13/04/2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde yer alan "Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur" hükmü uyarınca Kurulumuzda oluşturulan etik komisyonu başkan ve üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Etik Komisyonu Başkanı

İbrahim Ömer GÖNÜL - Kurul Başkan Yardımcısı

Etik Komisyonu Üyeleri

Bora ORUÇ - Kurul Başkan Yardımcısı

Emre ÖNYURT - Kurul Başkan Yardımcısı

Atila YANPAR- Daire Başkanı

Gürkan KÜÇÜKGÜNGÖR- Daire Başkanı

Faik Metin TİRYAKİ- Daire Başkan Yardımcısı

Ercan URKAN- Başuzman Hukukçu

İrtibat Bilgileri

Telefon: (312) 292 90 90