06-07 Mayıs 2017 tarihlerinde yazılı bölümü yapılan Meslek Personel Yardımcılığı Giriş Sınavının sözlü bölümü 6-7-8 Şubat 2018 tarihlerinde Sermaye Piyasası Kurulu Ankara Merkez Binasında yapılacaktır. 

Adayların ekli listelerde belirtilen gün ve saatte T.C. Kimlik No'sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini yanında bulundurmak suretiyle sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.