Kurulumuzun fonksiyonel olarak muadili olan Amerika Birleşik Devletleri'nin Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) ile Kurulumuz arasında İstanbul'da 26-28 Ekim 2009 tarihlerinde yapılacak "Çalkantılı Dönemlerde Piyasayı Koruma: Menkul Kıymet Düzenleyici Kuruluşlarının Gözetim, İnceleme ve Denetimi" başlıklı ortak uluslararası eğitim programı hakkında Kurulumuza yöneltilen sorular nedeniyle ek açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Konuya ilişkin Kurulumuz açıklamaları şöyledir:

 • Konuya ilişkin olarak Kurul Başkanı Sayın Vedat AKGİRAY'ın 02/09/2009 tarihli basın açıklaması Kurulumuzun internet sayfasında yer almaktadır.
 • Programa katılım ücretsizdir.
 • Program dili İngilizce olmakla birlikte, İngilizce'den Türkçe'ye simültane çeviri yapılacaktır.
 • Programa katılmak isteyenler, ad, soyadı, çalıştığı kurum, telefon bilgileri ile İngilizce olarak unvanlarını (örneğin, "assistant director") kendi e-posta adreslerinden aşağıdaki e-posta adreslerine (birlikte) göndermeleri gerekmektedir:
  ethem.sancak@spk.gov.tr (Ethem SANCAK, Program Koordinatörü)
  hasan.seyman@spk.gov.tr (Hasan SEYMAN)
 • Faks yoluyla da başvuru yapmak mümkündür. Faks göndermek yoluyla kayıt yaptırmak isteyenler için SPK faks numarası: 212-334 56 00.
 • Programa katılmak için başvuranlara telefon, e-posta ya da faks yoluyla teyit bilgisi verilecektir.
 • Programa yurt içinden katılmak için son başvuru tarihi 02/10/2009'dur.
 • Program için kabul edilebilecek kişi sayısı sınırlıdır. Bu nedenle, erken başvuranlar öncelik hakkına sahiptir.
 • Program ile ilgili detaylar şu adreste yer almaktadır: www.cmb.gov.tr/filesys/surveillance/
 • Programa tümüyle katılanlara programa katıldıklarını gösteren ve SPK ile SEC yetkililerinin imzasını taşıyan bir sertifika verilecektir.
 • Program İMKB binasında yapılacak olup, kapasitenin yeterli olması durumunda İMKB'de ücreti katılımcıya ait olmak üzere öğlen yemeği verilebilecektir.
 • Programla ilgili sunumlar, İngilizce olarak programa kayıt sırasında dağıtılacaktır.
 • Konu ile ilgili olarak bilgi alınabilecek kişiler:
   
  Ethem SANCAK, Program Koordinatörü, Başuzman
  E-posta :ethem.sancak@spk.gov.tr
  Tel :+90 212 334 55 41
  Faks :+90 212 334 56 00
   
  Hasan SEYMAN, Uzman
  E-posta :hasan.seyman@spk.gov.tr
  Tel :+90 212 334 55 89
  Faks :+90 212 334 56 00