Yazılı sınavı kazanan adayların "Güvenlik Araştırması ve Arşiv Araştırması Formu"nu bilgisayar ortamında doldurarak, imzasız ve fotoğrafsız olarak personel@spk.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla iletmeleri, ayrıca 3 nüsha olarak fotoğraflı ve ıslak imzalı şekilde en geç 09/06/2017 tarihi mesai bitimine kadar Kurulumuz Ankara Merkez adresine elden teslim etmeleri veya posta/kargo yoluyla Kurulumuza ulaştırmaları gerekmektedir.

Sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca duyurulacaktır.