Halka arz edilmeksizin ve/veya yurtdışında gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarında kullanılacak başvuru formu
Halka arz edilmek suretiyle gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarında kullanılacak başvuru formu 
Kar payından/iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında kullanılacak başvuru formu
Halka Açılma Amaçlı Esas Sözleşme Değişikliği Başvuru Formu
Borçlanma Aracı İhracı Karar Örnekleri 
Kooperatif ve kooperatif birliklerinin paylarının çoğunluğuna veya yönetim kontrolüne sahip olduğu anonim ortaklıkların Kurula yapacakları başvuruda kullanılacak başvuru formu