Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber
Aracı kurum ve bankaların sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Yatırım Hizmetleri Tebliği) ile III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliği) 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Tebliğlerin uygulanmasına yönelik olarak hazırlanan “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber” (Rehber) Kurul’un i-SPK.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilmiştir.
Bu defa Rehber’e ilave edilecek hususlar Kurul’un İ-SPK.37.2 (23.09.2014 tarih ve 28/953 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilmiş olup, Rehber  bu doğrultuda güncellenmiştir.
Rehber’e İlave Edilen Önemli Hususlar
Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları Tebliğlerinin uygulanmasına yönelik esasların belirlendiği Rehber’e Kurul’un İ-SPK.37.2 (23.09.2014 tarih ve 28/953 s.k.) sayılı İlke Kararı ile ilave edilen konular genel itibarıyla aşağıdaki gibidir:
  • Portföy aracılığı ve risk yönetim birimlerinin işleyişine ilişkin esaslar belirlenmiştir. 
  • İç denetim sistemi kapsamında iş akış prosedürü oluşturulması gereken başlıklar ile portföy aracılığı faaliyetinde teftiş sisteminin işleyişine ilişkin esaslar belirlenmiş olup, türev araçlar üzerinde portföy aracılığı faaliyetinde bulunacak aracı kurumlara iç kontrol elemanı istihdam etme zorunluluğu getirilmiştir.
  • Portföy aracılığı faaliyetinde bulunacak ve/veya genel saklama hizmeti sunacak yatırım kuruluşlarının bilgi işlem altyapılarında aranacak ilkeler belirlenmiştir.
  • İşlem ve portföy aracılığı faaliyetleri sırasında işlemlere ilişkin risklerin müşteri bazında izlenmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir.
  • Alım satım aracılığı faaliyeti kapsamında hangi faaliyetin (emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı) yürütülmesi öngörülüyorsa onunla ilgili faaliyet şartlarının sağlanmasının yeterli olduğu kabul edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.