tebliğ'in 5 ve 8'inci maddeleri ve Kurulumuzun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararına aykırılık. 269,500.00 İPEKDOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI AR
CAFER TEKİN İPEK 11.11.2016 31/1092 Mülga Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliğ'in 5 ve 6'ncı maddeleri ile halihazırda yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Tebliğ'in 5 ve 8'inci maddeleri ve Kurulumuzun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararına aykırılık. 269,500.00 İPEKDOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI AR
MELEK İPEK 11.11.2016 31/1092 Mülga Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliğ'in 5 ve 6'ncı maddeleri ile halihazırda yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Tebliğ'in 5 ve 8'inci maddeleri ve Kurulumuzun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararına aykırılık. 269,500.00 İPEKDOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI AR
İSMET KASAPOĞLU 11.11.2016 31/1092 Mülga Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliğ'in 5 ve 6'ncı maddeleri ile halihazırda yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Tebliğ'in 5 ve 8'inci maddeleri ve Kurulumuzun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararına aykırılık. 269,500.00 İPEKDOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI AR
YUSUF KÖYCE 11.11.2016 31/1092 Mülga Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliğ'in 5 ve 6'ncı maddeleri ile halihazırda yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Tebliğ'in 5 ve 8'inci maddeleri ve Kurulumuzun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararına aykırılık. 269,500.00 İPEKDOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI AR
KOZA-İPEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 11.11.2016 31/1092 Mülga Seri: IV, No:56 sayılı Tebliğ’in 5 ve 6'ncı maddeleri ile halihazırda yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Tebliğ’in 5 ve 8'inci maddeleri ve Kurulumuzun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5.2 no'lu md. aykırılık. ANKARA 187988 KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 11.11.2016 31/1092 SPKn'nun 103'üncü md.ikinci fıkr. çerçevesinde Mülga Seri:IV,No:56 Tebliğ'in 5 ve 6'ncı md. ile halihazırda yürürlükte bulunan II-17.1 Tebliğ'in 5 ve 8'nci md.ve Kurulumuzun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile Kur.Yön.İlk.4.5.2 no'lu md.aykırılık. ANKARA 58962
KOZA-İPEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 11.11.2016 31/1092 Mülga Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliğ'in 5 ve 6'ncı maddeleri ile halihazırda yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Tebliğ'in 5 ve 8'inci maddeleri ve Kurulumuzun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararına aykırılık. ANKARA 187988 İPEKDOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI AR
İPEKDOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 11.11.2016 31/1092 SPKn'nun 103'üncü md ikinci fıkrası çerçevesinde Mülga Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ'in 5 ve 6'ncı md. ile halihazırda yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Tebliğ'in 5 ve 8'inci md. ve Kurulumuzun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararına aykırılık. ANKARA 55759
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 11.11.2016 31 Yatırım kuruluşları tebliğinin 28. mad. 2 fıkrası (m) bendi İSTANBUL 264500-0
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 11.11.2016 31/1087 Mülga Seri: IV No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile 03.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, riskin erken saptanması komitesinin görev ve çalışma esaslarına ilişkin yönetim kurulu kararı alınması ve kamuya açıklama yapılmasına ilişkin 4.5.2.nolu ilkesine aykırı işlemler nedeniyle; Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş hakkında 6362 sayılı SPKn'nun İdari Para Cezası Gerektiren Fiiller başlıklı bölümünün Genel Esaslar başlıklı 103'üncü maddesi uyarınca, aykırılığın en son gerçekleştiği 2016 yılı için belirlenen asgari tutar olan 26.049 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. KAYSERİ KAYSERİ 14222
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 25.10.2016 29/1011 Kurulumuzun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 4. maddesine aykırı olarak, Koza Altın İşletmeleri AŞ'nin kar dağıtım politikasında ortaklar için belirlenen kar payı dağıtım oranının net olarak belirtilmemesi ve Koza Altın İşletmeleri A.Ş'in kar dağıtım politikasında kar payı avansı dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin bir bilginin bulunmaması,Koza Altın İşletmeleri A.Ş tarafından yapılan dağıtımların yüksek tutarlara ulaşması ve örtülü kazanç aktarımı suçuna konu olması nedeniyle, Koza Altın İşletmeleri A.Ş hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105'inci maddeleri uyarınca, aykırılığın en son gerçekleştiği 2015 yılı için belirlenen azami tutar olan 308.408 TL tutarınca idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir. ANKARA ANKARA 147553
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 25.10.2016 29/1011 Koza Altın İşletmeleri A.Ş tarafından 01.01.2009-30.09.2015 tarihleri arasında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin özel durum açıklamaları ile ilgili olarak Seri:VIII, No:54 Özel Durumlar Tebliği'nin ekinde yer alan, daha sonra II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 27 nci maddesine dayanılarak tekrar düzenlenen ve Kurul Kararı hükmünde olan özel durumlara ilişkin Rehber'in 5.8 inci maddesine ilişkin 9 adet aykırılık nedeniyle, söz konusu bağışların büyük kısmının ilişkili taraflara yapıldığı, yüksek tutarlara ulaştığı ve örtülü kazanç aktarımı suçuna konu olduğu dikkate alındığında Koza Altın İşletmeleri A.Ş hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 103/1 ve 105/2 maddeleri uyarınca 2015 yılı için belirlenen azami tutar olan 308.408 TL'lik cezanın iki kat artırılarak 925.224 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. ANKARA ANKARA 147553
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 25.10.2016 29/1012 Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş tarafından 01.01.2012-30.09.2015 tarihleri arasında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin özel durum açıklamaları ile ilgili olarak Seri:VIII, No:54 Özel Durumlar Tebliği'nin ekinde yer alan, daha sonra II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 27 nci maddesine dayanılarak tekrar düzenlenen ve Kurul Kararı hükmünde olan özel durumlara ilişkin Rehber'in 5.8 inci maddesine ilişkin 6 adet aykırılık nedeniyle,Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş'in Kurul Karar Organı'nın 13.01.2012 tarihli ve 1/10 sayılı kararı ile İpek Üniversitesi'ne(eski adı Altın Koza Üniversitesi) yapılan bağışların Kurulumuzun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelerine aykırı olarak kamuya açıklanmaması nedeniyle daha önce uyarıldığı, söz konusu uyarıya rağmen 2012-2015 yıllarında yapılan bağışların kamuya açıklanmasında aykırılıkların sürdürüldüğü, söz konusu bağışların büyük kısmının ilişkili taraflara yapıldığı, yüksek tutarlara ulaştığı ve örtülü kazanç aktarımı suçuna konu olduğu dikkate alındığında, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 103/1 ve 105/2 maddeleri uyarınca,2015 yılı için belirlenen azami tutar olan 308.408 TL'lik cezanın iki katı artırılarak 925.224 TL tutarında İdari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. ANKARA 58962
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 25.10.2016 29/1012 Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş'nin esas sözleşmesinde 20.05.2013 tarihinde yapılan değişiklik öncesinde bağışta bulunabilmesine ilişkin esas sözleşme hükmü bulunmadığı halde Kurulumuzun mülga Seri:IV No:27 Temettü Tebliği'nin 7. maddesi ve söz konusu tebliği yürürlükten kaldıran II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesine aykırı olarak Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş tarafından 19.12.2011 tarihinde 1.500.000 TL tutarında bağış yapılması Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş tarafından yapılan bağışların büyük kısmının ilişkili taraflara yapılması, bağışların yüksek tutarlara ulaşması ve örtülü kazanç aktarımı suçuna konu olması nedeniyle, Koza Anadolu Madencilik İşletmeleri A.Ş hakkında aykırılığın en son gerçekleştiği 2011 yılı için belirlenen azami tutar olan 123.278 TL tutarında idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir. ANKARA 58962
İPEKDOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 25.10.2016 291013 İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş tarafından 01.01.2012-30.09.2015 tarihleri arasında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin özel durum açıklamaları ile ilgili olarak Seri:VIII, No:54 Özel Durumlar Tebliği'nin ekinde yer alan, daha sonra II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 27 nci maddesine dayanılarak tekrar düzenlenen ve Kurul Kararı hükmünde olan özel durumlara ilişkin Rehber'in 5.8 inci maddesine ilişkin 6 adet aykırılık nedeniyle,İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş'in Kurul Karar Organı'nın 13.01.2012 tarihli ve 1/11 sayılı kararı ile İpek Üniversitesi'ne(eski adı Altın Koza Üniversitesi) yapılan bağışların Kurulumuzun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelerine aykırı olarak kamuya açıklanmaması nedeniyle daha önce uyarıldığı, söz konusu uyarıya rağmen 2012-2015 yıllarında yapılan bağışların kamuya açıklanmasında aykırılıkların sürdürüldüğü, söz konusu bağışların büyük kısmının ilişkili taraflara yapıldığı, yüksek tutarlara ulaştığı ve örtülü kazanç aktarımı suçuna konu olduğu dikkate alındığında, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 103/1 ve 105/2 maddeleri uyarınca,2015 yılı için belirlenen azami tutar olan 308.408 TL'lik cezanın iki katı artırılarak 925.224 TL tutarında İdari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.İ ANKARA 55759
İPEKDOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 25.10.2016 291013 İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş'nin esas sözleşmesinde 20.05.2013 tarihinde yapılan değişiklik öncesinde bağışta bulunabilmesine ilişkin esas sözleşme hükmü bulunmadığı halde Kurulumuzun mülga Seri:IV No:27 Temettü Tebliği'nin 7. maddesi ve söz konusu tebliği yürürlükten kaldıran II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesine aykırı olarak İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş tarafından 19.12.2011 tarihinde 2.000.000 TL tutarında bağış yapılması İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş tarafından yapılan bağışların büyük kısmının ilişkili taraflara yapılması, bağışların yüksek tutarlara ulaşması ve örtülü kazanç aktarımı suçuna konu olması nedeniyle,İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş hakkında aykırılığın en son gerçekleştiği 2011 yılı için belirlenen azami tutar olan 123.278 TL tutarında idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir. ANKARA 55759
VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 14.10.2016 28 yasası Seri:V, No:34 tebliği madde 4 maddesi İSTANBUL İSTANBUL 936521-0
VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 14.10.2016 28 III-37.1 tEB. 27/a MAD. 6 FIKRASI İSTANBUL İSTANBUL 936521-0
MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 14.10.2016 28/935 30.06.2015 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 49,344.00 İSTANBUL İSTANBUL 445313-0
ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 14.10.2016 28/935 31.03.2016 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 26,049.00 İSTANBUL 540486-0
AKSEL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 14.10.2016 28/935 31.03.2016 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 26,049.00 İSTANBUL 584584-0
VARYAP VARLIBAŞLAR YAPI SANAYİ TURİZM YATIRIMLARI TİCARET VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 14.10.2016 28/935 31.12.2015 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 10 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 26,049.00 İSTANBUL İSTANBUL 24351-8
ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 14.10.2016 28/935 31.12.2015 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 10 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 52,098.00 İSTANBUL 436656-0
METAG İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 14.10.2016 28/935 31.12.2015 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 10 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 26,049.00 ANKARA ANKARA 389990
14.10.2016 28/935 31.03.2016 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 52,098.00
FARUK EROL SÜREN 14.10.2016 28/933 03.08.2011 ve 16.08.2011 tarihli Kurul Kararlarında talep edilmesine rağmen 03.08.2012 tarihli genel kurul toplantısında 25.08.2010 tarih ve 2010/12 sayılı yönetim kurulu kararının ortakların onayına sunulmamasının 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 103'üncü maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle yönetim kurulu üyesi Faruk Erol SÜREN hakkında mülga 2499 sayılı SPKn'nun 47/A maddesi ile SPKn'nun 103 ve 105' inci maddeleri uyarınca idari para cezalarının 2012 yılı için belirlenen asgari tutarı olan 20.389 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 20,389.00
FARUK EMİR SÜREN 14.10.2016 28/933 03.08.2011 ve 16.08.2011 tarihli Kurul Kararlarında talep edilmesine rağmen 03.08.2012 tarihli genel kurul toplantısında 25.08.2010 tarih ve 2010/12 sayılı yönetim kurulu kararının ortakların onayına sunulmamasının 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 103'üncü maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle yönetim kurulu üyesi Faruk Emir SÜREN hakkında mülga 2499 sayılı SPKn'nun 47/A maddesi ile SPKn'nun 103 ve 105' inci maddeleri uyarınca idari para cezalarının 2012 yılı için belirlenen asgari tutarı olan 20.389 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 20,389.00
UĞUR ÖZTÜRK 30.06.2016 21/759 Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON) pay piyasasında 19.06.2015-27.07.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 74.016 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 74,016.00 AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK ANON
FUAT TURGAY AGRALİ 30.06.2016 21/759 Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON) pay piyasasında 19.06.2015-27.07.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 24.672 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 24,672.00 AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK ANON
FOKUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2016 21/742 Seri: VIII, No: 35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in 22’nci maddesi, Seri: X, No: 22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”in “Başlangıç Hükümleri” başlıklı Kısmının 5’inci maddesinin birinci fıkrası ve II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”nin 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası.Kuruluşun muhtelif bildirim, finansal raporlama ve bağımsız denetim yükümlülüklerini mevzuatta düzenlenen sürelerde yerine getirmemesi. 24,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 785972-0
HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2016 21/746 Hitit Holding A.Ş ile iştirak ve bağlı ortaklıkların 2012,2013 ve 2014 hesap dönemlerine ilişkin tüm iş ve işlemlerinin Kurul listesinde bulunan bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından Kurulumuz düzenlemeleri çerçevesinde denetletilerek özel bağımsız denetim raporu alınması ve Sait BÖREKÇİ hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması nedeniyle suç duyurusuna konu işlemlerde (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan Şirket yöneticileri aleyhine dava açabilecekleri hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesini teminen konunun Şirket tarafından yapılacak olan ilk genel kurul toplantısının gündemine alınması yönündeki kararların gereğinin yapılmaması nedeniyle HİTİT HOLDİNG A.Ş hakkında 6362 sayılı Kanun'un 103 ve 105'inci maddeleri uyarınca her bir işlem için ayrı ayrı 26.049 TL tutarında (Toplam 52.098 TL) idari para cesası uygulanmasına karar verilmiştir. ANTALYA ANTALYA 63507
ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2016 21/747 Altınyağ Kombinaları A.Ş tarafından KAP'ta yayımlanan 21.08.2013 tarihli özel durum açıklamasında tespit edilen mevzuata aykırılıklar ile bu aykırılıklara ilişkin Altınyağ Kombinaları A.Ş tarafından yapılan savunmanın, SPKn ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi neticesinde, Altınyağ Kombinaları A.Ş tarafından KAP'ta yayımlanan 21.08.2013 tarihli özel durum açıklamasının doğru ve tam olmadığı, olay henüz kesinleşmediği halde yayımlandığı, bu suretle de yanıltıcı nitelikte olduğu tespit edilmiş olup, bu durumun Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 Tebliği'nin 22'inci maddesi ile anılan tebliği yürürlükten kaldıran II-15.1 sayılı Tebliğ'in 24'üncü maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105'inci maddeleri uyarınca 2013 yılı için Kurulumuzca belirlenen asgari idari para cezası tutarı esas alınarak, 21.560 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İZMİR İZMİR MERKEZ-26279
İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2016 21/751 İhlas Ev Aletleri A.Ş hakkında Kurulumuzun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 23. maddesine aykırılık nedeniyle SPKn'nun 103 ve 105 maddeleri kapsamında 2015 yılı için belirlenen asgari idari para cezası olan 24.672 TL üzerinden idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 135455-0 İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2016 21/751 İhlas Holding A.Ş hakkında Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesine ve yine Kurulumuzun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararına aykırılık nedeniyle SPKn'nun 103 ve 105 maddeleri kapsamında 2015 yılı için belirlenen asgari idari para cezası olan 24.672 TL üzerinden idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 176956-0
A ARTIBİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2016 21/748 A Artıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş tarafından hazırlanan 29.03.2013 tarihli 2013-ÖZEL-0037 ve 2013-ÖZEL-0037/1 sayılı değerleme raporlarında kullanılan emsal bilgilerini tevsik edici herhangi bir belge sunulamadığı, ayrıca Değerleme Raporlarında verileri emsal olarak kullanıldığı belirtilen emlak firmaları tarafından Kurulumuza gönderilen yazılarda Değerleme Raporlarının hazırlandığı dönemde söz konusu raporlarda emsal olarak kullanılan mahiyette ilanlarının olmadığının ifade edildiği, bu doğrultuda,A Artıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş tarafından emsal bilgilerine ilişkin tevsik edici herhangi bir belge sunulamaması ve bilgilerinin kullanıldığı belirtilen emlak firmalarının açıklamaları dikkate alındığında, 2013,ÖZEL-0037 ve 2013-ÖZEL-0037/1 sayılı değerleme raporlarının hazırlanmasında uygun nitelikte ve güvenilir bilgi ve belge toplayarak inceleme yapılmayarak, Değerleme Raporlarının hazırlanması safhalarında gerekli mesleki özen ve titizliğin gösterilmediği anlaşılmış olup, bu durumun Kurulumuzun Seri:VIII, No:35 sayılı Tebliğ'in Mesleki Özen ve Titizlik başlıklı 14'üncü maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle A ARTIBİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105'inci maddeleri uyarınca 2013 yılı için Kurulumuzca belirlenen asgari idari para cezası tutarı esas alınarak 21.560 TL tutarında idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir. KONYA KONYA 46557
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 24.06.2016 20/699 TMS 37 nolu standarta uyulmadan 1542 ada 14 ve 23 parsellerdeki toplam 488 adet bağımsız bölümün öngörülen tarihlerde teslim edilememesi nedeniyle oluşan ceza ödeme yükümlülüğü ile ilgili olarak 30.06.2012, 31.12.2012, 30.06.2013 ve 31.12.2013 tarihli finansal tablolarda karşılık ayrılmaması ve dipnotlarında açıklanmamasının mülga Seri:XI, No.29 tebliği'nin ve II-14.1 sayılı Tebliğ'nin 5'inci maddelerinin birinci fıkrası ile 9'uncu maddelerinin birinci fıkralarına aykırı olması nedeniyle, mülga 2499 sayılı Kanun'un 47/A ile SPKn'nun 103 ve 105'inci maddeleri uyarınca, KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş hakkında 2012 ve 2013 yılındaki toplam 4(dört) ihlal için aykırılığın en son gerçekleştiği 2013 yılı idari para cezalarının asgari tutarı olan 21.560 TL'nin iki kat artırılarak toplamda 64.680 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 568143-0
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 24.06.2016 20/699 Mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğ'in ekinde yer alan Rehber'in 5.7. Ortaklığın Faliyetlerine İlişkin Değişiklikler başlıklı bölümünün 16'ncı maddesine aykırı olarak kamuya açıklanması gereken ve konuyla ilgili süreç 17.05.2013 tarihinde başlamasına rağmen Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller'in Arsa ve Arazi olarak yeniden sınıflandırılmasına ilişkin muhasebe politikası değişikliğinin 236 gün gecikmeli olarak 08.01.2014 tarihinde kamuya açıklanması ve anılan tebliğ'in 15'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım amaçlı gayrimenkullerin arsa ve arazi olarak yeniden sınıflandırılmasının kamuya açıklandığı 08.01.2014 tarihli özel durum açıklamasında erteleme nedenlerine ve sürece ilişkin herhangi bir bilgi verilmemesi ile ilgili olarak KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş hakkında mülga 2499 sayılı Kanun'un 47-4 ile SPKn'nun 103/1 ve 105/2 maddeleri uyarınca, idari para cezalarının 2013 yılı için belirlenen asgari tutarı olan 21.560 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 568143-0
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 24.06.2016 20/705 Mülga Seri:VIII No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 14 ve 21'inci maddelerine aykırılık. İSTANBUL 736645-0
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 24.06.2016 20/705 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 ve 23'üncü maddelerine aykırılık. İSTANBUL 736645-0
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 24.06.2016 20/677 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5'ncİ ve 23'üncü maddelerine aykırılık. İSTANBUL 1352-4
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 24.06.2016 20/704 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 24'üncü maddesine aykırılık. İSTANBUL İSTANBUL 94841-0
NAGİHAN YÜCEKAYA 24.06.2016 20/703 VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 7'nci maddesi ve i-SPK.128.6 sayılı İlke Kararına aykırılık. 617,388.00 UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİR
KAYHAN ALGUR 24.06.2016 20/703 VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 7'nci maddesi ve i-SPK.128.6 sayılı İlke Kararına aykırılık. 617,388.00 UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİR
SELİM SAYILGAN 24.06.2016 20/677 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesine aykırılık. 74,016.00 KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG AN
CAFER DEMİRHAN 24.06.2016 20/719 BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFS) pay piyasasında 22.02.2016-31.03.2016 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 559.496,80 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 559,496.80
FİLİZ ÜNVER 13.06.2016 667 Finansbank A.Ş. (FINBN) pay piyasasında 10.08.2015-26.08.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 130.512 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 130,512.00 FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ
SABAHADDİN DEMİRCAN 13.06.2016 667 Finansbank A.Ş. (FINBN) pay piyasasında 10.08.2015-26.08.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 24.672 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 24,672.00 FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ
ARİF CERİT 13.06.2016 19/635 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 11 ve 23'üncü maddelerine aykırılık. 74,016.00 ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMEL
ARİF CERİT 13.06.2016 19/635 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 ve 23'üncü maddelerine aykırılık. 24,672.00 ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMEL
ARİF CERİT 13.06.2016 19/634 i.SPK.128.6 (06.12.2013 tarih ve 40/1331 s.k.) sayılı İlke Kararına aykırılık. 617,388.00 ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMEL
ALİ KILIÇ 13.06.2016 19/634 i.SPK.128.6 (06.12.2013 tarih ve 40/1331 s.k.) sayılı İlke Kararına aykırılık. 104,196.00 ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMEL
ABDULKADİR CEBECİ 13.06.2016 19/635 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 11 ve 23'üncü maddelerine aykırılık. 22,407.00 ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMEL
ABDULKADİR CEBECİ 13.06.2016 19/635 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 5 ve 23'üncü maddelerine aykırılık. 24,672.00 ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMEL
TUBA NERGİZ 23.05.2016 592 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. (TUCLK) pay piyasasında 10.11.2015-23.11.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 24.672,00 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 24,672.00 TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MA
PLASPAK KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 23.05.2016 17/568 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 ve 23'üncü maddelerine aykırılık. KOCAELİ KOCAELİ 23024
PLASPAK KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 23.05.2016 17/568 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 24'üncü maddesine aykırılık. KOCAELİ KOCAELİ 23024
İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 12.05.2016 16/531 VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 7'nci maddesi ve i-SPK.128.6 sayılı İlke Kararına aykırılık. İSTANBUL İSTANBUL 135455-0
İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 12.05.2016 16/531 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 11'inci maddesine aykırılık. İSTANBUL İSTANBUL 135455-0
MEHMET NERGİZ 28.04.2016 14/498 VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ve VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği''ne aykırılık. 617,388.00 TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MA
UĞUR CEYLAN 14.04.2016 12/392 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 11 ve 23'üncü maddelerine aykırılık. 74,016.00 SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İ
SONER YILMAZ 14.04.2016 12/417 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 11'inci maddesine aykırılık. 24,672.00 TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM
KAYHAN ALGUR 14.04.2016 12/417 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 23'üncü maddesine aykırılık. 74,016.00 TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM
HALİL YÜCEL 14.04.2016 12/436 11.11.2015-02.12.2015 döneminde Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KLGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 944.298,30 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 944,298.30 KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTA
HALİL YÜCEL 14.04.2016 12/436 12.10.2015-09.11.2015 döneminde Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DGGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 24.672,00 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir 24,672.00 DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTA
HALİL YÜCEL 14.04.2016 12/436 23.12.2015-22.01.2016 döneminde Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. (HATEK) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 1.102.891,20 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir 1,102,891.20 HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELE
HALİL YÜCEL 14.04.2016 12/436 14.09.2015-17.09.2015 döneminde Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (TMSN) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 24.672,00 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir 24,672.00 TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAY
DARDANEL - ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 14.04.2016 12/414 Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.’nin 31.12.2011 ve 31.03.2012 hesap dönemlerine ait finansal tablolarının Mülga Seri: XI, No: 29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne aykırı bir şekilde hazırlanarak kamuya açıklanması nedeniyle 40.778 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. ÇANAKKALE ÇANAKKALE ÇANAKKALE/1835 DARDANEL - ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ
HALİL YÜCEL 04.04.2016 12/436 05.01.2015-24.02.2015 döneminde Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 205.198,04 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir 205,198.04 MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ ANONİM
MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU 31.03.2016 11/377 16.04.2015-29.04.2015 döneminde Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 24.672 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir 24,672.00
MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU 31.03.2016 11/377 24.03.2014-26.03.2014 döneminde DENCM pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 24.407 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 24,407.00 DENİZLİ CAM SANAYİ VE TİCARET
MUSTAFA PEKTEZEL 31.03.2016 11/377 21.02.2014-06.03.2014 döneminde Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 78.407,92 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 78,407.92 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİC
MUSTAFA YAVUZ PAŞAOĞLU 31.03.2016 11/377 21.02.2014-06.03.2014 döneminde Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi uyarınca 22.407 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 22,407.00 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİC
ULAŞ KIVILCIM 31.03.2016 11/346 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12'nci maddesine aykırılık. 49,344.00 İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA S
MUHAMMED EMİN ŞAHİN 31.03.2016 11/346 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12'nci maddesine aykırılık. 49,344.00 İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA S
İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31.03.2016 11 III-39.1 TEB 41 Cİ MD.4. bendi İSTANBUL İSTANBUL 730270-0
ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 10.03.2016 9/279 Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş'in 2011 yılında gerçekleştirdiği halka arzdan elde ettiği gelirin kullanım yerine ilişkin 19.10.2011 tarihli izahnamede yer verdiği bilgilerin, 2011 yılında yürürlükte bulunan mülga 2499 sayılı SPKn'nun Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Satışı başlıklı 7'inci maddesi ile mülga Seri:I, No:40 Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Tebliğ'in 23' üncü maddesi hükümlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle; Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun İdari Para Cezası Gerektiren Fiiller başlıklı bölümünün Genel Esaslar başlıklı 103'üncü maddesi uyarınca aykırılığın mahiyeti önemi ve etkilerine binaen, mevzuata aykırı fiilin gerçekleştiği 2011 yılı için belirlenen üst sınır olan 123.278 TL tutarında idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir. KONYA KONYA 19230
ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 10.03.2016 9/279 Mülga Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile 03.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerine ilişkin 4.5.3 ve 4.5.4 nolu ilkelerine aykırı olarak gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Adese Alışveriş Merkezleri A.Ş hakkında 6362 sayılı SPKn'nun İdari Para Cezası Gerektiren Fiiller başlıklı bölümünün Genel Esaslar başlıklı 103'üncü maddesi uyarınca, aykırılığın en son gerçekleştiği 2014 yılı için belirlenen alt sınır olan 22.407 TL tutarında idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir. KONYA KONYA 19230
EGE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ 03.03.2016 8/263 Türkiye Denetim Standartlarının muhtelif hükümlerine aykırı fiiller nedeniyle Seri:X, No:22 Tebliği ve SPKn’nin 103’üncü maddesi kapsamında verilen ceza İSTANBUL İSTANBUL 525508-0
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 03.03.2016 7 yasası Seri:V, No:68 tebliği Madde 4 maddesi İSTANBUL İSTANBUL 187862-0
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 03.03.2016 7 yasası Seri:V, No:68 tebliği Madde 5 maddesi İSTANBUL İSTANBUL 187862-0
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 03.03.2016 7 yasası Seri:V, No:68 tebliği Madde 9 maddesi İSTANBUL İSTANBUL 187862-0
BURAK ERKUT ERTÜRK 03.03.2016 7/219 II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 10'uncu maddesine aykırılık. 24,672.00 BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARE
RAGIP ERTUĞRUL GÜNEY 15.02.2016 181 Fortune Capital INC hesaplarını vekil sıfatıyla kullanmak suretiyle; 1) Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş (EGCYO) pay piyasasında 10.02.2015 ve 13.02.2015 tarihlerinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin özel durum açıklamalarının yapılmamasının II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine ve 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle hakkında SPKn'nun 104 üncü maddesi uyarınca 2015 yılı için asgari tutar olan 24.672 TL idari para cezası uygulanmasına, 2) EGCYO pay piyasasında 31.10.2014-16.03.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin söz konusu payın arz ve talebi hakkında yanlış bir izlenim uyandırmasının VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle hakkında SPKn'nun 104 üncü maddesi uyarınca 2015 yılı için asgari tutar olan 24.672 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 49,344.00 EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMA
YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 15.02.2016 5/179 Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından Yeşil Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Ticaret A.Ş'ye fon kullandırılması suretiyle, mülga Seri:VI, No:11 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 24'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile söz konusu tebliğin yerine yürürlüğe giren III-48.1 Nolu Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23'üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan hükme aykırılık teşkil eden hususlara ilişkin olarak Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103 ve 105'inci maddeleri uyarınca idari para cezalarının 2014 yılı için belirlenen asgari tutarı olan 22.407 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 303536-0 YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTA
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 15.02.2016 5/154 Mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 14 ve 22'nci maddeleri ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 ve 24'üncü maddelerine aykırılık. İSTANBUL 375458-0
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 15.02.2016 5/154 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 23'üncü maddesine aykırılık. İSTANBUL 375458-0
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 15.02.2016 5/154 II-5.1 sayılı Tebliğ'in 7'nci maddesi ve Borçlanma Araçlarının Halka Arzında Kullanılacak İhraççı Bilgi Dokümanı Formatı ve Hazırlanmasına İlişkin Kılavuz'un 13.3 ve 13.4 no'lu bölümlerinde yer alan açıklamalara aykırılık. İSTANBUL 375458-0
ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 15.02.2016 5/188 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 ve 23'üncü maddelerine aykırılık. İSTANBUL 436656-0
AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ 04.02.2016 4/121 30.06.2015 tarihli finansal raporların süresi içerisinde KAP’a bildirilmemesi nedeniyle Kurulumuzun II-14.1 sayılı Tebliğinin 11 ve 12’nci maddelerine aykırılıktan SPKn.’nun 103. maddesi kapsamında verilen ceza ANKARA ANKARA 304733
BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ 04.02.2016 4/121 30.06.2015 tarihli finansal raporların süresi içerisinde KAP’a bildirilmemesi nedeniyle Kurulumuzun II-14.1 sayılı Tebliğinin 11 ve 12’nci maddelerine aykırılıktan SPKn.’nun 103. maddesi kapsamında verilen ceza İSTANBUL 493207-0
LEGAL BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 04.02.2016 4/134 GÇS Metal Çatı İzolasyon Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.(GÇS Metal)’nin 2012 ve 2013 yılı finansal tablolarının özel bağımsız denetiminde muhtelif BDS'lere aykırılıklar 280,091.00 İSTANBUL İSTANBUL 456352-0 KORKUT YET
AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ 04.02.2016 4/131 30.06.2015 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 49,344.00 ANKARA ANKARA 304733
BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ 04.02.2016 4/131 30.06.2015 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 24,672.00 İSTANBUL 493207-0
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 27.01.2016 3 III-39.1 41 MADDE İSTANBUL İSTANBUL 270149-0
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 27.01.2016 3 III-39.1 41 MADDE İSTANBUL İSTANBUL 266539-0
BAŞKENT MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 27.01.2016 3 Seri:V, No:12 20nci madde İSTANBUL İSTANBUL 303257-0
REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 27.01.2016 3/104 Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş 'nin ilişkili tarafı olan Çavuşoğlu Yapı Endüstri Taahhüt Ticaret Ltd. Şti.'yle ticari işleme dayanmayan alacak ilişkisine girmesinin mülga Seri VI No:11 Gayrimenkul Yatırım Ortaklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 24' üncü maddesi ile söz konusu Tebliğin yerine yürürlüğe giren III-48.1 Gayrimenkul Yatırım Ortaklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23' üncü maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin ilişkili şirketlere fon kullandırması ile ilgili olarak daha öncede Kurulumuzca uyarılmış olduğu hususu da göz önünde bulundurularak, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'i hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105'inci maddeleri uyarınca, ihlallerin gerçekleştiği 2013 yılı için Kurulumuzca belirlenen asgari idari para cezası tutarı esas alınarak toplam 21.560 TL tutarında asgari idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 676891-0
REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 27.01.2016 3/104 Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş 'nin portföyünde yer alan Reysaş Taşımacılık ve Loj. Tic. A.Ş'ye (Reysaş Lojistik) kiralama yapılan ve feshedilmedikçe otomatik olarak kira süresi uzatılan kira sözleşmeleri için değerleme raporu düzenlenmemesinin Kurulumuzun Seri VI, No:11 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Tebliği'nin Değerleme gerektiren işlemler başlıklı 34 maddesinin 1 fıkrasının "ç" bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş' i hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105'inci maddeleri uyarınca,ihlallerin gerçekleştiği 2013 yılı için Kurulumuzca belirlenen asgari idari para cezası tutarı esas alınarak toplam 21.560 TL tutarında asgari idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 676891-0
DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 27.01.2016 3/73 II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi ile Geçici 1'inci maddesine aykırılık. TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ 3582
ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 27.01.2016 3/73 II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi ile Geçici 1'inci maddesine aykırılık. GAZİANTEP GAZİANTEP 22102
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ 27.01.2016 3/73 II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi ile Geçici 1'inci maddesine aykırılık. ANKARA ANKARA 474-AKYURT
ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 27.01.2016 3/73 II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi ile Geçici 1'inci maddesine aykırılık. MERSİN MERSİN 41186
27.01.2016 3/73 II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi ile Geçici 1'inci maddesine aykırılık.
FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ 27.01.2016 3/73 II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi ile Geçici 1'inci maddesine aykırılık. ANKARA ANKARA 225266
İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 27.01.2016 3/73 II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi ile Geçici 1'inci maddesine aykırılık. İSTANBUL İSTANBUL 501164-0
İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ 27.01.2016 3/73 II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi ile Geçici 1'inci maddesine aykırılık. İSTANBUL İSTANBUL 443129-0
İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 27.01.2016 3/73 II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi ile Geçici 1'inci maddesine aykırılık. İSTANBUL İSTANBUL 214970-0
İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 27.01.2016 3/73 II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi ile Geçici 1'inci maddesine aykırılık. İSTANBUL İSTANBUL 135455-0
BURÇİN ERDEMİR 27.01.2016 3/84 Burçin ERDEMİR(T.C No:70270095594)hakkında VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 7'inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine aykırılık nedeniyle SPKn'nun 104 ve 105 maddeleri kapsamında, 22.407 TL idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir. 22,407.00
YAŞAR GÖCEK 27.01.2016 107 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. pay piyasasında 08.12.2015-14.12.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 24.672 TL idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir. 24,672.00 ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMEL
GÜRKAN GENÇLER 14.01.2016 2/55 VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 7'nci maddesi ve i-SPK.128.6 sayılı İlke Kararına aykırılık. 617,388.00 FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLER
AHMET CAN TEOMAN 14.01.2016 2/55 VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 7'nci maddesi ve i-SPK.128.6 sayılı İlke Kararına aykırılık. 617.39 FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLER
METİN ZİYA TANSU 14.01.2016 2/55 VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 7'nci maddesi ve i-SPK.128.6 sayılı İlke Kararına aykırılık. 617,388.00 FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLER
14.01.2016 2/51 II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği'nin 9'uncu maddesine aykırılık.
14.01.2016 2/68 Halka arzdan elde edilen fonun fiili kullanım yerlerinin izahnamede belirtilen yerlerden farklı olmasının ve izahnamede danışmanlık ücreti ödeneceği hususunda herhangi bir bilgiye yer verilmemesinin Seri:I, No:40 sayılı mülga Tebliğ'in 23'üncü maddesi ile II-5.1 sayılı Tebliğin 25'inci maddesine aykırılık teşkil ettiği dikkate alınarak, Ataç İnşaat ve Sanayi A.Ş hakkında 2499 sayılı SPKn'nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn'nun 103'üncü maddeleri uyarınca , her bir aykırılık için idari para cezalarının 2011 yılı için belirlenen asgari tutarı olan 18.492 TL olmak üzere toplam 36.984 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 08.01.2016 1 yasası Seri:V, No:46 tebliği madde 4 maddesi İSTANBUL İSTANBUL 187862-0
TADEM TAŞINMAZ DEĞERLEME MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 08.01.2016 1/12 Değerleme çalışmalarında Seri: VIII, No: 35 “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in 4, 14, 17 ve 20’nci maddeleri; Seri:VIII, No:45 sayılı “Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ”in 2’nci maddesi ve Kurulumuzun 20.07.2007 tarih ve 27/781 sayılı Kararı hükümlerine aykırı hareket edilmesi İSTANBUL İSTANBUL 613115-0
ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 28.12.2015 36/1667 İç kontrol elemanı ve müfettişlik görevlerini yerine getirecek herhangi bir çalışanın görevlendirilmemesi nedeni ile 6362 sayılı Kanun'un 103'üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında aykırılığın kesintisiz fiil olarak kabul edilmesi nedeni ile İPC uygulanmasına karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 736666-0
TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.12.2015 35/1605 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı ilke kararına aykırılık. TRABZON TRABZON 9564
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 17.12.2015 35/1607 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı ilke kararına aykırılık. İSTANBUL İSTANBUL 381801-0
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ 17.12.2015 35/1606 II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 10'uncu maddesine aykırılık. İSTANBUL İSTANBUL 278724-0
ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 17.12.2015 35/1604 II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 7''nci maddesine aykırılık. İSTANBUL 436656-0
ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 17.12.2015 35/1604 II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 7'nci maddesine aykırılık. İSTANBUL 436656-0
ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 17.12.2015 35/1604 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5'inci maddesine aykırılık. İSTANBUL 436656-0
ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 17.12.2015 35/1604 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 16'ncı maddesine aykırılık. İSTANBUL 436656-0
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 17.12.2015 35/1604 II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 7'nci maddesine aykırılık. İSTANBUL 270189-0 ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMEL
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 17.12.2015 35/1604 III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 54'üncü maddesine aykırılık. İSTANBUL 270189-0 ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMEL
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 17.12.2015 35/1603 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5'inci ve 23'üncü maddelerine aykırılık. İSTANBUL 1352-4
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 17.12.2015 35/1603 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 24'üncü maddesine aykırılık. İSTANBUL 1352-4
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 17.12.2015 35/1603 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 23üncü maddesine aykırılık. İSTANBUL 1352-4
CLK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 17.12.2015 35/1577 Kurulumuzun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 24'üncü maddesine aykırılık. İSTANBUL 875829-0
İBRAHİM ETHEM HACIOSMANOĞLU 17.12.2015 35/1605 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı ilke kararına aykırılık. 24,672.00 TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE
KÖKSAL GÜNEY 17.12.2015 35/1605 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı ilke kararına aykırılık. 24,672.00 TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE
ABDULLAH AYAZ 17.12.2015 35/1605 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı ilke kararına aykırılık. 24,672.00 TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE
KADEM ÇAKIROĞLU 17.12.2015 35/1605 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı ilke kararına aykırılık. 24,672.00 TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE
ONUR İNCEHASAN 17.12.2015 35/1605 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı ilke kararına aykırılık. 24,672.00 TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE
İBRAHİM HAMDİ YASAMAN 17.12.2015 35/1607 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı ilke kararına aykırılık. 24,672.00 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE T
DURSUN AYDIN ÖZBEK 17.12.2015 35/1607 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı ilke kararına aykırılık. 24,672.00 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE T
NİYAZİ YELKENCİOĞLU 17.12.2015 35/1607 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı ilke kararına aykırılık. 24,672.00 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE T
ALİ DÜRÜST 17.12.2015 35/1607 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı ilke kararına aykırılık. 24,672.00 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE T
METE İKİZ 17.12.2015 35/1607 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı ilke kararına aykırılık. 24,672.00 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE T
ABDURRAHİM ALBAYRAK 17.12.2015 35/1607 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı ilke kararına aykırılık. 24,672.00 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE T
İSMAİL SAİT KULACAOĞLU 17.12.2015 35/1607 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı ilke kararına aykırılık. 24,672.00 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE T
ARİF CERİT 17.12.2015 35/1604 I-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 7'nci maddesine aykırılık. 22,407.00 ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMEL
HANİFİ YER 17.12.2015 35/1578 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12'nci maddesine aykırılık. 49,344.00 İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA S
MURAT SARI 07.12.2015 1565 Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay piyasasında 01.10.2015-07.10.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 24.672 TL idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir. 24,672.00 MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ V
MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 07.12.2015 34/1549 GYO tebliğinin 23. maddesinin birinci fıkrasının ( e) ve ( f) bentleri ve 30. maddesinin birinci fıkrası hükmüne aykırılık ile yine aynı tebliğin 23. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi hükmü ile Kurulumuzun 23.07.2010 tarih ve 21/653 sayılı kararına aykırılık nedeni ile İPC uygulanmasına karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 377376-0
07.12.2015 34/1562 2012, 2013, 2014 yılı yıllık ve ara dönem finansal tablolarında TMS 37-Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar standartının 86'ıncı paragrafında düzenlenen şekilde açıklama yapılmamış olmasının Kurulumuzun Seri:XI, No:29 Tebliği'nin 5'inci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş hakkında mülga 2499 sayılı SPKn'nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105'inci maddeleri uyarınca, ihlallerin en çok gerçekleştiği 2014 yılı için Kurulumuzca belirlenen asgari idari para cezası tutarı esas alınarak toplam 22.407 TL tutarındaki asgari idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 27.11.2015 32/1495 Mülga Seri:I No:40 sayılı Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23'üncü maddesi ile II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 7, 21 ve 25'inci maddelerine aykırılık. İSTANBUL İSTANBUL 561816-0
MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 27.11.2015 32/1525 MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş tarafından 31.10.2013 tarihi itibariyle yürürlükte olan Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği' nin 14' üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan Ortaklıklar tarafından içsel bilgiler ve bu bilgilere ilişkin daha önce açıklanan hususlardaki değişiklikler ortaya çıktığında veya öğrenildiğinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur,hükmüne aykırı olarak bağlı satışlarının gerçekleşeceği duyurulan 31.10.2013 tarihinde, söz konusu satışların gerçekleşmemiş olması ile ilgili olarak 31.10.2013 tarihinden bağlı ortak satışlarının gerçekleştiği FM İnternet'in için 03.02.2015, West Pharma için ise 17.06.2015 tarihlerine kadar KAP üzerinden ilgili form kullanılarak güncelleme niteliğinde bir açıklama yapılmaması tespitine ilişkin olarak, MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar AŞ' i hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105'inci maddeleri uyarınca, ihlalin gerçekleştiği yıl dikkate alınarak, 2013 yılı için öngörülen alt sınır olan 21.560 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. İSTANBUL 569126-0
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 27.11.2015 32/1487 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 ve 23'üncü maddelerine aykırılık. İSTANBUL İSTANBUL 561816-0
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 27.11.2015 32/1487 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 ve 23'üncü maddelerine aykırılık. İSTANBUL İSTANBUL 561816-0
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 27.11.2015 32/1468 II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi ve i-SPK.17.4 sayılı İlke Kararına aykırılık. NİĞDE NİĞDE 988
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 27.11.2015 32/1468 II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi ve i-SPK.17.4 sayılı İlke Kararına aykırılık. İSTANBUL İSTANBUL 381801-0
AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 27.11.2015 32/1468 II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11’inci maddesi ve i-SPK.17.4 sayılı İlke Kararına aykırılık. ISPARTA ISPARTA 4365
KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 27.11.2015 32/1468 II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi ve i-SPK.17.4 sayılı İlke Kararına aykırılık. KOCAELİ KOCAELİ 1787
YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 27.11.2015 1526 26.12.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan özel durum açıklamasının Mülga Seri: VIII, No: 54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 14 üncü ve 21 inci maddelerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 21.560 TL idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 303536-0 YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTA
NURHAN YENİ 27.11.2015 32/1487 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 11 ve 23'üncü maddelerine aykırılık. 24,672.00 MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ V
YUNUS SADİ ŞEKERCİ 27.11.2015 32/1487 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12 ve 23'üncü maddelerine aykırılık. 24,672.00 MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ V
EMİNE HALE KARAÇELİK 27.11.2015 32/1487 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 11 ve 23'üncü maddelerne aykırılık. 24,672.00 MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ V
YAĞIZ EREL 27.11.2015 32/1487 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12 ve 23'üncü maddelerine aykırılık. 24,672.00 MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ V
MERT EREN 27.11.2015 32/1488 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 11'inci maddesine aykırılık. 840,273.00 AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM Ş
EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 24.11.2015 32 III-39.1 Teb 56 md. 1 fıkrası f bendi + III-37.1 Tebliğinin 66 md 4 ünçü fıkrası İSTANBUL İSTANBUL 358977-0
EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 24.11.2015 32 Seri:V, No:34 Teb 4 cü md. 1 nci fıkrası b bendi ve Seri:V, No:34 Teb. 16 Mad. 2 ci fıkrası İSTANBUL İSTANBUL 358977-0
EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 24.11.2015 32 Seri:V, No:65 Teb. 17 mad 2 nci fıkrası İSTANBUL İSTANBUL 358977-0
EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 24.11.2015 32 Seri:V, No:65 Teb. 8 Mad. 4 üncü fıkrası İSTANBUL İSTANBUL 358977-0
EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 24.11.2015 32 III-39.1 Teb. 24 Mad 1 nci fıkrası İSTANBUL İSTANBUL 358977-0
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 13.11.2015 31/1395 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 16'ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aykırılık. İSTANBUL İSTANBUL 970092-0
AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ 13.11.2015 31/1392 Mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğ'in 14'üncü, II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin 5'inci ve 6'ncı ve II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5'inci ve 9'uncu maddelerine aykırılık. ANKARA ANKARA 304733
FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ 13.11.2015 31/1416 31.03.2015 tarihli ara dönem finansal raporlarının süresi içerisinde KAP’a bildirilmemesi nedeniyle II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”nin 11 ve 12’nci maddeleri kapsamında verilen ceza ANKARA 67709
FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ 13.11.2015 31/1316 31.03.2015 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 49,344.00 ANKARA 67709
13.11.2015 31/1393 II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin Geçici 2'nci maddesi ve Seri:XI, No:1 sayılı Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliği'nin 49'uncu maddesine aykırılık.
AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ 13.11.2015 31/1392 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5'inci ve 9'uncu maddelerine aykırılık. ANKARA ANKARA 304733
AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 13.11.2015 31/1424 VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27'nci maddesi ile VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 7'nci maddesine aykırılık. İSTANBUL İSTANBUL 234366-0
AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ 13.11.2015 31/1392 II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin 5'inci maddesine aykırılık. ANKARA ANKARA 304733
AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ 13.11.2015 31/1392 Mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 14’üncü maddesi ile Kurulumuzun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 5’inci maddesine aykırılık. ANKARA ANKARA 304733
CÜNEYT GÜLER 13.11.2015 1412 Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. pay piyasasında 28.07.2015-06.08.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 24.672 TL idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir. 24,672.00 AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK ANON
HALİT HASBOYA 13.11.2015 1412 Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. pay piyasasında 28.07.2015-06.08.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 24.672 TL idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir. 24,672.00 AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK ANON
MİTHAT OĞUZÜLGEN 13.11.2015 1412 Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. pay piyasasında 28.07.2015-06.08.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 24.672 TL idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir. 24,672.00 AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK ANON
NEZİH ÖZTÜRK 13.11.2015 1412 Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. pay piyasasında 28.07.2015-06.08.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 24.672 TL idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir. 24,672.00 AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK ANON
ZEKERİYA ÇELİK 13.11.2015 1412 Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. pay piyasasında 28.07.2015-06.08.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 24.672 TL idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir. 24,672.00 AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK ANON
ALP NAZIM BEKLİYEN 13.11.2015 1412 Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. pay piyasasında 28.07.2015-06.08.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 24.672 TL idari para cezası tesis edilmesine karar verilmiştir. 24,672.00 AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK ANON
SİNAN ŞERİFOĞLU 13.11.2015 31/1393 II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin Geçici 2'nci maddesi ve Seri:XI, No:1 sayılı Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliği'nin 49'uncu maddesine aykırılık. 22,407.00 TASFİYE HALİNDE UZEL MAKİNA SA
EMİL İBRAHİM ÖNDER UZEL 13.11.2015 31/1393 II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin Geçici 2'nci maddesi ve Seri:XI, No:1 sayılı Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliği'nin 49'uncu maddesine aykırılık. 22,407.00 TASFİYE HALİNDE UZEL MAKİNA SA
İLYAS BÖREKÇİ 13.11.2015 31/1393 II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin Geçici 2'nci maddesi ve Seri:XI, No:1 sayılı Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliği'nin 49'uncu maddesine aykırılık. 22,407.00 TASFİYE HALİNDE UZEL MAKİNA SA
LÜTFÜ ERKİŞİ 05.11.2015 30/1353 Kurulumuzun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 11'inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık. 74,016.00 MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET A
LÜTFÜ ERKİŞİ 05.11.2015 30/1353 Kurulumuzun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 11'inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırılık. 74,016.00 MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET A
05.11.2015 30/1384 11.02.2015 tarihinde yayımlanan düzeltilmiş 31.12.2013 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimden geçirilmemiş olması ve bağımsız denetimden geçirilmediği halde söz konusu finansal tabloların “bağımsız denetimden geçmiş” ifadesi ile kamuya duyurulmuş olması nedeniyle II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”nin 10’uncu maddesi ile Seri: X, No: 22 sayılı “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”in “Başlangıç Hükümleri” Kısmının 5’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında verilen ceza
MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 05.11.2015 30/1366 Kurulumuzun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 7'nci maddesine aykırılık. İSTANBUL İSTANBUL 445313-0
MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 05.11.2015 30/1366 Kurulumuzun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 16'ncı maddesine aykırılık. İSTANBUL İSTANBUL 445313-0
UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 26.10.2015 29/1323 Mülga Seri:IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği md. 6/1 ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği md. 9/6 hükümlerine aykırılık. İSTANBUL İSTANBUL 113037-0
UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 26.10.2015 29/1323 Mülga VIII-54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği md. 14/1 ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği md. 5/1 hükümlerine aykırılık. İSTANBUL İSTANBUL 113037-0
ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 15.10.2015 28/1264 Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş(Fenerium) 30.09.2013 tarihli özkaynak değerinin hesaplanmasına ilişkin Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş (UBD) tarafından hazırlanan değerleme raporunun Uluslararası Değerleme Standartları' nın (UDES) Davranış Kuralları başlıklı bölümünün 4.4.5 ve 5.3.4 nolu hükümlerine ve Şirket Değerlemesi başlıklı bölümünün 5.5 nolu hükmüne, UDES' in Şirket Değerlemesi başlıklı 6 numaralı klavuz notunun 5.10.2, 5.12.1, 5.14.2.2.1, 5.14.1.3, 5.14.1.3.1, 5.14.1.3.3.1 ve 5.14.1.3.3.2 nolu hükümlerine Pazar Değeri Esaslı ve Pazar Değeri Dışı Değer Esaslı Değerlemeler için indirgenmiş Nakit Akışı Analizi başlıklı 9 numaralı klavuz notunun 2.2 ve 5.6.2 nolu hükümlerine ve dolayısıyla Kurulumuzun Seri:VIII No:45 Tebliği'nin 2'inci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş' i hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105'inci maddeleri uyarınca 2013 yılı için öngörülen alt sınır olan 21.560 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 463429-0
İRFAN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 15.10.2015 28/1291 İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş (İrfan YMM) tarafından Elektropak Elektrik Sanayi A.Ş. Şirket değer tespit raporu hazırlanırken, Kurulumuzun Seri:VIII, No.45 tebliği ekinde yer alan Uluslararası Değerleme Standartları' nın Davranış Kuralları bölümünün 3.1, 4.1.2, 4.4.1 ve 4.4.6 nolu maddeleri, 1' nolu standartının 6.4 maddesi ile UDES'in 6 nolu Klavuz Notunun 5.8, 5.12, 5.14.1.3.1, 5.14.1.3.3.1, 5.14.1.3.3.2 ve 5.14.1.4 nolu maddelerine aykırı hareket edilmesi nedeniyle İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş' i hakkında mülga 2499 sayılı SPKn' nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105'inci maddeleri uyarınca 2013 yılı için belirlenen asgari idari para cezası tutarı olan 21.560 TL tutarında İdari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 355496-0
İRFAN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 15.10.2015 28/1291 İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş (İrfan YMM) tarafından Esem marka değer tespit raporu hazırlanırken, Kurulumuzun Seri:VIII, No.45 Tebliği ekinde yer alan Uluslararası Değerleme Standartları' nın Davranış Kuralları bölümünün 3.1, 4.1.2, 4.4.1, 4.4.5 ve 4.4.6 nolu maddeleri, 1' nolu standartının 6.4 maddesi ile 4 nolu Klavuz Notunun 5.3 ve 5.7 nolu maddelerine aykırı hareket edilmesi nedeniyle İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş' i hakkında mülga 2499 sayılı SPKn' nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105'inci maddeleri uyarınca 2013 yılı için belirlenen asgari idari para cezası tutarı olan 21.560 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 355496-0
AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 15.10.2015 28/1292 AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş (AC İstanbul) tarafından 08.02.2013 tarihli değerleme raporu hazırlanırken, Kurulumuzun Seri:VIII, No.45 tebliği ekinde yer alan Uluslararası Değerleme Standartları' nın Davranış Kuralları bölümünün 3.1, 4.1.2, 4.4.1, 4.4.5 ve 4.4.6 nolu maddeleri, 1' nolu standardının 6.4 maddesi, 4 nolu Klavuz Notunun 5.3 ve 5.7 nolu maddeleri ile 6 nolu Klavuz notunun 5.12 nolu maddesine aykırı hareket edilmesi nedeniyle AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş' i hakkında mülga 2499 sayılı SPKn' nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105'inci maddeleri uyarınca 2013 yılı için belirlenen asgari idari para cezası tutarı olan 21.560 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 553465-0
BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 15.10.2015 28/1263 Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş(Fenerium) 30.09.2013 tarihli özkaynak değerinin hesaplanmasına ilişkin Denet Bağımsız Yeminli Müşavirlik A.Ş (BDO) tarafından hazırlanan değerleme raporunun Uluslararası Değerleme Standartları' nın (UDES) Davranış Kuralları başlıklı bölümünün 4.4.5 ve 5.3.4 nolu hükümlerine ve Şirket Değerlemesi başlıklı bölümünün 5.5 nolu hükmüne, UDES' in Şirket Değerlemesi başlıklı 6 numaralı klavuz notunun 5.10.2, 5.12.1, 5.14.2.2.1, 5.14.1.3, 5.14.1.3.1, 5.14.1.3.3.1 ve 5.14.1.3.3.2 nolu hükümlerine Pazar Değeri Esaslı ve Pazar Değeri Dışı Değer Esaslı Değerlemeler için indirgenmiş Nakit Akışı Analizi başlıklı 9 numaralı klavuz notunun 2.2 ve 5.6.2 nolu hükümlerine ve dolayısıyla Kurulumuzun Seri: VIII, No: 45 Tebliği'nin 2'inci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle Denet Bağımsız Yeminli Müşavirlik A.Ş' i hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105'inci maddeleri uyarınca 2013 yılı için öngörülen alt sınır olan 21.560 TL tutarında İdari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 254683-0
NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 15.10.2015 28/1249 Mülga Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 14'üncü ve 23.01.2014 tarihinde yürürlüğe girerek mülga Tebliğ'i yürürlükten kaldıran II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 inci maddesine aykırılık nedeniyle İPC kesilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 375952-0
YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ 02.10.2015 27/1188 Kurulumuzun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesine aykırılık. İSTANBUL İSTANBUL 166863-0
YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ 02.10.2015 27/1188 Kurulumuzun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5'inci maddesine aykırılık. İSTANBUL İSTANBUL 166863-0
G.Ç.S. METAL ÇATI İZOLASYON TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 02.10.2015 27/1190 Kurulumuzun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 21 ve 23'üncü maddelerine aykırılık. ADANA ADANA 72490
FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ 02.10.2015 27/1206 31.12.2014 tarihli finansal raporların süresi içerisinde KAP’a bildirilmemesi nedeniyle Kurulumuzun II-14.1 sayılı Tebliğinin 11 ve 12’nci maddelerine aykırılıktan Tebliğ’İn 9’uncu maddesi çerçevesinde SPKn.’nun 103. maddesi kapsamında verilen ceza ANKARA 67709
HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 02.10.2015 27/1206 31.12.2014 tarihli finansal raporların süresi içerisinde KAP’a bildirilmemesi nedeniyle Kurulumuzun II-14.1 sayılı Tebliğinin 11 ve 12’nci maddelerine aykırılıktan Tebliğ’İn 9’uncu maddesi çerçevesinde SPKn.’nun 103. maddesi kapsamında verilen ceza ANTALYA ANTALYA 63507
GENPOWER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 02.10.2015 27/1206 31.12.2014 tarihli finansal raporların süresi içerisinde KAP’a bildirilmemesi ve daha önce aynı fiilden dolayı hakkında idari işlem tesis edilmiş olması nedeniyle Kurulumuzun II-14.1 sayılı Tebliğinin 11 ve 12’nci maddelerine aykırılıktan Tebliğ’İn 9’uncu maddesi çerçevesinde SPKn.’nun 103. maddesi kapsamında verilen ceza İSTANBUL 549345-0
GEN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 02.10.2015 27/1206 31.12.2014 tarihli finansal raporların süresi içerisinde KAP’a bildirilmemesi ve daha önce aynı fiilden dolayı hakkında idari işlem tesis edilmiş olması nedeniyle Kurulumuzun II-14.1 sayılı Tebliğinin 11 ve 12’nci maddelerine aykırılıktan Tebliğ’İn 9’uncu maddesi çerçevesinde SPKn.’nun 103. maddesi kapsamında verilen ceza İSTANBUL 12711-8
ERİCOM TELEKOMÜNİKASYON VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ 02.10.2015 27/1206 31.12.2014 tarihli finansal raporların süresi içerisinde KAP’a bildirilmemesi ve daha önce aynı fiilden dolayı hakkında idari işlem tesis edilmiş olması nedeniyle Kurulumuzun II-14.1 sayılı Tebliğinin 11 ve 12’nci maddelerine aykırılıktan Tebliğ’İn 9’uncu maddesi çerçevesinde SPKn.’nun 103. maddesi kapsamında verilen ceza KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ 13230
G.Ç.S. METAL ÇATI İZOLASYON TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 02.10.2015 27/1206 31.12.2014 tarihli finansal raporların süresi içerisinde KAP’a bildirilmemesi nedeniyle Kurulumuzun II-14.1 sayılı Tebliğinin 11 ve 12’nci maddelerine aykırılıktan Tebliğ’İn 9’uncu maddesi çerçevesinde SPKn.’nun 103. maddesi kapsamında verilen ceza ADANA ADANA 72490
FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ 02.10.2015 27/1206 31.12.2014 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 10 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 24,672.00 ANKARA 67709
G.Ç.S. METAL ÇATI İZOLASYON TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 02.10.2015 27/1206 31.12.2014 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 10 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 24,672.00 ADANA ADANA 72490
GENPOWER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 02.10.2015 27/1206 31.12.2014 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 10 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 49,344.00 İSTANBUL 549345-0
GEN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 02.10.2015 27/1206 31.12.2014 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 10 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 49,344.00 İSTANBUL 12711-8
HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 02.10.2015 27/1206 31.12.2014 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 10 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 24,672.00 ANTALYA ANTALYA 63507
NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 19.09.2015 25/808 Şirkete verilen ek süre içerisinde Kurulumuzun II-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 31 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne uyum sağlanmaması İSTANBUL İSTANBUL 375952-0
NETA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 15.09.2015 26/1172 Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş ünvanlı şirketin değerini belirlemeye yönelik olarak hazırlanan 23.10.2013 tarihli şirket değerleme raporunda Neta Yatırım tarafından Seri: VIII, No: 45 sayılı Tebliğin ekinde yer alan Uluslararası Değerleme Standartları' nın Davranış Kuralları bölümünün 4.4.2, 4.4.5, 4.4.6 ve 5.3.4 nolu maddeleri ile Şirket Değerlemesi bölümünün 5.3, 5.5, 5.13.5, 5.14.1.3 ve 5.14.2.2.1 nolu maddelerine aykırı hareket edilmesi nedeniyle, Neta Yatırım Menkul Değeler A.Ş' i hakkında 6362 sayılı SPKn' nun 103' üncü maddesi uyarınca, idari para cezalarının 2013 yılı için belirlenen asgari tutarı olan 21.560 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 26,049.00 İSTANBUL İSTANBUL 267215-0
TSKB GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ 15.09.2015 26/1173 Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş mülkiyetindeki otoyol dinlenme tesisinin değerini belirlemeye yönelik olarak TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş tarafından hazırlanan 04.11.2011 tarih ve 2011 REVB79 nolu gayrimenkul değerleme raporundaki, UDES' in ilgili hükümlerine ve böylelikle Seri:VIII, No: 45 sayılı Tebliğ' in 2' inci maddesine aykırılık teşkil eden hususlara ilişkin olarak, TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş' i hakkında 2499 sayılı mülga SPKn' nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn' nun 103' üncü maddeleri uyarınca idari para cezalarının 2011 yılı için belirlenen asgari tutarı olan 18.492 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 325,617.00 İSTANBUL İSTANBUL 485935-0
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 15.09.2015 26/1175 Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş' i tarafından Metro Altın İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Atlas Konaklama Hizmetleri Turizm ve Otelcilik A.Ş unvanlı şirketlerin değerlerini belirlemeye yönelik hazırlanan 28.12.2010, 17.06.2011, 21.02.2012 ve 01.03.2011 tarihli 4 adet şirket değerleme raporunda UDES' in ilgili hükümlerine aykırılık teşkil eden hususların bulunması ve böylelikle Seri: VIII, No: 45 sayılı Tebliğ'in 2' inci maddesinin (4 ) defa ihlal edilmesine ilişkin olarak, bu ihlallerin gerçekleştiği tarihlerde yürürlükte olan 2499 sayılı SPKn' nun 47/A maddesi ve 6362 sayılı SPKn' nun 103/1 ve 105/2 maddeleri uyarınca uygulanabilecek olan idari para cezası tutarları (sırasıyla 74.543TL-496.946 TL ve 60.000 TL-750.000 TL tutarları arası ) ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu' nun 5' inci maddesi ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu' nun 7' inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan cezaların zaman bakımından uygulanmasına ilişkin hükümler birlikte dikkate alınarak, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş 'nin lehine olduğu anlaşılan 6362 sayılı SPKn' nun 103/1 ve 105/2 maddeleri uyarınca Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş' i hakkında, 2012 yılı için belirlenen asgari idari para cezası tutarı olan 20.000 TL tutarında bir idari para cezası verilmesine ve verilecek olan cezanın iki kat artırılarak 60.000 TL (20.000 TL idari para cezası + 20.000 *2 TL artırım) tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 206580-0
AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 15.09.2015 26/1176 Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş' i tarafından mülga Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliğin 22/3 maddesi ile II-15.1 sayılı Tebliğin 24/3 maddesine aykırı hareket edilmesi nedeniyle, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş' i hakkında 2499 sayılı SPKn' nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn' nun 103' üncü maddeleri uyarınca, idari para cezalarının 2011 yılı için belirlenen asgari tutarı olan 18.492 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İSTANBUL 724830-0
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 15.09.2015 26/1177 Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş' in mülga Seri:XI, No: 29 sayılı Tebliğ ile II-14.1 sayılı Tebliğin 5'inci maddelerine aykırı hareket edilmesi nedeniyle, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisleri Yatırımlar A.Ş' i hakkında 2499 sayılı SPKn' nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn' nun 103' üncü maddeleri uyarınca, idari para cezalarının 2011 yılı için belirlenen asgari tutarı olan 18.492 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 499137-0
STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ 15.09.2015 26/1174 Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş tarafından hazırlanan gayrimenkul değerleme raporlarında (07.02.2011 tarih ve SvP_11_ATEM_01 sayılı, 07.02.2011 tarih ve SvP_11_ATEM_02 sayılı, 07.02.2011 tarih ve SvP_11_ATEM_03 sayılı, 07.02.2011 tarih ve SvP_11_ATEM_04 sayılı, 14.06.2011 tarih ve SvP_11_ATEM_05 sayılı, 13.07.2011 tarih ve SvP_11_AVTUR_01 sayılı )UDES' in ilgili hükümlerine aykırılık teşkil eden hususların bulunması ve böylelikle Seri: VIII, No:45 sayılı Tebliğ'in 2' inci maddesinin (6 ) defa ihlal edilmesine ilişkin olarak ; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 5' inci maddesi ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu' nun 7/2 maddesinde yer alan hükümler de dikkate alınarak, bu ihlallerin gerçekleştiği tarihlerde yürürlükte olan 2499 sayılı SPKn' nun 47/A maddesi uyarınca uygulanabilecek idari para cezası tutarı (110.952 TL-739.668 TL) ile 6362 sayılı SPKn' nun 103/1 ve 105/2 maddeleri uyarınca uygulanabilecek olan idari para cezası tutarı (55.476 TL-369.834 TL) karşılaştırıldığında, Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş 'nin lehine olduğu anlaşılan 6362 sayılı SPKn' nun 103/1 ve 105/2 maddeleri uyarınca Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş' i hakkında, 2011 yılı için belirlenen asgari idari para cezası tutarı olan 18.492 TL tutarında bir idari para cezası verilmesine ve verilecek olan cezanın iki kat (36.984 TL) artırılarak 55.476 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İSTANBUL 623699-0
YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ 15.09.2015 26/1155 03.02.2011 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan "2010-2011 yılları iş geliştirme faaliyetleri" başlıklı özel durum açıklamasında yer alan bazı hususların Mülga Seri: VIII, No: 54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 14 üncü ve 22 nci maddelerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. hakkında 22.407 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 166863-0 YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM Ş
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 15.09.2015 26/1154 Mülga Seri: V, No: 6 Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliği'nin 4 üncü ve 9 uncu maddeleri ile Seri: V, No: 68 Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği'nin 4 üncü maddesine aykırı hareket edilmesi nedeniyle İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hakkında her bir aykırılık için 22.407 TL olmak üzere toplam 44.814 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İSTANBUL İSTANBUL 358758-0
EVREN KARABULUT 15.09.2015 26/1154 Evren KARABULUT tarafından vekalet olmaksızın gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle söz konusu şahıs hakkında 22.407 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 22,407.00
CONSULTA BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 07.09.2015 25/1132 Seri:X, No:22 Kalite kontrol denetiminde tespit edilen Mevzuata ve Türkiye Denetim Standartları’nın (BDS) muhtelif hükümlerine aykırı fiiller 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 485791-0
YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 28.08.2015 23/1077 Zincir Yapı A.Ş.'nin %25 oranında payının Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'den satın alınarak Zincir Yapı A.Ş.'ye iştirak edilmesi işleminin II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümlerine aykırı olarak genel kurul onayına sunulmadan ve dolayısıyla genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerine ayrılma hakkı tanınmadan gerçekleştirilmiş olması nedeniyle İPC uygulanmıştır. 78,147.00 İSTANBUL İSTANBUL 303536-0
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 28.08.2015 23/1071 Kurulumuzun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29 uncu maddesinin 5 inci fıkrasına aykırılık. 78,147.00 İSTANBUL İSTANBUL 553299-0
NAMIK BAHRİ UĞRAŞ 28.08.2015 23/1077 Zincir Yapı A.Ş.'nin %25 oranında payının Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'den satın alınarak Zincir Yapı A.Ş.'ye iştirak edilmesi işleminin II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümlerine aykırı olarak genel kurul onayına sunulmadan ve dolayısıyla genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerine ayrılma hakkı tanınmadan gerçekleştirilmiş olması nedeniyle İPC uygulanmıştır. 22,407.00
ZEYNEP TÜMER 21.08.2015 21/1028 Kurulumuzun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık 74,016.00 KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG AN
ZEYNEP TÜMER 21.08.2015 21/1028 Kurulumuzun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 23 üncü maddesinin yedinci fıkrasına aykırılık. 74,016.00 KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG AN
BAŞAR ARSLAN 21.08.2015 21/1022 Kurulumuzun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 23 üncü maddesine aykırılık. 22,407.00 TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE Tİ
UĞUR CEYLAN 21.08.2015 21/1026 Kurulumuzun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık. 22,407.00 SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İ
UĞUR CEYLAN 21.08.2015 21/1026 Kurulumuzun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 5 ve 23 üncü maddelerine aykırılık. 22,407.00 SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İ
MEHMET YURDAL KÖKBUDAK 21.08.2015 21/1040 Kurulumuz Seri IV,No:41 sayılı tebliğinin 5'inci maddesine ve Kurulumuzun II-17.1 sayılı Tebliğinin 10'uncu maddesine aykırı şekilde,Ersu Meyve Gıda Sanayi A.Ş' nin ilişkili tarafı Akman Dış Ticaret ve Müteahhitlik A.Ş ile olan yaygın ve süreklilik arzeden işlemlerinin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin bir rapor hazırlanması ve bu raporun tamamının veya sonucunun KAP' da açıklanması yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle, 2012 yılında murahhas aza olarak görev yapan Mehmet Yurdal KÖKBUDAK hakkında, 2499 sayılı SPK' nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn' nun 103 ve 105' inci maddeleri uyarınca, 2012 yılı için 2499 sayılı SPKn' nun 20.389 TL' lik alt limitinin 6362 sayılı SPKn' nun 20.000 TL lik alt limitinden yüksek olması nedeniyle 20.000 TL tutarında idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. 20,000.00
MÜREKKEP MATBAACILIK MEDYA BASIM RADYO VE TELEVİZYON İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ 21.08.2015 21/1022 Kurulumuzun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 23 üncü maddesine aykırılık. 26,049.00 İSTANBUL İSTANBUL 704966-0 TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE Tİ
ALKIM BASIM YAYIN DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 21.08.2015 21/1022 Kurulumuzun Mülga Seri:I, No:40 sayılı Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 23 üncü maddesi ile II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’nin 25 inci maddesine aykırılık. 78,147.00 İSTANBUL 19061-8 TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE Tİ
21.08.2015 21/1054 Kurul Karar Organı' nın 28.04.2015 tarih ve 11/531 sayılı kararının (B) maddesinde yer verilen hususlara ilişkin Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş(Taraf Gazetecilik, Şirket) tarafından Kurulumuza makul ve kabul edilebilir bir savunmanın iletilmediği hususu da göz önünde bulundurularak, 20.12.2012 tarihinde Taraf Gazetecilik tarafından Şirket' in hakim ortağı Alkım Basım Yayın Dağıtım Tic.A.Ş' den (Alkım Basım) Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon İşletmeciliği A.Ş' nin(Mürekkep Matbacılık) satın alınması işlemine ilişkin, Kurulumuzun Mülga Sermaye Piyasası Kanunu' na tabi olan Anonim Ortaklıkların uyacakları esaslar hakkında Tebliğinin (Seri:IV,No:41) 4'üncü maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak,Şirket tarafından değerleme yaptırılmaması dolayısıyla Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş hakkında mülga 2499 sayılı SPKn'nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn' nun 103'üncü maddesi uyarınca, 2012 yılı için belirlenen ve failin lehine olan asgari idari para cezası tutarı esas alınarak 20.000 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 78,147.00
11.08.2015 20/985 Kurulumuzun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık. 21,560.00
11.08.2015 20/985 Kurulumuzun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 23 üncü maddesinin yedinci fıkrasına aykırılık. 135,926.00
SERDAR KIRMAZ 11.08.2015 20/1015 Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin 37.658.935 TL nominal değerli sermayesini temsil eden payların halka arzından vazgeçilmesine ilişkin olarak Global Yatırım Holding A.Ş.(Şirket)'nin 11.05.2015 tarihli özel durum açıklamasında yer alan hususların VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Serdar KIRMAZ hakkında 24.672 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 24,672.00
MEHMET KUTMAN 11.08.2015 20/1015 Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin 37.658.935 TL nominal değerli sermayesini temsil eden payların halka arzından vazgeçilmesine ilişkin olarak Global Yatırım Holding A.Ş.(Şirket)'nin 11.05.2015 tarihli özel durum açıklamasında yer alan hususların VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet KUTMAN hakkında 617.388 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 617,388.00
ENVER ÇEVİK 11.08.2015 20/1004 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. pay piyasasında 02.04.2015-07.04.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 160.560 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 160,560.00 TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM Şİ
AYHAN KARAK 11.08.2015 20/1010 Kurulumuzun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 11’inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık. 24,672.00 MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET A
LÜTFÜ ERKİŞİ 11.08.2015 20/1010 Kurulumuzun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 11’inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık. 24,672.00 MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET A
28.07.2015 19 Kurulumuzca belirilenen standart ve formlara aykırılık 269,500.00
EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 14.07.2015 18/883 Kurulumuzun II-15.1 sayılı Tebliği’nin 23’üncü maddesinin yedinci fıkrasına aykırılık. 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 358977-0
EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 14.07.2015 18/883 07.02.2014 tarih ve 3/84 sayılı Kurul kararına aykırılık. 20,389.00 İSTANBUL İSTANBUL 358977-0
EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 14.07.2015 18 yasası Seri:V, No:6 tebliği madde 9 maddesi 24,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 358977-0
TAKSİM YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 14.07.2015 18 yasası Seri:V, No:68 tebliği Madde 6 maddesi 24,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 268702-0
TAKSİM YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 14.07.2015 18 yasası Seri:V, No:68 tebliği Madde 5 maddesi 269,500.00 İSTANBUL İSTANBUL 268702-0
GÜROL ACAR 14.07.2015 18/908 Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. pay piyasasında 21.01.2014-19.02.2014 tarih aralığında gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 22.407 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 22,407.00 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ AN
İBRAHİM YELMENOĞLU 14.07.2015 18/908 Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. pay piyasasında 21.01.2014-19.02.2014 tarih aralığında gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 22.407 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 22,407.00 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ AN
YAVUZ ERKUT 14.07.2015 18/908 Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. pay piyasasında 21.01.2014-19.02.2014 tarih aralığında gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 22.407 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 22.00 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ AN
YILMAZ BAYRAKTAR 14.07.2015 18/908 Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. pay piyasasında 21.01.2014-19.02.2014 tarih aralığında gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 22.407 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 22,407.00
SÜLEYMAN SÖZEN 14.07.2015 18/909 T. Garanti Bankası A.Ş. pay piyasasında 02.01.2015-22.01.2015 tarih aralığında gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 24.672 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 24,672.00
TEMEL UYSAL 14.07.2015 18/912 Net Holding A.Ş. pay piyasasında 21.01.2014-19.02.2014 tarih aralığında gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (Tebliğ)'nin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 22.407 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 22,407.00 NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
AYHAN ÖZTÜRK 03.07.2015 17/844 İlgili dönemde yönetim kurulu üyesi olduğu Ar Tarım Organik Gıda A.Ş. ve CLK Holding A.Ş.’nin 30.06.2014 tarihli finansal raporlarının süresi içerisinde KAP’a bildirilmemesi nedeniyle Kurulumuzun II-14.1 sayılı Tebliğinin 11 ve 12’nci maddelerine aykırılıktan Tebliğ’İn 9’uncu maddesi çerçevesinde SPKn.’nin 103. maddesi kapsamında verilen ceza. 44,814.00 AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM Ş,CLK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
HALİL ATAMAN 03.07.2015 17/844 İlgili dönemde yönetim kurulu üyesi olduğu Gimsan Gediz İplik ve Mensucat Sanayi A.Ş.’nin 30.06.2014 tarihli finansal raporlarının süresi içerisinde KAP’a bildirilmemesi ve daha önce aynı fiilden dolayı hakkında idari işlem tesis edilmiş olması nedeniyle Kurulumuzun II-14.1 sayılı Tebliğinin 11 ve 12’nci maddelerine aykırılıktan Tebliğ’İn 9’uncu maddesi çerçevesinde SPKn.’nun 103. maddesi kapsamında verilen ceza 44,814.00 GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT
ERDAL MAHMUT COŞKUN 03.07.2015 17/844 İlgili dönemde yönetim kurulu üyesi olduğu Mert Gıda Giyim Sanayi Ticaret A.Ş.’nin 30.06.2014 tarihli finansal raporlarının süresi içerisinde KAP’a bildirilmemesi nedeniyle Kurulumuzun II-14.1 sayılı Tebliğinin 11 ve 12’nci maddelerine aykırılıktan Tebliğ’İn 9’uncu maddesi çerçevesinde SPKn.’nun 103. maddesi kapsamında verilen ceza 22,407.00
İBRAHİM EYİDEMİR 03.07.2015 17/844 İlgili dönemde yönetim kurulu üyesi olduğu Mert Gıda Giyim Sanayi Ticaret A.Ş.’nin 30.06.2014 tarihli finansal raporlarının süresi içerisinde KAP’a bildirilmemesi nedeniyle Kurulumuzun II-14.1 sayılı Tebliğinin 11 ve 12’nci maddelerine aykırılıktan Tebliğ’İn 9’uncu maddesi çerçevesinde SPKn.’nun 103. maddesi kapsamında verilen ceza 22,407.00
MURAT DOĞAN 03.07.2015 17/844 İlgili dönemde yönetim kurulu üyesi olduğu Mert Gıda Giyim Sanayi Ticaret A.Ş.’nin 30.06.2014 tarihli finansal raporlarının süresi içerisinde KAP’a bildirilmemesi nedeniyle Kurulumuzun II-14.1 sayılı Tebliğinin 11 ve 12’nci maddelerine aykırılıktan Tebliğ’İn 9’uncu maddesi çerçevesinde SPKn.’nun 103. maddesi kapsamında verilen ceza 22,407.00
ALAN TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 03.07.2015 17/868 Seri: VIII, No: 35 “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”, (Seri: VIII, No: 35 Tebliği) Seri: VIII, No:45 sayılı “Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ” (Seri: VIII, No: 45 Tebliği) ve Kurulumuzun 20.07.2007 tarih ve 27/781 sayılı kararı hükümlerine aykırı şekilde değerleme raporu hazırlanması. 26,049.00 İSTANBUL İSTANBUL 807062-0
VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 03.07.2015 17/813 Kurulumuzun mülga Seri:I No:40 sayılı Tebliği’nin 23’üncü maddesi ile II-5.1 sayılı Tebliği’nin 7, 21 ve 25’inci maddelerine aykırılık. 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 748556-0
HÜSEYİN ÇOBAN 03.07.2015 17/844 İlgili dönemde yönetim kurulu üyesi olduğu Mert Gıda Giyim Sanayi Ticaret A.Ş.’nin 30.06.2014 tarihli finansal raporlarının süresi içerisinde KAP’a bildirilmemesi nedeniyle Kurulumuzun II-14.1 sayılı Tebliğinin 11 ve 12’nci maddelerine aykırılıktan Tebliğ’İn 9’uncu maddesi çerçevesinde SPKn.’nun 103. maddesi kapsamında verilen ceza 22,407.00
MERT EREN 03.07.2015 17/844 İlgili dönemde yönetim kurulu üyesi olduğu Mert Gıda Giyim Sanayi Ticaret A.Ş.’nin 30.06.2014 tarihli finansal raporlarının süresi içerisinde KAP’a bildirilmemesi nedeniyle Kurulumuzun II-14.1 sayılı Tebliğinin 11 ve 12’nci maddelerine aykırılıktan Tebliğ’İn 9’uncu maddesi çerçevesinde SPKn.’nun 103. maddesi kapsamında verilen ceza 44,814.00 AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM Ş,ERİCOM TELEKOMÜNİKASYON VE ENE
ALİ KEMAL TÜMER 03.07.2015 17/844 İlgili dönemde yönetim kurulu üyesi olduğu Ericom Telekomünikasyon A.Ş.’nin 30.06.2014 tarihli finansal raporlarının süresi içerisinde KAP’a bildirilmemesi nedeniyle Kurulumuzun II-14.1 sayılı Tebliğinin 11 ve 12’nci maddelerine aykırılıktan Tebliğ’İn 9’uncu maddesi çerçevesinde SPKn.’nun 103. maddesi kapsamında verilen ceza 22,407.00 ERİCOM TELEKOMÜNİKASYON VE ENE
SELDA CANTENOR 03.07.2015 17/844 İlgili dönemde yönetim kurulu üyesi olduğu CLK Hold. A.Ş.’nin 30.06.2014 tarihli finansal raporlarının süresi içerisinde KAP’a bildirilmemesi nedeniyle Kurulumuzun II-14.1 sayılı Tebliğinin 11 ve 12’nci maddelerine aykırılıktan Tebliğ’İn 9’uncu maddesi çerçevesinde SPKn.’nun 103. maddesi kapsamında verilen ceza 22,407.00 CLK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ABDULLAH ŞAHİN 03.07.2015 17/844 İlgili dönemde yönetim kurulu üyesi olduğu Mert Gıda Giyim Sanayi Ticaret A.Ş.’nin 30.06.2014 tarihli finansal raporlarının süresi içerisinde KAP’a bildirilmemesi nedeniyle Kurulumuzun II-14.1 sayılı Tebliğinin 11 ve 12’nci maddelerine aykırılıktan Tebliğ’İn 9’uncu maddesi çerçevesinde SPKn.’nun 103. maddesi kapsamında verilen ceza 22,407.00
23.06.2015 16/806 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 5’inci maddesi ile Özel Durumlar Rehberi’nin 5.7 numaralı bölümüne aykırılık. 26,049.00
23.06.2015 16/806 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 5’inci maddesi ile Özel Durumlar Rehberi’nin 5.7 numaralı bölümüne aykırılık. 26,049.00
TASFİYE HALİNDE ANADOLU MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 23.06.2015 16/798 TÜMER TARIM HAYVANCILIK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş hakkında 05.08.2013-28.03.2014 tarihler arasında ortaya çıkan özel durum açıklamasında bulunma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğ'in 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasını 14 kez, II-15.1 sayılı Tebliğ'in 8'inci maddesinin 7'inci fıkrasını 2 kez ihlal etmesi nedeniyle 6362 sayılı SPKn 'nun 103'üncü maddesinin 1'inci fıkrası ve 105'inci maddesinin 2' inci fıkrası uyarınca TÜMER TARIM HAYVANCILIK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş (İstanbul Ticaret Sicili Sicil No:868527) hakkında 2013 yılı için belirlenen asgari idari para cezası tutarı olan 21.560 TL' nin iki katı kadar artırılması neticesinde toplam 64.680 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 325,617.00 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR 3202 ERİCOM TELEKOMÜNİKASYON VE ENE
TASFİYE HALİNDE ANADOLU MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 23.06.2015 16/798 TÜMER TARIM HAYVANCILIK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş hakkında 24.02.2014 tarihli özel durum açıklaması ile II-15.1 sayılı 24'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasını 1 kez ihlal etmesi nedeniyle 6362 sayılı SPKn'nun 103'üncü maddesinin 1'inci fıkrası ve 105'inci maddesinin 2'inci fıkrası uyarınca TÜMER TARIM HAYVANCILIK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş (İstanbul Ticaret Sicili Sicil No:868527) hakkında 2014 yılı için belirlenen asgari idari para cezası tutarı olan 22.407 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 26,049.00 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR 3202 ERİCOM TELEKOMÜNİKASYON VE ENE
HALİL TATAR 23.06.2015 16/798 HALİL TATAR hakkında 24.02.2014 tarihli özel durum açıklaması ile II-15.1 sayılı Tebliğ' in 24' üncü maddesinin 3' üncü fıkrasını 1 kez ihlal etmesi nedeniyle 6362 sayılı SPKn'nun 103' üncü maddesinin 1' inci fıkrası ve 105' inci maddesinin 2' inci fıkrası uyarınca HALİL TATAR (T.C NO.38926906946) hakkında 2014 yılı için belirlenen asgari idari para cezası tutarı olan 22.407 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 22,407.00 ERİCOM TELEKOMÜNİKASYON VE ENE
VELİ ZABUN 23.06.2015 16/798 VELİ ZABUN hakkında kendisi adına yaptığı 31.12.2013,24.02.2014 ve 07.03.2014 tarihli özel durum açıklamaları ve ERİCOM TELEKOMİNİKASYON VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş (ERİCOM ,Şirket) adına yaptığı 30.07.2013,14.10.2013,01.11.2013,05.11.2013 ve 23.02.2014 tarihli özel durum açıklamaları ile Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğ'in 22'inci maddesinin 3'üncü fıkrasını 5 kez II-15.1 sayılı Tebliğ'in 24'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasını 3 kez ihlal etmesi nedeniyle 6362 sayılı SPKn'nun 103'üncü maddesinin 1'inci fıkrası ve 105'inci maddesinin 2'inci fıkrası uyarınca VELİ ZABUN (T.C NO.17969149398) hakkında 2013 yılı için belirlenen asgari idari para cezası tutarı olan 21.560 TL'nin iki katı kadar artırılması neticesinde toplam 64.680 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 64,680.00 ERİCOM TELEKOMÜNİKASYON VE ENE
MEHMET SABANCI 23.06.2015 16/798 MEHMET SABANCI hakkında 24.02.2014 ve 07.03.2014 tarihli özel durum açıklamaları ile II-15.1 sayılı Tebliğ'in 24'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasını 2 kez ihlal etmesi nedeniyle 6362 sayılı SPKn'nun 103'üncü maddesinin 1'inci fıkrası ve 105'inci maddesinin 2'inci fıkrası uyarınca MEHMET SABANCI (TC.NO. 22211008354) hakkında 2014 yılı için belirlenen asgari idari para cezası olan 22.407 TL nin her bir ihlal için ayrı ayrı olmak üzere toplam 44.814 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 44,814.00 ERİCOM TELEKOMÜNİKASYON VE ENE
ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 01.06.2015 14/699 2013 ve 2014 yıllarında Atlas Portföy Yönetimi A.Ş'nin portföy işlemleri ile Şirket' iniz tarafından yönetilen müşteri portföy işlemleri arasında tespit edilen ve Kurulumuz Mülga Seri:V No:59 sayılı Tebliğ’in (Seri:V, No:59 Tebliği) 12 nci maddesinin (e) bendi ile III-55.1 Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nin (III-55.1 Tebliği) 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine aykırı olarak çıkar çatışmasına sebep olabilecek işlemlerle ilgili olarak Atlas Portföy Yönetimi A.Ş hakkında 2014 yılı için belirlenen asgari idari para cezası tutarı olan 22.407 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 78,147.00 İSTANBUL İSTANBUL 861846-0
GENPOWER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 29.05.2015 14/702 30.09.2014 tarihli finansal raporların II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Raporlar Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak yasal süresi içinde KAP a bildirilmemesi 22,407.00 İSTANBUL 549345-0
GEN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 29.05.2015 14/702 30.09.2014 tarihli finansal raporların II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Raporlar Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak yasal süresi içinde KAP a bildirilmemesi 22,407.00 İSTANBUL 12711-8
FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ 29.05.2015 14/702 30.09.2014 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 22,407.00 ANKARA 67709
HAKAN DIRAVACI 22.05.2015 651 Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) pay piyasasında 21.10.2014-10.12.2014 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 198.912,02 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 198,912.02 IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 14.05.2015 12/556 Şirketin bağlı ortaklığının (Akfen Karaköy Gayrimenkul Yatırımları ve İnşaat A.Ş.)üzerinde ipotek bulunan ilgili varlıkların şirket portföyünden 21.12.2014 tarihine kadar çıkarılmaması ile şirketin 10 milyon Avro tutarında kefalet ve borç senedi vermesi nedenleriyle İPC kesilmiştir. 26,049.00 İSTANBUL İSTANBUL 372279-0
RAGIP ERTUĞRUL GÜNEY 28.04.2015 533 Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ACSEL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 302.638 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 302,638.00 ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SAN
GÜRKAN GENÇLER 16.04.2015 10/447 2012 Yılında yapılan sermaye avansı ödemelerinin 2012 ve 2013 yılı yıllık ve ara dönem finansal tablolarında yer almasının Seri:XI No 29 sayılı Sermaye Piyasasında finanasal raporlamaya ilişkin esaslar tebliğinin (Seri:XI,No:29 Sayılı tebliği) 5' nci II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finanasal Raporlamaya ilişkin esaslar tebliğinin (II-14.1 sayılı tebliği) 9'uncu maddesi ile UMS/TMS' ye aykırılık teşkil etmesi nedeniyle GÜRKAN GENÇLER hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103 ve 105' inci maddeleri uyarınca 2013 yılı için belirlenen asgari idari para cezası tutarı olan 21.560 TL tutarında idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. 21,560.00 BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM
GÜRKAN GENÇLER 16.04.2015 10/447 30.06.2012 ve 30.06.2013 tarihli Şirket finansal tablolarının tam tarafsız ve hatasız bir biçimde gösterilmemesi ve gerçeğe uygun olmamasının Seri XI,No:29 ve 5' nci II-14.1 sayılı tebliğ'in 9' uncu maddesi ile UMS/TMS' ye aykırılık teşkil etmesi nedeniyle GÜRKAN GENÇLER hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103 ve 105' inci maddeleri uyarınca 2013 yılı için belirlenen asgari idari para cezası tutarı olan 21.560 TL tutarında idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. 21,560.00 BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM
BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 16.04.2015 10/447 2012 Yılında yapılan sermaye avansı ödemelerinin 2012 ve 2013 yılı yıllık ve ara dönem finansal tablolarında yer almasının Seri:XI No 29 sayılı Sermaye Piyasasında finanasal raporlamaya ilişkin esaslar tebliğinin (Seri:XI,No:29 Sayılı tebliği) 5' nci II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finanasal Raporlamaya ilişkin esaslar tebliğinin (II-14.1 sayılı tebliği) 9'uncu maddesi ile UMS/TMS' ye aykırılık teşkil etmesi nedeniyle BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103 ve 105' inci maddeleri uyarınca 2013 yılı için belirlenen asgari idari para cezası tutarı olan 21.560 TL tutarında idari para cezası verilmesine karar verilmiştir 26,049.00 ANKARA ANKARA 96897
BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 16.04.2015 10/447 30.06.2012 ve 30.06.2013 tarihli Şirket finansal tablolarının tam tarafsız ve hatasız bir biçimde gösterilmemesi ve gerçeğe uygun olmamasının Seri XI,No:29 ve 5' nci II-14.1 sayılı tebliğ'in 9' uncu maddesi ile UMS/TMS' ye aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103 ve 105' inci maddeleri uyarınca 2013 yılı için belirlenen asgari idari para cezası tutarı olan 21.560 TL tutarında idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. 26,049.00 ANKARA ANKARA 96897
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 16.04.2015 10 yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 58 maddesi 280,091.00 İSTANBUL İSTANBUL 235103-0
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 16.04.2015 10 yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 13 maddesi 280,091.00 İSTANBUL İSTANBUL 270149-0
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 16.04.2015 10 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 24 maddesi 280,091.00 İSTANBUL İSTANBUL 270149-0
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 16.04.2015 10 yasası Seri:V, No:6 tebliği madde 9 maddesi 26,049.00 İSTANBUL İSTANBUL 358657-0
ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 03.04.2015 9/359 Kurulumuzun 28.09.2012 tarih ve 34/1070 sayılı kararı ile Şirket’in Kurulumuza iletmiş olduğu 09.08.2012 tarihli taahhüde aykırılık. 26,049.00 İSTANBUL İSTANBUL 151262-0
EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 03.04.2015 9/365 Kurulumuzun II-5.1 sayılı Tebliği’nin 5’inci maddesine aykırılık. 26,049.00 İZMİR İZMİR MERKEZ-42311
TASFİYE HALİNDE ANADOLU MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 03.04.2015 9/363 Kurulumuzun II-5.1 sayılı Tebliğinin 11’inci maddesine aykırılık. 78,147.00 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR 3202 ERİCOM TELEKOMÜNİKASYON VE ENE
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 03.04.2015 9/388 PYŞ Tebliği'nin 16. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine aykırılık nedeniyle idari para cezası verilmiştir. 234,441.00 İSTANBUL İSTANBUL 844433-0
BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ 06.03.2015 6/310 Kurulumuzun mülga Seri:I No:40 sayılı Tebliği’nin 23’üncü maddesi ile II-5.1 sayılı Tebliği’nin 7, 21 ve 25’inci maddelerine aykırılık. 26,049.00 İSTANBUL 493207-0
ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 06.03.2015 6/309 Kurulumuzun II-23.1 sayılı Tebliği’nin 6’ncı maddesine aykırılık. 26,049.00 İSTANBUL İSTANBUL 489930-0
RAŞİT KURU 06.03.2015 298 II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; 17.04.2014 tarihinde gerçekleştirilen 2.000.000 adet PRZMA payı satışına ilişkin asgari bir iş günü öncesinde herhangi bir açıklama yapılmaması nedeniyle, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanun'un 103 üncü maddesi kapsamında 2014 yılı için belirlenen asgari tutar olan 22.407 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 22,407.00
METİN KURU 06.03.2015 298 Yönetim Kurulu Başkanı olarak PRZMA pay piyasasında VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin başlıklı 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olarak işlem gerçekleştirilmesinin yasak olduğu 21.01.2014-28.02.2014 tarihleri arasında 2.281.608 adet PRZMA pay satışı gerçekleştirilmesi nedeniyle, 2014 yılı için belirlenen asgari tutar olan 22.407 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 22,407.00
RAŞİT KURU 06.03.2015 298 VII-128.1 Pay Tebliği'nin 27 nci maddesi ile 06.12.2013 tarih ve 40/1331 Sayılı İlke Kararı uyarınca, 31.01.2014-17.04.2014 döneminde yönetim kontrolüne sahip ortak olarak gerçekleştirilen 4.647.057 adet PRZMA payı satışlarının Şirket sermayesinin %10'unu aşmasına karşın Pay Satış Bilgi Formu düzenleyerek Kurulumuz onayına sunulmaması ve söz konusu pay satış işlemlerinin Pay Tebliği'nin 27 nci maddesine aykırılığın piyasa bozucu eylem olarak sayıldığı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanun'un 104 üncü maddesi kapsamında 2014 yılı için belirlenen azami tutar olan 560.702 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 560,702.00
İBRAHİM YÜCEL 27.02.2015 247 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (VAKKO) pay piyasasında 07.04.2014-18.04.2014 döneminde söz konusu şahıs tarafından gerçekleştirilen işlemlerin Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan (a), (b), (c), (ç), (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 422.331,60 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 422,331.60 VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM S
İBRAHİM YÜCEL 27.02.2015 247 Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEGYO) pay piyasasında 16.04.2014-18.04.2014 döneminde söz konusu şahıs tarafından gerçekleştirilen işlemlerin Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan (a), (b), (c), (ç), (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 23.032,98 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 23,032.98 PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK
İBRAHİM YÜCEL 27.02.2015 247 Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. (GARFA) pay piyasasında 02.04.2014-03.04.2014 döneminde söz konusu şahıs tarafından gerçekleştirilen işlemlerin Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan (a), (b), (c), (ç), (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 43.536,68 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 43,536.68 GARANTİ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKE
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 27.02.2015 5/250 Kurulumuzun mülga Seri:I No:40 Tebliği’nin 23’üncü maddesi ile II-5.1 sayılı Tebliği’nin 7, 21 ve 25’inci maddelerine aykırılık. 325,617.00 İSTANBUL 736645-0
EURO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 27.02.2015 5/267 Seri: V No:59 Tebliği'nin 12 maddesinin (d),(e),(g) bentlerine aykırılık,Euro Portföy'ün portföy yönetici konumunu kullanmak suretiyle kendi lehine varlık alım satımı yapması, müşteri ile doğrudan çıkar çatışması yaratması ve yatırım kararlarını güvenilir gerekçe belge ve analizlere dayandırmaması nedenleriyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103 ve 105 maddeleri uyarınca EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş hakkında söz konusu işlemlerin süreklilik arz etmemesi ve herhangi bir zarar doğurmaması dikkate alınarak 2013 yılı için belirlenen asgari idari para cezası tutarı 21.560 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 52,098.00 ANKARA 268489
EURO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 27.02.2015 5/267 Seri:V No:59 Tebliği'nin 8'inci maddesinin h ve f bentleri ile Mülga Seri:V No:46 Tebliği'nin 9 Maddesinin f bendine aykırı olarak Euro Portföy'ün aynı zamanda genel müdür olan tek portföy yöneticisi ile faliyet göstermesine ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103 ve 105 maddeleri uyarınca EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş Hakkında 2014 yılı için belirlenen asgari idari para cezası tutarı olan 22.407 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 24,672.00 ANKARA 268489
MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 27.02.2015 5/269 Seri: V, No: 68 Tebliği'nin 8'inci maddesinde yer alan hükme aykırı olarak iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi atanmaması aynı Tebliğ'in 12'inci maddesinde yer alan hükme aykırı olarak teftiş faliyetlerini yürütmek üzere müfettiş istihdam edilmemesi veya teftiş hizmetinin 2012-2014 yılları arasında Seri: V, No: 59 Tebliği'nin 22'inci maddesi uyarınca dışardan da temin edilmemesi hususlarına ilişkin olarak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103 ve 105 maddeleri uyarınca MAGNA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş Hakkında 2014 yılı için belirlenen asgari tutar olan 22.407 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 504080-0
EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 27.02.2015 5/568 III-48.2 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin (III- 48.2 Tebliği) Ortaklık Portföyüne Alınacak Varlıklar ve İhraççılarına İlişkin Sınırlamalar başlıklı 24’üncü maddesinin birinci fıkrasının a bendine aykırı olarak 2014 yılı içinde EOROM kodlu hissenin değerinin portföy net aktif değerinin %10'unu aşmasına ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103 ve 105 maddeleri uyarınca EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Hakkında 2014 yılı için belirlenen asgari idari para cezası tutarı olan 22.407 TL idari para cezası uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 78,147.00 ANKARA 257845
METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 27.02.2015 5/266 Seri: IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğe aykırı uygulamalar nedeniyle, METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş Hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103 ve 105 maddeleri uyarınca 2014 yılı için Kurulumuzca belirlenen asgari idari para cezası tutarı esas alınarak 22.407 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 78,147.00 İSTANBUL İSTANBUL 217883-0
RAGIP ERTUĞRUL GÜNEY 19.02.2015 210 VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (VANGD) pay piyasasında 24.04.2014-22.09.2014 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan (a), (b), (c), (ç), (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi 199.143,10 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 199,143.10 VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ Tİ
RAGIP ERTUĞRUL GÜNEY 19.02.2015 210 YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YAPRK) pay piyasasında 02.05.2014-24.06.2014 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan (a), (b), (ç), (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi 67.790,86 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 67,790.86 TASFİYE HALİNDE YAPRAK SÜT GID
RAGIP ERTUĞRUL GÜNEY 19.02.2015 210 Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (EGLYO)pay piyasasında 30.05.2014-18.07.2014 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan (a), (b), (ç) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi 74.023,72 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 74,023.72 EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ Y
ABDULLAH SAMİ AKŞEMSETTİNOĞLU 03.02.2015 3/126 Ataç A.Ş. 'nin 31.03.2014 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 22,407.00
RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 03.02.2015 3/94 Mülga Seri:VII, No: 34 sayılı "Sermaye piyasasında faaliyette bulunanlar için lisanslama ve sicil tutmaya ilişkin esaslar hakkında tebliğ"in 20. md ikinci fıkrasına ve mülga seri: V, No: 59 sayılı "Portföy yöneticiliği faaliyetine ve bu faaliyette bulunacak kurumlara ilişkin esaslar tebliği"nin 12. maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (j) bentlerine aykırılıklar nedeniyle idari para cezası verilmiştir. 308,408.00 İSTANBUL İSTANBUL 724338-0
03.02.2015 3/99 Şirketin yatırım danışmanlığı yetki belgesi bulunmaksızın Avrasya GYO'ya değerleme hizmeti verilmesi nedeni ile 2013 yılı için belirlenen yasal alt sınırdan idari para cezası verilmiştir. 325,617.00
AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 03.02.2015 3/99 Şirket portföyünde yer alan ve payları borsada işlem gören bir ortaklığın paylarının borsada işlem yapılmadan virmana konu edilmesi nedeniyle idari para cezası verilmiştir. 325,617.00 İSTANBUL İSTANBUL 343593-0
SERHAT UYSAL 03.02.2015 3/126 Ataç A.Ş. 'nin 31.03.2014 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 22,407.00
METİN YÜKSEL 03.02.2015 3/126 Ataç A.Ş. 'nin 31.03.2014 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 22,407.00
ARİF ENGİN ERGÜDEN 03.02.2015 3/126 Ataç A.Ş. 'nin 31.03.2014 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 22,407.00
HALİL ATAMAN 03.02.2015 3/126 Gimsan A.Ş. 'nin 31.03.2014 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 22,407.00 GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT
MUSTAFA DENİZ AK 03.02.2015 3/126 Gimsan A.Ş. 'nin 31.03.2014 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 22,407.00 GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT
MURAT UYSAL 03.02.2015 3/126 Ataç A.Ş. 'nin 31.03.2014 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 22,407.00
BAŞKENT MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 23.01.2015 51 yasası Seri:V, No:68 tebliği madde 4 maddesi 24,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 303257-0
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 23.01.2015 2/44 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı kararına aykırılık. 47,079.00 İSTANBUL İSTANBUL 381801-0
MEHMET ATİLA KURAMA 23.01.2015 2/44 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı kararına aykırılık. 22,407.00 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE T
ADNAN NAS 23.01.2015 2/44 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı kararına aykırılık. 22,407.00 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE T
İLHAN HELVACI 23.01.2015 2/44 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı kararına aykırılık. 22,407.00 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE T
MEHMET BAHADIR KALEAĞASI 23.01.2015 2/44 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı kararına aykırılık. 22,407.00 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE T
ÜNAL AYSAL 23.01.2015 2/44 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı kararına aykırılık. 22,407.00 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE T
METE İKİZ 23.01.2015 2/44 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı kararına aykırılık. 22,407.00 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE T
DOĞAN CANSIZLAR 23.01.2015 2/44 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı kararına aykırılık. 22,407.00 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE T
CİHAN SÜTŞURUP 23.01.2015 2/40 Kurulumuzun II-5.1 sayılı Tebliğinin 12'nci maddesine aykırılık. 22,407.00 GEN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİR
MÜJDAT USLU 23.01.2015 2/40 Kurulumuzun II-5.1 sayılı Tebliğinin 11'inci maddesine aykırılık. 22,407.00 GEN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİR
SELİM SAYILGAN 13.01.2015 1/10 Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. pay piyasasında 05.02.2014 ve 06.02.2014 tarihlerinde Bahar Döşem adına gerçekleştirilen işlemler nedeniyle VI-1.104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idari para cezası 66.221 TL 67,221.00 KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG AN
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 0 yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 12 maddesi 52,098.00 İSTANBUL İSTANBUL 358178-0
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 0 yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 12 maddesi 52,098.00 İSTANBUL İSTANBUL 257689-0
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30.12.2014 36/1310 Müşterilerine ait vekalet bilgilerinin MKK ya bildirilmemesi veya geç bildirilmesi hususunun Mülga Seri:V, No:46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına aykırlık teşkil etmesi nedeniyle 21.560 TL İPC uygulanmıştır. 20,389.00 İSTANBUL İSTANBUL 358178-0
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30.12.2014 36/1310 Müşterilerine ait vekalet bilgilerinin MKK ya bildirilmemesi veya geç bildirilmesi hususunun Mülga Seri:V, No:46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına aykırlık teşkil etmesi nedeniyle 21.560 TL İPC uygulanmıştır. 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 257689-0
30.12.2014 36/1310 Müşterilerine ait vekalet bilgilerinin MKK ya bildirilmemesi veya geç bildirilmesi hususunun Mülga Seri:V, No:46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına aykırlık teşkil etmesi nedeniyle 18.492 TL İPC uygulanmıştır. 21,560.00
VBG HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30.12.2014 36/1276 Kurulumuzun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27'nci maddesine aykırılık. 24,672.00 İSTANBUL 515393-0 AKSEL YATIRIM HOLDİNG ANONİM Ş
VBG HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30.12.2014 36/1276 Kurulumuzun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 11’inci maddesine aykırılık. 20,389.00 İSTANBUL 515393-0 AKSEL YATIRIM HOLDİNG ANONİM Ş
EURO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30.12.2014 36/1291 Mülga PYŞ Tebliği'nin "İştirak ve iştirak sınırlamaları" başlıklı 14 üncü maddesi kapsamında, Mülga Seri:V, No: 46 sayılı Tebliğin "İştirak sınırları" başlıklı 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrası hükmüne aykırılık nedeniyle Mülga 2499 SPK 47/A maddesi kapsamında 2011 yılında meydana gelen aykırılıklar nedeniyle alt sınırdan İPC uygulaması 651,234.00 ANKARA 268489
RANDIMAN DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ 30.12.2014 36/1340 Seri: X, No: 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’in muhtelif hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatına Aykırı Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunmak 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 328301-0
AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ 16.12.2014 35/1260 30.06.2014 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 44,814.00 ANKARA ANKARA 304733
CLK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 16.12.2014 35/1260 30.06.2014 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 22,407.00 İSTANBUL 875829-0
ERİCOM TELEKOMÜNİKASYON VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ 16.12.2014 35/1260 30.06.2014 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 44,814.00 KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ 13230
GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 16.12.2014 35/1260 30.06.2014 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 44,814.00 ANTALYA ANTALYA 71694
İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 16.12.2014 35/1260 30.06.2014 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 22,407.00 İSTANBUL 89875-0
MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 16.12.2014 35/1260 30.06.2014 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 445313-0
16.12.2014 35/1260 30.06.2014 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 22,407.00
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 16.12.2014 35/1219 Emeklilik Yönetmeliği'nin 20 nci maddesinin 1 inci fıkrası ve 21 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri hükümlerine aykırılık nedeniyle İPC 123,278.00 İSTANBUL İSTANBUL 428025-0
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 16.12.2014 35/1219 Emeklilik Yönetmeliği'nin 14 üncü maddesinin 3. fıkrasının (a) bendi hükümlerine aykırılık teşkil eden işlemler nedeniyle İPC verilmesi gerektiği, şirkete 2013 tarihinde aynı fiil nedeniyle İPC verilmesi nedeniyle BEK'nun 22. maddesinin birinci fıkrasının (s) bendi uyarınca uygulanacak İPC'nın (3045) aynı maddenin üçüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde iki katı artırılarak uygulanması gerektiği dikkate alınarak 9135 TL İPC uygulanmıştır. 20,389.00 İSTANBUL İSTANBUL 380796-0
ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 16.12.2014 35/1236 TCK Yasa Maddeleri yasası SPK Tebliğ Numaraları tebliği SPK Tebliğ Maddeleri maddesi 66,921.00 DENİZLİ DENİZLİ 258
ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 16.12.2014 35/1236 Seri: VIII,No:54 sayılı Tebliğ'in 21'inci maddesine ve anılan tebliği yürürlükten kaldıran II-15.1 sayılı Tebliğ'in 23'üncü maddesinin 7'inci fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş Hakkında SPK'n'nun 103 ve 105 maddeleri uyarınca 2012 yılı için Kurulumuzca belirlenen asgari idari para cezası tutarı esas alınarak 20.389 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. 78,147.00 DENİZLİ DENİZLİ 258
KADİR ORUÇ 16.12.2014 35/1214 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26/1 maddesi ve Kurulumuzun mülga Seri:IV, No:44 sayılı Tebliğinin 7/4 maddesine aykırılık. 1,365,074.00 ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM Şİ
YILMAZ ERGÜN DURSUN 16.12.2014 35/1213 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26/1 maddesi ve Kurulumuzun mülga Seri:IV, No:44 sayılı Tebliğinin 6/1 maddesine aykırılık. 300,000.00 SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İ
KİRKOR MERT İSRAİLYAN 16.12.2014 35/1213 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26/1 maddesi ve Kurulumuzun mülga Seri:IV, No:44 sayılı Tebliğinin 6/1 maddesine aykırılık. 300,000.00 SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İ
ZEYNEP TÜMER 03.12.2014 34/1170 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103'üncü maddesinin 1 ve 3'üncü fıkraları hükümleri ile Kurulumuzun 19.08.2014 tarih ve 25/830 sayılı ve 10.09.2014 tarih ve 27/918 sayılı Kararlarına aykırılık. 6,873,883.30 KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG AN
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 21.11.2014 33/1116 Kurulumuzun mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 21'inci maddesine aykırılık. 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 175444-0 MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER
LOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 20.11.2014 33/1142 Seri: VIII, No:45 Tebliğinin 2’nci maddesine aykırılıktan SPKn.’nun 103’üncü maddesinin birinci fıkrası Hazırlanan değerleme raporlarında Uluslararası Değerleme Standartlarına aykırı uygulamalarda bulunulması 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 542757-0
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 05.11.2014 32/1100 28.04.2014 tarihinde VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 7'nci maddesinin üçüncü fıkrasına ve VII.128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27'nci maddesine aykırı olarak Borsa'da 2.000.000 adet DAGHL pay satışının gerçekleştirilmesi 280,091.00 İSTANBUL İSTANBUL 248953-0 DAGİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM Şİ
SİNAN ŞERİFOĞLU 05.11.2014 32/1086 Kurulumuzun Seri:XI, No:1 sayılı Tebliğinin 49'uncu maddesine aykırılık. 21,560.00 TASFİYE HALİNDE UZEL MAKİNA SA
İLYAS BÖREKÇİ 05.11.2014 32/1086 Kurulumuzun Seri:XI, No:1 sayılı Tebliğinin 49'uncu maddesine aykırılık. 21,560.00 TASFİYE HALİNDE UZEL MAKİNA SA
EMİL İBRAHİM ÖNDER UZEL 05.11.2014 32/1086 Kurulumuzun Seri:XI, No:1 sayılı Tebliğinin 49'uncu maddeisne aykırılık. 21,560.00 TASFİYE HALİNDE UZEL MAKİNA SA
MAHMUT NEDİM KOÇ 05.11.2014 32/1100 28.04.2014 tarihinde VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 7'nci maddesinin üçüncü fıkrasına ve VII.128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27'nci maddesine aykırı olarak Borsa'da1.689.628 adet DAGHL pay satışının gerçekleştirilmesi 560,702.00 DAGİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM Şİ
FATİH AKYÜZ 30.10.2014 31/1060 Bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden yatırımcılara pay alım tevsiyelerinde bulunup; söz konusu pay alım tavsiyeleri öncesi ilgili pay piyasalarında alım işlemi gerçekleştirip tavsiyeleri sonrasında ise ilgili pay piyasasında satım işlemi gerçekleştirmesi sonucunda VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 6 maddesinin dördüncü fıkrasının ihlal edilmesi. 22,407.00
TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30.10.2014 31 iç kontrol sistemi zafiyeti nedeniyle 123,278.00 İSTANBUL İSTANBUL 359951-0
TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30.10.2014 31 virman talebinin bekletilmesi nedeniyle 269,500.00 İSTANBUL İSTANBUL 359951-0
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30.10.2014 31/1054 Değerleme konusu şirketlerin pay senetlerinin mülkiyet haklarında daha önce gerçekleştirilmiş işlemlerde uygulanan fiyatların dikkate alınmamasının Uluslararası Değerleme Standartlarına aykırılık teşkil etmesi. Seri: VIII, No: 45 sayılı Tebliği’nin 2. maddesi uyarınca Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş hakkında 2499 sayılı SPKn'nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105'inci maddelri uyarınca 2011 yılı için öngörülen üst sınır olan 123.278 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 539,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 266539-0
RSM TURKEY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 30.10.2014 31/1056 Kapital Karden tarafından hazırlanan değerleme raporunda, değer tespitinin desteklenebilir hükümlere varılmaksızın gerçekleştirilmesinin Uluslararası Değerleme Standartlarına aykırılık teşkil etmesi. Seri: VIII, No: 45 sayılı Tebliği’nin 2. maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, Kurulumuza yaptığı gerçeğe aykırı açıklama dikkate alındığında; Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş hakkında mülga 2499 Sayılı SPKn'nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105'inci maddeleri uyarınca 2012 yılı için öngörülen idari para cezasının üst sınırı olan 135.926 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir 539,000.00 İSTANBUL 315977-0
RSM TURKEY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 30.10.2014 31/1056 Kapital Karden tarafından hazırlanan değerleme raporunda; değerleme uzmanlarının isimlerinin ve imzalarının yer almamasının, mesleki ehliyetleri konusunda bir bilginin bulunmamasının ve uygunluk beyanına yer verilmemesinin Uluslararası Değerleme Standartlarına aykırılık teşkil etmesi. Seri: VIII, No: 45 sayılı Tebliği’nin 2. maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle,ihlalin şekli noksanlık olduğu dikkate alındığında Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş hakkında mülga 2499 Sayılı SPKn'nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105'inci maddeleri uyarınca 2012 yılı için öngörülen idari para cezasının alt sınır olan 20.389 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 269,500.00 İSTANBUL 315977-0
SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 30.10.2014 31/1057 Sun Bağımsız Dış Denetim YMM A.Ş tarafından hazırlanan değerleme raporunda, değer tespitinin desteklenebilir hükümlere varılmaksızın gerçekleştirilmesinin Uluslararası Değerleme Standartlarına aykırılık teşkil etmesi. Seri: VIII, No: 45 sayılı Tebliği’nin 2. maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle,Sun Bağımsız Dış Denetim YMM A.Ş hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105'inci maddeleri uyarınca Genpower Holding ile Sun Bağımsız Dış Denetim YMM A.Ş arasında yapılan değerleme sözleşmesinde geçerli değerleme ücretinin 40.000 TL olarak belirlendiği dikkate alınarak,Sun Bağımsız Dış Denetim YMM A.Ş hakkında söz konusu sözleşme bedelinin 2 katı olan 80.000 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 26,049.00 İZMİR İZMİR MERKEZ-65210
SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 30.10.2014 31/1057 Sun Bağımsız Dış Denetim YMM AŞ Sun tarafından hazırlanan değerleme raporunda; değerleme uzmanlarının isimlerinin ve imzalarının yer almamasının, mesleki ehliyetleri konusunda bir bilginin bulunmamasının, raporlarda araştırma/inceleme tarihinin belirtilmemesinin ve uygunluk beyanına yer verilmemesinin Uluslararası Değerleme Standartlarına aykırılık teşkil etmesi,Seri: VIII, No: 45 sayılı Tebliği’nin 2. maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, ihlalin şekli noksanlık olduğu dikkate alındığında Sun Bağımsız Dış Denetim YMM A.Ş hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105'inci maddeleri uyarınca 2013 yılı için öngörülen idari para cezasının alt sınır olan 21.560 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 26,049.00 İZMİR İZMİR MERKEZ-65210
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ 30.10.2014 31/1053 Kurulumuz Seri:VII, No:10 yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliği'nin 12/A maddesine aykırılık.Yatırım fonlarının faaliyetlerinin iç kontrol esas ve usullerine uygun olarak işleyişinin denetimine ilişkin raporun ve yatırım fonlarının risk yönetim sisteminin yeterliliğine ilişkin raporun 2013 hesap dönemini izleyen 3 ay içinde kurucunun yönetim kurulu ile fon kurullarına sunulmaması, yatırım fonlarının risk yönetim sisteminin yeterliliğine ilişkin olarak hazırlanan raporun Kurulumuzca belirlenen kapsamda olmaması,nedeniyleriyle, Denizbank A.Ş hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 103'üncü maddesi uyarınca ,idari para cezalarının 2014 yılı için belirlenen asgari miktar olan 22.407 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 26,049.00 İSTANBUL İSTANBUL 368587-0
TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30.10.2014 31/1033 Kurulumuzun mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 22'nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 14'üncü maddesinin ilk fıkrası. 52,098.00 DÜZCE DÜZCE 10040
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 30.10.2014 31/1038 Kurulumuzun mülga Seri:IV, No:41 sayılı Tebliğinin 6'nci maddesi ile II-17.1 sayılı Tebliğinin 9'uncu maddesi ve Seri:VIII, No:45 sayılı Tebliğinin 2'nci maddesine aykırılık. 269,500.00 İSTANBUL İSTANBUL 388440-0
EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.10.2014 30/1012 Kurulumuzun II-5.1 sayılı Tebliğinin 7'nci maddesi ile 25/1 fıkrası ve Seri:I, No:40 sayılı Tebliğinin 23/1 (a) bendine aykırılık. 123,278.00 İZMİR İZMİR MERKEZ-42311
NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 17.10.2014 30/998 III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 31. maddesinin birinci fıkrasına aykırılık nedeniyle İPC 925,224.00 İSTANBUL İSTANBUL 375952-0
ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 02.10.2014 29/973 Kurulumuzun 25.10.2013 tarih ve 35/1143 sayılı Kararı ile MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.(MMCAS) pay piyasasında emir iletecek ve işlem yapacak yatırım kuruluşlarının internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanması tedbirine aykırı 0larak 30.05.2014-18.06.2014 döneminde MMCAS pay piyasasında yatırımcıların internet emirlerini kabul etmesi 308,408.00 İSTANBUL İSTANBUL 359570-0 MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLA
BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 02.10.2014 29/973 Kurulumuzun 25.10.2013 tarih ve 35/1143 sayılı Kararı ile MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.(MMCAS) pay piyasasında emir iletecek ve işlem yapacak yatırım kuruluşlarının internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanması tedbirine aykırı 0larak 30.05.2014-18.06.2014 döneminde MMCAS pay piyasasında yatırımcıların internet emirlerini kabul etmesi 925,224.00 İSTANBUL İSTANBUL 270215-0 MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLA
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 02.10.2014 29/973 Kurulumuzun 25.10.2013 tarih ve 35/1143 sayılı Kararı ile MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.(MMCAS) pay piyasasında emir iletecek ve işlem yapacak yatırım kuruluşlarının internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanması tedbirine aykırı 0larak 30.05.2014-18.06.2014 döneminde MMCAS pay piyasasında yatırımcıların internet emirlerini kabul etmesi 925,224.00 İSTANBUL İSTANBUL 364979-0 MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLA
RASİM ATAMAN 02.10.2014 29/973 30.05.2014-18.06.2014 döneminde MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.(MMCAS) pay piyasasında payın arz talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandıran işlemlerin gerçekleşmesi suretiyle Kurulumuzun VI-104.1 Sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliğiği'nin "Emir veya İşlemlere İlişkin Piyasa Bozucu Eylemler" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a),(b),(c),(ç) ve (f) bentlerinin ihlal edilmesi nedenile idari para cezası 80.880,02 TL 80,880.02 MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLA
ALİ SOYTÜRK 02.10.2014 29/973 30.05.2014-18.06.2014 döneminde MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.(MMCAS) pay piyasasında payın arz talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandıran işlemlerin gerçekleşmesi suretiyle Kurulumuzun VI-104.1 Sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliğiği'nin "Emir veya İşlemlere İlişkin Piyasa Bozucu Eylemler" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a),(b),(c),(ç) ve (f) bentlerinin ihlal edilmesi nedenile idari para cezası 22.407 TL 22,407.00 MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLA
ALİ DUMAN 02.10.2014 29/973 30.05.2014-18.06.2014 döneminde MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.(MMCAS) pay piyasasında payın arz talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandıran işlemlerin gerçekleşmesi suretiyle Kurulumuzun VI-104.1 Sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliğiği'nin "Emir veya İşlemlere İlişkin Piyasa Bozucu Eylemler" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a),(b),(c),(ç) ve (f) bentlerinin ihlal edilmesi nedenile idari para cezası 22.407 TL 22,407.00 MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLA
ZEKAİ DURSUN 23.09.2014 28/934 Zekai DURSUN tarafından 27.09.2011 ve 28.09.2011 tarihlerinde gerçekleştirilen ve Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik A.Ş sermayesinin %8,11'ini oluşturan toplam 2.027.111 adet pay satışının mülga Seri VIII, No:54 SAYILI Tebliğin 19 ve 21'inci maddeleri ile II-15.1 sayılı Tebliğin 11 ve 23'üncü maddelerine aykırı şekilde kamuya geç açıklanmasına ilişkin olarak Zekai DURSUN hakkında 2499 sayılı SPKn'nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn'nun 103'üncü maddeleri uyarınca idari para cezalarının 2011 yılı için belirlenen asgari tutar olan 18.492 TL tutarınca idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 18,492.00 UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİ
UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 23.09.2014 28/934 SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Serdivan Köprübaşı-Orta-Vatan Mahalleleri Kısmi Kanalizasyon İnşaatı İhalesi ile ilgili olarak, ihale konusu işin Şirket gelirlerini %15 oranında artıracağı,dolayısıyla söz konusu ihalenin Şirket faliyetleri açısından önemli olduğu göz önüne alınarak ,ihalenin sonucunun mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğin 14 ve 21'inci maddeleri ile II-15.1 sayılı Tebliğin 5 ve 23'üncü maddelerine aykırı olarak kamuya 473 gün geç açıklanmış olması nedeniyle Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik A.Ş hakkında 2499 sayılı SPKn'nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn'nun 103'üncü maddeleri uyarınca idari para cezalarının 2011 yılı için belirlenen asgari tutar olan 18.492 TL tutarınca idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 325,617.00 ANKARA ANKARA 80548
UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 23.09.2014 28/934 Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik A.Ş'nin 31.12.2011 tarihli yıllık finansal tablo dipnotlarında yer alan ilişkili taraf açıklamaları ile geçmiş dönem finansal tablo dipnotlarında yer alan ilişkili taraf açıklamaları arasındaki tutarsızlıklarla ilgili olarak, Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik A.Ş tarafından Kurulumuzun mülga Seri: XI,No:29 sayılı Tebliğin 5'inci maddesi ile II-14.1 sayılı Tebliğin 5'inci maddesine aykırı şekilde, finansal tabloların hazırlanması esnasında TMS-24 Stantardına aykırı hareket edilmesi nedeniyle,Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik AŞ hakkında 2499 sayılı SPKn'nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn'nun 103'üncü maddeleri uyarınca idari para cezalarının 2011 yılı için belirlenen asgari tutar olan 18.492 TL tutarınca idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 26,049.00 ANKARA ANKARA 80548
İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 10.09.2014 27 Seri:V, No:125 20 nci maddesi 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 730270-0
İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 10.09.2014 27 Seri:V, No:125 19 ncu maddesi 52,098.00 İSTANBUL İSTANBUL 730270-0
HAKAN ERTAÇ 10.09.2014 27/883 Kurulumuzun II-15.1 sayılı Tebliğinin 24'üncü maddesine aykırılık. 22,407.00 COSMOS YATIRIM HOLDİNG ANONİM
MEHMET AKÇAY 10.09.2014 27/883 Kurulumuzun II-15.1 sayılı Tebliğinin 24'üncü maddesine aykırılık. 22,407.00 COSMOS YATIRIM HOLDİNG ANONİM
METİN AŞIK 10.09.2014 27/883 Kurulumuzun II-15.1 sayılı Tebliğinin 24'üncü maddesine aykırılık. 22,407.00 COSMOS YATIRIM HOLDİNG ANONİM
FIRAT KIRHAN 29.08.2014 26/872 6362 sayılı SPKn'nun 104 madddesi uyarınca 22.407 TL idari para cezası verilmiştir. 22,407.00 İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞT
ABDULLAH ERCAN 29.08.2014 26/872 6362 sayılı SPKn'nun 104 madddesi uyarınca 22.407 TL idari para cezası verilmiştir. 22,407.00 İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞT
HIFZI PEHLİVAN 29.08.2014 26/872 6362 sayılı SPKn'nun 104 madddesi uyarınca 22.407 TL idari para cezası verilmiştir. 22,407.00 İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞT
ŞÜKRAN DÖŞER 29.08.2014 26/872 6362 sayılı SPKn'nun 104 madddesi uyarınca 22.407 TL idari para cezası verilmiştir. 22,407.00 İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞT
BATUHAN DUMAN 29.08.2014 26/872 6362 sayılı SPKn'nun 104 madddesi uyarınca 22.407 TL idari para cezası verilmiştir. 22,407.00 İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞT
KUBİLAY KILIÇ 29.08.2014 26/872 6362 sayılı SPKn'nun 104 madddesi uyarınca 22.407 TL idari para cezası verilmiştir. 22,407.00 İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞT
GÖKTUĞ GÖCEK 29.08.2014 26/872 6362 sayılı SPKn'nun 104 madddesi uyarınca 22.407 TL idari para cezası verilmiştir. 22,407.00 İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞT
SELÇUK DEMİR 29.08.2014 26/872 6362 sayılı SPKn'nun 104 madddesi uyarınca 22.407 TL idari para cezası verilmiştir. 22,407.00 İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞT
HASAN ÖZSOY 29.08.2014 26/872 6362 sayılı SPKn'nun 104 madddesi uyarınca 22.407 TL idari para cezası verilmiştir. 22,407.00 İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞT
İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 29.08.2014 26/872 6362 sayılı SPKn'nun 103/1 maddesi uyarınca 22.407 TL idari para verilmiştir. 24,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 135455-0 İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞT
İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 29.08.2014 26/872 6362 sayılı SPKn'nun 104 maddesi uyarınca 560.702 TL idari para cezası verilmiştir. 24,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 135455-0 İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞT
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 29.08.2014 26/872 6362 sayılı SPKn'nun 103/1 maddesi uyarınca 22.407 TL idari para verilmiştir. 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 176956-0 İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞT
GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 29.08.2014 26/852 31.03.2014 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 44,814.00 ANTALYA ANTALYA 71694
29.08.2014 26/852 Sermaye Piyasasında Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinin 11 ve 12 md ne aykırı olarak 31.03.2014 tarihli Finansal Raporlarının KAP'a zamanında bildirilmemesi 44,814.00
AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ 29.08.2014 26/852 31.03.2014 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 10 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 22,407.00 ANKARA ANKARA 304733
29.08.2014 26/852 31.03.2014 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 22,407.00
ERİCOM TELEKOMÜNİKASYON VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ 29.08.2014 26/852 31.03.2014 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 11 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 22,407.00 KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ 13230
BİLGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 19.08.2014 25/820 Seri:VIII, No:35 sayılı Tebliğin 14. maddesi Seri:VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 14. maddesine aykırılık 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 590171-0
ALKIM BASIM YAYIN DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 19.08.2014 25/798 Kurulumuzun VII-128.1 sayılı Tebliğinin 27'nci maddesine aykırılık. 74,016.00 İSTANBUL 19061-8 TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE Tİ
MEHMET SABİT EREN 08.08.2014 24/778 Kurulumuzun mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 5'inci maddesine aykırılık. 60,000.00 AYHAN TURİZM GIDA VE TİCARET A
BİZİM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 24.07.2014 23 40md (a) bendi 6362 kn.103 üncü md. 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 267149-0
BİZİM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 24.07.2014 23 40. md (c) bendi 78,147.00 İSTANBUL İSTANBUL 267149-0
ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 17.07.2014 22/710 Şirket yönetim kurulunun kar dağıtımı teklifine ilişkin kararın özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmaması nedeniyle 64,680.00 İSTANBUL İSTANBUL 654110-0
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 08.07.2014 21/672 26.03.2013 tarih ve 10/342 sayılı kurul kararına aykırılık 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 282974-0
İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 08.07.2014 21/678 Seri V,No:68 Aracı Kurumlar da Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 4 üncü maddesine aykırı bir şekilde etkin bir iç denetim sistemi kuramadığı ve iç kontrol zafiyeti gösterdiği tespit edilen İntegral Menkul Değerler A.Ş hakkında 2499 sayılı SPKn'nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105'inci maddeleri uyarınca,2012 yılı için belirlenen asgari idari para cezası tutarı olan 20.000 TL tutarında bir idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 730270-0
MURAT ÇELİK 08.07.2014 21/680 6362 sayılı SPK'nun 103/1 maddesi uyarınca 269.500 TL İdari Para Cezası verilmiştir. 269,500.00 CLK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
MERT EREN 27.06.2014 20/645 Kurulumuzun II-15.1 sayılı Tebliğinin 11'inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık. 280,091.00 AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM Ş
TASFİYE HALİNDE ANADOLU MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 27.06.2014 20/645 Kurulumuzun mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 19'uncu maddesinin birinci fıkrası ile II-15.1 sayılı Tebliğinin 11'inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık. 74,016.00 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR 3202 AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM Ş
TASFİYE HALİNDE ANADOLU MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 27.06.2014 20/645 Kurulumuzun II-15.1 sayılı Tebliğinin 11'inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık. 74,016.00 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR 3202 AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM Ş
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 20.06.2014 19/602 31.12.2013 tarihli Finansal Raporlarının II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Raporlama Hk. Tebliğin 10 ve 12. Md'ne aykırı olarak yasal süresi içinde KAP'a bildirilmemesi. 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 21271-0
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 20.06.2014 19/602 31.12.2013 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 10 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 22,407.00 KÜTAHYA KÜTAHYA 758
20.06.2014 19/602 Sermaye Piyasasında Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinin 10 ve 12 md ne aykırı olarak 31.12.2013 tarihli Finansal Raporlarının KAP'a zamanında bildirilmemesi 22,407.00
20.06.2014 19/602 31.12.2013 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 10 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 22,407.00
GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 20.06.2014 19/602 31.12.2013 tarihli finansal tablolarının II-14.1 Tebliğinin 10 ve 12. maddelerine aykırı olarak KAP'a yasal süresi içinde bildirilmemesi 22,407.00 ANTALYA ANTALYA 71694
MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 13.06.2014 18/585 29.11.2013 tarih ve 39/1278 sayılı Kurul kararına aykırılık. 74,016.00 İSTANBUL İSTANBUL 611326-0
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 28.05.2014 16/526 05.12.2013 TARİHİNDE BAŞLADIĞI KABUL EDİLEN SATIŞ GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMANIN 09.12.2013 TARİHİNDE 2 İŞ GÜNÜ GEÇ YAPILMASINDA SORUMLULUĞU BULUNAN GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. HAKKINDA, MÜLGA SERİ:VIII, NO:54 ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 14/2 MADDESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE, 6362 SAYILI SPKn'nun 103/1 MADDESİ UYARINCA , 2013 YILI İÇİN ÜST SINIR OLAN 269.500 TL İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. 617,388.00 İSTANBUL İSTANBUL 235103-0 GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETL
27.04.2014 23 7,9 ve 11 md 40,778.00
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ 22.04.2014 12/381 Kurulumuzun mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğine aykırılık. 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 284082-0
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 22.04.2014 12/379 Kurulumuzun mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 14'üncü ve 21'inci maddeleri ile II-15.1 sayılı Tebliğinin 5'inci ve 23'üncü maddelerine aykırılık. 26,049.00 İSTANBUL İSTANBUL 499137-0
MEMET ATALAY 22.04.2014 12/391 Şirkette Operasyon Başkanı olarak görev aldığı 19.01.2009-31.07.2013 döneminde Seri:VIII No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 19/2 nci maddesinde yer alan hükme aykırı bir şekilde 24 kez özel durum açıklamasını yapmamış olması sebebiyle SPKn'nun 103/1 inci maddesi uyarınca 64.680 TL idari para cezası 64,680.00 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM Ş
ZEYNEP TÜMER 22.04.2014 12/376 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26'ncı ve 103'üncü madde hükümleri ile mülga Seri:IV, No:44 sayılı Tebliğ hükümleri ve 27.01.2014 tarih ve 2/46 sayılı Kurul kararına aykırılık. 3,436,941.65 KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG AN
LEVENT ERDOĞAN 22.04.2014 12/375 21.11.2012 tarih ve 40/1268 sayılı Kurul kararına aykırılık. 269,500.00 GENPOWER HOLDİNG ANONİM ŞİRKET
LEVENT ERDOĞAN 22.04.2014 12/375 Kurulumuzun mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 21'inci ve 22'nci maddelerine aykırılık. 21,560.00 GENPOWER HOLDİNG ANONİM ŞİRKET
NETA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 16.04.2014 10/443 yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 18 maddesi 100,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 267215-0
NETA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 16.04.2014 10/443 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 10 maddesi 24,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 267215-0
NETA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 16.04.2014 10/443 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 9 maddesi 123,278.00 İSTANBUL İSTANBUL 267215-0
GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 10.04.2014 11/341 Mülga 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kurul kararına aykırılık. 44,814.00 ANTALYA ANTALYA 71694
A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 10.04.2014 11/339 Şirket paylarının ilk halka arzından elde edilen fonların fiili kullanım yeri ile halka arz amacıyla yayınlanan izahnamede belirtilen kullanım yerleri arasındaki farklılık ve izahnamede yer verilmesi gerekli bilgilere yer verilmemesi. 24,672.00 İZMİR İZMİR 2985
AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 10.04.2014 11/370 Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin 31.12.2008 ve 31.12.2009 tarihli mali tablolarının denetiminde Kurulumuzun Seri:X, No:22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'in 14'üncü maddesine aykırı bir şekilde yeterli mesleki özen ve titizliği göstermeyen Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş hakkında, mülga 2499 sayılı SPKn’ nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn’nun 103 ve 105 inci maddeleri uyarınca, 2009 yılındaki bir adet aykırılık için asgari tutar olan 16.800 TL ve 2010 yılındaki bir adet aykırılık için asgari tutar olan 17.170 TL olmak üzere toplam 33.970 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir. 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 480474-0
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 10.04.2014 11 yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 58 maddesi 100,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 274860-0
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 10.04.2014 11 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 17 maddesi 100,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 274860-0
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 03.04.2014 10/322 Kurulumuzun mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğine aykırılık. 24,672.00 İSTANBUL 1352-4
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 21.03.2014 9/290 Yönetim Kurulu Üyesi olduğu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fonlarla çıkar çatışmasına sebebiyet verecek nitelikte işlemler gerçekleştirmiş olması (fon adına hisse senedi işlemi yapılmadan önce veya sonra aynı hisse senedinde işlemler gerçekleştirmiş olması). Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine aykırı olarak, Bireysel emeklilik Kanunu’nun 22 maddesinin birinci fıkrasının(s ) bendi uyarınca ilgili dönemde İş portföy ve Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş yönetim kurulu üyesi olan Emre DURANLI hakkında,2012 yılı için belirlenen 2.721 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 328116-0
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 21.03.2014 9/290 İş Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Emre DURANLI’nın, Şirket tarafından yönetilen fonlarla çıkar çatışmasına sebebiyet verecek nitelikte işlemler gerçekleştirmiş olması (fon adına hisse senedi işlemi yapılmadan önce veya sonra aynı hisse senedinde işlemler gerçekleştirilmiş olması).Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine aykırı olarak Bireysel emeklilik Kanunu’nun 22 maddesinin birinci fıkrasının(s ) bendi uyarınca İş portföy yönetimi A.Ş hakkında 2012 yılı için belirlenen 2.721 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 328116-0 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİR
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 21.03.2014 9/288 Yönetmeliğin 14' üncü maddesine aykırı olarak,Şirketiniz çalışanlarının kendi adına yaptıkları işlemlerin fonla çıkar çatışmasına yol açacak nitelikte olup olmadığının tespitine ilişkin hususa iç kontrol prosedürlerinde yer verilmemesi ve bu konuda herhangi bir inceleme yapılmaması nedeniyle Bireysel emeklilik Kanunu’nun 22. maddesinin birinci fıkrasının(s ) bendi uyarınca Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş hakkında,2012 yılı için belirlenen 2.721 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 265737-0
ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 21.03.2014 9/294 Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine aykırı olarak HSBC Portföy çalışanları ve bu kişilerin birlikte hareket ettiği tespit edilen kişilerin hesaplarına, Şirket tarafından yönetilen fonlarla çıkar çatışmasına sebebiyet verecek nitelikte işlemler gerçekleştirilmiş olması (fon adına hisse senedi işlemi yapılmadan önce veya sonra aynı hisse senedinde işlemler gerçekleştirilmiş olması). hakkında Bireysel emeklilik Kanunu’nun 22 maddesinin birinci fıkrasının(s ) bendi uyarınca HSBC Portföy Yönetimi A.Ş hakkında,2012 yılı için belirlenen 2.721 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 275433-0 HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM Ş
METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 21.03.2014 9/271 Kurulumuzun Seri V, No:60 sayılı Tebliği’nin 20'nci maddesi ile aynı Tebliğin 4 numaralı ekinde yer alan İlave belgeler ve açıklamalar başlıklı (D) bölümüne aykırı olarak MHK, MHY, MHL, MHG ve MHE kodlu fonlarda 2012 yılı içerisinde strateji değişikliğine gidilmesine karşın kamuya açıklanan performans sunuş raporlarında getiri oranının değişiklik öncesi ve sonrası değerlerine ayrı ayrı yer verilmemesi nedeniyle ,Metlife Emeklilik hakkında 2499 sayılı SPKn’ nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn’ nun 103 ve 105’ inci maddeleri çerçevesinde,2012 yılı için belirlenen asgari idari para cezası tutarı olan 20.389 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 388669-0
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 21.03.2014 9/290 İş Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Emre DURANLI’nın, İş Portföy Yönetimi A.Ş tarafından yönetilen fonlarla çıkar çatışmasına sebebiyet verecek nitelikte işlemler gerçekleştirmiş olması nedeniyle, (fon adına hisse senedi işlemi yapılmadan önce veya sonra aynı hisse senedinde işlemler gerçekleştirilmiş olması).Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine aykırı olarak Bireysel emeklilik Kanunu’nun 22 maddesinin birinci fıkrasının(s ) bendi uyarınca İş portföy yönetimi A.Ş hakkında 2012 yılı için belirlenen 2.721 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 446792-0 AXA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 21.03.2014 9/290 Yönetmeliğin 14' üncü maddesine aykırı olarak,Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. çalışanlarının kendi adına yaptıkları işlemlerin fonla çıkar çatışmasına yol açacak nitelikte olup olmadığının tespitine ilişkin hususa iç kontrol prosedürlerinde yer verilmemesi ve bu konuda herhangi bir inceleme yapılmaması nedeniyle Bireysel emeklilik Kanunu’nun 22. maddesinin birinci fıkrasının(s ) bendi uyarınca AXA Hayat Emeklilik A.Ş hakkında,2012 yılı için belirlenen 2.721 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 328116-0
GROUPAMA EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 21.03.2014 9/291 Yönetmeliğin 14' üncü maddesine aykırı olarak,Groupama Emeklilik A.Ş. çalışanlarının kendi adına yaptıkları işlemlerin fonla çıkar çatışmasına yol açacak nitelikte olup olmadığının tespitine ilişkin olarak Şirketiniz iç kontrol prosedürlerinde yer verilmemesi ve bu konuda herhangi bir inceleme yapılmaması nedeniyle Şirketiniz hakkında Bireysel emeklilik Kanunu’nun 22 maddesinin birinci fıkrasının(s ) bendi uyarınca Groupama Emeklilik A.Ş hakkında,2012 yılı için belirlenen 2.721 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 49,344.00 İSTANBUL İSTANBUL 383619-0
HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 21.03.2014 9/294 Öneri yazısının (1.B),(1.C),(3.B),(3.C) ve (10) numaralı maddelerinde ifade edilen hususlara ilişkin olarak;HSBC Portföy Yönetimi A.Ş'nin çalışanları ve bu kişilerin birlikte hareket ettiği tespit edilen yakınları olan Mehmet Bülent ÜLKE ve eşi Özlem ÜLKE ile Bekir Çağrı ÖZEL'in annesi Cemile Suzan ÖZEL hesaplarına,2012 yılında Yönetmeliğin 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine aykırı olarak HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fonlarla çıkar çatışmasına sebebiyet verecek nitelikte işlemler gerçekleştirilmiş olması (fon adına hisse senedi işlemi yapılmadan önce veya sonra aynı hisse senedinde işlemler gerçekleştirilmiş olması) nedeniyle, Bireysel emeklilik Kanunu’nun 22 maddesinin birinci fıkrasının(s ) bendi uyarınca HSBC Portföy Yönetimi A.Ş hakkında 2012 yılı için belirlenen 2.721 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 24,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 503189-0 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANO
NN HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 21.03.2014 9/270 Kurulumuzun 16.12.2005 tarih ve 52/1488 sayılı İlke Kararının (II) numaralı bendinin Raporlama ve Kamuyu Aydınlatma başlıklı bölümüne aykırı olarak, fon portföylerine dahil edilecek vadeli işlem sözleşmeleri ile ilgili genel ilkelerin fon kurulu kararı ile yazılı olarak belirlenmemiş olması nedeniyle, İNG Emeklilik A.Ş hakkında 2499 sayılı SPKn’ nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn’ nun 103 ve 105’ inci maddeleri uyarınca,2012 yılı için belirlenen asgari idari para cezası tutarı olan 20.389 TL (Genel toplam 40.778 TL)idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 280,091.00 İSTANBUL İSTANBUL 491142-0
NN HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 21.03.2014 9/270 Şirketinizin Sürekli Bilgilendirme Formlarında yer alan eksikliklerin inceleme sürecinde yapılan sözlü uyarılar sonrasında da tekrarlanması. Kurulumuzun 13.04.2006 tarih ve 18/450 sayılı karar aykırılık teşkil etmesi dikkate alınarak 2499 sayılı SPKn’ nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn’ nun 103 ve 105’ inci maddeleri uyarınca,2012 yılı için belirlenen asgari idari para cezası tutarı olan 20.389 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir 64,680.00 İSTANBUL İSTANBUL 491142-0
BEKİR ÇAĞRI ÖZEL 21.03.2014 9/294 Çalışanı olduğu HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fonlarla çıkar çatışmasına sebebiyet verecek nitelikte işlemler gerçekleştirmiş olması (fon adına hisse senedi işlemi yapılmadan önce veya sonra aynı hisse senedinde işlemler gerçekleştirmiş olması). Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine aykırılık, Bireysel emeklilik Kanunu’nun 22 maddesinin birinci fıkrasının(s ) bendi uyarınca Bekir Çağrı ÖZEL' e,2012 yılı için belirlenen 2.721 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 2,721.00 HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM Ş
ÖZLEM ÜLKE 21.03.2014 9/294 Öneri yazısının (1.B),(3.B) ve (8) numaralı maddelerinde ifade edilen hususlara ilişkin olarak; birlikte hareket ettiği tespit edilen HSBC Portföy Yönetimi AŞ. çalışanı Mehmet Bülent ÜLKE ve eşi Özlem ÜLKE hesaplarına, 2012 yılında Yönetmeliğin 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine aykırı olarak, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fonlarla çıkar çatışmasına sebebiyet verecek nitelikte işlemler gerçekleştirilmiş olması (fon adına hisse senedi işlemi yapılmadan önce veya sonra aynı hisse senedinde işlemler gerçekleştirilmiş olması) nedeniyle, Bireysel emeklilik Kanunu’nun 22 maddesinin birinci fıkrasının(s ) bendi uyarınca Mehmet Bülent ÜLKE ve Özlem ÜLKE hakkında ayrı ayrı olmak üzere, 2012 yılı için belirlenen 2.721 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 2,721.00 HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM Ş
MEHMET BÜLENT ÜLKE 21.03.2014 9/294 Öneri yazısının (1.B),(3.B) ve (8) numaralı maddelerinde ifade edilen hususlara ilişkin olarak; birlikte hareket ettiğiniz tespit edilen HSBC Portföy Yönetimi AŞ. çalışanı Mehmet Bülent ÜLKE ve eşi Özlem ÜLKE hesaplarına, 2012 yılında Yönetmeliğin 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine aykırı olarak, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fonlarla çıkar çatışmasına sebebiyet verecek nitelikte işlemler gerçekleştirmiş olması (fon adına hisse senedi işlemi yapılmadan önce veya sonra aynı hisse senedinde işlemler gerçekleştirilmiş olması) nedeniyle, Bireysel emeklilik Kanunu’nun 22 maddesinin birinci fıkrasının(s ) bendi uyarınca Mehmet Bülent ÜLKE ve Özlem ÜLKE hakkında ayrı ayrı olmak üzere, 2012 yılı için belirlenen 2.721 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 2,721.00 HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM Ş
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 14.03.2014 8/246 23.08.2013 tarih ve 29/957 sayılı Kurul Kararıyla verilen 30 günlük ek süre içerisinde Tebliğ'in 42. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine uyum sağlamayarak söz konusu kurul Kararı'na aykırı hareket nedeniyle İPC uygulanmasına karar verilmiştir. 24,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 409441-0
FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ 14.03.2014 8/223 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı Kurul kararına aykırılık. 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 397171-0
26.02.2014 6/156 Kurulumuzun mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 14'üncü maddesine aykırılık. 22,407.00
26.02.2014 6/156 Kurulumuzun mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 14'üncü maddesine aykırılık. 22,407.00
26.02.2014 6/156 Kurulumuzun mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 14'üncü maddesine aykırılık. 21,560.00
GALATA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 26.02.2014 6/175 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4487 sayılı Kanun ile eklenen 47/A maddesi uyarınca, Seri:V, No:46 sayılı Tebliğin 40'ıncı maddesinin (d) ve (e) bentlerine aykırılıktan dolayı Galata Yatırım A.Ş. hakkında 2012 yılı Kurulumuzca duyurulan idari para cezası asgari tutarı esas alınarak 20.389 TL tutarda idari para cezası verilmiştir 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 265532-0 GALATA MENKUL DEĞERLER ANONİM
SİNAN BİLGİN 07.02.2014 3/103 12.11.2013 tarih ve 37/1023 sayılı Kurulumuz Kararına aykırılık nedeniyle Kanun'un 103. maddesinin birinci fıkrası kapsamında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 269,500.00
GALİP ÖZTÜRK 14.01.2014 1/12 Atlas Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinin %10'undan fazlasının Kurulumuzun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27 nci maddesine aykırı olarak satılması nedeniyle İPC uygulaması 269,500.00
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 14.01.2014 1 Seri:V No:125 Tebliğinin 10. md. 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 403448-0
BERA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 14.01.2014 1/5 Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğ'in 21'inci ve 22'nci maddelerine aykırılık. 24,672.00 KONYA KONYA 35410
ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 14.01.2014 1/28 SPKn md. 47/A yasası tebliği maddesi 36,984.00 İSTANBUL İSTANBUL 357753-0
ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 14.01.2014 1/28 Tekstil Yatırım Menkul Değerler tarafından Seri: V, No: 59 sayılı Tebliğ’in 12’nci maddesinin (g) ve (j) bentlerine aykırı şekilde, Yatırımcı Aslı Ramize CANDAŞ hesabında Aslı Ramiz CANDAŞ ile imzalanan portföy yönetim sözleşmesinde belirlenen yatırım yapılabilecek varlıklar arasında yer almayan bir varlığa yatırım yapılması nedeniyle 2499 sayılı SPKn'nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105. maddeleri uyarınca Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş hakkında 2012 yılı için belirtilen alt sınır olan 20.389 TL tutarında İdari Para Cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 49,344.00 İSTANBUL İSTANBUL 357753-0
MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 13.12.2013 41/1339 Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 14'üncü ve 21'inci maddelerine aykırılık. 22,407.00 KOCAELİ KOCAELİ 994
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 13.12.2013 41/1344 Seri: X, No: 22 sayılı “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”in Üçüncü Kısmının 8’inci maddesi Kurul’dan görüş almadan bağımsız denetim sözleşmesinin feshi 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 479920-0
ALAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 06.12.2013 40 SPK'nın 103 md 1 nci fıkrası 74,016.00 İSTANBUL İSTANBUL 271036-0
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 06.12.2013 41 yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 58 maddesi 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 235103-0
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 29.11.2013 39/1277 Mülga 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı Kurul kararına aykırılık. 222,048.00 KIRŞEHİR KIRŞEHİR 1481
29.11.2013 39/1263 Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 12'nci maddesi ve Rehber'in 5.7. numaralı bölümüne aykırılık. 74,016.00
HASAN YALINKAYA 29.11.2013 39/1273 Goldaş A.Ş’in 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarına ilişkin yılsonu finansal tablolarının Kurulumuz düzenlemelerine aykırılıklar içeren söz konusu finansal tabloların kabulüne dair yönetim kurulu kararlarında imzası bulunan Hasan YALINKAYA hakkında ilgilinin lehine olan 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105. maddeleri dikkate alınarak 2499 sayılı SPKn'nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105. maddeleri uyarınca son ihlalın gerçekleştiği 2012 yılı için kurulumuzca belirlenen asgari İdari Para Cezası tutarı olan 20.389 TL tutarında bir idari para cezası verilmesine ve verilecek olan cezanın iki kat (40.778 TL) artrılarak toplam 61.167 TL İdari Para Cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 61,167.00 TASFİYE HALİNDE GOLDAŞ KUYUMCU
MEHMET SEDAT YALINKAYA 29.11.2013 39/1273 Goldaş A.Ş’in 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarına ilişkin yılsonu finansal tablolarının Kurulumuz düzenlemelerine aykırılıklar içeren söz konusu finansal tabloların kabulüne dair yönetim kurulu kararlarında imzası bulunan Mehmet Sedat YALINKAYA hakkında ilgilinin lehine olan 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105. maddeleri dikkate alınarak 2499 sayılı SPKn'nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105. maddeleri uyarınca son ihlalın gerçekleştiği 2012 yılı için kurulumuzca belirlenen asgari İdari Para Cezası tutarı olan 20.389 TL tutarında bir idari para cezası verilmesine ve verilecek olan cezanın iki kat(40.778 TL) artrılarak toplam 61.167 TL İdari Para Cezası verilmiştir. 61,167.00 TASFİYE HALİNDE GOLDAŞ KUYUMCU
HÜSNÜ NACİ BOZKURT 29.11.2013 39/1273 Goldaş A.Ş’in 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarına ilişkin yılsonu finansal tablolarının Kurulumuz düzenlemelerine aykırılıklar içeren söz konusu finansal tabloların kabulüne dair yönetim kurulu kararlarında imzası bulunan Hüsnü Naci BOZKURT hakkında, ilgilinin lehine olan 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105. maddeleri dikkate alınarak 2499 sayılı SPKn'nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105. maddeleri uyarınca son ihlalın gerçekleştiği 2012 yılı için kurulumuzca belirlenen asgari İdari Para Cezası tutarı olan 20.389 TL tutarında bir idari para cezası verilmesine ve verilecek olan cezanın iki kat(40.778 TL) artrılarak toplam 61.167 TL İdari Para Cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 61,167.00 TASFİYE HALİNDE GOLDAŞ KUYUMCU
AHMET ALİ ÇELİK 29.11.2013 39/1273 Goldaş A.Ş’in 2010 ve 2011 yıllarına ilişkin yılsonu finansal tablolarının Kurulumuz düzenlemelerine aykırılıklar içeren söz konusu finansal tabloların kabulüne dair yönetim kurulu kararlarında imzası bulunan Ahmet Ali ÇELİK hakkında, ilgilinin lehine olan 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105. maddeleri dikkate alınarak 2499 sayılı SPKn'nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105. maddeleri uyarınca son ihlalın gerçekleştiği 2011 ve 2012 yılı için kurulumuzca belirlenen asgari İdari Para Cezası tutarları (Sırasıyla 18.492 TL ve 20.389 TL ) esas alınarak toplam 38.881 TL İdari Para Cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 38,881.00 TASFİYE HALİNDE GOLDAŞ KUYUMCU
MUSTAFA SEZAYİ HAMAMCI 29.11.2013 39/1273 Goldaş A.Ş’in 2010 ve 2011 yıllarına ilişkin yılsonu finansal tablolarının Kurulumuz düzenlemelerine aykırılıklar içeren söz konusu finansal tabloların kabulüne dair yönetim kurulu kararlarında imzası bulunan Mustafa Sezayi HAMAMCI hakkında, ilgilinin lehine olan 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105. maddeleri dikkate alınarak 2499 sayılı SPKn'nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105. maddeleri uyarınca son ihlalın gerçekleştiği 2011 ve 2012 yılı için kurulumuzca belirlenen asgari İdari Para Cezası tutarları (Sırasıyla 18.492 TL ve 20.389 TL ) esas alınarak toplam 38.881 TL İdari Para Cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 38,881.00 TASFİYE HALİNDE GOLDAŞ KUYUMCU
MUSTAFA AYKUT AKKOR 29.11.2013 39/1273 Goldaş A.Ş’in 2008, 2009, 2010 yıllarına ilişkin yılsonu finansal tablolarının hazırlanarak kamuya açıklandığı 2009,2010,2011 yıllarında Şirket'in yönetim kurulunda yer alan ve Kurulumuz düzenlemelerine aykırılıklar içeren söz konusu finansal tabloların kabulüne dair yönetim kurulu kararlarında imzası bulunan Mustafa Aykut AKKOR hakkında,ilgilinin lehine olan 2499 sayılı SPKn'nun 47/A maddesi dikkate alınarak 2499 sayılı SPKn'nun 47/A Maddesi ile 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105. maddeleri uyarınca ihlallerin gerçekleştiği 2009,2010,2011 yıllar için kurulumuzca belirlenen asgari İdari Para Cezası tutarları (sırasıyla 16.800 TL ,17.170 TL ve 18.492 TL ) esas alınarak toplam 52.462 TL Tutarında İdari Para Cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 52,462.00 TASFİYE HALİNDE GOLDAŞ KUYUMCU
YAVUZ YAĞCI 29.11.2013 39/1273 Goldaş A.Ş’in 2009, 2010, 2011 yıllarına ilişkin yılsonu finansal tablolarının hazırlanarak kamuya açıklandığı 2010,2011 ve 2012 yıllarında Şirket'in yönetim kurulunda yer alan ve Kurulumuz düzenlemelerine aykırılıklar içeren söz konusu finansal tabloların kabulüne dair yönetim kurulu kararlarında imzası bulunan YAVUZ YAĞCI isimli şahıs hakkında,ilgilinin lehine olan 2499 sayılı SPKn'nun 47/A maddesi dikkate alınarak 2499 sayılı SPKn'nun 47/A Maddesi ile 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105. maddeleri uyarınca ihlallerin gerçekleştiği 2010,2011 ve 2012 yılları için kurulumuzca belirlenen asgari İdari Para Cezası tutarları (sırasıyla 17.170 TL, 18.492 TL ve 20.389 TL ) esas alınarak toplam 56.051 TL Tutarında İdari Para Cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 56,051.00 TASFİYE HALİNDE GOLDAŞ KUYUMCU
KEMAL ULUTEPE 29.11.2013 39/1273 Goldaş A.Ş’in 2008 yılına ilişkin yılsonu finansal tablolarının hazırlanarak kamuya açıklandığı 2009 yılında Şirket'in yönetim kurulunda yer alan ve Kurulumuz düzenlemelerine aykırılıklar içeren söz konusu finansal tabloların kabulüne dair yönetim kurulu kararlarında imzası bulunan Kemal ULUTEPE isimli şahıs hakkında, 2499 sayılı SPKn'nun 47/A Maddesi ile 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105. maddeleri uyarınca ihlalin gerçekleştiği 2009 yılı için kurulumuzca belirlenen asgari İdari Para Cezası tutarı esas alınarak 16.800 TL tutarında İdari Para Cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 16,800.00 TASFİYE HALİNDE GOLDAŞ KUYUMCU
OSMAN SANER SEYMAN 29.11.2013 39/1273 Goldaş A.Ş’in 2011 yılına ilişkin yılsonu finansal tablolarının hazırlanarak kamuya açıklandığı 2012 yılında Şirket'in yünetim kurulunda yer alan ve Kurulumuz düzenlemelerine aykırılıklar içeren söz konusu finansal tabloların kabulüne dair yönetim kurulu kararlarında imzası bulunan Osman Saner SEYMAN isimli şahıs hakkında, 2499 sayılı SPKn'nun 47/A Maddesi ile 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105. maddeleri uyarınca ihlalin gerçekleştiği 2012 yılı için kurulumuzca belirlenen asgari İdari Para Cezası tutarı esas alınarak 20.389 TL tutarında İdari Para Cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 20,389.00 TASFİYE HALİNDE GOLDAŞ KUYUMCU
LEVENT ERDOĞAN 21.11.2013 38/1235 Mülga 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı Kurul kararına aykırılık. 269,500.00 LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM
EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 21.11.2013 38/1246 EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HAKKINDA KURULUMUZUN SERİ:VIII,54 SAYILI TEBLİĞ'İN 16'NCI MADDESİ DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLİĞÜ YERİNE GETİRMEMESİ NEDENİYLE, KURULUMUZUN 29.12.2010 TARİH VE 38/1150 SAYILI KARARI İLE 2499 SAYILI SPKn'nun 47/A MADDESİ KAPSAMINDA 18.492 TL İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 358977-0 EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM Şİ
BÜTAŞ BALOVA GIDA MAD.ÜRET. TÜK.ÇİFT.VE TİCARET A.Ş. 12.11.2013 37/1196 12.05.2011 tarih ve 15/448 sayılı Kurul kararının gereklerinin yerine getirilmemesi. 24,672.00 AYDIN 1835
ÖZAK TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 12.11.2013 37/1202 ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI YAPILMAMASI NEDENİYLE UYARI 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 272311-0
İSMAİL USLU 12.11.2013 37/1214 Seri: X, No: 22 Tebliği’nin muhtelif maddeleri Mevzuata aykırı nitelikteki bağımsız denetim faaliyetleri. 18,492.00
MUSTAFA KÖSE 12.11.2013 37/1214 Seri: X, No: 22 Tebliği’nin muhtelif maddeleri Mevzuata aykırı nitelikteki bağımsız denetim faaliyetleri. 20,000.00
TANER ÇETİN 12.11.2013 37/1214 Seri: X, No: 22 Tebliği’nin muhtelif maddeleri Mevzuata aykırı nitelikteki bağımsız denetim faaliyetleri. 21,560.00
SÜLEYMAN HİLMİ DÖNMEZ 12.11.2013 37/1214 Seri: X, No: 22 Tebliği’nin muhtelif maddeleri Mevzuata aykırı nitelikteki bağımsız denetim faaliyetleri. 20,000.00
HÜSEYİN REHA ÇOBANOĞLU 12.11.2013 37/1213 Seri: VIII, No:35 Tebliği’nin 14, 15 ve 20’nci maddeleri Mevzuata aykırı nitelikteki bağımsız denetim faaliyetleri. 17,170.00
BURHANETTİN TANDOĞAN 12.11.2013 37/1213 Seri: VIII, No:35 Tebliği’nin 14, 15 ve 20’nci maddeleri Mevzuata aykırı nitelikteki bağımsız denetim faaliyetleri. 20,000.00
12.11.2013 37/1212 Seri: X, No: 22 Tebliği’nin muhtelif maddeleri Yürütülen bağımsız denetim çalışmalarında tespit edilen mevzuata aykırılıkların önlenmesi amacıyla Kuruluş tarafından yeterli tedbirlerin alınmaması 21,560.00
BAKIŞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ 12.11.2013 37/1215 Seri: X, No: 22 Tebliği’nin muhtelif maddeleri Yürütülen bağımsız denetim çalışmalarında tespit edilen mevzuata aykırılıkların önlenmesi amacıyla Kuruluş tarafından yeterli tedbirlerin alınmaması 21,560.00 ANKARA ANKARA 175322
DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 12.11.2013 37/1209 Seri: X, No: 22 Tebliği’nin muhtelif maddeleri Yürütülen bağımsız denetim çalışmalarında tespit edilen mevzuata aykırılıkların önlenmesi amacıyla Kuruluş tarafından yeterli tedbirlerin alınmaması 21,560.00 ANKARA ANKARA 196240
AKT BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ 12.11.2013 37/1216 Seri: X, No: 22 Tebliği’nin muhtelif maddeleri Yürütülen bağımsız denetim çalışmalarında tespit edilen mevzuata aykırılıkların önlenmesi amacıyla Kuruluş tarafından yeterli tedbirlerin alınmaması 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 648026-0
ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 12.11.2013 37/1210 Seri: X, No: 22 Tebliği’nin muhtelif maddeleri Yürütülen bağımsız denetim çalışmalarında tespit edilen mevzuata aykırılıkların önlenmesi amacıyla Kuruluş tarafından yeterli tedbirlerin alınmaması 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 463429-0
ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 12.11.2013 37/1208 Seri: X, No: 22 Tebliği’nin muhtelif maddeleri Yürütülen bağımsız denetim çalışmalarında tespit edilen mevzuata aykırılıkların önlenmesi amacıyla Kuruluş tarafından yeterli tedbirlerin alınmaması 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 561406-0
İRFAN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 12.11.2013 37/1211 Seri: X, No: 22 Tebliği’nin muhtelif maddeleri Yürütülen bağımsız denetim çalışmalarında tespit edilen mevzuata aykırılıkların önlenmesi amacıyla Kuruluş tarafından yeterli tedbirlerin alınmaması 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 355496-0
A ARTIBİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ 12.11.2013 37/1213 SPKn’nun 103’üncü maddesinin ikinci fıkrası. Sorumlu değerleme uzmanları tarafından düzenlenen mevzuata aykırı değerleme raporları 20,000.00 KONYA KONYA 46557
12.11.2013 37/1215 Seri:X, No:22 Kalite kontrol denetiminde tespit edilen Mevzuata ve Türkiye Denetim Standartları’nın (BDS) muhtelif hükümlerine aykırı fiiller 21,560.00 İLHAN ALKILIÇ UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİ
ŞEKERBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 05.11.2013 36/1169 Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 13'üncü ve 14'üncü maddelerine aykırılık. 280,091.00 İSTANBUL İSTANBUL 536973-0
ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 05.11.2013 36/1167 01.06-13.07.2011 tarihleri arasında, Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilen bazı işlemlere ilişkin emirlerin Aracı Kurum müşterisi tarafından verildiğini ortaya koyan ses kaydı, müşteri emir formu ve buna benzer ispat edici belgelerin bulunmaması ile ilgili olarak 2499 sayılı SPKn'nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105. maddeleri çerçevesinde Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş hakkında 2011 yılı için belirlenen alt sınır olan 18.492 TL tutarında İdari Para Cezası uygulanmasına. Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 58. maddesine aykırı şekilde Aracı Kurum Müşteri Temsilcisinin Esat Murat SİLSÜPÜR hesabında işlem yapması ile ilgili olarak 2499 sayılı SPKn'nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105. maddeleri çerçevesinde Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş hakkında 2011 yılı için belirlenen alt sınır olan 18.492 TL tutarında (Toplam 36.984 TL )İdari Para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 74,016.00 İSTANBUL İSTANBUL 357753-0
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 25.10.2013 35 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 10 maddesi 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 159422-0
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.10.2013 33/1090 ARACILIK FAALİYETİNDE BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ(SERİ:V, NO:6)İN 9/2 MADDESİNDE YER ALAN HÜKÜMLERE AYKIRI FİİLLERİ BİRDEN ÇOK İŞLEMESİ NEDENİYLE 55.476 TL İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. 24,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 271081-0 İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.10.2013 33/1090 yasası tebliği maddesi 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 271081-0 İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.10.2013 33/1090 yasası tebliği maddesi 24,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 271081-0 İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.10.2013 33/1090 ARACILIK FAALİYETİNDE BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ(SERİ:V, NO:46)İN 12/3 MADDESİNDE YER ALAN HÜKÜMLERE AYKIRI FİİLLERİ BİRDEN ÇOK İŞLEMESİ NEDENİYLE 55.476 TL İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. 24,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 271081-0
REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 13.09.2013 31/1018 17.07.2013 tarih ve 37/875 sayılı Kurul Kararı'na aykırılık nedeni ile 21.560 ve Yönetim Kurulu kararının KAP'ta zamanında açıklanmaması nedeni ile de 21.560 olmak üzere toplam 43.120 TL tutarında İPC uygulanması 359,918.00 İSTANBUL İSTANBUL 676891-0
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 23.08.2013 29 SPK'nun 103 üncü maddesi uyarınca 24,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 159422-0
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 23.08.2013 29 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 17 maddesi 308,408.00 İSTANBUL İSTANBUL 159422-0
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 23.08.2013 29 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 18 maddesi 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 159422-0
02.08.2013 27/895 14.04.2011 Tarih ve 12/394 Sayılı Kurulumuz Kararının gereklerinin yerine getirilmemiş olması nedeniyle 2499 sayılı SPK'nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPK 'nun 103 ve 105 maddeleri uyarınca 2013 yılı için uygulanan asgari para cezası tutarı olan 21.560. TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 21,560.00
TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 02.08.2013 27/878 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı kararına aykırılık. 308,408.00 TRABZON TRABZON 9564
FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ 26.07.2013 26/837 Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 14 ve 21'inci maddelerine aykırılık. 280,091.00 İSTANBUL İSTANBUL 237525-0
26.07.2013 26/834 Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği ile Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğine aykırılık. 24,672.00
26.07.2013 26/835 Kurulumuzun mülga Seri:II, No:22 sayılı Tebliği ile 19.08.2010 tarih ve 24/700 sayılı kararına aykırılık. 22,407.00
YAPI KREDİ-KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 16.07.2013 25/808 İlgili tebliğin 5 ve 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık teşkil edecek şekilde özel durum açıklamaları yapılarak kamuya açıklanmaması nedeni ile ceza uygulanması 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 359254-0
KAMİL ENGİN YEŞİL 16.07.2013 25/788 Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 14'üncü maddesine aykırılık. 20,000.00 YEŞİL YATIRIM HOLDİNG ANONİM Ş
AYŞE YILDIRIM 04.07.2013 24/775 Seri:VIII, No:45 sayılı Tebliğin 2’inci maddesi ve Seri: VIII, No:35 sayılı Tebliğin 14’üncü maddesi Uluslararası Değerleme Standartlarına aykırı gayrimenkul değerleme raporu düzenlenmesi ve bu raporun hazırlanmasında gerekli mesleki özen ve dikkatin gösterilmemiş olması 18,492.00
04.07.2013 24/775 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 8’inci maddesi Şirketin yönetim kurulu başkanı ve değerleme uzmanı olan Ayşe YILDIRIM tarafından düzenlenen Uluslararası Değerleme Standartlarına aykırı gayrimenkul değerleme raporu nedeniyle sorumlu bulunması 18,492.00
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 28.06.2013 23/763 Kurulumuzun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği ile 26.07.2012 tarih ve 26/885 sayılı kararına aykırılık. 308,408.00 İSTANBUL İSTANBUL 568143-0
RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 21.06.2013 22/731 %30 portföy yatırım sınırının geçirilmesi nedeniyle İPC uygulanmıştır. 50,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 724338-0
21.06.2013 22/731 %30 portföy yatırım sınırının geçirilmesi nedeniyle İPC uygulanmıştır. 100,000.00
BETA GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ 07.06.2013 20/662 Seri: VIII, No:35 sayılı Tebliğin 15’inci maddesi Gayrimenkul, gayrimenkul projesi ve bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi dışında bir değerleme hizmeti verilmesi 17,170.00 İSTANBUL İSTANBUL 988654-0
EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 30.05.2013 19/619 Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 14 ünci maddesine aykırılık. 100,000.00 İZMİR İZMİR KYaka-10332
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 30.04.2013 15 yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 58/k maddesi 49,344.00 İSTANBUL İSTANBUL 235103-0
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 19.04.2013 14/460 Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21. maddesinde yer alan portföy sınırlamalarına aykırılık olması nedeniyle,Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21. maddesinin (s) bendinde belirtilen 2.000 TL'lik idari para cezasının 2011 yılı için yeniden değerlenmiş tutarı olan 2.524 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 100,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 288647-0
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 04.04.2013 12/389 Fon türü aykırılıklarının Şirket fon denetçisi ve iç kontrol sistemi tarafından tespit edilememesi ve/veya gerekli uyarılarda bulunulmaması Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesine aykırılık nedeniyle 2.524 TL. idari para cezası verilmiştir. 67,221.00 İSTANBUL İSTANBUL 380796-0
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 04.04.2013 12/389 Çalışanların kendi adına yaptıkları işlemlerin fonla çıkar çatışmasına yol açacak nitelikte olup olmadığının tespitine ilişkin olarak, Şirket tarafından herhangi bir inceleme yapılmaması nedeniyle Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesine aykırılık uyarınca 2.524 TL. idari para cezası verilmiştir. 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 380796-0
04.04.2013 12/390 Etkin ve yeterli bir iç kontrol sisteminin kurulmamış olması nedeniyle AegonEmeklilik hakkında 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi kanununun 22'nci maddesinin (s) bendi uyarınca 2.721.TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 24,672.00
UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 04.04.2013 12/372 Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 22 ve 26 ncı maddelerine aykırılık. 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 394589-0
VBG HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 26.03.2013 10/325 Kurulumuzun Seri:IV, No:44 sayılı Tebliğ hükümleri ile 10.08.2012 tarih ve 28/913 sayılı ve 22.10.2012 tarih ve 36/1172 sayılı Kurul kararlarına aykırılık. 840,273.00 İSTANBUL 515393-0 AKSEL YATIRIM HOLDİNG ANONİM Ş
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 26.03.2013 10/342 Kurulumuzun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Düzenlemelere aykırı işlemleri nedeniyle 2008-2010 döneminde 6 farklı özel duruma ilişkin açıklamaların yapılmaması,son aykırılığın işlendiği 2010 yılı için belirlenen asgari idari para cezası tutarı olan 17.170 TL tutarında bir idari para cezası verilmesine ve verilecek olan cezanın iki kat 34.340 TL artırılarak 51.510 TL tutarında uygulanmasına karar verilmiştir. 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 282974-0
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 14.03.2013 9/292 Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 14 ve 22'nci maddelerine aykırılık. 49,344.00 İSTANBUL İSTANBUL 332944-0
YUSUF YAŞAR TURAN 14.03.2013 9/284 Seri: VIII, No: 35 sayılı Tebliğ ile Seri: VIII, No: 45 sayılı Tebliğ’in çeşitli maddeleri Değerleme raporlarında Tebliğ’e ve Kurulca belirlenen standartlara aykırı işlemler 18,492.00
ÖZGÜR ERDEM İNCESU 14.03.2013 9/306 Seri: VIII, No: 35 sayılı Tebliğ’in 14. maddesi Değerleme raporlarında Tebliğ’e aykırı işlemler 20,000.00
İSA ÖMERCAN 14.03.2013 9/306 Seri: VIII, No: 35 sayılı Tebliğ’in 14. maddesi Değerleme raporlarında Tebliğ’e aykırı işlemler 20,000.00
ZİRVE GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ 14.03.2013 9/306 Seri: VIII, No: 35 sayılı Tebliğ’in 14. maddesi Değerleme raporlarında Tebliğ’e aykırı işlemler 40,000.00 ANKARA ANKARA 204571
STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ 14.03.2013 9/284 Seri: VIII, No: 35 sayılı Tebliğ ile Seri: VIII, No: 45 sayılı Tebliğ’in çeşitli maddeleri Değerleme raporlarında Tebliğ’e ve Kurulca belirlenen standartlara aykırı işlemler 55,476.00 İSTANBUL 623699-0
DEMİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 14.03.2013 9/306 Seri: VIII, No: 35 sayılı Tebliğ’in 14. maddesi Değerleme raporlarında Tebliğ’e aykırı işlemler 40,000.00 ANKARA ANKARA 297514
K MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 22.02.2013 6 yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 16 maddesi 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 358271-0
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 12.02.2013 5/144 Kurulumuzun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğinin 5'inci maddesine aykırılık. 18,492.00 İSTANBUL İSTANBUL 381801-0
GROUPAMA EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 12.02.2013 5/164 Emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faliyetlerine ilişkin esaslar hakkında yönetmelik'in 12. ve 14 maddelerine aykırı olarak 10.02.2012 tarihinden 28.05.2012 tarihine kadar fon denetçisi istihdam edilmeden faliyette bulunulmuş olması nedeniyle 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 383619-0
GROUPAMA EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 12.02.2013 5/164 Bireysel emeklilik kanunu'nun 22.maddesi (s) bendinde belirtilen 2.000 TL'lik İ.P.C ın 2012 yılı için yeniden değerlenmiş tutarı olan 2.721 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına.Şirket tarafından10.02.2012 tarihinden 28.05.2012 tarihine kadar 60,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 383619-0
GROUPAMA EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 12.02.2013 5/164 fon denetçisi istihdam edilmemiş olduğu ve fon denetçisinin atandığı 28.05.2013 tarihinden sonrada denetim raporunun ancak 13.08.2012tarihli açıklamaya ek olarak sunulmuş olduğu hususlarıda dikkate alınarak yönetmeliğin 14. maddesine aykırılık sebebiyle 44,814.00 İSTANBUL İSTANBUL 383619-0
GROUPAMA EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 12.02.2013 5/164 Bireysel emeklilik kanunu'nun 22. maddesinin (s) bendinde belirtilen 2.000 TL'lik idari para cezasının 2012 yılı için yeniden değerlenmiş tutarı olan 2.721 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 383619-0
GROUPAMA EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 12.02.2013 5/164 yasası tebliği maddesi 24,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 383619-0
ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 12.02.2013 5/163 Emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faliyetlerine ilişkin esaslar hakkında yönetmeliğin 14. maddesi son fıkrası hükümlerine aykırı olarak risk yönetim sistemini oluşturmayan Şirket hakkında 4632 sayılı bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi 49,344.00 İSTANBUL İSTANBUL 275433-0
ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 12.02.2013 5/163 kanununun 22. maddesinin (s) bendi uyarınca 2.524 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına.Yönetmeliğin 32. ve 36. maddelerine aykırılık teşkil edecek şekilde katılımcıların bilgilendirilmesi açısından önem taşıyan sürekli bilgilendirme formları ile 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 275433-0
ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 12.02.2013 5/163 ilgili olarak eksikleri bulunduğu anlaşılan Şirket hakkında 4632 sayılı bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanununun 22. maddesinin (s) bendi uyarınca 2.721 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 24,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 275433-0
ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 12.02.2013 5/163 yasası tebliği maddesi 49,344.00 İSTANBUL İSTANBUL 275433-0
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 12.02.2013 5/165 2007-2010 Dönemi içerisinde Kurulumuzun özel durumlarının kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar tebliğlerinde yer alan düzenlemelere aykırı olarak,zamanında veya hiç açıklanmayan 24,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 381801-0
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 12.02.2013 5/165 veya eksik olarak açıklanan toplam dokuz(9) farklı özel duruma ilişkin olarak GS Sportif A.Ş hakkında toplam 343.392 TL tutarında idari para ceza uygulanmasına karar verilmiştir. 24,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 381801-0
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 12.02.2013 5/165 Kurulumuzun yatırımcıların tam ve doğru bilgilendirilmesini amaçlayan Seri:I, No:31 sayılı birleşme işlemlerine ilişkin esaslar tebliğinin 10'uncu maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle Adnan POLAT'a 24,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 381801-0
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 12.02.2013 5/165 aykırılığın gerçekleştiği 2010 yılı için belirlenen azami idari para cezası tutarı esas alınarak 114.464 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 49,344.00 İSTANBUL İSTANBUL 381801-0
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 12.02.2013 57165 Kurulumuzun yatırımcıların tam ve doğru bilgilendirilmesini amaçlayan Seri:I, No:31 sayılı birleşme işlemlerine ilişkin esaslar tebliğinin 10'uncu maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle Ali HAŞHAŞ'a 24,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 381801-0 ALİ HAŞHAŞ
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 12.02.2013 57165 aykırılığın gerçekleştiği 2010 yılı için belirlenen azami idari para cezası tutarı esas alınarak 114.464 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 381801-0 ALİ HAŞHAŞ
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 12.02.2013 5/165 Kurulumuzun yatırımcıların tam ve doğru bilgilendirilmesini amaçlayan Seri:I, No:31 sayılı birleşme işlemlerine ilişkin esaslar tebliğinin 10'uncu maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle Mahir Haldun ÜSTÜNEL'e 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 381801-0 MAHİR HALDUN ÜSTÜNEL
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 12.02.2013 5/165 aykırılığın gerçekleştiği 2010 yılı için belirlenen azami idari para cezası tutarı esas alınarak 114.464 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 55,476.00 İSTANBUL İSTANBUL 381801-0 MAHİR HALDUN ÜSTÜNEL
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 12.02.2013 5/165 Kurulumuzun yatırımcıların tam ve doğru bilgilendirilmesini amaçlayan Seri:I, No:31 sayılı birleşme işlemlerine ilişkin esaslar tebliğinin 10'uncu maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle Mehmet Yiğit ŞARDAN'a 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 381801-0 MEHMET YİĞİT ŞARDAN
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 12.02.2013 5/165 aykırılığın gerçekleştiği 2010 yılı için belirlenen azami idari para cezası tutarı esas alınarak 114.464 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 381801-0 MEHMET YİĞİT ŞARDAN
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 12.02.2013 5/165 Kurulumuzun yatırımcıların tam ve doğru bilgilendirilmesini amaçlayan Seri:I, No:31 sayılı birleşme işlemlerine ilişkin esaslar tebliğinin 10'uncu maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle Murat YALÇINDAĞ'a 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 381801-0 MURAT YALÇINDAĞ
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 12.02.2013 5/165 aykırılığın gerçekleştiği 2010 yılı için belirlenen azami idari para cezası tutarı esas alınarak 114.464 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 67,221.00 İSTANBUL İSTANBUL 381801-0 MURAT YALÇINDAĞ
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 12.02.2013 5/165 Kurulumuzun yatırımcıların tam ve doğru bilgilendirilmesini amaçlayan Seri:I, No:31 sayılı birleşme işlemlerine ilişkin esaslar tebliğinin 10'uncu maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle Mümtaz TAHİNCİOĞLU'na 67,221.00 İSTANBUL İSTANBUL 381801-0 MÜMTAZ TAHİNCİOĞLU
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 12.02.2013 5/165 aykırılığın gerçekleştiği 2010 yılı için belirlenen azami idari para cezası tutarı esas alınarak 114.464 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 24,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 381801-0 MÜMTAZ TAHİNCİOĞLU
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 12.02.2013 5/165 Kurulumuzun yatırımcıların tam ve doğru bilgilendirilmesini amaçlayan Seri:I, No:31 sayılı birleşme işlemlerine ilişkin esaslar tebliğinin 10'uncu maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle Selim SAYILGAN'a 24,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 381801-0 SELİM SAYILGAN
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 12.02.2013 5/165 aykırılığın gerçekleştiği 2010 yılı için belirlenen azami idari para cezası tutarı esas alınarak 114.464 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 74,016.00 İSTANBUL İSTANBUL 381801-0 SELİM SAYILGAN
GALİP ÖZTÜRK 01.02.2013 4/119 Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin paylarının alım-satım işlemleri ile ilgili olarak, Galip ÖZTÜRK tarafından 19.12.2011 tarihinde yapılan özel durum açıklamasının Seri: VIII, No: 54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 22. maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarına aykırı olarak hatalı bilgiler içermesi 18,492.00
SAFFET AVDAN 22.01.2013 3 yasası Seri:V, No:68 tebliği Madde 4 maddesi 17,170.00
FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ 11.01.2013 2/17 Kurulumuzun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğine aykırılık. 22,407.00 ANKARA 67709
ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 11.01.2013 2 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 16 maddesi 18,492.00 İSTANBUL İSTANBUL 357753-0
11.01.2013 2 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 7 maddesi 18,492.00
11.01.2013 2 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 8 maddesi 55,476.00
ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 21.11.2012 40/1276 Menkul kıymet Yatırım Ortaklakılarına ilişkin esaslar tebliğinin 27. maddesinin ikinci fıkrasına aykarılık 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 367415-0
GLOBAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 09.11.2012 0 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 25 maddesi 20,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 534320-0
GLOBAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 09.11.2012 0 yasası Seri:V, No:6 tebliği Madde 28 maddesi 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 534320-0
TRANSTÜRK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 13.09.2012 32/1042 Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 19 uncu maddesine aykırılık. 135,926.00 İSTANBUL 110889-0
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 07.09.2012 31/1022 Seri:IV,No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de yer alan düzenlemeler çerçevesinde uyulması ihtiyari olan 3.1.1, 3.4.1 ve 3.4.2. numaralı Kurumsal Yönetim İlkelerine uymadığı halde, anılan Tebliğ'in 5. maddesi uyarınca bu durumu gerekçesiyle birlikte 2011 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile kamuya açıklamayıp, 2011 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu' nda söz konusu ilkelere uyduğunu açıklayan Şirket hakkında, benzer düzenlemelere uyum konusunda daha önce Kurul Karar Organı'nın 17.02.2011 tarih ve 5/149 sayılı kararıyla uyarılmış olduğu da dikkate alınarak, SPKn'nun 47/A maddesi uyarınca 18.492 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir 22,407.00 KARABÜK KARABÜK 4349
İPEKDOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 29.08.2012 30/961 Kurulumuzun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğine aykırılık. 280,091.00 ANKARA 55759
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 29.08.2012 30/961 Kurulumuzun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğine aykırılık. 22,407.00 ANKARA 58962
DARDANEL - ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 29.08.2012 30/962 Kurulumuzun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğine aykırılık. 24,672.00 ÇANAKKALE ÇANAKKALE ÇANAKKALE/1835
29.08.2012 30/963 Kurulumuzun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğine aykırılık. 24,672.00
NAZIM TORBAOĞLU 29.08.2012 30/959 Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğine aykırılık. 20,389.00 A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TA
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.08.2012 27/905 Kurulumuzun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği ile TMS-1'e aykırılık. 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 597335-0
BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. 01.08.2012 27/903 Kurulumuzun 10.08.2011 tarih ve 26/766 sayılı kararına aykırılık. 22,407.00 MERSİN 984
RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 26.07.2012 26/866 4. maddenin birinci fıkrasının (B) bendi hükmüne aykırılık 43,120.00 İSTANBUL İSTANBUL 724338-0
RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 26.07.2012 26/865 Seri: VI, No: 15 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 18. maddesinin (ç) bendinde yer alan sınırlamayı ihlal 67,221.00 İSTANBUL İSTANBUL 724338-0
FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ 29.06.2012 22/774 Kurulumuzun 30.06.2011 tarih ve 20/616 sayılı kararına aykırılık. 123,278.00 İSTANBUL İSTANBUL 237525-0
NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 15.06.2012 20/713 Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihlerine ilişkin özel durum açıklaması yapılması hükmüne aykırılık 560,182.00 İSTANBUL İSTANBUL 375952-0
YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ 15.06.2012 20/697 Kurulumuzun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğinin 8 inci maddesine aykırılık. 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 166863-0
BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. 07.06.2012 19/680 Kurulumuzun Seri VIII, No 54 sayılı Tebliği'nin 21. Maddesinin ihlal edilmesi nedeniyle SPKn'nun 47/A Maddesi uyarınca 18.492 TL İdari Para Cezası uygulanması karar verilmiştir. 280,091.00 MERSİN 984
İSMAİL USLU 07.06.2012 19/649 Kurulumuzun Seri: X, No: 22 sayılı Tebliği’nin Seri:X, No:22 Tebliği’nin İkinci Kısmının “Bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisinin iptali” başlıklı 30’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (e) fıkralarına aykırılık. Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. eski Sorumlu Ortak Başdenetçisi olarak 2009 ve 2010 yıllarında imzaladığı bağımsız denetim raporlarında tespit edilen mevzuata aykırı uygulamalar 17,170.00
ABDULKADİR SAYICI 07.06.2012 19/649 Kurulumuzun Seri: X, No: 22 sayılı Tebliği’nin Seri:X, No:22 Tebliği’nin İkinci Kısmının “Bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisinin iptali” başlıklı 30’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (e) fıkralarına aykırılık. Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. eski Sorumlu Ortak Başdenetçisi olarak 2009 ve 2010 yıllarında imzaladığı bağımsız denetim raporlarında tespit edilen mevzuata aykırı uygulamalar 17,170.00
CAN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 07.06.2012 19/649 Kurulumuzun Seri: X, No: 22 sayılı Tebliği’nin Seri:X, No:22 Tebliği’nin İkinci Kısmının “Bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisinin iptali” başlıklı 30’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (e) fıkralarına aykırılık. 2009 ve 2010 yıllarında gerçekleştirdiği bağımsız denetim çalışmalarında tespit edilen mevzuata aykırı uygulamalar. 17,170.00 İSTANBUL İSTANBUL 367645-0
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 01.06.2012 18/631 BES Kanunu 22 Madde S bendinde belirtilen 2.000 TL İİdari Para Cezası 2010 yılı için yeniden değerlendirilmiş tutarı 2.289 TL üzeriden her bir hisse senedi için ayrı ayrı hesaplanmak suretiyle toplam 13.734 TL İİdari Para Cazası verilmesine 87,221.00 İSTANBUL İSTANBUL 27158-0 AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİR
NN HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 01.06.2012 18/632 BES Kanunu 22. mad S bendinde belirtilen 2.000 TL İdari para cezasının 2009 yılı için yeniden değerlendirilmiş tutarı olan 2.240 TL ve 2010 yılı için yeniden değerlendirilmiş tutarı olan 2.289 TL üzerinden şirkete toplam 4.529 TL İPC 'sı verilmesi 840,273.00 İSTANBUL İSTANBUL 491142-0
ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 01.06.2012 18/634 BES Kanunu 22.mad.S bendinde belirtilen 2.000 TL 'lik İdari Para Cezasının 2008 yılı için 2.000 TL 2009 yılı için yeniden değerlendirilmiş tutarı 2.240 TL 2010 yılı için Yeniden Değerlendirilmiş 2.289 TL Olmak üzre toplam 6.529 TL İPC. karar verilmiştir 21,560.00 İSTANBUL 14531-8 QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİ
ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 01.06.2012 18/633 BES kANUNU 22. mad.S bendinde belirtilen2.000 TL lik İPC'nın 2008 yılı için 2.000 TL 2009 Yılı için yeniden değerlendirilmiş tutarı 2.240 TL ve 2010 yılı için yeniden değerlendirilmiş tutarı 2.289 TL toplam 6.529 TL İPC verilmesi karar verilmiştir 21,560.00 İSTANBUL 14531-8 ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.06.2012 18/635 nakit alındı ödendi belgelerinin hiç düzenlenmemesi veya usulüne uygun olarak düzenlenmemesi nedeniyle 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 142163-0
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.06.2012 18/635 sözlü emirlere ilişkin ses kayıtlarının tutulmaması 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 142163-0
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.06.2012 18/635 usulsüz işlemleri engelliyebilecek yeterlilik ve etkinlikle bir iç kontrol sistemi kurulmamış 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 142163-0
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.06.2012 18/635 Yatırım Finansman Teftiş Kurulu tarafından 10.11.2011 tarihinde hazırlanan raporun Kurulumuza gönderilmemesi 114,464.00 İSTANBUL İSTANBUL 142163-0
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 01.06.2012 18/637 SPK'nun 47/A Maddesinde öngörülen İPC'nın azami tutar üzerinden hesaplanmak suretiyle2009 yılı için yenidendeğerlenmiş tutar 16.800 TL ve 2010 yılı için 17.170 TL olmak üzere toplam 33.970 TL İPC verilmesi karar verilmiştir 44,814.00 İSTANBUL İSTANBUL 288647-0
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 01.06.2012 18/637 yasası tebliği maddesi 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 288647-0
01.06.2012 18/629 BES Kanunu 22 mad.s bendinde İdari Para Cezası 2009 yılı için yeniden değerleme oranına göre 2.240.TL İdari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 22,407.00
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 01.06.2012 18/630 SPKn'nun 47/A maddesi uyarınca 2010 yılı için uygulanan asgari idari para cezası tutarı olan 17.170 TL idari para cezası uygulanmasına 64,680.00 İSTANBUL İSTANBUL 380796-0
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 27.04.2012 13/489 Portföy Yöneticiliği Tebliği'nin 12. maddesinin (h) bendi ile Fon Tebliği'nin 41. maddesinin (f) bendine aykırılık 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 371362-0
27.04.2012 13/475 Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 14 ve 22 nci maddelerine aykırılık. 24,672.00
ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 13.04.2012 12/427 Seri V No 6 9. md. Ses kayıtlarının tutulmaması nedeniyle 17.170 TL İPC uygulanması 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 357753-0
ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 13.04.2012 12/427 yasası tebliği maddesi 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 357753-0
YEŞİL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 05.04.2012 11/396 Seri: VI, No: 30 Tebliğinin 27 nci md. 2 nci fıkrası uyarınca MKYO statüsünden çıkılmasına ilişkin hazırlanıp KAP'ta ilan edilmesi gereken raporun gecikmeli ilan edilmesi nedeniyle 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 505868-0
ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 05.04.2012 11/355 Seri XI NO 25 135. md. 11.836 TL, TMS 18'in 14. md. 2008 yılı 15.000 TL, 2009 16.800 TL İPC uygulanması; 21.12.2000 t. 114/1904 s. karar çerç. uyarılması 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 334423-0
ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 05.04.2012 11/355 Seri XI NO 25 135. md. 11.836 TL, TMS 18'in 14. md. 2008 yılı 15.000 TL, 2009 16.800 TL İPC uygulanması; 21.12.2000 t. 114/1904 s. karar çerç. uyarılması 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 334423-0
ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 05.04.2012 11/355 Seri XI NO 25 135. md. 11.836 TL, TMS 18'in 14. md. 2008 yılı 15.000 TL, 2009 16.800 TL İPC uygulanması; 21.12.2000 t. 114/1904 s. karar çerç. uyarılması 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 334423-0
ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 05.04.2012 11/355 yasası tebliği maddesi 135,926.00 İSTANBUL İSTANBUL 334423-0
AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 08.03.2012 8/259 Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 14 üncü maddesi ve Seri:IV, No:41 sayılı Tebliğinin 6 ncı maddesine aykırılık. 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 255005-0
08.03.2012 8/263 Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 14, 16, 18 ve 23 üncü maddeleri ve Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğinin 9 uncu maddesine aykırılık. 21,560.00
AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 02.03.2012 7/212 Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 14 ve 22 inci maddelerine aykırılık. 21,560.00 İSTANBUL 724830-0
UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 02.03.2012 7/211 SPKn'nun 7 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve Kurulumuzun Seri:I, No:40 sayılı Tebliğinin 23 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına aykırılık. 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 394589-0
16.02.2012 5/157 FORTİSBANK A.Ş. SERİ:VIII, NO:54 TEBLİĞİ'NİN 22'NCİ MADDESİNİN 1,2 ve 3'ÜNCÜ FIKRALARINA AYKIRI FİİLLERİ NEDENİYLE SPKn'nun 47/A MADDESİ UYARINCA 93.600 TL İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. 21,560.00 FORTİS BANK ANONİM ŞİRKETİ
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 16.02.2012 5/158 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. SERİ:VIII, NO:54 TEBLİĞİ'NİN 22'NCİ MADDESİNİN 1,2 ve 3'ÜNCÜ FIKRALARINA AYKIRI FİİLLERİ NEDENİYLE SPKn'nun 47/A MADDESİ UYARINCA 80.400 TL İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 189356-0 TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM Şİ
BİLAL ŞAHİN 16.02.2012 5/133 Kurulumuzun 02.12.2011 tarih ve 40/1097 sayılı kararına aykırılık. 18,492.00 YOZGAT KRAFT TORBA SANAYİ VE T
TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 02.02.2012 4/117 Kurulumuzun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği ile 27.01.2010 tarih ve 2/51 sayılı kararına aykırılık. 21,560.00 TRABZON TRABZON 9564
02.02.2012 4/109 Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 18 inci maddesi ve Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğine aykırılık. 21,560.00
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 20.01.2012 2/38 yasası Seri:VI, No:11 tebliği Madde 19 maddesi 18,492.00 İSTANBUL İSTANBUL 273488-0
IHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 29.12.2011 44/1179 Kurulumuzun Seri: X, No: 22 sayılı Tebliği’nin muhtelif hükümlerine aykırılık Bağımsız Denetim Standartlarına aykırı fiiller 18,492.00 İSTANBUL İSTANBUL 20799-8
YAPI VE KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 22.12.2011 43/1145 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. SERİ:VIII, NO:54 TEBLİĞİ'NİN 22'NCİ MADDESİNİN 1,2 ve 3'ÜNCÜ FIKRALARINA AYKIRI FİİLLERİ NEDENİYLE SPKn'nun 47/A MADDESİ UYARINCA 135.104 TL İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. 9,135.00 İSTANBUL İSTANBUL 32736-0
FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ 22.12.2011 43/1149 FİNANSBANK A.Ş.'YE SERİ:VIII, NO:54 TEBLİĞİ'NİN 22'NCİ MADDESİNİN 1,2 ve 3'ÜNCÜ FIKRALARINA AYKIRI FİİLLERİ NEDENİYLE SPKn'nun 47/A MADDESİ UYARINCA 125.400 TL İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. 18,492.00 İSTANBUL İSTANBUL 237525-0 FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 22.12.2011 43/1148 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.'YE SERİ:VIII, NO:54 TEBLİĞİ'NİN 22'NCİ MADDESİNİN 1,2 ve 3'ÜNCÜ FIKRALARINA AYKIRI FİİLLERİ NEDENİYLE SPKn'nun 47/A MADDESİ UYARINCA 83.680 TL İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. 560,702.00 İSTANBUL İSTANBUL 159422-0 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ 22.12.2011 43/1147 DENİZBANK A.Ş.'YE SERİ:VIII, NO:54 TEBLİĞİ'NİN 22'NCİ MADDESİNİN 1,2 ve 3'ÜNCÜ FIKRALARINA AYKIRI FİİLLERİ NEDENİYLE SPKn'nun 47/A MADDESİ UYARINCA 45.000 TL İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. 67,221.00 İSTANBUL İSTANBUL 368587-0 DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 22.12.2011 43/1146 AKBANK A.Ş.'YE SERİ:VIII, NO:54 TEBLİĞİ'NİN 22'NCİ MADDESİNİN 1,2 ve 3'ÜNCÜ FIKRALARINA AYKIRI FİİLLERİ NEDENİYLE SPKn'nun 47/A MADDESİ UYARINCA 937.226 TL İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 90418-0 AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
KUZEY KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 22.12.2011 43/1144 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'YE SERİ:VIII, NO:54 TEBLİĞİ'NİN 22'NCİ MADDESİNİN 1,2 ve 3'ÜNCÜ FIKRALARINA AYKIRI FİİLLERİ NEDENİYLE SPKn'nun 47/A MADDESİ UYARINCA 960.000 TL İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. 21,560.00 TRABZON TRABZON 5075 KUZEY KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİR
OKAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 16.12.2011 42/1136 Kururlumuz Seri XI,No:25 ve Seri XI, No29 Sayılı Tebliğlerine Aykırı Olarak Mali Tabloların Gerceği Yansıtmaması nedeniyle SPK'nın 47/A Maddesi Kapsamında 100.000 TL İdari Para Cezası verilmesi uygulanmasına 20,389.00 İSTANBUL İSTANBUL 199310-0 OKAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
AYŞE DEMİR KIYAN 16.12.2011 42/1136 Kururlumuz Seri XI,No:25 ve Seri XI, No29 Sayılı Tebliğlerine Aykırı Olarak Mali Tabloların Gerceği Yansıtmaması nedeniyle SPK'nın 47/A Maddesi Kapsamında 100.000 TL İdari Para Cezası verilmesi uygulanmasına 100,000.00 OKAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ABDULKADİR CESUR 16.12.2011 42/1136 Kururlumuz Seri XI,No:25 ve Seri XI, No29 Sayılı Tebliğlerine Aykırı Olarak Mali Tabloların Gerceği Yansıtmaması nedeniyle SPK'nın 47/A Maddesi Kapsamında 100.000 TL İdari Para Cezası verilmesi uygulanmasına 100,000.00 OKAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
MEHMET FİLİK 16.12.2011 42/1136 Kururlumuz Seri XI,No:25 ve Seri XI, No29 Sayılı Tebliğine Aykırı Olarak Mali Tabloların Gerceği Yansıtmaması nedeniyle SPK'nın 47/A Maddesi Kapsamı Hakkında 100.000 TL İdari Para Cezası verilmesi uygulanmasına 100,000.00 OKAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
MEHMET OKAN 16.12.2011 42/1136 Kururlumuz Seri XI,No:25 ve Seri XI, No29 Sayılı Tebliğlerine Aykırı Olarak Mali Tabloların Gerceği Yansıtmaması nedeniyle SPK'nın 47/A Maddesi Kapsamında 100.000 TL İdari Para Cezası verilmesi uygulanmasına 100,000.00 OKAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
MEHMET FİLİK 16.12.2011 42/1136 Kururlumuz Seri XI,No:25 ve Seri XI, No29 Sayılı Tebliğine Aykırı Olarak Mali Tabloların Gerceği Yansıtmaması nedeniyle SPK'nın 47/A Maddesi Kapsamı Hakkında 100.000 TL İdari Para Cezası verilmesi uygulanmasına 100,000.00 DENİZLİ OKAN TEKSTİL SANAYİ VE
AYŞE DEMİR KIYAN 16.12.2011 42/1136 Kururlumuz Seri XI,No:25 ve Seri XI, No29 Sayılı Teb.Aykırı Olarak Mali Tabloların Gerceği Yansıtmaması nedeniyle SPK'nın 47/A Maddesi Kapsamında 100.000 TL İdari Para Cezası verilmesi uygulanmasına 100,000.00 DENİZLİ OKAN TEKSTİL SANAYİ VE
ABDULKADİR CESUR 16.12.2011 42/1136 Kururlumuz Seri XI,No:25 ve Seri XI, No29 Sayılı Teb.Aykırı Olarak Mali Tabloların Gerceği Yansıtmaması nedeniyle SPK'nın 47/A Maddesi Kapsamında 100.000 TL İdari Para Cezası verilmesi uygulanmasına 100,000.00 DENİZLİ OKAN TEKSTİL SANAYİ VE
MEHMET OKAN 16.12.2011 42/1136 Kururlumuz Seri XI,No:25 ve Seri XI, No29 Sayılı Teb.Aykırı Olarak Mali Tabloların Gerceği Yansıtmaması nedeniyle SPK'nın 47/A Maddesi Kapsamında 100.000 TL İdari Para Cezası verilmesi uygulanmasına 100,000.00 DENİZLİ OKAN TEKSTİL SANAYİ VE
TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 25.11.2011 39/1050 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı kararına aykırılık. 20,389.00 TRABZON TRABZON 9564
RIZA KUTLU IŞIK 25.10.2011 35/979 Kurulumuzun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğinin 5 inci maddesine aykırılık. 18,492.00 ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRK
AHMET ÇEVİRGEN 25.10.2011 35/979 Kurulumuzun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğinin 5 inci maddesine aykırılık. 18,492.00 ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRK
UĞUR IŞIK 25.10.2011 35/979 Kurulumuzun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğinin 5 inci maddesine aykırılık. 18,492.00 ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRK
SIRRI GÖKÇEN ODYAK 25.10.2011 35/979 Kurulumuzun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğinin 5 inci maddesine aykırılık. 18,492.00 ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRK
SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER 25.10.2011 35/979 Kurulumuzun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğinin 5 inci maddesine aykırılık. 18,492.00 ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRK
AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 23.09.2011 31/876 Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 14 ve 21 inci maddelerine aykırılık. 3,045.00 İSTANBUL 724830-0
MEHMET ALİ BİLİCİ 18.08.2011 27/784 Kurulumuzun Seri:I, No:40 sayılı Tebliğinin 26 ncı maddesi hükümlerine aykırılık. 18,492.00 BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCAR
BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. 10.08.2011 26/766 Türk Ticaret Kanunu'nun 324 üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak alınan Kurulumuzun 09.10.2009 tarih ve 31/876 sayılı kararına aykırılık. 560,702.00 MERSİN 984
10.08.2011 26/766 Türk Ticaret Kanunu'nun 324 üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak alınan Kurulumuzun 09.10.2009 tarih ve 31/876 sayılı kararına aykırılık. 21,560.00
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 14.07.2011 22 K.KARAR ORGANININ 1170 SAYILI KARARI ÇERÇEVESİNDE 123,278.00 İSTANBUL İSTANBUL 271081-0
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 08.04.2011 11/344 Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 22 nci maddesine aykırılık. 20,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 332944-0
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 08.04.2011 11/344 Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 15 inci maddesine aykırılık. 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 332944-0
MEHMET HELVACI 08.04.2011 11/342 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı kararına aykırılık. 114,464.00 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE T
MEHMET YİĞİT ŞARDAN 08.04.2011 11/342 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı kararına aykırılık. 114,464.00 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE T
ALİ HAŞHAŞ 08.04.2011 11/342 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı kararına aykırılık. 114,464.00 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE T
MURAT YALÇINDAĞ 08.04.2011 11/342 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı kararına aykırılık. 114,464.00 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE T
MEHMET YALÇIN ORHON 08.04.2011 11/342 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı kararına aykırılık. 114,464.00 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE T
DOĞAN SAMİ HAMDİ YALÇINKAYA 08.04.2011 11/342 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı kararına aykırılık. 114,464.00 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE T
YILDIRIM DEMİRÖREN 08.04.2011 11/344 Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 21 inci maddesine aykırılık. 17,170.00 BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SA
TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 24.03.2011 9/262 Kurulumuzun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 6 ncı maddesine aykırılık. 21,560.00 TRABZON TRABZON 9564
ALİ KARAKAYA 02.03.2011 7/225 yasası tebliği maddesi 681,856.00 KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S
RAN LOJİSTİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 24.02.2011 6/194 Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 14, 21 ve 22 nci maddelerine aykırılık. 80,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 265495-0
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 17.02.2011 5 yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 11 maddesi 64,680.00 İSTANBUL İSTANBUL 388440-0
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ 17.02.2011 5 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 11 maddesi 269,500.00 İSTANBUL İSTANBUL 368587-0
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ 17.02.2011 5 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 17 maddesi 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 368587-0
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ 17.02.2011 5 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 18 maddesi 135,926.00 İSTANBUL İSTANBUL 368587-0
17.02.2011 05/147 Seri:VIII, No:39 Sayılı Teb.5/f-(1) Md. Çerç.özel durum açıklamalarının yapılmamış olması nedeniyle, SPKn'nun 47/A maddesi uyarınca Şirket hakkında, toplam 71.836 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına 20,389.00
AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 17.02.2011 05/153 Seri:X, No:22 Tebliği İkinci Kısmının 22/a maddesine aykırılık Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin konsolide olmayan finansal tablolarına ilişkin denetçi görüşünde söz konusu hususu eleştiri konusu yapmayarak olumlu görüş vermesinin bir bütün olarak denetimin geçerliliğini engelleyebilecek nitelikte olması 17,170.00 İSTANBUL İSTANBUL 553465-0
MEHMET KUTMAN 17.02.2011 05/147 Seri: XI, No:29 Teb. 5'inci md. ihlal edilmesi nedeniyle, SPKn'nun 47/A md. uyarınca ilgili finansal raporlara ilişkin sorumluluk beyanında bulunan Şirket Yön.Kur.Bşk.Mehmet KUTMAN hakkında, toplam 300.000 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına 300,000.00
EROL GÖKER 17.02.2011 05/147 Seri: XI, No:29 Teb. 5'inci md. ihlal edilmesi nedeniyle, SPKn'nun 47/A md. uyarınca ilgili finansal raporlara ilişkin sorumluluk beyanında bulunan Şirket Yön.Kur.Bşk.Vek.Erol GÖKER hakkında 2008 yılı için 100.000 TL tutarında idari para cezası uygulanmas 100,000.00
İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ÇİMENTAŞ 04.02.2011 4/98 Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 14, 15 ve 19 uncu maddelerine aykırılık. 18,492.00 İZMİR İZMİR MERKEZ-20907
GLOBAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 04.02.2011 4 madd 10 ve 16 18,492.00 İSTANBUL İSTANBUL 534320-0
GLOBAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 04.02.2011 4 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 8 maddesi 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 534320-0
GLOBAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 04.02.2011 4 12 ve 17 md. 3 fıkrası gereği 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 534320-0
GLOBAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 04.02.2011 4 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 17 maddesi 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 534320-0
GLOBAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 04.02.2011 4 md 35 269,500.00 İSTANBUL İSTANBUL 534320-0
GLOBAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 04.02.2011 4 4 üncü fıkra 17,170.00 İSTANBUL İSTANBUL 534320-0
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 20.01.2011 3/68 Seri:V, No:6 Teb. 9. md. aykırı olarak müşterilerden ses kaydı tutulmadan sözlü emir nedeniyle 114.464 TL ve Seri:N, No:68 sayılı Teb. 4. md. aykırılık nedeniyle 11.464 TL olmak üzere Aracı Kurum hakkında toplam 228.928 TL idari para cezası uygulanmasına 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 388440-0
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 06.01.2011 1/10 Kurulumuzun Seri:V, No:51 sayılı Tebliği'nin 6. maddesinin ihlal edilmesi nedeniyle, SPKn'nun 47/A maddesi çerçevesinde 16.800 TL idari para cezası uygulanmasına 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 266539-0
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 11.11.2010 34 yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 58 maddesi 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 388440-0
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 11.11.2010 34 yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 58 maddesi 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 358178-0
AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 11.11.2010 34 yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 58 maddesi 560,702.00 İSTANBUL İSTANBUL 90418-0
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 03.11.2010 33/988 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı kararına ve Seri:IV, No:41 sayılı Tebliğinin 4 ve 6 ncı maddelerine aykırılık. 269,500.00 İSTANBUL İSTANBUL 381801-0
BAŞKENT MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 27.10.2010 32/973 Seri:VIII, No:34 Sayılı Tebliği'nin 5,6 ve 17. Md. Aykırılık Nedeniyle 47/A Md. Uyarınca İdari Para Cezası Uygulanması 18,492.00 İSTANBUL İSTANBUL 303257-0 BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETM
DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 27.10.2010 32/964 Kuruluşun payları borsada işlem gören iki ayrı müşteri şirketin bağımsız denetimi çalışmalarında, Seri: X, No: 22 Tebliğ’in Altıncı, Onuncu ve Onsekizinci Kısım hükümlerinin gerekliliklerini yerine getirme hususundaki eksiklikleri ile Seri:X, No:22 Tebliği’nin ikinci Kısmının 7 ve 14’üncü maddeleri ile 30’uncu maddesinin (1/ç) bendi hükümlerine aykırılık Bir bütün olarak denetimin kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesi 34,340.00 İSTANBUL İSTANBUL 262368-0
KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 27.10.2010 32/961 Seri:X, No: 22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”in BaGlangıç Hükümlerinin 4’üncü, Birinci Kısmının 7’nci, Gkinci Kısmının 14’üncü, Dördüncü Kısmının 13’üncü, BeGinci Kısmının 4, 10, 11 ve 12’nci, Altıncı Kısmının 3’üncü, Dokuzuncu Kısmının 3 ve 4’üncü, Onbirinci Kısmının 7’nci, Yirmidördüncü Kısmının 4, 5 ve 9’uncu madde hükümlerine aykırılık Bir bütün olarak denetimin kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesi 17,170.00 İSTANBUL İSTANBUL 234952-0
KORAY KARAÇAK 27.10.2010 32/973 Seri:VIII, No:34 Sayılı Tebliği'nin 5,6 ve 17. Md. Aykırılık Nedeniyle 47/A Md. Uyarınca İdari Para Cezası Uygulanması 16,800.00 BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETM
MUSTAFA ASLAN 06.10.2010 29/874 Seri:VIII, No:39 Sayılı Tebliği'nin 10. Md. Hükmüne Aykırılık 27.69
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 23.09.2010 28 yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 58 maddesi 18,492.00 İSTANBUL İSTANBUL 375935-0
19.08.2010 24/699 Kurulumuzun 23.01.2007 tarih ve 101-1317 sayılı yazısında yer alan hususların yerine getirilmemesi ve finansal tabloların bağımsız denetimden geçirilmemesi. 21,560.00
AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 19.08.2010 24/748 Seri:X, No:22 Tebliği İkinci Kısmının 22/a maddesine aykırılık Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin konsolide olmayan finansal tablolarına ilişkin denetçi görüşünde söz konusu hususu eleştiri konusu yapmayarak, olumlu görüş vermesinin bir bütün olarak denetimin geçerliliğini engelleyebilecek nitelikte olduğu 17,170.00 İSTANBUL İSTANBUL 480474-0
AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 19.08.2010 24/748 Seri:X, No:22 Tebliği İkinci Kısmının 22/a maddesine aykırılık Akfen Holding A.Ş.’nin 2007, 2008 ve 2009 yılı finansal tablolarında yer alan Seri:XI, No:29 Tebliği’nin 5 ve Geçici Madde 2 maddeleri kapsamında UMS 31, UFRS 5 ve Kurulumuzun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararına aykırılıkların, Seri:X, No:22 Tebliği’nin İkinci Kısmının 22/a maddesine aykırı olarak denetim görüşünde eleştiri konusu yapmamasının, bir bütün olarak denetimin geçerliliğini engelleyebilecek nitelikte olduğu 17,170.00 İSTANBUL İSTANBUL 480474-0
GÖZET YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ 23.07.2010 21/658 Seri:X, No:22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”inin (Seri:X, No:22 Tebliği) muhtelif hükümlerine aykırı fiiller 17,170.00 BURSA BURSA 27175
TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.07.2010 19/578 Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı ve 19.03.2010 tarih ve 6/239 sayılı kararlarına aykırılık. 21,560.00 TRABZON TRABZON 9564
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 25.06.2010 18/545 Aynı döneme ilişkin birden fazla ve hatalı olarak bağımsız denetim raporu düzenlenmesi. 280,091.00 İSTANBUL İSTANBUL 206580-0 RAN LOJİSTİK HİZMETLERİ ANONİM
POLEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 25.06.2010 18/560 kURULUMUZUN SERİ:V, NO:6 ARACILIK FAALİYETİNDE BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞİ'NİN 9'UNCU MADDESİNE AYKIRILIK 280,091.00 İSTANBUL İSTANBUL 265284-0
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 25.06.2010 18/557 Hesaplarını başkalarına kullandırmamaları ve konusu suç teşkil eden fiillerden kaçınmaları hususunda uyarılmasına 20,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 305025-0
EFE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 14.06.2010 17/514 Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine aykırılık. 269,500.00 İZMİR İZMİR MERKEZ-67234
EFE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 14.06.2010 17/515 SPK'nun 7nci maddesi, Kurulumuzun mülga Seri:I, No:26 ve Seri:VIII, No:22 sayılı Tebliğlerine aykırılık. 269,500.00 İZMİR İZMİR MERKEZ-67234
HAKAN ERTAÇ 03.06.2010 16/483 (a) bendi hükümlerinin 1 kez ihlal edilmiş olması nedeniyle 59,182.00
HAKAN ERTAÇ 03.06.2010 16/483 yasası tebliği maddesi
AHMET NAZİF ZORLU 18.05.2010 14/414 maddesinin 4 kez ihlal edilmesi nedeniyle, her bir aykırılık iiçin ayrı aayrı 54.900.-TL olma üzere toplam 219,600.00
AHMET NAZİF ZORLU 18.05.2010 14/414 yasası tebliği maddesi
AHMET NAZİF ZORLU 18.05.2010 14/414 yasası tebliği maddesi
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 29.04.2010 11/356 dokuz aylık ara hesap dönemine ait finansal tabloların gecikmeli olarak Kurula iletilmesi hk. 20,389.00 İSTANBUL İSTANBUL 372279-0
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 29.04.2010 11/356 Tebliğin 42. maddesine göre dokuz aylık ara döneme ait finansal tabloların geçikmeli olarak gönderilmesi hk. 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 372279-0
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 29.04.2010 11/356 Tebliğin 42. maddesine göre dokuz aylık ara döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunu geçikmeli olarak gönderilmesi hk. 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 372279-0
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 29.04.2010 11/346 5/h-1 maddesine aykırı olarak bildirimde bulunmaması nedeniyle, 2006 yılı ceza alt limiti olan 22,407.00 İSTANBUL İSTANBUL 127350-0
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 29.04.2010 11/346 5/h-1 maddesine aykırı olarak bildirimde bulunmaması nedeniyle, 2007 yılı ceza alt limiti olan 60,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 127350-0
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 29.04.2010 11/346 5/a-2 maddesine aykırı olarak bildirimde bulunmaması nedeniyle, 2006 yılı ceza alt limiti olan 10.980.-TL ve 2007 yılı alt limiti olan 11.836.-TL olmak üzere 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 127350-0
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 29.04.2010 11/346 yasası tebliği maddesi 17,170.00 İSTANBUL İSTANBUL 127350-0
NABİ ÇAKAR 25.03.2010 7/246 e-4, 10 ve 13 maddelerine aykırı olarak 12,688.00
NABİ ÇAKAR 25.03.2010 7/246 c-8, 5/e-1, 10 ve 13 maddelerine aykırı olarak 12,688.00
NABİ ÇAKAR 25.03.2010 7/246 c-8, 5/e-1, 10 ve 13 maddelerine aykırı olarak 12,688.00
NABİ ÇAKAR 25.03.2010 7/246 yasası tebliği maddesi
HÜSEYİN AVNİ KÖSEMATOĞLU 25.03.2010 7/246 e-4, 10 ve 13 maddelerine aykırı olarak 12,688.00
HÜSEYİN AVNİ KÖSEMATOĞLU 25.03.2010 7/246 c-8, 5/e-1, 10 ve 13 maddelerine aykırı olarak 12,688.00
HÜSEYİN AVNİ KÖSEMATOĞLU 25.03.2010 7/246 c-8, 5/e-1, 10 ve 13 maddelerine aykırı olarak 12,688.00
HÜSEYİN AVNİ KÖSEMATOĞLU 25.03.2010 7/246 yasası tebliği maddesi
ALİ FUAT ŞAHİN 25.03.2010 7/246 e-4, 10 ve 13 maddelerine aykırı olarak 12,688.00
ALİ FUAT ŞAHİN 25.03.2010 7/246 c-8, 5/e-1, 10 ve 13 maddelerine aykırı olarak 12,688.00
ALİ FUAT ŞAHİN 25.03.2010 7/246 c-8, 5/e-1, 10 ve 13 maddelerine aykırı olarak 12,688.00
ALİ FUAT ŞAHİN 25.03.2010 7/246 yasası tebliği maddesi
BATI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ 12.02.2010 3/105 Seri:X, No:22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”inin (Seri:X, No:22 Tebliği) muhtelif hükümlerine aykırı fiiller 16,800.00 İZMİR İZMİR MERKEZ-109996
14.01.2010 1/7 Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 14, 21 ve 22 nci maddelerine aykırılık. 33,970.00
14.01.2010 1/8 Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 14 üncü maddesine aykırılık. 20,389.00
AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 30.12.2009 38 5, 11,17, 18 md 2,721.00 İSTANBUL İSTANBUL 90418-0
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30.12.2009 38 yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 13 maddesi 2,721.00 İSTANBUL İSTANBUL 358178-0
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30.12.2009 38 yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 11 maddesi 2,721.00 İSTANBUL İSTANBUL 358178-0
30.12.2009 38 4 ÜNCÜ FIKRASI 2,721.00
30.12.2009 38 yasası Seri:V, No:6 tebliği Madde 4 maddesi 2,721.00
30.12.2009 38 yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 11 maddesi 2,721.00
30.12.2009 38 G, J, I BENTLERİ 21,560.00
30.12.2009 38 4, 9, 9/A MD 135,926.00
30.12.2009 38 4, 5, 7, 8, 9 VE 12 123,278.00
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ 30.12.2009 38/1192 Seri:X, No:22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”inin (Seri:X, No:22 Tebliği) İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Dokuzuncu, Onuncu, Onbirinci ve Onaltıncı Kısım hükümlerine aykırı fiiller 16,800.00 İZMİR İZMİR MERKEZ-65415
LEGAL BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 24.12.2009 37/1143 Kurulumuzun Seri: X No: 22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ"in Gkinci Kısım 27’nci maddesi bildirim yükümlülüklerini yerine getirmemesi 12,688.00 İSTANBUL İSTANBUL 456352-0
LEGAL BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 24.12.2009 37/1143 Kurul’un Seri: X No: 22 Tebliğinin Gkinci Kısım 5/f maddesi ile aynı Tebliğin Yedinci, Sekizinci, Dokuzuncu ve Onbirinci Kısım hükümleri 12,688.00 İSTANBUL İSTANBUL 456352-0
CPA BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 24.12.2009 37/1144 Kurulumuzun Seri: X No: 22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ"in Dokuzuncu ve Beşiinci Kısım hükümlerine aykırılık 12,688.00 İSTANBUL İSTANBUL 592918-0
MOD BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 24.12.2009 37/1145 Seri: X, No: 22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”in Beşinci ve Dokuzuncu Kısımlar 12,688.00 ANKARA ANKARA 106395
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 24.12.2009 37 yasası Seri:XI, No:7 tebliği Madde 3 maddesi 2,721.00 İSTANBUL İSTANBUL 235103-0
ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 24.12.2009 37 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 8 maddesi 20,389.00 İSTANBUL İSTANBUL 840195-0
24.12.2009 27/1095 Kurulumuzun Mülga Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinin 5 ve 10 uncu maddeleri ile Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 14 ve 22 nci maddelerine aykırılık. 40,778.00
MUSTAFA ŞAHİN 24.12.2009 37/1167 Sermaye Piyasasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Halkta Arzda İşlem Yasağı" başlıklı ek 1"nci maddesine aykırılık nedeniyle 100,000.00
MUSTAFA ŞAHİN 24.12.2009 37/1167 yasası tebliği maddesi
GALİP ÖZTÜRK 11.12.2009 35/1051 Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 21 inci maddesine aykırılık. 16,800.00 METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLA
11.12.2009 35/1050 Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğine aykırılık. 64,680.00
TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 11.12.2009 35/1048 Kurulumuzun 15.10.2008 tarih ve 27/1069 sayılı kararına aykırılık. 18,492.00 TRABZON TRABZON 9564
TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 11.12.2009 35/1048 Kurulumuzun 09.01.2009 tarih ve 1/6 sayılı kararı ile Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 5 inci maddesine aykırılık. 60,000.00 TRABZON TRABZON 9564
UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 11.12.2009 35/1052 Kurulumuzun 15.10.2008 tarih ve 27/1069 sayılı Kararına aykırılık. 18,492.00 İSTANBUL 338451-0
USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 11.12.2009 35/1052 Kurulumuzun 15.10.2008 tarih ve 27/1069 sayılı Kararına aykırılık. 269,500.00 İSTANBUL 231820-0
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 11.12.2009 35/1068 "Özkaynak Tamamlama Bildirimi" başlıklı 18'ıncı maddesi 3'üncü fıkrası hükmünde kendisine tanınan yetkiyi kullanmayarak aynı tebliğin "Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı İşlemlerinde Özkaynak ve Özkaynağın Korunması" başlıklı 17'nci mad.2.fık.aykı 40,778.00 İSTANBUL İSTANBUL 358354-0
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 11.12.2009 35/1068 Tebliği'nin "Kredi Hesabı ve Hesapların Ayrılması" başlıklı 10'ncu maddesi ile Seri:V No:6 Tebliği"ısı "Kredili Men.Kıy.İşlem.Muhasebeleştirilmesi" 27'nci madesi aykırılık nedeniyle 114,464.00 İSTANBUL İSTANBUL 358354-0
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 11.12.2009 35/1068 Tebliği'nin "Özkaynak Tamamlama Bildirimi" başlıklı 18'ıncı maddesi 3üncü fıkrası hükmü ve aynı tebliğinin "sermaye Piy. Araçlarının Kredili Alımı İşlem. Özkaynak ve Özkaynağın Korunması" başlıklı 17. mad. 2inci fıkrasına aykırılık 60,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 358758-0
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 11.12.2009 35/1068 yasası tebliği maddesi 43,120.00 İSTANBUL İSTANBUL 358758-0
11.12.2009 35/1068 Tebliği'nin "Sermaye Piyasası Araçlarının Değerlemesi" başlıklı 12nci maddesi 2nci fıkrasına aykırı işlemleri nedeniyle 21,560.00
11.12.2009 35/1068 Tebliği'nin"Özel İşlem Sınırı" başlıklı 8nci maddesi ve seri:V, No:34 Tebliği'nin Sermayenin Geçlendirilmesine İlişkin Özel Hükümler" başlıklı 11'nci maddesine aykırılık nedeniyle 20,389.00
11.12.2009 35/1068 yasası tebliği maddesi 20,389.00
EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 11.12.2009 35/1068 Tebliği'nin "Takas Süresi İçerisinde Yapılan İşlemlerin Teminatlandırılması" başlıklı 9ncu maddesinin 5nci fıkrasına ayrılıkı 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 358977-0
EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 11.12.2009 35/1068 "Aracı Kuruluşların yapamayacakları İş ve İşlemler" başlıklı 58nci maddesinin lnci fıkrasının (k) bendine aykırı hareket 20,389.00 İSTANBUL İSTANBUL 358977-0
EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 11.12.2009 35/1068 "Müşteriyi Tanıma Kuralı" başlıklı 12nci maddesinin 3üncü fıkrasına aykırı hareket nedeniyle 135,926.00 İSTANBUL İSTANBUL 358977-0
EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 11.12.2009 35/1068 "Özkaynak Tamamlama Bildirimi" başlıklı 18nci maddesinin 3üncü fık. hükmünde kendisine tanınan yetkiyi kullanmayarak aynı tebliğin "Ser.P.Araçlarının Kredili Alımı İşlem. Özkaynak ve Özkaynağın Korunması" başlıklı 17nci maddesinin 2ıncı fıkrasına aykırılı 269,500.00 İSTANBUL İSTANBUL 358977-0
EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 11.12.2009 35/1068 "Özkaynak Tamamla Bildirimi" başlıklı 18nci maddesinin 3üncü fıkrasına aykırı hareket etmesi nedeniyle 269,500.00 İSTANBUL İSTANBUL 358977-0
EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 11.12.2009 35/1068 "Müşterilerin Özkaynak Tamamlama ve/veya takas Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesine İlişkin Bildirim" başlıklı 35nci maddesinin 1nci fıkrasına aykırı hareket 269,500.00 İSTANBUL İSTANBUL 358977-0
SOY-MEN MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 11.12.2009 35 yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 58/k maddesi 21,560.00 ANKARA 80524
SOY-MEN MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 11.12.2009 35 yasası Seri:XI, No:6 tebliği Madde 9 maddesi 20,389.00 ANKARA 80524
13.11.2009 33/945 31.12.2007 tarihli finansal tablolarının Kurulumuz düzenlemelerine aykırı olarak hatalı bir biçimde hazırlanıp kamuya açıklanması. 36,984.00
09.10.2009 31/853 Kurulumuzun 08.08.2008 tarih ve 21/867 sayılı ve 26.09.2008 tarih ve 26/1022 sayılı kararlarına aykırılık. 18,492.00
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 25.09.2009 30/807 Kurulumuzun 15.10.2008 tarih ve 27/1069 sayılı kararına aykırılık. 55,476.00 İSTANBUL İSTANBUL 381801-0
ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 25.09.2009 30/812 Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğini yürürlükten kaldıran Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 22(1) ve 22(3) maddelerine aykırılık. 55,476.00 İSTANBUL İSTANBUL 279014-0
MEHMET YİĞİT ŞARDAN 25.09.2009 30/807 Kurulumuzun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğine ve 08.02.2008 tarih ve 4/138 sayılı Kararına aykırılık. 15,000.00 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE T
SİNAN KILIÇ 25.09.2009 30/807 Kurulumuzun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğine ve 08.02.2008 tarih ve 4/138 sayılı Kararına aykırılık. 15,000.00 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE T
ALİ HAŞHAŞ 25.09.2009 30/807 Kurulumuzun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğine ve 08.02.2008 tarih ve 4/138 sayılı Kararına aykırılık. 15,000.00 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE T
AHMET CEMAL ÖZGÖRKEY 25.09.2009 30/807 Kurulumuzun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğine ve 08.02.2008 tarih ve 4/138 sayılı Kararına aykırılık. 15,000.00 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE T
MAHİR HALDUN ÜSTÜNEL 25.09.2009 30/807 Kurulumuzun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğine ve 08.02.2008 tarih ve 4/138 sayılı Kararına aykırılık. 15,000.00 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE T
MÜMTAZ TAHİNCİOĞLU 25.09.2009 30/807 Kurulumuzun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğine ve 08.02.2008 tarih ve 4/138 sayılı Kararına aykırılık. 15,000.00 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE T
MERAL ERKUL 09.09.2009 28/786 Seri:VIII, No:39 Tebliği'nin 5'nci maddesinin (h) fıkrasının 10'uncu bendi ve 12'nci maddelerine aykırılık nedeniyle 15,000.00
MERAL ERKUL 09.09.2009 28/786 yasası tebliği maddesi
NOYAN ÜNSAL 09.09.2009 28/786 Seri:VIII, No:39 Tebliği'nin 5'nci maddesinin (h) fıkrasının 10'uncu bendi ve 12'nci maddelerine aykırılık nedeniyle 15,000.00
NOYAN ÜNSAL 09.09.2009 28/786 yasası tebliği maddesi
ERÇİN ÇAKMAKLI 09.09.2009 28/786 Seri:VIII, No:39 Tebliği'nin 5'nci maddesinin (h) fıkrasının 10'uncu bendi ve 12'nci maddelerine aykırılık nedeniyle 15,000.00
ERÇİN ÇAKMAKLI 09.09.2009 28/786 yasası tebliği maddesi
09.09.2009 28/787 Seri:VIII, No.54 Tebliği'nin 4,5 ve 6'ncı maddeleri çerçevesinde yapılması gereken özel durum açıklamasını 21'nci maddeye aykırı hakerek ederek yapmaması nedeniyle 18,492.00
09.09.2009 28/787 yasası tebliği maddesi 43,120.00
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.09.2009 27/751 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlşikin Esaslar Hakkında Tebliği'nin Müşteri Tanıma Kuralı başlıklı 12'nci maddesine aykırı olarak 20,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 358936-0
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.09.2009 27/752 SPKn md. 47/A yasası tebliği maddesi 20,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 358178-0
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 01.09.2009 27/752 SPKn md. 47/A yasası tebliği maddesi 300,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 388440-0
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 01.09.2009 27/752 SPKn md. 47/A yasası tebliği maddesi 40,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 235103-0
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.09.2009 27/752 SPKn md. 47/A yasası tebliği maddesi 64,680.00 İSTANBUL İSTANBUL 358758-0
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.09.2009 27/752 SPKn md. 47/A yasası tebliği maddesi 43,120.00 İSTANBUL İSTANBUL 187862-0
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.09.2009 27/752 SPKn md. 47/A yasası tebliği maddesi 21,560.00 İSTANBUL İSTANBUL 266539-0
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.09.2009 27/752 SPKn md. 47/A yasası tebliği maddesi 135,926.00 İSTANBUL İSTANBUL 270946-0
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.09.2009 27/752 SPKn md. 47/A yasası tebliği maddesi 123,278.00 İSTANBUL İSTANBUL 358354-0
TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.09.2009 27/752 SPKn md. 47/A yasası tebliği maddesi 55,476.00 İSTANBUL İSTANBUL 359951-0
ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 20.08.2009 26/715 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği'nin "müşteri tanıma kurulı" başlıklı 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 2,721.00 İSTANBUL İSTANBUL 840195-0
ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 20.08.2009 26/715 ve Seri:VIII No:34 nolu Tebliğleri uyarınca 2,524.00 İSTANBUL İSTANBUL 840195-0
ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 20.08.2009 26/715 Lisans Alma Zorunluluğu 2,524.00 İSTANBUL İSTANBUL 840195-0
ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 20.08.2009 26/715 Müşteri temsilcilerinin telefon kayıtlarının tutulmaması 20,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 840195-0
ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 20.08.2009 26/715 merkez ve merkez dışı örgütlerini nezdinde iç denetim sisteminin kurulamamış olması nedeniyle 2,524.00 İSTANBUL İSTANBUL 840195-0
DOĞAN GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ 20.08.2009 26/737 Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinin 10 uncu maddesi hükmüne aykırılık. 45,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 77911-0
MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 20.08.2009 26/709 Kurulumuzun 15.10.2008 tarih ve 27/1069 sayılı kararının gereğinin yerine getirilmemesi. 20,000.00 KOCAELİ KOCAELİ 994
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ 20.08.2009 26/708 Kurulumuzun 15.10.2008 tarih ve 27/1069 sayılı kararının gereğinin yerine getirilmemesi. 20,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 278724-0
DARDANEL - ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 12.08.2009 25/661 Kurulumuzun 05.09.2005 tarih ve 35/1105 sayılı kararının gereğinin yerine getirlmemesi. 112,000.00 ÇANAKKALE ÇANAKKALE ÇANAKKALE/1835
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 12.08.2009 25/658 Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 22 nci maddesi ile 28.11.2008 tarih ve 31/1225 sayılı kararına aykırılık. 60,000.00 BALIKESİR BALIKESİR 004153
GLOBAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 12.08.2009 25/686 SPKn md. 47/A yasası tebliği maddesi 135,926.00 İSTANBUL İSTANBUL 534320-0
GLOBAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 12.08.2009 25/686 yasası tebliği maddesi 51,510.00 İSTANBUL İSTANBUL 534320-0
ALİ FERDA İLKER 26.07.2009 18/526 Seri:VIII, No:54 Tebliğ"nin 5'nci maddesi çerçevesinde yapılması gereken özel durum açıklamalarını aynı Tebliğ'sı 21"inci maddesine aykırı hareket ederek yapmayamaları nedeniyle 69,304.00
24.07.2009 23/630 Sermaye Piyasası Kanunu'nun 7 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükmüne aykırılık. 114,464.00
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 24.07.2009 23/638 Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinin 14"üncü maddelerine aykırılık nedeniyle 114,464.00 İSTANBUL İSTANBUL 127350-0
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 24.07.2009 23/638 yasası tebliği maddesi 114,464.00 İSTANBUL İSTANBUL 127350-0
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 24.07.2009 23/638 yasası tebliği maddesi 114,464.00 İSTANBUL İSTANBUL 127350-0
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 24.07.2009 23/638 yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 12 maddesi 114,464.00 İSTANBUL İSTANBUL 267754-0
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 24.07.2009 23/638 yasası Seri:V, No:6 tebliği Madde 9 maddesi 114,464.00 İSTANBUL İSTANBUL 267754-0
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 24.07.2009 23/638 yasası tebliği maddesi 114,464.00 İSTANBUL İSTANBUL 267754-0
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 01.07.2009 20/559 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliği'ısı 24"üncü maddesinin 3'üncü fıkrasına ayrılık 343,392.00 İSTANBUL İSTANBUL 388440-0
METEM TURİZM TEKSTİL İNŞAAT TİCARET YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 26.06.2009 18/532 Kurulumuzun Seri:IV, No:8 sayılı Tebliğ hükümlerine aykırılık. 2,721.00 İSTANBUL İSTANBUL 377681-0
ERCAN CANMUTLU 26.06.2009 18/526 Seri:VIII, No:54 Tebliği'nin 5'nci maddesi çerçevesinde yapılması gereken özel durum açıklamalarını aynı Tebliğ'in 21'nci maddesine aykırı hareket ederek yapmamaları nedeniyle 69,304.00
MÜGE GÜÇERDEM 26.06.2009 18/526 Seri.VIII. No:54 Tebliği'nin 5'nci maddesi çerçevesinde yapılması gereken özel durum açıklamalarını aynı Tebliğ'in 21'nci maddesine aykırı hareket ederem yapmamaları nedeniyle 69,304.00
19.06.2009 17/478 Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği'nin 20'nci maddesi uyarınca tutulması gereken sermaye piyasası muhasebe defterinin tutulmaması gereken sermaye piyasası muhasebe defterinin tutulmaması dolayısıyla uyarılmasına 2,721.00
EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 04.06.2009 16/426 Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim sistemine ilişkin Esaslar Hakkında Tebliği'nin 4'üncü ve 5'nci maddelerine aykırılıkta bulunması nedeniyle uyarınca 369,834.00 İSTANBUL İSTANBUL 358977-0
EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 04.06.2009 16/426 Aracılık Faaliyetlerinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliği'nin 4. maddesine aykırılık nedeniyle 2,524.00 İSTANBUL İSTANBUL 358977-0
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 04.06.2009 16/417 Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinin 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrası hükmüne aykırılık. 2,721.00 BURSA BURSA 33550
ALİ DEDE 04.06.2009 16/429 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliği'nin 24 ve 28'nci maddelerine aykırı işlemleri nedeniyle 11,836.00
ALİ DEDE 04.06.2009 16/429 yasası tebliği maddesi
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 27.05.2009 15/385 SPKn md. 47/A yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 6 maddesi 135,926.00 İSTANBUL İSTANBUL 271081-0
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 27.05.2009 15/385 yasası tebliği maddesi 135,926.00 İSTANBUL İSTANBUL 271081-0
EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 27.05.2009 15/386 Müşteri Tanıma Kuralı hükmüne aykırı hareketi nedeniyle 20,389.00 İSTANBUL İSTANBUL 358977-0
27.05.2009 15/386 4 ve 9'uncu maddelerine aykırı hareket etmeleri nedeniyle 18,492.00
27.05.2009 15/386 yasası tebliği maddesi 20,389.00
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 27.05.2009 15/391 Özel durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ayrılık nedeniyle 20,389.00 İSTANBUL İSTANBUL 186691-0
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 27.05.2009 15/391 yasası tebliği maddesi 52,462.00 İSTANBUL İSTANBUL 186691-0
EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 15.05.2009 14/349 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inin maddesine aykırı davranılması nedeniyle 125,478.00 İSTANBUL İSTANBUL 358977-0
EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 15.05.2009 14/349 yasası tebliği maddesi 18,492.00 İSTANBUL İSTANBUL 358977-0
EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 15.05.2009 14/349 yasası tebliği maddesi 123,278.00 İSTANBUL İSTANBUL 358977-0
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 17.04.2009 11/246 Kurulumuza yanlış bilgi verilerek denetimin gecikmesine yol açılması nedeniyle 214,372.00 İSTANBUL İSTANBUL 27158-0
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 17.04.2009 11/246 yasası tebliği maddesi 125,478.00 İSTANBUL İSTANBUL 27158-0
SOY-MEN MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 01.04.2009 8/212 Seri:V No:54 Tebliğ ile eklenen 1 nolu ek maddesine aykırılık 18,492.00 ANKARA 80524
SOY-MEN MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 01.04.2009 8/212 Seri :V No:59 Tebliği'nin 16'ncı maddesine aykırılık 20,389.00 ANKARA 80524
SOY-MEN MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 01.04.2009 8/212 Seri:V No:59 Tebliği'nin 12'nci maddesinin d ve k bentlerine aykırılık 20,389.00 ANKARA 80524
SOY-MEN MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 01.04.2009 8/212 Seri:V No:46 Tebliği'nin 58'nci maddesinin I bendine ayırılık 20,389.00 ANKARA 80524
SOY-MEN MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 01.04.2009 8/212 yasası tebliği maddesi 18,492.00 ANKARA 80524
SOY-MEN MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 01.04.2009 8/212 yasası tebliği maddesi 18,492.00 ANKARA 80524
SOY-MEN MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 01.04.2009 8/212 yasası tebliği maddesi 123,278.00 ANKARA 80524
01.04.2009 8/214 Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 19 ve 21'nci maddelerini ihlal nedeniyle 30,000.00
01.04.2009 8/214 yasası tebliği maddesi 142,648.00
ALİ AKMAN 01.04.2009 8/210 Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği"nin 5/1-a maddesine aykırı olarak toplam altı kez özel durum açıklamasında bulunma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 68,448.00
ALİ AKMAN 01.04.2009 8/210 yasası tebliği maddesi
MEHMET ULUTAŞ 01.04.2009 8/214 Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Esaslar Tebliği'nin 22/1 10,980.00
MEHMET ULUTAŞ 01.04.2009 8/214 Seri:VIII No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 14/1 ve 22/2 maddelerine aykırılık nedeniyle 10,980.00
MEHMET ULUTAŞ 01.04.2009 8/214 yasası tebliği maddesi
FAİK ULUTAŞ 01.04.2009 8/214 Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 22/1 maddesine aykırılık nedeniyle 10,980.00
FAİK ULUTAŞ 01.04.2009 8/214 yasası tebliği maddesi
AHMET CEYLAN 27.03.2009 7/118 a-2
AHMET CEYLAN 27.03.2009 7/118 Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5/1-a maddelerine aykırılık nedeniyle 131,760.00
AHMET CEYLAN 27.03.2009 7/118 yasası tebliği maddesi
UĞUR SUNUCU 27.03.2009 7/188 a-2
UĞUR SUNUCU 27.03.2009 7/188 Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esasalar Tebliği'nin 5/1-a maddelerine aykırılık 131,760.00
UĞUR SUNUCU 27.03.2009 7/188 yasası tebliği maddesi
28.01.2009 3/71 Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinin 5 ve 12 nci madde hükümlerine aykırılık. 6,529.00
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 09.01.2009 1/18 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliği'nin 24'ncü maddesine aykırılık 114,464.00 İSTANBUL İSTANBUL 270946-0
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 09.01.2009 1/18 yasası tebliği maddesi 17,170.00 İSTANBUL İSTANBUL 270946-0
EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 09.01.2009 1/18 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliği'nin 24'ncü maddesine aykırılık nedeniyle 13,734.00 İSTANBUL İSTANBUL 10110-5
EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 09.01.2009 1/18 yasası tebliği maddesi 6,529.00 İSTANBUL İSTANBUL 10110-5
EROL GÖZ 09.01.2009 1/17 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'nin 5/a-2 ve 5/h-1 maddelerine aykırı olarak toplam 4 kez özel durum açıklamasında bulunma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 47,344.00
EROL GÖZ 09.01.2009 1/17 yasası tebliği maddesi
RAGIP ARSAN 09.01.2009 1/3 Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinin muhtelif hükümlerine aykırılık. 90,408.00 GAZALSAN GAZ ALETLERİ SANAYİ V,TÜRK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİ,TASFİYE HALİNDE L.İ.O. YAĞ SAN,TASFİYE HALİNDE ADAPAZARI YATI,TASFİYE HALİNDE ÇALDAĞ GIDA VE,SELÇUKLU TEKSTİL SANAYİ TİCARE,HALISER HALI VE YER DÖŞEMELERİ,TASFİYE HALİNDE ANADOLU MOBİLY,TASFİYE HALİNDE RANT YATIRIM D,YEMTAŞ SAKARYA YEM SANAYİ TİCA,TASFİYE HALİNDE AYKENT GIDA SA,HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELE,TASFİYE HALİNDE RAKS ELEKTRİKL,T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞ,KOÇ HADDECİLİK SANAYİ VE TİCAR,TÜMER TARIM HAYVANCILIK İÇ VE
AGAH ŞEVKET AKSOY 09.01.2009 1/3 Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinin muhtelif hükümlerine aykırılık. 90,408.00 GAZALSAN GAZ ALETLERİ SANAYİ V,TÜRK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİ,TASFİYE HALİNDE L.İ.O. YAĞ SAN,TASFİYE HALİNDE ADAPAZARI YATI,TASFİYE HALİNDE ÇALDAĞ GIDA VE,SELÇUKLU TEKSTİL SANAYİ TİCARE,HALISER HALI VE YER DÖŞEMELERİ,TASFİYE HALİNDE ANADOLU MOBİLY,TASFİYE HALİNDE RANT YATIRIM D,YEMTAŞ SAKARYA YEM SANAYİ TİCA,TASFİYE HALİNDE AYKENT GIDA SA,HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELE,TASFİYE HALİNDE RAKS ELEKTRİKL,T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞ,KOÇ HADDECİLİK SANAYİ VE TİCAR,TÜMER TARIM HAYVANCILIK İÇ VE
MERKEZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 26.12.2008 33/1293 Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'in 4'ncü ve 9'ncu maddelerine aykırı hakerek etmeleri nedeniyle 17,170.00 ANKARA 149572
MERKEZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 26.12.2008 33/1293 yasası tebliği maddesi 17,170.00 ANKARA 149572
MERKEZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 18.12.2008 32/1251 Aracı kuruluşların yapamayacakları iş ve işlemler başlıklı 58'inci maddesinin k bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 40,778.00 ANKARA 149572
MERKEZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 18.12.2008 32/1251 yasası Seri:VIII, No:34 tebliği maddesi 2,240.00 ANKARA 149572
MERKEZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 18.12.2008 32/1252 Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliği'nin 4'üncü maddesi hükmüne aykırılık nedeniyle 33,970.00 ANKARA 149572
MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 18.12.2008 32/1260 Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinin 10 uncu maddesi ile Seri:X, No:22 sayılı Tebliğinin 26 ncı maddesine aykırılık. 17,170.00 İSTANBUL İSTANBUL 169758-0
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 18.12.2008 32 SERİ:V NO:68 9 UNCU MADDESİNE 4,529.00 İSTANBUL İSTANBUL 358178-0
TURAN SARIGÜLLE 18.12.2008 32/1265 Kurulumuzun Seri:IV, No:8 sayılı Tebliğinin 17 nci maddesine aykırılık. 59,182.00 TASFİYE HALİNDE UKİ ULUSLARARA
EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 Faaliyetler süresince uyulması gereken ilkeler başlıklı 11'nci maddesine 114,464.00 İSTANBUL İSTANBUL 358977-0
EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 Müşteri tanıma kuralı başlıklı 12'nci maddesine aykırılık nedeniyle 71,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 358977-0
EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 yasası tebliği maddesi 17,170.00 İSTANBUL İSTANBUL 358977-0
EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 yasası tebliği maddesi 15,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 358977-0
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 Müşteri tanıma kuralı başlıklı 12'nci maddesine aykırılık nedeniyle 17,170.00 İSTANBUL İSTANBUL 142163-0
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 yasası tebliği maddesi 114,464.00 İSTANBUL İSTANBUL 142163-0
ING MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 Müşteri Emirlerinin Alınması ve İzlenmesi başlıklı 9'ncu maddesinin ikinci fıkrasına ve elektronik ortamda alım satım emirlerinin iletimi başlıklı 49'uncu meddesinin ikinci fıkrasına aykırılık nedeniyle 17,170.00 İSTANBUL İSTANBUL 271559-0
ING MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 yasası tebliği maddesi 18,492.00 İSTANBUL İSTANBUL 271559-0
ING MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 yasası tebliği maddesi 18,492.00 İSTANBUL İSTANBUL 271559-0
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 Faaliyetler süresince uyulması gereken ilkeler başlıklı 11'nci maddesine aykırılık nedeniyle 36,984.00 İSTANBUL İSTANBUL 274860-0
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 yasası tebliği maddesi 114,464.00 İSTANBUL İSTANBUL 274860-0
28.11.2008 31/1214 Müşteri tanıma kuralı başlıklı 12'nci maddesine aykırılık nedeniyle 100,000.00
28.11.2008 31/1214 yasası tebliği maddesi 960,000.00
EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 Müşteri tanıma kuralı başlıklı 12'nci maddesine aykırılık nedeniyle 45,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 10110-5
EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 yasası tebliği maddesi 937,226.00 İSTANBUL İSTANBUL 10110-5
ALKHAİR CAPİTAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 Faaliyetler süresince uyulması gereken ilkeler başlıklı 11'nci maddesine 125,400.00 İSTANBUL İSTANBUL 357732-0
ALKHAİR CAPİTAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 Müşteri tanıma kuralı başlıklı 12'nci maddesine aykırılık nedeniyle 135,104.00 İSTANBUL İSTANBUL 357732-0
TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 Faaliyetler süresince uyulması gereken ilkeler başlıklı 11'nci maddesine aykırılık nedeniyle 83,680.00 İSTANBUL İSTANBUL 359951-0
TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 yasası tebliği maddesi 18,492.00 İSTANBUL İSTANBUL 359951-0
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 Faaliyetler süresince uyulması gereken ilkeler başlıklı 11'nci maddesine aykırılık nedeniyle 34,340.00 İSTANBUL İSTANBUL 235103-0
ALAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 Müşteri tanıma kuralı başlıklı 12'nci maddesine aykırılık nedeniyle 36,984.00 İSTANBUL İSTANBUL 271036-0
TAKSİM YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 Faaliyetler süresince uyulması gereken ilkeler başlıklı 11'nci maddesine aykırılık nedeniyle 80,400.00 İSTANBUL İSTANBUL 268702-0
28.11.2008 31/1214 Faaliyetler süresince uyulması gereken ilkeler başlıklı 11'nci maddesine 93,600.00
28.11.2008 31/1214 Müşteri tanıma kuralı başlıklı 12'nci maddesine aykırılık nedeniyle 36,984.00
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 Faaliyetler süresince uyulması gereken ilkeler başlıklı 11'nci maddesine aykırılık nedeniyle 75,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 270149-0
GLOBAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 Müşteri emirlerinin alınması ve izlenmesi başlıklı 9'uncu maddesinin 2'nci fıkrasına 85,850.00 İSTANBUL İSTANBUL 534320-0
GLOBAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 Faaliyetler süresince uyulması gereken ilkeler başlıklı 11'nci maddesine aykırılık nedeniyle 85,850.00 İSTANBUL İSTANBUL 534320-0
GLOBAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 yasası tebliği maddesi 11.84 İSTANBUL İSTANBUL 534320-0
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 Faaliyetler süresince uyulması gereken ilkeler başlıklı 11'inci meddesine 15,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 358758-0
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 Müşteri emirlerinin alınması izlenmesi başlıklı 9'uncu meddesinin 2'nci fırkasına 16,800.00 İSTANBUL İSTANBUL 358758-0
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 Müşteri tanıma kuralı başlıklı 12'nci maddesine aykırılık nedeniyle 18,492.00 İSTANBUL İSTANBUL 358758-0
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 Faaliyetler süresince uyulması gereken ilkeler başlıklı 11'inci maddesine 17,170.00 İSTANBUL İSTANBUL 358869-0
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 Müşteri emirlerinin alınması ve izlenmesi başlıklı 9'uncu maddesinin 2'nci fıkrasına aykırılık nedeniyle 17,170.00 İSTANBUL İSTANBUL 358869-0
ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 Müşteri tanıma kuralı başlıklı 12'nci maddesine aykırılık 114,464.00 İSTANBUL İSTANBUL 840195-0
ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 Faaliyetler süresince uyulması gereken ilkeler başlıklı 11'nci maddesine aykırılık nedeniyle 114,464.00 İSTANBUL İSTANBUL 840195-0
ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 28.11.2008 31/1214 yasası tebliği maddesi 114,464.00 İSTANBUL İSTANBUL 840195-0
14.11.2008 30/1199 Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinin 5/h-1 maddesine aykırılık. 50,400.00 İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 14.11.2008 30/1201 HER BİR AYKIRILIK İÇİN 10.980 YTL OLMAK ÜZERE TOPLAM 241.560 YTL. İDARİ PARA CEZASI 16,800.00 İSTANBUL İSTANBUL 405145-0
TASFİYE HALİNDE RENAİSSANCE CAPİTAL TİCARİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 07.11.2008 29 yasası Seri:V, No:6 tebliği madde 4 maddesi 34,340.00 İSTANBUL İSTANBUL 268293-0
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 07.11.2008 29 yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 47 maddesi 100,800.00 İSTANBUL İSTANBUL 159422-0
ÖNAY ŞEVKET BİLGİN 07.11.2008 29/1112 Kurulumuzun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğinin 708 inci maddesine aykırılık. 98,820.00 TASFİYE HALİNDE SİNMAK DİKİŞ M,SABAH PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ,MEDYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
BİROL KAPLAN 07.11.2008 29/1112 Kurulumuzun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğinin 708 inci maddesine aykırılık. 98,820.00 TASFİYE HALİNDE SİNMAK DİKİŞ M,SABAH PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ,MEDYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SÜLEYMAN SERDAR ÇALOĞLU 07.11.2008 29/1112 Kurulumuzun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğinin 708 inci maddesine aykırılık. 32,940.00 TASFİYE HALİNDE SİNMAK DİKİŞ M
MEHMET BÜLENT ERGİN 07.11.2008 29/1112 Kurulumuzun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğinin 708 inci maddeine aykırılık. 32,940.00 TASFİYE HALİNDE SİNMAK DİKİŞ M
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 15.10.2008 27/1068 Kurulumuzun 26.01.2007 tarih ve 3/57 sayılı kararının gereğinin yerine getirilmemesi. 33,600.00 İSTANBUL İSTANBUL 304844-0
26.09.2008 26/1022 Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinin 5/g-1, 5/c-9 ve 12 nci maddelerine aykırılık. 68,680.00
MARO TARIM İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 11.09.2008 25/965 Kurulumuzun Seri:IV, No:8 sayılı Tebliğine aykırılık. 17,170.00 ANKARA 60451 TASFİYE HALİNDE TİVAK TARIM ÜR
11.09.2008 25/983 maddesinin Seri:V, No:93 sayılı Tebliğ ile değişik ikinci fıkrasına aykırılık nedeniyle 17,170.00
11.09.2008 25/983 yasası tebliği maddesi 16,800.00
11.09.2008 25/983 yasası tebliği maddesi 228.93
KEMAL AK 11.09.2008 25/985 a bendinin (2) numaralı alt bendi ve (h) bendinin (1) numaralı alt bendi ile 12 ve 14'üncü maddelerinde belirtilen hükümlere aykırılık 902,516.00
KEMAL AK 11.09.2008 25/985 yasası tebliği maddesi
ENGİN BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 11.09.2008 25/1005 Seri:X, No:22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”inin (Seri:X, No:22 Tebliği) muhtelif hükümlerine aykırı fiiller 15,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 428963-0
K MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 22.08.2008 23/935 47/I-A uyarınca 131,634.00 İSTANBUL İSTANBUL 358271-0
K MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 22.08.2008 23/935 yasası tebliği maddesi 17,170.00 İSTANBUL İSTANBUL 358271-0
NAMIK MERT YÜCEL 08.08.2008 21/885 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'nin 24 ve 28'nci maddelerine aykırılık nedeniyle 30,000.00
NAMIK MERT YÜCEL 08.08.2008 21/885 yasası tebliği maddesi
HALİL GÜVENER 24.07.2008 20/832 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inin 5-a-2 ve 5-h-1 maddelerine toplam 16 kez ayrılık nedeniyle 175,680.00
HALİL GÜVENER 24.07.2008 20/832 yasası tebliği maddesi
HALİL GÜVENER 24.07.2008 20-837 a benedinin 2 numarılı alt bendine aykırı olarak özel durum açıklamasında bulunmaması nedeniyle 10,000.00
HALİL GÜVENER 24.07.2008 20-837 yasası tebliği maddesi
HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ 24.07.2008 20/813 Kurulumuzun 29.11.2007 tarih ve 44/1772 sayılı kararının gereğinin yerine getirilmemesi. 16,800.00 İSTANBUL İSTANBUL 78044-0
MUSTAFA NEDİM BOZFAKIOĞLU 12.07.2008 26/738 Kurulumuzun 08.03.2007 tarih ve 9/242 sayılı Kararının gereğinin yerine getirilmemesi. 11,836.00 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE
SUAT OLGUN 10.07.2008 19/784 İşlem yasaklı olmasına rağmen 3.kişilerin hesaplarını kullanarak piyasada işlem yapmaya devam etmesi nedeniyle 54,900.00
SUAT OLGUN 10.07.2008 19/784 yasası tebliği maddesi
MUSTAFA YÜKSEKÜLKÜ 10.07.2008 19/784 yasası Seri:VIII, No:34 tebliği Madde 20 maddesi 10,980.00
MUSTAFA YÜKSEKÜLKÜ 10.07.2008 19/784 yasası tebliği maddesi
AYCAN FERİK 03.07.2008 18/733 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 24 maddesi 10,000.00
AYCAN FERİK 03.07.2008 18/733 yasası tebliği maddesi
YALÇİN KAYA 03.07.2008 18/733 İşlem yasaklı olmasına rağmen başkasının hesabını kullanarak işlem yapması nedeniyle 19,532.00
YALÇİN KAYA 03.07.2008 18/733 yasası tebliği maddesi
HAKAN AKSOY 03.07.2008 18/733 Ek Madde 1 hükmüne aykırılık nedeniyle 10,000.00
HAKAN AKSOY 03.07.2008 18/733 yasası tebliği maddesi
CAHİDE HİCRAN OMAÇ 03.07.2008 18/733 Tebliği'nin Ek Madde-1 hükmüne aykırılık nedeniyle 10,000.00
CAHİDE HİCRAN OMAÇ 03.07.2008 18/733 yasası tebliği maddesi
EMİL İBRAHİM ÖNDER UZEL 03.07.2008 18/716 Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğine aykırılık. 15,000.00 TASFİYE HALİNDE UZEL MAKİNA SA
ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 03.07.2008 18/733 SPKn md. 47/A yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 24 maddesi 29,006.00 İSTANBUL İSTANBUL 840195-0
ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 03.07.2008 18/733 yasası tebliği maddesi 17,170.00 İSTANBUL İSTANBUL 840195-0
SOY-MEN MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 19.06.2008 17/670 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inin "Müşteri Tanıma Kuralı" başlıklı 12'nci maddesinde yer alan hükmün 2 kez ihlali nedeniyle 17,170.00 ANKARA 80524
SOY-MEN MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 19.06.2008 17/670 yasası tebliği maddesi 131,634.00 ANKARA 80524
BARAN ÖZCAN 19.06.2008 17/670 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5/a-2, 5/h-1 ve 14 maddelerine dört kez aykırılık nedeniyle 47,344.00
BARAN ÖZCAN 19.06.2008 17/670 yasası tebliği maddesi
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 05.06.2008 16/629 yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 58-g maddesi 10,980.00 İSTANBUL İSTANBUL 270946-0
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 05.06.2008 16/629 yasası Seri:V, No:6 tebliği madde 9 maddesi 35,508.00 İSTANBUL İSTANBUL 270946-0
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 05.06.2008 16/629 yasası tebliği maddesi 33,600.00 İSTANBUL İSTANBUL 270946-0
ZAFER KURTUL 17.04.2008 11/462 Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinin 12 nci maddesine aykırılık. 10,980.00 AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
HALİL GÜVENER 20.03.2008 8/340 5/a-2 ve 5/h-1 maddelerine aykırı olarak 14 kez özel durum açıklamasında bulunma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 140,000.00
HALİL GÜVENER 20.03.2008 8/340 yasası tebliği maddesi
İSMAİL EMRE ŞİRİN 07.03.2008 7/279 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'inin 24'ncü maddesine aykırılık 30,000.00
İSMAİL EMRE ŞİRİN 07.03.2008 7/279 yasası tebliği maddesi
ALTAY NALBANTOĞLU 07.03.2008 7/279 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'e aykırılık 10,000.00
ALTAY NALBANTOĞLU 07.03.2008 7/279 yasası tebliği maddesi
HALİT HASBOYA 07.03.2008 7/279 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme işlemleri Hakkında Tebliğ'e aykırılık 10,000.00
HALİT HASBOYA 07.03.2008 7/279 yasası tebliği maddesi
NAMIK MERT YÜCEL 07.03.2008 7/279 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'e aykırılık 10,000.00
MUSTAFA ÜNEŞ 07.03.2008 7/279 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri nedeniyle 10,000.00
MUSTAFA ÜNEŞ 07.03.2008 7/279 yasası tebliği maddesi
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 07.03.2008 7/279 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 24 ve 28'nci maddelerina ayrılış 23,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 270946-0
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 07.03.2008 7/279 yasası tebliği maddesi 23,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 270946-0
ING MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 07.03.2008 7/279 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'inin 24 ve 28'nci maddelerine aykırılık 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 271559-0
ING MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 07.03.2008 7/279 yasası tebliği maddesi 35,508.00 İSTANBUL İSTANBUL 271559-0
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 07.03.2008 7/279 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'inin 24 ve 28'nci maddelerine aykırılık 35,508.00 İSTANBUL İSTANBUL 266539-0
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 07.03.2008 7/279 yasası tebliği maddesi 71,016.00 İSTANBUL İSTANBUL 266539-0
07.03.2008 7/279 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'inin 24 ve 28'nci maddelerine aykırılık 16,800.00
07.03.2008 7/279 yasası tebliği maddesi 100,800.00
TASFİYE HALİNDE KALKINMA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 07.03.2008 7/277 18/e maddesine aykırılık nedeniyle 15,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 368517-0
TASFİYE HALİNDE KALKINMA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 07.03.2008 7/277 maddesine aykırılık nedeniyle 10,980.00 İSTANBUL İSTANBUL 368517-0
TASFİYE HALİNDE KALKINMA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 07.03.2008 7/277 maddesine aykırılık nedeniyle 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 368517-0
TASFİYE HALİNDE KALKINMA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 07.03.2008 7/277 maddesine aykırılık nedeniyle 22,816.00 İSTANBUL İSTANBUL 368517-0
TASFİYE HALİNDE KALKINMA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 07.03.2008 7/277 etkin bir iç denetim sistemi oluşturulmaması nedeniyle 16,800.00 İSTANBUL İSTANBUL 368517-0
TASFİYE HALİNDE KALKINMA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 07.03.2008 7/277 Seri:VIII, No:34 sayılı Tebliğ'in 5. maddesinde tanımlanan faaliyetlerde bulunması nedeniyle 16,800.00 İSTANBUL İSTANBUL 368517-0
ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 07.03.2008 7/265 Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinin 10 ve 11 inci maddelerine aykırılık. 16,800.00 İSTANBUL İSTANBUL 489930-0
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 07.03.2008 7/293 Kurulumuzun Seri: X, No:16 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliği’yle (Seri:X, No:16 Tebliği), 12.06.2006 tarihinden sonra bu tebliğin yerini alan Seri:X, No:22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği’ne (Seri:X, No:22 Tebliği) aykırı uygulamalar 54,900.00 İSTANBUL İSTANBUL 304099-0
MERKEZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 22.02.2008 6/229 İşlem yasaklı kişiye işlem yaptırması nedeniyle 15,000.00 ANKARA 149572
MERKEZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 22.02.2008 6/229 yasası tebliği maddesi 15,000.00 ANKARA 149572
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 14.02.2008 5/202 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esasları Hakkında Tebliğ'inin 13"ncü maddesine aykırılıkta bulunulması nedeniyle 23,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 358354-0
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 14.02.2008 5/202 yasası tebliği maddesi 23,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 358354-0
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 14.02.2008 5/206 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'inin 24 ve 28'nci maddelerine aykırılık nedeniyle 35,508.00 İSTANBUL İSTANBUL 388440-0
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 14.02.2008 5/206 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'inin 24 ve 28'nci maddelerine aykırılık nedeniyle 16,800.00 İSTANBUL İSTANBUL 358758-0
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 14.02.2008 5/206 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'inin 24 ve 28'nci maddelerine aykırılık nedeniyle 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 257689-0
TASFİYE HALİNDE RENAİSSANCE CAPİTAL TİCARİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 14.02.2008 5/206 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'inin 24 ve 28'nci maddelerine aykırılık nedeniyle 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 268293-0
TASFİYE HALİNDE RENAİSSANCE CAPİTAL TİCARİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 14.02.2008 5/206 yasası tebliği maddesi 23,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 268293-0
14.02.2008 5/206 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'sısı 24 ve 28'inci maddelerine aykırılık nedeniyle 11,836.00
14.02.2008 5/206 yasası tebliği maddesi 11,836.00
J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 14.02.2008 5/206 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'sısı 24 ve 28'nci maddelerine aykırılık nedeniyle 35,508.00 İSTANBUL İSTANBUL 268619-0
J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 14.02.2008 5/206 yasası tebliği maddesi 16,800.00 İSTANBUL İSTANBUL 268619-0
MERKEZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 14.02.2008 5 yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 58-g maddesi 112,000.00 ANKARA 149572
MERKEZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 14.02.2008 5 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 8 maddesi 16,800.00 ANKARA 149572
MERKEZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 14.02.2008 5 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 21 maddesi 11,836.00 ANKARA 149572
MERKEZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 14.02.2008 5 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 5 maddesi 16,800.00 ANKARA 149572
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 14.02.2008 5/185 Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinin 5/a-2 ve 12 nci maddelerine aykırılık. 16,800.00 İSTANBUL İSTANBUL 186691-0
METEM TURİZM TEKSTİL İNŞAAT TİCARET YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 14.02.2008 5/185 Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinin 5/a-2 ve 14 üncü maddelerine aykırılık. 15,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 377681-0 IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG
ALİ HAŞHAŞ 14.02.2008 5/206 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'inin 24 ve 28'nci maddelerine aykırılık nedeniyle 11,836.00
ALİ HAŞHAŞ 14.02.2008 5/206 yasası tebliği maddesi
BERRİN AVCI 14.02.2008 5/206 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'inin 24 ve 28'nci maddelerine aykırılık nedeniyle 23,672.00
BERRİN AVCI 14.02.2008 5/206 yasası tebliği maddesi
ALİ MURAT ÖZKAN 14.02.2008 5/206 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'inin 24 ve 28'nci maddelerine aykırılık nedeniyle 23,672.00
ALİ MURAT ÖZKAN 14.02.2008 5/206 yasası tebliği maddesi
NAMIK MERT YÜCEL 14.02.2008 5/206 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'sısı 24 ve 28'nci maddelerine aykırılık nedeniyle 23,672.00
NAMIK MERT YÜCEL 14.02.2008 5/206 yasası tebliği maddesi
HALİT HASBOYA 14.02.2008 5/206 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'inin 24 ve 28'nci maddelerine aykırılık nedeniyle 23,672.00
HALİT HASBOYA 14.02.2008 5/206 yasası tebliği maddesi
METİN KURTULUŞ NEVRUZ 28.01.2008 3/108 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5-h-1 maddelerine 5 kez aykırılıkta bulunulmuş olması nedeniyle 50,000.00
İRFAN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 08.01.2008 1/9 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'in "Mesleki özen ve titizlik" başlıklı 2'nci Kısmın 14'ün maddesine ayrılık nedeniyle 15,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 355496-0
İRFAN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 08.01.2008 1/9 yasası tebliği maddesi 35,508.00 İSTANBUL İSTANBUL 355496-0
CAN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 08.01.2008 1/9 Uluslararası Değerleme Standartlarına ve Uluslararası Değerleme Standartlarına Uyulması hükmüne aykırılık 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 367645-0
CAN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 08.01.2008 1/9 yasası tebliği maddesi 45,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 367645-0
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 28.12.2007 47/1272 Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'in 4 ve 9 nolu maddelerine aykırılık 16,800.00 İSTANBUL İSTANBUL 357228-0
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 28.12.2007 47/1272 Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 4, 9 ve 11 nolu maddelerine aykırılık 15,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 357228-0
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 28.12.2007 47/1272 yasası tebliği maddesi 15,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 357228-0
MEHMET BİLDİK 28.12.2007 47/1258 Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinin 5 ve 12 nci maddelerine aykırılık. 42,940.00 KONİTEKS KONFEKSİYON ENDÜSTRİ
REFİK ALSANCAK 28.12.2007 47/1258 Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinin 5 ve 12 nci maddelerine aykırılık. 10,000.00 KONİTEKS KONFEKSİYON ENDÜSTRİ
DİNÇ BİLGİN 13.12.2007 45/1212 Kurulumuzun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğinin 708 inci maddesine aykırılık. 98,820.00 TASFİYE HALİNDE SİNMAK DİKİŞ M,SABAH PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ,MEDYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ÖNAY ŞEVKET BİLGİN 13.12.2007 45/1212 Kurulumuzun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğinin 708 inci maddesine aykırılık. 98,820.00 TASFİYE HALİNDE SİNMAK DİKİŞ M,SABAH PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ,MEDYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
BİROL KAPLAN 13.12.2007 45/1212 Kurulumuzun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğinin 708 inci maddesine aykırılık. 98,820.00 TASFİYE HALİNDE SİNMAK DİKİŞ M,SABAH PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ,MEDYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SÜLEYMAN SERDAR ÇALOĞLU 13.12.2007 45/1212 Kurulumuzun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğinin 708 inci maddesine aykırılık. 32,940.00 TASFİYE HALİNDE SİNMAK DİKİŞ M
MEHMET BÜLENT ERGİN 13.12.2007 45/1212 Kurulumuzun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğinin 708 inci maddesine aykırılık. 32,940.00 TASFİYE HALİNDE SİNMAK DİKİŞ M
RAGIP ARSAN 29.11.2007 44/1177 h bendinin (1) numaralı alt bendi ve 14'üncü maddesi 40,000.00
RAGIP ARSAN 29.11.2007 44/1177 yasası tebliği maddesi
AGAH ŞEVKET AKSOY 29.11.2007 44/1177 h bendinin (1) numaralı alt bendi ve 14'üncü maddesi hükümlerine aykırılık 60,000.00
AGAH ŞEVKET AKSOY 29.11.2007 44/1177 yasası tebliği maddesi
SOY-MEN MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 29.11.2007 44/1175 Hakkında işlem yasağı bulan şahsın işlem yapmasına imkan tanınması nedeniyle 16,800.00 ANKARA 80524
SOY-MEN MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 29.11.2007 44/1175 Hesabında herhangi bir sermaye piyasası aracı alımı yapılmamasına karşın, yatırımcıya ödünç para verilmesi nedeniyle 30,000.00 ANKARA 80524
SOY-MEN MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 29.11.2007 44/1175 yasası tebliği maddesi 54,900.00 ANKARA 80524
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 29.11.2007 44/1175 işlem yasaklı şahısa işlem yaptırılması nedeniyle 21,960.00 İSTANBUL İSTANBUL 359210-0
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 29.11.2007 44/1175 yasası tebliği maddesi 10,980.00 İSTANBUL İSTANBUL 359210-0
EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 29.11.2007 44/1175 işlem yasaklı kişiye işlem yaptırılması nedeniyle 10,980.00 İSTANBUL İSTANBUL 358977-0
EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 29.11.2007 44/1175 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği'nin 12'nci maddesine aykırılık 10,980.00 İSTANBUL İSTANBUL 358977-0
EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 29.11.2007 44/1175 yasası tebliği maddesi 16,800.00 İSTANBUL İSTANBUL 358977-0
ING MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 29.11.2007 44/1175 İşlem yasaklı kişiye işlem yaptırılması nedeniyle 16,800.00 İSTANBUL İSTANBUL 271559-0
ING MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 29.11.2007 44/1175 yasası tebliği maddesi 15,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 271559-0
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 29.11.2007 44/1175 İşlem yasaklı kişiye işlem yaptırılması nedeniyle 15,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 274860-0
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 29.11.2007 44/1175 yasası tebliği maddesi 15,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 274860-0
ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 29.11.2007 44/1175 İşlem yasaklı kişiye işlem yaptırılması nedeniyle 15,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 840195-0
ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 29.11.2007 44/1175 12'nci maddesi uyarınca 15,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 840195-0
ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 29.11.2007 44/1175 yasası tebliği maddesi 15,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 840195-0
29.11.2007 44/1175 İşlem yasaklı kişiye işlem yaptırılması nedeniyle 63,443.00
29.11.2007 44/1175 yasası tebliği maddesi 15,000.00
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 29.11.2007 44/1177 Müşteri Emirlerinin Alınması ve İzlenmesi 15,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 266870-0
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 29.11.2007 44/1177 yasası tebliği maddesi 15,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 266870-0
MERKEZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 29.11.2007 44/1177 İşlem yasaklı kişiye işlem yaptırılması nedeniyle 21,960.00 ANKARA 149572
MERKEZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 29.11.2007 44/1177 yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 58/j maddesi 15,000.00 ANKARA 149572
MERKEZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 29.11.2007 44/1177 yasası tebliği maddesi 15,000.00 ANKARA 149572
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 23.11.2007 43 yasası tebliği maddesi 33,600.00 İSTANBUL İSTANBUL 403448-0
FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ 19.10.2007 37/1058 korumalı borsa hesabı nedeniyle 16,800.00 İSTANBUL İSTANBUL 237525-0
ZİYA ENGİN TUNÇAY 21.09.2007 34/965 2006 yılına ilişkin ara mali tablo dönemlerinde Uluslararası Muhasebe Standartlarına aykırılık. 10,980.00 SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM Ş
MEHMET YAŞAR ATACIK 21.09.2007 34/965 2006 yılına ilişkin ara mali tablo dönemlerinde Uluslararası Muhasebe Standartlarına aykırılık. 10,980.00 SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM Ş
TAMER GÜVEN 21.09.2007 34/965 2006 yılına ilişkin ara mali tablo dönemlerinde Uluslararası Muhasebe Standartlarına aykırılık. 10,980.00 SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM Ş
OSMAN SAMİ BETİL 21.09.2007 34/965 2006 yılına ilişkin ara mali tablo dönemlerinde Uluslararası Muhasebe Standartlarına aykırılık. 10,980.00 SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM Ş
MEHMET MESUT ADA 21.09.2007 34/965 2006 yılına ilişkin ara mali tablo dönemlerinde Uluslararası Muhasebe Standartlarına aykırılık. 10,980.00 SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM Ş
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31.08.2007 31 yasası Seri:V, No:6 tebliği Madde 9 maddesi 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 388440-0
21.08.2007 30/870 Kurulumuzun Seri:XI, No:1 sayılı Tebliğinin 48, 49 ve 57 nci maddelerine aykırılık. 100,000.00
SELAHATTİN BAL 21.08.2007 30/873 Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinin 8 inci maddesine aykırılık. 50,000.00 ÇUKUROVA ELEKTRİK ANONİM ŞİRKE
09.08.2007 29/824 Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğine aykırılık. 100,000.00
UZEL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 09.08.2007 29/824 Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğine aykırılık. 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 146552-0
SÜTÇÜLER ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 09.08.2007 29/823 Kurulumuzun kar dağıtımı konusundaki düzenlemeleri ile 30.09.2004 tarih ve 40/1233 sayılı Kararına aykırılık. 30,000.00 ANKARA 86467
ERSTE SECURİTİES İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 20.07.2007 27/773 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in "Müşteri Tanıma Kurula" başlıklı 12'nci maddesinde yer alan hükmüne aykırılık 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 397984-0
ERSTE SECURİTİES İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 20.07.2007 27/773 yasası tebliği maddesi 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 397984-0
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 20.07.2007 27/773 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in "Müşteri Tanıma Kuralı" başlıklı 12'nci maddeye uyum konusunda 33,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 271081-0
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 20.07.2007 27/773 yasası tebliği maddesi 45,504.00 İSTANBUL İSTANBUL 271081-0
SERTAY PLASTİK EV EŞYALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 12.07.2007 28/736 Kurulumuzun Seri:IV, No:8 sayılı Tebliğinin 17 nci maddesine aykırılık. 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 183035-0 SİLİVRİ YEM UN HAYVANCILIK TAR
TAMER GÜVEN 12.07.2007 26/738 Kurulumuzun 08.03.2007 tarih ve 9/242 sayılı Kararının gereğinin yerine getirilmemesi. 11,836.00 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE
YILMAZ KÜLCÜ 12.07.2007 26/738 Kurulumuzun 08.03.2007 tarih ve 9/242 sayılı Kararının gereğinin yerine getirilmemesi. 11,836.00 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE
ERHAN KAMIŞLI 12.07.2007 26/738 Kurulumuzun 08.03.2007 tarih ve 9/242 sayılı Kararının gereğinin yerine getirilmemesi. 11,836.00 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE
MEHMET GÖÇMEN 12.07.2007 26/738 Kurulumuzun 08.03.2007 tarih ve 9/242 sayılı Kararının gereğinin yerine getirilmemesi. 11,836.00 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE
TAYFUN UZUNOVA 21.06.2007 24/674 Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinin 14 üncü maddesine aykırılık. 59,180.00 YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM Ş
MEHMET AKDERE 15.06.2007 23/648 SPKn.nun 46'ncı maddesinin 1'nci fıkrasının (i) bendi uyarınca Kurulumuzca verilen işlem yasağı kararına aykırı olarak borsada işlem gerçekleştirilmesi 109,800.00
MEHMET AKDERE 15.06.2007 23/648 yasası tebliği maddesi
AYKUT DAYLAN 15.06.2007 23/648 SPKn.nun 46'ncı maddesinin 1'inci fıkrasının (i) bendi uyarınca hakkında işlem yasağı kararı verilen şahsa hesap kullandırılması 10,000.00
AYKUT DAYLAN 15.06.2007 23/648 yasası tebliği maddesi
CAFER TEKİN İPEK 05.06.2007 22/615 Koza Davetiye'nin 16.09.2005 tarihli özel durum açıklamasına ilişkin olarak, Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Esaslar Tebliği"nin 10'uncu maddesine aykırılık 10,000.00
CAFER TEKİN İPEK 05.06.2007 22/615 İpek Matbaa'nın 16.09.2005 tarihli özel durum açıklamasanı ilişkin olarak, Kurulumumuzun Seri:VIII, No:39 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 10'nucu maddesine aykırılık 10,000.00
CAFER TEKİN İPEK 05.06.2007 22/615 yasası tebliği maddesi
HAMDİ AKIN İPEK 05.06.2007 22/615 Koza Davetiye'nin 16.09.2005 tarihli özel durum açıklamasına ilişkin olarak, Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 10!uncu maddesine aykırılık 10,000.00
HAMDİ AKIN İPEK 05.06.2007 22/615 İpek Matbaa'nın 16.09.2005 tarihli özel durum açıklanmasına ilişkin olarak, Kurulumuzun Seri:VIIII, No:39 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 10'uncu maddesine aykırılık 10,000.00
HAMDİ AKIN İPEK 05.06.2007 22/615 yasası tebliği maddesi
ŞABAN YÖRÜKLÜ 05.06.2007 22/615 Koza Davetiye'nin 16.09.2005 tarihli özel durum açıklamasına ilişkin olarak Kurulumuzun Seri:V No:39 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 10'uncu maddesine aykırılık 10,000.00
ŞABAN YÖRÜKLÜ 05.06.2007 22/615 yasası tebliği maddesi
AYCAN FERİK 05.06.2007 22/613 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5-a-2 ve 5-h-1 maddelerine dört kez aykırılıkta bulunmuş olması nedeniyle 40,000.00
AYCAN FERİK 05.06.2007 22/613 yasası tebliği maddesi
HALİL GÜVENER 05.06.2007 22/612 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inin 5-a-2 ve 5-h-1 maddelerine dokuz kez aykırılıkta bulunmuş olması nedeniyle 98,820.00
HALİL GÜVENER 05.06.2007 22/612 yasası tebliği maddesi
MEHMET TAHİR GÖRPEOĞLU 05.06.2007 22/614 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğği'nin 5-5-2 ve 5-h-1 maddelerine beş kez aykırılık 50,000.00
MEHMET TAHİR GÖRPEOĞLU 05.06.2007 22/614 yasası tebliği maddesi
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 05.06.2007 22/612 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in "Müşteri Tanıma Kurula" maddeye aykırılık 21,960.00 İSTANBUL İSTANBUL 274860-0
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 05.06.2007 22/612 yasası tebliği maddesi 59,182.00 İSTANBUL İSTANBUL 274860-0
MEHMET KUTMAN 23.05.2007 20/572 Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinin 14 üncü maddesine aykırılık. 406,860.00
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2007 0 kredili işlem tebliğinin 18. maddesi 59,182.00 İSTANBUL İSTANBUL 358869-0
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BEŞYOL KONYA ŞUBESİ 03.05.2007 17/491 Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 39.maddesine aykırı 10,980.00 KONYA KONYA 43391
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BEŞYOL KONYA ŞUBESİ 03.05.2007 17/491 yasası tebliği maddesi 11,836.00 KONYA KONYA 43391
BÜLENT BEYDÜZ 03.05.2007 17/492 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ 21,960.00
BÜLENT BEYDÜZ 03.05.2007 17/492 Seri:X No:22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğin 14 maddesine aykırılık
SABAH PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 19.04.2007 15/442 Kurul Kararını yerine getirmeme(Mali tablolarını düzeltmeme) 0.00 İSTANBUL İSTANBUL 214177-0
SABAH PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 19.04.2007 15/442 yasası tebliği maddesi 80,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 214177-0
HAKAN ERTAÇ 05.04.2007 13/386 ve 28'nci maddelerine aykırı olarak gerçekleştirilen açığa satış işlemlerine ilişkin olarak 10,980.00
HAKAN ERTAÇ 05.04.2007 13/386 yasası tebliği maddesi
AGAH ŞEVKET AKSOY 29.03.2007 12/345 c bendinin 12'nci alt bendi 10,980.00
AGAH ŞEVKET AKSOY 29.03.2007 12/345 yasası tebliği maddesi
RAGIP ARSAN 29.03.2007 12/345 c bendinin 12'nci alt bendi 10,980.00
RAGIP ARSAN 29.03.2007 12/345 yasası tebliği maddesi
ADNAN BAHAR 15.03.2007 10/285 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İŞlemleri Hakkında Tebliğ'in açığa satış hükümleri kapsamında 10,980.00
ADNAN BAHAR 15.03.2007 10/285 yasası tebliği maddesi
ADNAN BAHAR 15.03.2007 10/285 yasası tebliği maddesi
BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 15.03.2007 10/285 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in Açığa satış hükümleri kapsamında 59,182.00 İSTANBUL İSTANBUL 258539-0
BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 15.03.2007 10/285 yasası tebliği maddesi 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 258539-0
YİMPAŞ YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 15.03.2007 10/271 Kurulumuzun 24.05.2001 tarih ve 25/693 sayılı Kararının gereğinin yerine getirilmemesi. 0.00 YOZGAT YOZGAT 1586
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 08.03.2007 9/259 "Müşteriyi Tanıma Kuralı" başlıklı 12. maddesine ayrılık sebebiyle 59,182.00 İSTANBUL İSTANBUL 266539-0
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 08.03.2007 9/259 yasası tebliği maddesi 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 266539-0
ALİ YALÇIN ÇAYLI 08.03.2007 9/241 Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinin 13 ve 14 üncü maddelerine aykırılık. 10,980.00 ÖZEL EGE TIP HİZMETLERİ SANAYİ
MEHMET ULUTAŞ 01.03.2007 8/208 Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinin 12 nci maddesine aykırılık. 21,960.00 MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YAT
FAİK ULUTAŞ 01.03.2007 8/208 Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinin 12 nci maddesine aykırılık. 21,960.00 MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YAT
BARAN ÖZCAN 23.02.2007 7/192 Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinin 14 üncü maddeine aykırılık. 87,840.00 LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZ
MERKEZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 08.02.2007 5 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 8 maddesi 90,000.00 ANKARA 149572
K MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31.01.2007 0 yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 58-g maddesi 15,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 358271-0
K MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31.01.2007 0 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 10 maddesi 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 358271-0
K MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31.01.2007 0 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 8 maddesi 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 358271-0
K MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31.01.2007 0 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 17 maddesi 78,196.00 İSTANBUL İSTANBUL 358271-0
K MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31.01.2007 0 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 9 maddesi 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 358271-0
K MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31.01.2007 0 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 25 maddesi 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 358271-0
K MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31.01.2007 0 yasası Seri:V, No:68 tebliği maddesi 23,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 358271-0
MEHMET PALA 28.12.2006 56/1544 Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinin 12 nci maddesine aykırılık. 10,980.00 KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET
DENGE İZMİR BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 28.12.2006 56/1567 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47/A maddesi uyarınca 10,980.00 İZMİR İZMİR MERKEZ-73765
AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 14.12.2006 52/1511 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47/A maddesi uyarınca 10,980.00 ANKARA ANKARA 106688
YKY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 14.12.2006 52/1510 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47/A maddesi uyarınca 10,980.00 ANKARA 160567
İBRAHİM GÜLTEKİN 14.12.2006 52/1487 Kurul kararına aykırılık 10,980.00
İBRAHİM GÜLTEKİN 14.12.2006 52/1487 yasası tebliği maddesi
İSMAİL HAKKI ÇAKMAK 14.12.2006 52/1487 kurul kararına aykırılık 10,980.00
EMİR İNDERESİ 14.12.2006 52/1487 kurul kararına aykırılık 10,980.00
HAKAN AKSOY 06.12.2006 51/1455 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 24 maddesi 10,980.00
HAKAN AKSOY 06.12.2006 51/1455 yasası tebliği maddesi
06.12.2006 51/1455 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 25 maddesi 10,980.00
06.12.2006 51/1455 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 29 maddesi 168,982.00
06.12.2006 51/1455 yasası tebliği maddesi 30,000.00
CEMİL ÇAKMAKLI 17.11.2006 49/1410 c bendinin 8.fıkrasına aykırılık 10,980.00
CEMİL ÇAKMAKLI 17.11.2006 49/1410 yasası tebliği maddesi
CEMİL ÇAKMAKLI 17.11.2006 49/1410 yasası tebliği maddesi
CEMİL ÇAKMAKLI 17.11.2006 49/1410 yasası tebliği maddesi
MERAL ERKUL 17.11.2006 49/1410 c bendinin 8.fıkrasın aykırı 10,980.00 FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM
AYHAN EREL 17.11.2006 49/1410 c bendinin 8.fıkrasına aykırı 10,980.00 FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM
ERÇİN ÇAKMAKLI 17.11.2006 49/1410 c bendinin 8. fıkrasına aykırı 10,980.00 FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM
NOYAN ÜNSAL 17.11.2006 49/1410 c bendinin 8. fıkrasına aykırı 10,980.00 FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM
MEHMET KUTMAN 02.11.2006 47/1339 Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinin 5/h-1 hükmü uyarınca aynı Tebliğin 14'üncü maddesine aykırılık. 54,688.00
NURETTİN ŞİMŞEK 02.11.2006 47/1353 a-2 maddesine"Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'ne aykırılık 10,980.00
NURETTİN ŞİMŞEK 02.11.2006 47/1353 h-1 maddesine"Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Teliği'ne aykırılık 10,980.00
NURETTİN ŞİMŞEK 02.11.2006 47/1353 yasası tebliği maddesi
ŞERİF COŞKUN ULUSOY 20.10.2006 46/1299 Kurulumuzun 05.05.2006 tarih ve 21/561 sayılı kararı uyarınca Kurulumuzun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliği esas alınarak düzenlenmesi gereken 31.12.2005 tarihli finansal tablolarının yeniden düzenlenerek ilan edilmek üzere İMKB'ye gönderilmemesi. 10,980.00 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL
MEHMET AYDIN MÜDERRİSOĞLU 20.10.2006 46/1299 Kurulumuzun 05.05.2006 tarih ve 21/561 sayılı kararı uyarınca Kurulumuzun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliği esas alınarak düzenlenmesi gereken 31.12.2005 tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenerek ilan edilmek üzere İMKB'ye gönderilmemesi. 10,980.00 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL
ALİ CANER ÖNER 20.10.2006 46/1299 Kurulumuzun 05.05.2006 tarih ve 21/561 sayılı kararı uyarınca Kurulumuzun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliği esas alınarak düzenlenmesi gereken 31.12.2005 tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenerek ilan edilmek üzere İMKB'ye gönderilmemesi. 10,980.00 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL
CELALETTİN ÇAĞLAR 20.10.2006 46/1299 Kurulumuzun 05.05.2006 tarih ve 21/561 sayılı kararı uyarınca Kurulumuzun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliği esas alınarak düzenlenmesi gereken 31.12.2005 tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenerek ilan edilmek üzere İMKB'ye gönderilmemesi. 10,980.00 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL
ERGÜN OKTAY OKUR 20.10.2006 46/1299 Kurulumuzun 05.05.2006 tarih ve 21/561 sayılı kararı uyarınca Kurulumuzun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliği esas alınarak düzenlenmesi gereken 31.12.2005 tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenerek ilan edilmek üzere İMKB'ye gönderilmemesi. 10,980.00 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL
DİNÇ KIZILDEMİR 20.10.2006 46/1299 Kurulumuzun 05.05.2006 tarih ve 21/561 sayılı kararı uyarınca Kurulumuzun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliği esas alınarak düzenlenmesi gereken 31.12.2005 tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenerek ilan edilmek üzere İMKB'ye gönderilmemesi. 10,980.00 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL
HALİL CEM KARAKAŞ 20.10.2006 46/1299 Kurulumuzun 05.05.2006 tarih ve 21/561 sayılı kararı uyarınca Kurulumuzun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliği esas alınarak düzenlenmesi gereken 31.12.2005 tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenerek ilan edilmek üzere İMKB'ye gönderilmemesi. 10,980.00 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL
OĞUZ NURİ ÖZGEN 20.10.2006 46/1299 Kurulumuzun 05.05.2006 tarih ve 21/561 sayılı kararı uyarınca Kurulumuzun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliği esas alınarak düzenlenmesi gereken 31.12.2005 tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenerek ilan edilmek üzere İMKB'ye gönderilmemesi. 10,980.00 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL
HAKAN AKSOY 20.10.2006 46 Seri:V, No:65 8,9,10,16,17,18,35 Seri:V, No:46 58/h, 58/g ve Seri:V, No:65 21 ci maddeleri uyarınca 10,980.00
HAKAN AKSOY 20.10.2006 46 Seri:V, No:6 4,9 uncu Seri:V, No:68 5,7,8,12 nici 10,980.00
CAFER TEKİN İPEK 20.10.2006 46/1318 1'ncı fıkrası 15.04.2005 tarihinli Koza Davetiye özel durum açıklanması 10.98
CAFER TEKİN İPEK 20.10.2006 46/1318 4'üncü fıkrası 20.05.2005 tarihli Koza Davetiye Özel Durum Açıklaması 10.98
CAFER TEKİN İPEK 20.10.2006 46/1318 1'nci fıkrası 15.04.2005 tarihli İpek Matbaa'ya ilişkin özel durum açıklaması 19.98
CAFER TEKİN İPEK 20.10.2006 46/1318 yasası tebliği maddesi
ŞABAN YÖRÜKLÜ 20.10.2006 46/1318 1'nci fıkrası Koza Davetiye'de 15.04.2005 tarihli özel durum açıklamasında Kurulumuzun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğine aykırılık 10,980.00
ŞABAN YÖRÜKLÜ 20.10.2006 46/1318 4'üncü fıkrası Koza Davetiye'de 20.05.2005 tarihli özel durum açıklamasında Kurulumuzun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğine aykırılık 10,980.00
ŞABAN YÖRÜKLÜ 20.10.2006 46/1318 yasası tebliği maddesi
ŞABAN YÖRÜKLÜ 20.10.2006 46/1318 yasası tebliği maddesi
HAMDİ AKIN İPEK 20.10.2006 46/1318 1'nci fırkası Koza Davetiye'de 15.04.2005 tarihli özel durum açıklamasında Kurulumuzun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğine aykırılık 10,980.00
HAMDİ AKIN İPEK 20.10.2006 46/1318 4'üncü fıkrası Koza Davetiye'de 20.05.2006 tarihli özel durum açıklamasında Kurulumuzun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğine aykırılık 10,980.00
HAMDİ AKIN İPEK 20.10.2006 46/1318 1'inci fıkrası İpek Matbaa'nın 15.04.2006 tarihli özel durum açıklamasında Kurulumuzun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğine aykırılık 10,980.00
HAMDİ AKIN İPEK 20.10.2006 46/1318 yasası tebliği maddesi
EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 20.10.2006 46/1317 Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 10,980.00 İSTANBUL İSTANBUL 10110-5
EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 20.10.2006 46/1317 yasası tebliği maddesi 118,364.00 İSTANBUL İSTANBUL 10110-5
EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 20.10.2006 46/1317 yasası tebliği maddesi 54,900.00 İSTANBUL İSTANBUL 10110-5
SEYİT MEHMET BUĞA 12.10.2006 45/1269 Şirketin 2005 yılı finansal tablolarının mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edecek şekilde düzenlenmesi ve sözkonusu finansal tablolara göre kar dağıtım kararı alınması. 10,980.00 İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
AHMET AKMAN 12.10.2006 45/1269 Şirketin 2005 yılı finansal tablolarının mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edecek şekilde düzenlenmesi ve sözkonusu finansal tablolara göre kar dağıtım kararı alınması. 10,980.00 İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
MEHMET ALİ KORKMAZ 12.10.2006 45/1269 Şirketin 2005 yılı finansal tablolarının mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edecek şekilde düzenlenmesi ve sözkonusu finansal tablolara göre kar dağıtım kararı alınması. 10,980.00 İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
FAHRİ AKAY 12.10.2006 45/1269 Şirketin 2005 yılı finansal tablolarının mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edecek şekilde düzenlenmesi ve sözkonusu finansal tablolara göre kar dağıtımı kararı alınması. 10,980.00 İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
HÜSAMETTİN YALDIZ 12.10.2006 45/1269 Şirketin 2005 yılı finansal tablolarının mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edecek şekilde düzenlenmesi ve sözkonusu finansal tablolara göre kar dağıtımı kararı alınması. 10,980.00 İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
06.10.2006 44/1230 Şirketin Kurul kaydına alınma talebinin incelenmesi kapsamında istenilen bilgi ve belgelerin verilen ek sürelere rağmen tam olarak Kurulumuza iletilmemesi. 54,900.00
06.10.2006 44 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 17 maddesi 59,182.00
YAPI VE KREDI BANKASI ANONIM SIRKETI 06.10.2006 44/1240 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği 59,182.00 ZONGULDAK 32736
YAPI VE KREDI BANKASI ANONIM SIRKETI 06.10.2006 44/1240 yasası tebliği maddesi 10,980.00 ZONGULDAK 32736
ÖNDER BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 28.09.2006 43/1210 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47/A maddesi uyarınca 10,980.00 ANKARA ANKARA 80211
HALDUN AYGÜN 15.09.2006 40/1144 Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğin 5/e/5 ve 12'nci maddesine aykırılık. 10,980.00 KONİTEKS KONFEKSİYON ENDÜSTRİ
MEHMET BİLDİK 15.09.2006 40/1144 Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğin 5/e/5 ve 12'nci maddesine aykırılık. 10,980.00 KONİTEKS KONFEKSİYON ENDÜSTRİ
MEHMET ULUTAŞ 08.09.2006 39/1123 Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliğin 10 ve 11'inci maddelerine aykırılık. 40,980.00 MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YAT
FAİK ULUTAŞ 08.09.2006 39/1123 Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğe aykırılık 40,980.00 MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YAT
MUSTAFA KAYA 01.09.2006 38/1102 Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğin 5/h-1 ve 14 üncü maddelerine aykırılık. 10,980.00 ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM Şİ
RAMAZAN ABAY 01.09.2006 38/1102 Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğin 5/h-1 ve 14 üncü maddelerine aykırılık. 10,980.00 ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM Şİ
DİDEM EBRU KİLİMCİ 25.08.2006 37/1082 SPKn md. 47/A yasası Seri:V, No:46 tebliği Ek 1. Madde maddesi 10,980.00
ING MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 18.08.2006 36 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 8 maddesi 118,364.00 İSTANBUL İSTANBUL 271559-0
ING MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 18.08.2006 36 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 17 maddesi 59,182.00 İSTANBUL İSTANBUL 271559-0
ING MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 18.08.2006 36 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 21 maddesi 21,960.00 İSTANBUL İSTANBUL 271559-0
ING MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 18.08.2006 36 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 7 maddesi 10,980.00 İSTANBUL İSTANBUL 271559-0
SALİH HALUK ERBEN 11.08.2006 35/984 Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğin 5/a-2 maddesi kapsamında Tebliğin 12 nci madde hükmüne aykırılık. 10,980.00 TOPRAK FİNANSAL KİRALAMA ANONİ
CEMİL ÇAKMAKLI 21.07.2006 32/903 Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğin 10 uncu maddesinde yer alan hükümlere aykırılık. 10,980.00 FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM
AYHAN EREL 21.07.2006 32/903 Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğin 10 uncu maddesinde yer alan hükümlere aykırılık. 10,980.00 FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM
MERAL ERKUL 21.07.2006 32/903 Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğin 10 uncu maddesinde yer alan hükümlere aykırılık. 10,980.00 FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM
NOYAN ÜNSAL 21.07.2006 32/903 Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğin 10 uncu maddesinde yer alan hükümlere aykırılık. 10,980.00 FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM
ERÇİN ÇAKMAKLI 21.07.2006 32/903 Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğin 10 uncu maddesinde yer alan hükümlere aykırılık. 10,980.00 FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 21.07.2006 32/912 yasası Seri:VIII, No:20 tebliği maddesi 54,900.00 İSTANBUL İSTANBUL 381801-0
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 21.07.2006 32/912 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esasları Tebliği'nin 3/C-9'uncu ve 12'nci maddelerine aykırılık 164,700.00 İSTANBUL İSTANBUL 381801-0
ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 29.06.2006 29/799 Özel durum açıklamasının yapılmaması. 177,546.00 İSTANBUL İSTANBUL 334423-0
ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 23.06.2006 28/785 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği 10,980.00 İSTANBUL İSTANBUL 287413-0
09.06.2006 26/702 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 11. maddesine aykırılık. 241,560.00
YAŞAR ÜNAL 09.06.2006 26/694 Şirket tarafından 2005 yılında gerçekleştirilen sermaye artırımına ilişkin olarak alınan 04.08.2005 tarih ve 31/979 sayılı Kurulumuz kararına aykırılık. 10,000.00 TASFİYE HALİNDE ÜNAL TARIM ÜRÜ
LATİF ÜNAL 09.06.2006 26/694 Şirket tarafından 2005 yılında gerçekleştirilen sermaye artırımına ilişkin olarak alınan 04.08.2005 tarih ve 31/979 sayılı Kurulumuz kararına aykırılık. 10,000.00 TASFİYE HALİNDE ÜNAL TARIM ÜRÜ
ALİ HAKAN DEBBAĞ 09.06.2006 26/694 Şirket tarafından 2005 yılında gerçekleştirilen sermaye artırımına ilişkin olrak alınan 04.08.2005 tarih ve 31/979 sayılı Kurulumuz kararına aykırılık. 10,000.00 TASFİYE HALİNDE ÜNAL TARIM ÜRÜ
22.05.2006 23/614 Özel durum açıklamasının yapılmaması ve geç yapılması. 15,000.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ 05.05.2006 21/536 Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık 23,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 334499-0
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 05.05.2006 21/536 Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık 15,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 358758-0
NECMETTİN YİĞİT 05.05.2006 21/540 "Söğüt Seramik" markasının değerinin tespit ettirilmesi yönündeki 10.12.2004 tarih ve 48/1610 sayılı Kurur Kararı'nı, karar tarihinin üzerinden 1 seneden uzun bir süre geçmesine rağmen uygulamaması 50,000.00
PENGUEN GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 28.04.2006 20/485 Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na yer verilmemesi nedeniyle Kurul Kararına uyulmaması. 11,836.00 BURSA BURSA 27070
MGI BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 28.04.2006 20/521 Seri:X, No:16 sayılı “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ”ine aykırı uygulamaları 10,980.00 İSTANBUL İSTANBUL 456551-0
28.04.2006 20/522 Seri:X, No:16 sayılı “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ”ine aykırı uygulamaları 10,980.00
TREND DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 28.04.2006 20/516 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47/A maddesi uyarınca 10,980.00 İSTANBUL İSTANBUL 427858-0
BAYLAN BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 28.04.2006 20/517 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47/A maddesi uyarınca 10,980.00 İSTANBUL İSTANBUL 235765-0
IHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 28.04.2006 20/519 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47/A maddesi uyarınca 10,980.00 İSTANBUL İSTANBUL 20799-8
ING MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 21.04.2006 19/468 İlgili kişiler hakkında çeşitli tarihlerde alınan işlem yasağı kararlarına aykırı faaliyetler 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 271559-0
ING MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 21.04.2006 19/468 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Tebliğ'inin Ek Madde 1 23,672.00 İSTANBUL İSTANBUL 271559-0
ING MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 21.04.2006 19/468 yasası tebliği maddesi 10,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 271559-0
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 21.04.2006 19/468 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Tebliğ'inin Ek Madde 1 15,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 262358-0
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 21.04.2006 19/468 İşlem yasağı kararlarına aykırı faaleyitler nedeniyle 54,900.00 İSTANBUL İSTANBUL 262358-0
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 21.04.2006 16/468 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Tebliğ'inin Ek Madde 1 50,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 270946-0
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 21.04.2006 16/468 İşlem yasağı kararlarına aykırı faaliyetleri nedeniyle 15,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 270946-0
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 21.04.2006 19/468 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Tebliğ'inin Ek Madde 1 100,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 274860-0
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 21.04.2006 19/468 Kişiler hakkında çeşitli tarihlerde alınan işlem yasağı kararlarına aykırı faaliyetler nedeniyle 60,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 274860-0
BİROL KAPLAN 13.04.2006 18/433 Kurul Karar Organı'nın 10.08.2005 tarih ve 32/1017 sayılı kararına aykırılık 50,000.00
BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 06.04.2006 0 yasası Seri:V, No:65 tebliği madde 4 maddesi 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 258539-0
BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 06.04.2006 16 yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 58 maddesi 30,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 258539-0
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 06.04.2006 16/395 Özel durum açıklamasının yapılmaması 11,836.00 KAYSERİ KAYSERİ 14222
31.03.2006 19/543 Özel durum açıklamasının Tebliğde öngörülen sürelerde yapılmaması 10,000.00
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 31.03.2006 15/365 Özel durum açıklamasının yapılmaması 10,000.00 BALIKESİR BALIKESİR 004153
24.03.2006 13/337 Seri:V No:59 Tebliği'nin Portföy yönetim sözleşmesi başlıklı 16'ncı maddesinin birinci fırkası 11,836.00
K MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 24.03.2006 13 SPKn md. 47/A yasası tebliği x maddesi 10,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 358271-0
ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 17.03.2006 12/296 Aracı kurumlarda uygulanacak iç denetim sistemine ilişkin esaslar hakkında Tebliğ 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 840195-0
17.03.2006 12/296 Aracı kurumlarda uygulanacak iç denetim sistemine ilişkin esaslar hakkında Tebliğ 59,182.00
VOLKAN GÜNGÖR 17.03.2006 12/297 Frigo-Pak Gıda Mad.San.veTic.A.Ş. ile ilgili olarak yönlendirici nitelikte, gerçeğe aykırı, objektif olmayan,sübjektif içerikli yorum ve tavsiyelerde bulunması nedeniyle 10.98
MERAL ERKUL 17.03.2006 12/293 Herbir aykırılık için tutan 10.980YTL'den olmak üzere dört farklı aykırılıktan 43.92
NOYAN ÜNSAL 17.03.2006 12/293 Herbir aykırılık için asgari tutarı olan 19,980 YTL'den olmük üzere dört farklı aykırılıktan 43.92
ERÇİN ÇAKMAKLI 17.03.2006 12/293 Her bir aykırılık için asgari tutar olan 10,980 YTL'den olmak üzere dört farklı aykırılıktan 43.92
CEMİL ÇAKMAKLI 17.03.2006 12/293 Her bir aykırılık için asgari tutar olan 10,980YTL'den olmak üzere dört farklı aykırılıktan 43.92
AYHAN EREL 17.03.2006 12/293 Her bir aykırılık için asgari tutar olan 10,980 YTL'den olmak üzere dört farklı aykırılıktan 43.92
İNCİ SAMYELİ 17.03.2006 12/296 İşlem yasaklının işlem yapmasını gizleme amacını taşıyan fiileri nedeniyle 10,980.00
ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ 10.03.2006 11/257 Mali tablo ilan yükümlülüğünün gecikmeli olarak yerine getirilmesi 11,836.00 İZMİR İZMİR MERKEZ-26279
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 13.02.2006 7/140 Özel durum açıklaması yapılmaması 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 175444-0
09.02.2006 6/123 Özel durum açıklaması yapılmaması 11,836.00
29.12.2005 54/1568 Müşteriyi Tanıma Kuralı 11,836.00
B.A.B.MENKUL DEĞERLER TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ 29.12.2005 54/1567 Müşteriyi tanıma kuralı 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 267354-0
B.A.B.MENKUL DEĞERLER TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ 29.12.2005 54/1567 yasası Seri:V, No:68 tebliği maddesi 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 267354-0
CEROS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 29.12.2005 54/1567 Müşteriyi tanıma kuralı 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 228203-0
CEROS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 29.12.2005 54/1567 yasası Seri:V, No:68 tebliği maddesi 54,900.00 İSTANBUL İSTANBUL 228203-0
ŞAYESTE SÜMER 01.12.2005 50/1407 Dönem karından geçmiş yıllar zararının indirilmemesi 10,000.00
FUNDA ATAKOĞLU 01.12.2005 50/1407 Dönem karından geçmiş yıllar zararının indirilmemesi 10,000.00
RECEP SÜMER 01.12.2005 59/1407 Dönem karından geçmiş yıllar zararının indirilmemesi 10,000.00
BAHRİ YUMUŞAK 01.12.2005 50/1407 Dönem karından geçmiş yıllar zararının indirilmemesi 10,000.00
CEMAL SÜMER 01.12.2005 50/1407 Dönem karından geçmiş yıllar zararının indirilmemesi 10,000.00
KAMİL KANAT 01.12.2005 50/1406 d bendi-Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İLişkin Esaslar Tebliği 20,000.00
KAMİL KANAT 01.12.2005 50/1406 f bendi-
AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 10.11.2005 46/1330 Özel durum açıklamasının geç yapılması. 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 234366-0
İSMAİL YANIK 14.10.2005 40/1248 Kurul Kararına uyulmaması 10,000.00
İSMAİL YANIK 14.10.2005 40/1248 yasası tebliği maddesi
MUSTAFA AKSOY 14.10.2005 40/1248 Kurul Kararına uyulmaması 10,000.00
ORHAN KAYA 14.10.2005 40/1248 Kurul kararına uyulmaması 10,000.00
MİDHAT ŞEREF 14.10.2005 40/1248 Kurul kararına uyulmaması 20,000.00
07.10.2005 39/1206 Özel durum açıklaması yapılmaması 11,836.00
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 07.10.2005 39/1212 Özel durum açıklaması yapılmaması 11,836.00 ANKARA 58962
MURAT ÇİÇEN 30.09.2005 38/1181 SPKn md. 47/A yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 23 maddesi 10,000.00
GLOBAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 15.09.2005 37 SPKn md. 47/A yasası tebliği maddesi 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 534320-0
GLOBAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 15.09.2005 37 TTK 4/1-b(10) maddesi 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 534320-0
GLOBAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 15.09.2005 37 TTK 4/1-b(10) maddesi 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 534320-0
YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 15.09.2005 37/1132 Birikimli oy sistemine geçişin genel kurul toplantısında ikinci defa reddedilmesi. 11,836.00 ANKARA ANKARA 92021
FİBA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 18.08.2005 33/1032 Özel durum açıklaması yapılmaması 29,298.00 İSTANBUL İSTANBUL 254332-0 GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TÜRK
KUZEY KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 18.08.2005 33/1033 Özel durum açıklamasının geç yapılması 10,980.00 TRABZON TRABZON 5075
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ 18.08.2005 33/1032 Özel Durum Açıklaması Yapılmaması 10,980.00 İSTANBUL İSTANBUL 278724-0 GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TÜRK
ING MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 18.08.2005 33 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 21 maddesi 10,980.00 İSTANBUL İSTANBUL 271559-0
ING MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 18.08.2005 33 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 8 maddesi 10,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 271559-0
ING MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 18.08.2005 33 yasası Seri:V, No:65 tebliği Madde 17 maddesi 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 271559-0
SOY-MEN MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 10.08.2005 32 yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 58-g maddesi 109,800.00 ANKARA 80524
ZEKİ ZORLU 04.08.2005 31/981 Genel kurul tarafından karara bağlanmış temttüün yasal süresinde dağıtılmaması ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A
OLGUN ZORLU 04.08.2005 31/981 Genel kurul tarafından karara bağlanmış temetüün yasal süresinde dağıtılmaması ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A
TÜRKAN ZORLU 04.08.2005 31/981 Genel kurul tarafından karara bağlanmış temetüün yasal süresinde dağıtılmaması ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A
SELEN ZORLU MELİK 04.08.2005 31/981 Genel kurul tarafından karara bağlanmış temetüün yasal süresinde dağıtılmaması ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A
BERRİN ZORLU 04.08.2005 31/981 Genel kurul tarafından karara bağlanmış temetüün yasal süresinde dağıtılmaması ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A
İSMAİL YANIK 07.07.2005 27/872 Kurul kararlarının yerine getirilmemesi 10,000.00
ORHAN KAYA 07.07.2005 27/872 Kurul Kararlarının yerine getirilmemesi 10,000.00
MUSTAFA AKSOY 07.07.2005 27/872 Kurul Kararlarının yerine getirilmemesi 10,000.00
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 07.07.2005 27 SERİ:V, No: 65 Tebliğinin 8 inci maddesine aykırılık 54,900.00 İSTANBUL İSTANBUL 262358-0
ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2005 26/832 Özel durum açıklamasının geç yapılması 10,980.00 İSTANBUL İSTANBUL 279014-0
HÜSEYİN DAĞLIYAN 03.06.2005 22/713 SPKn md. 47/A yasası Seri:VIII, No:39 tebliği maddesi 30,000.00
ŞEKERBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 28.04.2005 17/557 SPKn md. 47/A yasası Seri:VIII, No:39 tebliği maddesi 54,900.00 İSTANBUL İSTANBUL 536973-0
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 21.04.2005 16/520 ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI YAPILMAMASI 100,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 332944-0
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 15.04.2005 15/499 SPKn md. 47/A yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 58 maddesi 50,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 358178-0
15.04.2005 15/499 SPKn md. 47/A yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 58 maddesi 10,000.00
MURAT BİLALOĞLU 15.04.2005 15/495 SPKn md. 47/A yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 58 maddesi 9,766.00
MUSTAFA ALAYLI 15.04.2005 15/494 SPKn md. 47/A yasası Seri:VIII, No:39 tebliği maddesi 19,532.00
ING BANK ANONİM ŞİRKETİ 17.03.2005 11/362 Hatalı fiyat üzerinden gerçekleştirilen pay alım satım işlemleri 109,800.00 İSTANBUL İSTANBUL 269682-0
25.02.2005 7/228 MALİ TABLOLARA İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASINDA BULUNULMAMASI 10,980.00
ÜNAL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 18.02.2005 6/178 ÖZEL DURUM AÇIKLAMASININ GECİKMELİ OLARAK YAPILMASI 40,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 396739-0
18.02.2005 6/207 3'ncü fıkrasına aykırı olarak müşteri tarafından Aracı Kuruma yapılan beyanın doğruluğunun araştırılmaması 11,836.00
ALAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 18.02.2005 6/207 3'ncü fıkrası uyarınca müşteriden açık tutarını takas tarihine kadar aracı kuruma ileteceğine dair alması gereken yazılı beyanın eksik olması 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 271036-0
ALAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 18.02.2005 6/207 yasası tebliği Madde 28 maddesi 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 271036-0
ALAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 18.02.2005 6/207 yasası tebliği Madde 29 maddesi 54,900.00 İSTANBUL İSTANBUL 271036-0
18.02.2005 8 3 ve 9'uncu maddelerine aykırılık 54,900.00
18.02.2005 8 58/K maddesine aykırılık 10,980.00
GLOBAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 18.02.2005 6 Kredi Limitinin aşılması 50,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 534320-0
FATİH GÜNDÜZ 18.02.2005 6/207 SPKn md. 47/A yasası Seri:V, No:65 tebliği maddesi 30,000.00
YALÇİN KAYA 11.02.2005 5/161 SPKn md. 47/A yasası tebliği maddesi 9,766.00
ASYANET TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 06.01.2005 1/6 ÖZEL DURUM AÇIKLAMASININ GEÇ YAPILMASI 118,364.00 İSTANBUL İSTANBUL 260445-0 NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
EGEMEN MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 30.12.2004 51/1728 Gerekli yeteklilik ve etkinlikte iç denetim sistemi kurulmaması 50,000.00 İZMİR İZMİR MERKEZ-59899
30.12.2004 51/1733 SPKn md. 47/A yasası Seri:V, No:6 tebliği madde 4 maddesi 11,836.00
30.12.2004 51/1734 SPKn md. 47/A yasası Seri:V, No:6 tebliği Madde 9 maddesi 10,980.00
IŞIKLAR İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 23.12.2004 50/1666 ŞİRKET TARAFINDAN SERMAYE ARTIRIMINA KATILMA VEYA KATILMAMA YÖNÜNDE BİR KARARIN İLETİLMEMİŞ OLMASI 23,672.00 BARTIN BARTIN 1105
ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 23.12.2004 50/1690 KAMUYU AYDINLATMA İLAN VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRME HUSUSUNDA KURULUMUZ DÜZENLEMELERİNİ İHLAL 20,000.00 KOCAELİ KOCAELİ 18917
16.12.2004 49/1647 SPKn md. 47/A yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 58 maddesi 11,836.00
TAKSİM YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 16.12.2004 49 yasası Seri:V, No:68 tebliği madde 4 maddesi 10,980.00 İSTANBUL İSTANBUL 268702-0
CANER ÇİMENBİÇER 10.12.2004 48/1609 SPKn md. 47/A yasası Seri:VIII, No:20 tebliği madde 4 maddesi 38,000.00
ADNAN BALİ 10.12.2004 48/1609 SPKn md. 47/A yasası Seri:VIII, No:20 tebliği Madde 4 maddesi 38,000.00
İMRE BARMANBEK 10.12.2004 48/1609 SPKn md. 47/A yasası Seri:VIII, No:20 tebliği Madde 4 maddesi 38,000.00
YAHYA ÜZDİYEN 10.12.2004 48/1609 SPKn md. 47/A yasası Seri:VIII, No:20 tebliği madde 4 maddesi 38,000.00
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 30.11.2004 47/1552 TEMETTÜ DAĞITIMININ ZAMANINDA YAPILMAMASI VE İÇ KAYNAKLARDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK SERMAYE ARTIRIMI İÇİN KURULA BAŞVURUDA GECİKİLMESİ 21,960.00 İSTANBUL İSTANBUL 41603-0
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 25.11.2004 46/1505 ÖZEL DURUM AÇIKLAMASININ GECİKMELİ VE EKSİK OLARAK YAPILMASI 10,980.00 KÜTAHYA KÜTAHYA 1073
MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 25.11.2004 46/1502 ÖZEL DURUM AÇIKLAMASININ GEÇ YAPILMASI 10,980.00 ANTALYA ANTALYA 97462
25.11.2004 46 yasası Seri:V, No:6 tebliği Madde 3 maddesi 10,980.00
ING MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 25.11.2004 46 seri:V, No:65 tebliğinin 8 inci maddesi 10,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 271559-0
ING MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 25.11.2004 46 seri:V, No.65 Tebliğinin 17 nci maddesi 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 271559-0
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 25.11.2004 46/1527 SPKn md. 47/A yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 12 maddesi 10,980.00 İSTANBUL İSTANBUL 270946-0
ING MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 25.11.2004 46/1527 inceleme dönemi itibariyle yürürlükte bulunan 32'nci maddelerine aykırılık 11,836.00 İSTANBUL İSTANBUL 271559-0
YALÇİN KAYA 25.11.2004 46/1527 Hakkında Kurulumuz tarafından işlem yasağı getirilmiş olmasına rağmen işlem yapmaya devam etmesi ve Kurulumuz ilke kararlarına aykırı davranması 9,766.00
MAHMUT KİRAS 11.11.2004 45/1483 SPKn md. 47/A yasası Seri:VIII, No:20 tebliği Madde 3/A-b maddesi
MAHMUT KİRAS 11.11.2004 45/1483 yasası tebliği Madde 3/H-a maddesi 9,766.00
ABDURRAHMAN YILDIRIM 11.11.2004 45/1483 3/H-a, 8. ve 10'uncu maddeler uyarınca 9,766.00
İSMAİL ÖZCAN 11.11.2004 45/1483 3/H-a, 8. ve 10. maddeler uyarınca 9,766.00
NURETTİN ALKAN 11.11.2004 45/1483 3/H-a, 8 ve 10. maddeler uyarınca 9,766.00
ABİDİN YALÇIN 11.11.2004 45/1483 3/H-a, 8. ve 10'ncu maddeler uyarınca 9,766.00
ALİ SEFA ÖZGEN 11.11.2004 45/1483 SPKn md. 47/A yasası Seri:VIII, No:20 tebliği Madde 3/A-b maddesi 9,766.00
ALİ SEFA ÖZGEN 11.11.2004 45/1483 yasası tebliği Madde 3/H-a maddesi
ALİ SEFA ÖZGEN 11.11.2004 45/1483 yasası tebliği Madde 8 maddesi
ALİ SEFA ÖZGEN 11.11.2004 45/1483 yasası tebliği Madde 10 maddesi
ÖMER HALİT CELEP 11.11.2004 45/1483 3/H-a, 8 ve 10. maddeler uyarınca 9,766.00
YAŞAR DURMUŞ 11.11.2004 45/1483 3/H-a, 8. ve 10. maddeler uyarınca 9,766.00
HÜSEYİN KEÇECİ 11.11.2004 45/1475 SPKn md. 47/A yasası Seri:VIII, No:39 tebliği maddesi 39,064.00
GÜNEYCE ÇAY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 11.11.2004 45/1460 MALİ TABLOLAR HAKKINDA 10,980.00 RİZE RİZE 95-İKİZDERE
AHMET YOLÇINAR 03.11.2004 44/1435 Şirket sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olduğu halde özel durum açıklamasının yapılmamış olması nedeniyle 9,766.00
ÖNDER GENÇ 03.11.2004 44/1436 SPKn md. 47/A yasası tebliği maddesi 9,766.00
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 22.10.2004 43/1393 SPKn md. 47/A yasası Seri:VIII, No:22 tebliği Madde 8 maddesi 54,900.00 İSTANBUL İSTANBUL 388440-0
22.10.2004 43/1393 3'ncü fıkrasına aykırı olarak müşteri tarafından Aracı Kuruma yapılan beyanın doğrulğunun araştırılmaması 10,980.00
22.10.2004 43/1393 3'ncü fıkrasına aykırı olarak müşteri tarafından Aracı Kuruma yapılan beyanın doğrulğunun araştırılmaması 10,980.00
22.10.2004 43 Seri:V, No:65 Tebliği 10,980.00
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 16.10.2004 41/1287 SPKn md. 47/A yasası tebliği maddesi 10,980.00 İSTANBUL İSTANBUL 271186-0
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 15.10.2004 42/1351 SPKn md. 47/A yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 58/j maddesi 54.90 İSTANBUL İSTANBUL 270946-0
DELTA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 15.10.2004 42/1352 SPKn md. 47/A yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 58/j maddesi 10,980.00 İSTANBUL İSTANBUL 267754-0
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ 06.10.2004 41/1280 SPKn md. 47/A yasası Seri:VIII, No:20 tebliği Madde 3/H-a maddesi 10,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 368587-0
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 06.10.2004 41/1290 yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 58-g maddesi 10,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 358178-0
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 06.10.2004 41/1290 yasası Seri:V, No:6 tebliği Madde 9 maddesi 10,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 358178-0
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 06.10.2004 41/1290 yasası Seri:V, No:46 tebliği Ek 1. Madde maddesi 60,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 358178-0
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 06.10.2004 41/1290 Genel ve Özel Nitelikteki Kararlara aykırılık 10,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 358178-0
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 06.10.2004 41/1290 yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 58/k maddesi 21,960.00 İSTANBUL İSTANBUL 358178-0
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 06.10.2004 41/1290 yasası Seri:V, No:18 tebliği Madde 6 maddesi 10,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 358178-0
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 06.10.2004 41/1290 yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 58/k maddesi 10,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 358178-0
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 06.10.2004 41/1290 yasası Seri:V, No:18 tebliği Madde 6 maddesi 30,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 358178-0
TAKSİM YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 06.10.2004 41/1291 SPKn md. 47/A yasası tebliği maddesi 30,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 268702-0
06.10.2004 41/1293 SPKn md. 47/A yasası tebliği maddesi 30,000.00
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 06.10.2004 41/1294 Devrim AKYIL taraından yapılan manipülatif işlemlere zemin hazırlandığı kanaatine varıldığından 10,980.00 İSTANBUL İSTANBUL 388440-0
GLOBAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 06.10.2004 41/1295 Kurulumuz tarafından alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırılık 54,900.00 İSTANBUL İSTANBUL 534320-0
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 06.10.2004 41/1297 SPKn md. 47/A yasası tebliği maddesi 10,980.00 İSTANBUL İSTANBUL 266870-0
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 06.10.2004 41/1286 İşlem yasaklı Ahmet Devrim Akyıl'ın İsmail Aksu adına açılmış hesapta işlem yapmış olması ve bu durumun Oyak Yatırım Yurtiçi Satış ve Pazarlama Birimleri Yöneticisi Tansu Yüksel'in bilgisi dahilinde gerçekleşmiş olması nedeniyle 10,980.00 İSTANBUL İSTANBUL 187862-0
AHMET DEVRİM AKYIL 06.10.2004 41/1285 İşlem yasaklı olduğu halde işlem yapmaya devam etmesi nedeniyle 1 kez ve Şirket sermayesinin %10'uncan fazlasına sahip olduğu halde özel durum açıklamasının yapılmamış olması nedeniyle 1 kez 97,658.00
AHMET DEVRİM AKYIL 06.10.2004 41/1285 İşlem yasaklı olduğu halde işlem yapmaya devam etmesi nedeniyle 1 kez ve Şirket sermayesinin %10'uncan fazlasına sahip olduğu halde özel durum açıklamasının yapılmamış olması nedeniyle 1 kez
SAVAŞ ÖZBEY 06.10.2004 41/1289 yasası Seri:V, No:46 tebliği Ek 1. Madde maddesi 9,766.00
MEHMET AKDERE 06.10.2004 41/1298 SPKn md. 47/A yasası tebliği maddesi 48,829.00
MUSTAFA UĞUR BAYRAKTAR 06.10.2004 41/1294 SPKn md. 47/A yasası tebliği maddesi 9,766.00
İMRE BARMANBEK 30.09.2004 40/1250 5/e-7 10 ve 12'nci maddeler uyarınca 39,064.00
AHMET VURAL AKIŞIK 30.09.2004 40/1250 SPKn md. 47/A yasası Seri:VIII, No:39 tebliği maddesi 39,064.00
CANER ÇİMENBİÇER 30.09.2004 40/1250 SPKn md. 47/A yasası Seri:VIII, No:39 tebliği maddesi 39,064.00
ADNAN BALİ 30.09.2004 40/1250 SPKn md. 47/A yasası Seri:VIII, No:39 tebliği maddesi 39,064.00
MEVLÜT TUFAN DARBAZ 30.09.2004 40/1250 SPKn md. 47/A yasası Seri:VIII, No:39 tebliği maddesi 39,064.00
YAHYA ÜZDİYEN 30.09.2004 40/1250 SPKn md. 47/A yasası Seri:VIII, No:39 tebliği maddesi 39,064.00
İSHAK ŞENGÜL 30.09.2004 40/1250 SPKn md. 47/A yasası Seri:VIII, No:39 tebliği maddesi 39,064.00
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 23.09.2004 39/1214 yasası Seri:V, No:6 tebliği Madde 17 maddesi 25,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 358178-0
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 23.09.2004 39/1214 yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 13 maddesi 25,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 358178-0
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 23.09.2004 39/1214 yasası tebliği Madde 32 maddesi 25,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 358178-0
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 23.09.2004 39/1222 SPKn md. 47/A yasası Seri:V, No:46 tebliği Madde 28 maddesi 25,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 357228-0
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 23.09.2004 39/1222 yasası Seri:V, No:6 tebliği maddesi 25,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 357228-0
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 16.09.2004 38/1147 SERİ:IV, NO:27 TEBLİĞİNİN 1. MADDESİNE AYKIRILIK 25,000.00 BURSA BURSA 33550
GLOBAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 02.09.2004 37/1130 Kurulumuzca alınan işlem yasağı kararlarına aykırı olarak, işlem yasaklı bir şahsın işlem yapmasına izin vermesi nedeniyle 10,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 534320-0
02.09.2004 37/1131 Kurulumuzca alınan işlem yasağı kararlarına aykırı olarak, işlem yasaklı bir şahsun işlem yapmasına izin vermesi nedeniyle 25,000.00
YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 02.09.2004 37/1117 GENEL BİRİKİMLİ OYA İLİŞKİN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİYLE İLGİLİ MADDELERİN KABUL EDİLMEMESİ VE İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLMEMESİ 25,000.00 ANKARA ANKARA 92021
26.08.2004 36/1112 MALİ TABLOLARIN KURUL DÜZENLEMELERİNE UYGUN HAZIRLANMAMASI 10,000.00
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 26.08.2004 36 yasası Seri:V, No:6 tebliği Madde 28 maddesi 40,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 388440-0
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 26.08.2004 26 yasası Seri:V, No:68 tebliği Madde 11 maddesi 40,000.00 İSTANBUL İSTANBUL 388440-0
HÜLYA AYDIN 26.08.2004 36/1098 SPKn md. 47/A yasası Seri:V, No:19 tebliği Madde 50/g maddesi 2,000.00
HÜLYA AYDIN 26.08.2004 36/1098 yasası Seri:V, No:18 tebliği Madde 5 maddesi
HÜLYA AYDIN 26.08.2004 36/1098 yasası Seri:V, No:18 tebliği Madde 11 maddesi
UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 18.08.2004 35/1050 ÖZEL DURUM AÇIKLAMASININ YAPILMAMASI 10,980.00 UŞAK UŞAK 499/BANAZ
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKE