6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu yatırım hizmet ve faaliyetlerinin kurumsal bir yapıda, geniş bir perspektifte sunulmasına yönelik olarak, yatırım hizmetlerini ve bu hizmetleri sunacak kuruluşlara yeni bir bakış açısı getirmiştir.

Bu kapsamda aracı kurum ve bankaların sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ, 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Yatırım Hizmetleri Tebliği çerçevesinde aracı kurum ve bankalardan oluşan yatırım kuruluşları tarafından mevcut faaliyet izinlerinin yeni mevzuat çerçevesinde yenilenmesi veya yeni bir yatırım hizmet veya faaliyet izni için yapılacak başvurularda kullanılacak başvuru formu ve ilgili belgeler ekte yer almaktadır.

Yatırım kuruluşlarının en geç 30.06.2015 tarihine kadar Kurul’a başvurması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 


Başvuru formu ve ilgili belgeleri indirmek için tıklayın.