Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü İle Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Repo ve Ters Repo Tebliği), 12.05.2012 tarihli ve 28290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İMKB Tahvil ve Bono Piyasası bünyesinde, mevcut Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı işlevselliğine sahip, ancak teminat olarak hisse senedinin kullanılacağı "Hisse Tercihli Repo Pazarı" açılması planlanmakta olup, söz konusu pazarın amacı, organize piyasa içerisinde, tercih edilen hisse senetleri üzerinde repo ters repo yapılmasına, bu sayede edinilen hisse senetlerinin kesin alım satıma konu edilmesine ve sonrasında bu hisse senetlerinin alıcıya teslimine olanak vermektir. Bu kapsamda, Hisse Tercihli Repo Pazarının sorunsuz bir şekilde faaliyete geçmesi ve etkin bir şekilde işlemesi amacıyla, Tebliğ değişikliğiyle İMKB’de işlem gören hisse senetlerinin de işlem konusu kıymetler arasında sayılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Bunun yanı sıra, İMKB Tahvil ve Bono Piyasası bünyesinde yer alan Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı ile Hisse Tercihli Repo Pazarı'nın işleyişine uygun şekilde, bu pazarlar bünyesinde yapılacak repo ters repo işlemlerine konu menkul kıymetler için Tebliğ'de yer alan depo koşulunun aranmayacağına ilişkin bir değişiklik yapılmıştır. Bu sayede, söz konusu pazarlarda taraflar repo işlemlerini belirledikleri menkul kıymetler üzerinde yapabilecek, işlem sonrasında da bu menkul kıymetlere bloke konulmayarak alıcı tarafından repo vadesi boyunca kesin alım satım, açığa satış ve ödünç işlemlerine konu edilebilecektir.

Öte yandan, kambiyo yetkisi bulunan bankalar ve aracı kurumların müşterileri ile yabancı para cinsinden repo işlemi yapabilecekleri düşünülerek, Hazine tarafından ihraç edilen dış borçlanma araçlarının (Eurobond) da repo ters repo işlemlerine konu edilebilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, repo ve ters repo işlemlerine konu olabilecek menkul kıymetlerin çeşitlendirilmesi amacıyla Hazine tarafından ihraç edilen gelire endeksli senetler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihraç edilen likidite senetleri ve kira sertifikaları da işlem konusu menkul kıymetler olarak tanımlanmıştır.

Son olarak, DİBS'lerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. bünyesinde kaydileştirilmesi projesi ve repo ve ters repo işlemlerinin kaydi sisteme entegrasyonu konusunda yapılan çalışmalar çerçevesinde, repo ve ters repo işlemlerinin hak sahibi hesaplarında, diğer bir deyişle müşteri ismine izlenmeksizin İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. sisteminde üye bazındaki hesaplarda izlenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Repo ve Ters Repo Tebliğinde gerçekleştirilen değişikliklerin muhtemel etkileri değerlendirildiğinde; İMKB repo ve ters repo piyasasında likidite, işlem hacmi ve işlem çeşitliliğinin artması ve üyelerin likidite/risk yönetimlerinde Tebliğ’de öngörülen yeni finansal teknikleri kullanmaya yönelmesi beklenmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.