Kurulumuzun fonksiyonel olarak muadili olan Amerika Birleşik Devletleri'nin Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) ile Kurulumuz arasında İstanbul'da 26-28 Ekim 2009 tarihlerinde "Çalkantılı Dönemlerde Piyasayı Koruma: Menkul Kıymet Düzenleyici Kuruluşlarının Gözetim, İnceleme ve Denetimi" başlıklı ortak bir uluslararası eğitim programı düzenlenecektir.

SEC-SPK ortaklığı ile bu yıl ikincisi yapılacak eğitim programı, Kurulumuzun güncel finansal konuları uluslararası perspektiften ele alma ve güncel bilgileri ülkemiz finansal piyasalarında çalışanlara Türkiye'de doğrudan sunma yönündeki hizmetlerinden biridir. Kurulumuzca SEC ile ortaklaşa organize edilen bu programlar, aynı zamanda Türk finansal piyasalarının bölgede ve dünyada saygınlığının vurgulanması açısından da önemlidir. Geçen yıl ilki düzenlenen SEC-SPK programına yaklaşık 30 ülkeden 300 dolayında sermaye piyasası mensubu katılmış olup, görülen yararları ve hem ülkemizden katılımcıların hem de yabancı katılımcıların memnuniyetleri de dikkate alınarak bu tür programların düzenli olarak Türkiye'de her yıl yapılmasına karar verilmiş ve bu konuda SEC yetkilileri ile mutabakata varılmıştır.

Bu yılki programın içeriği, Türk sermaye piyasasının kurum ve kuruluşlarının görüş ve önerileri de dikkate alınarak Kurulumuz ve SEC yetkilileri ile ortaklaşa belirlenmiştir. Piyasa krizlerinin nedenleri, içeriden öğrenenlerin ticareti, aracıların denetimi, serbest fonlar (hedge funds) ve yatırım danışmanların denetimi, piyasa manipülasyonu, yakın zamanda ABD'de ve dünyada geniş yer alan Madoff Skandalı gibi piramit finansman suçlarına yönelik gerçek ve güncel olaylar ile yine sıklıkla gündeme gelen kredi derecelendirme bu yılki programın temel konuları olacaktır. Konular arasında yer alan sermaye piyasalarında gözetim, hem ülkemiz hem de diğer ülkeler için önemli bir gündem maddesidir. Kurulumuzun gözetim sistemini yeniden yapılandırması konusundaki çalışmalarını da destekleyeceği düşüncesi ile gözetim konusu bu yıl programda ele alınacak konular arasına eklenmiştir.

Söz konusu eğitim programının detaylarına Kurulumuzun İngilizce internet sayfası olan www.cmb.gov.tr adresinden (Maintaining Market Integrity in Turbulent Times: Surveillance, Inspection and Enforcement for Securities Regulators) ulaşmak mümkündür. Program akademisyen, yönetici, uzman, müfettiş, denetçi, araştırmacı, finansal basın ve medya mensupları dahil sermaye piyasası ile her düzeyde ilgilenenlere yönelik olarak dizayn edilmiştir.

Kurulumuz, Avrupa Birliği projeksiyonu içerisinde Avrupa Birliği uygulama ve düzenlemelerini yakından takip ederken aynı zamanda, dünyanın en büyük sermaye piyasası olan Amerika'nın sermaye piyasası uygulama ve düzenlemelerini yakından takip etmektedir. Bu yöndeki çalışmalarımız, Türk sermaye piyasasının her alanında ve her konusunda devam etmektedir. Bu çalışmalarımızın temelinde, bir taraftan kendi piyasa gerçeklerimize göre kendi stratejimizi belirlerken öte yandan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ülkemiz için yararlı olabilecek tecrübelerini kendi tecrübelerimizle birleştirerek sermaye piyasası alanında dünya çapında yeni bir marka oluşturma düşüncesi yatmaktadır. Bu stratejimize yönelik yeni çalışmalarımızdan biri de Türk sermaye piyasasının gözetim sistemini baştan sona yenilemek, aktif ve etkin gözetim ile önleyici denetimi kullanarak sermaye piyasasında mümkün olan en yüksek güveni sağlamaya yönelik çalışmamızdır.

Tüm bu çalışmalarımızın ülkemiz finansal piyasalarının ve netice olarak ülkemiz ekonomisinin potansiyel gücünü ortaya koymasına önemli katkıları olacağı kuşkusuzdur.

Bu çerçevede, katılımcı sayısı sınırlı olmakla birlikte, akademisyenleri, piyasa temsilcilerini, basın ve medya mensuplarını Kurulumuz ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) tarafından İstanbul'da 26-28 Ekim 2009 tarihlerinde ortaklaşa düzenlenecek olan "Çalkantılı Dönemlerde Piyasayı Koruma: Menkul Kıymet Düzenleyici Kuruluşlarının Gözetim, İnceleme ve Denetimi" başlıklı programa katılmaya davet ediyorum.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Vedat AKGİRAY
Kurul Başkanı