10/04/2009 tarihli Star Gazetesi'nde "Manipülatörü Teknik Hata Kurtardı" başlığı ile yer alan haber ve bu haberde yer alan hukuki dayanaktan yoksun değerlendirmeler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.

Kurulumuzun 02/04/2009 tarihli Basın Açıklaması'nda da belirtildiği üzere Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 220'nci maddesi çerçevesinde yürütülen hazırlık soruşturmasına Kurulumuz Uzmanları da teknik destek sağlamıştır. Söz konusu soruşturmanın asıl konusunu Türk Ceza Kanunu'nun 220'nci maddesinde tanımlanan "suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu" oluşturmaktadır. Türk Ceza Kanunu kapsamında yer alan suçlara ilişkin olarak araştırma ve soruşturma yapılması Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca suçun işlendiğini öğrenen ilgili Cumhuriyet Savcısı'nın yetki ve görevi kapsamında bulunmaktadır.

Bu çerçevede Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talepleri kapsamında söz konusu soruşturmaya teknik destek sağlayan Kurulumuz Uzmanlarının usul hatası yaptığına dair Kurulumuz tarafından yapılan bir tespit veya değerlendirme olmadığı gibi Kurul Uzmanları hakkında bu yönde bir inceleme ya da soruşturma yapıldığı yönündeki ifadeler de tamamen hayal ürünüdür.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini teminen saygıyla duyurulur.