Kurulumuzun 30 Temmuz 2010 tarihli toplantısında işlem yasağı uygulama kuralları da değiştirilmiş ve bugüne kadar haklarında işlem yasağı getirilen tüm gerçek ve tüzel kişilerin (153 kişi) işlem yasaklarının 1 Ekim 2010 tarihi itibariyle kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu kararın alınmasında Kurulumuzca piyasaların gerçek zamanlı takibi yapılarak piyasa bozucu işlem ve faaliyetlerin oluşum aşamasında engellenmesi ve İMKB Hisse Senedi Piyasasının işleyiş esaslarına getirilen ve getirilecek yeni düzenlemeler ile işlem kuralları açısından piyasanın manipülatif işlemleri en aza indirecek şekilde yapılanacağı göz önünde bulundurulmuştur.

Yeni kurallar çerçevesinde;

  • İlk defa işlem yasağına konu fiili işleyenlere 6 ay süreyle işlem yasağı tedbiri uygulanabilecektir. Eski uygulamada, bu süre 2 yıl olarak benimsenmişti.
  • İkinci defa işlem yasağına konu fiilin işlenmesi durumunda, işlem yasağı süresi 2 yıl olarak uygulanabilecektir.
  • 6 ay ve 2 yıllık işlem yasağı tedbirleri "geçici işlem yasağı" olarak tanımlanmaktadır.
  • Üçüncü defa işlem yasağına konu olan fiilin işlenmesi durumunda ise, "sürekli işlem yasağı" olarak tanımlanan 5 yıllık tedbir uygulanabilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından piyasa gözetimi üzerine yapılmış ve yapılması planlanan çalışmaların devreye girmesi ile birlikte, gözetim ve denetim yönünden 1 Ekim 2010 itibarıyla Türk sermaye piyasalarında yeni bir dönem başlayacaktır.

Yeni dönemde işlem yasağı uygulamalarında 30 Temmuz 2010 öncesindeki işlem yasağı verileri geçerli olmayacaktır. Ayrıca, 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, işlem yasakları kaldırılan kişilerin işlem yasağına konu olan paylarının yasaklı pay statüleri de kaldırılmaktadır.

Ancak, işlem yasağı kaldırılan kişiler aleyhine Kurulumuzca açılmış davalar, bir tedbir olan işlem yasağı uygulamasından bağımsızdır ve Kurulumuzun bu davalarla ilgili uygulamalarında bir değişiklik olmamıştır.

Kamuoyuna duyurulur.