Bilindiği üzere, Kurulumuzun Seri: V, No: 65 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ"inin 15 inci maddesinde halka arz işlemlerinde aracılık hizmeti veren aracı kuruluşların işlem süresince halka arza konu hisse senedi ile ilgili kredili işlem yapmaları yasaklanmış olup söz konusu engellemede yüklenim ve en iyi gayret aracılığı arasında herhangi bir farklılaşma oluşturulmamıştır.

Önümüzdeki günlerde artması beklenen halka arz süreçlerine tasarruf sahiplerinin etkin ve yaygın bir şekilde katılımının kolaylaştırılması ve halka arz işlemlerinde en iyi gayret aracılığı ve/veya gişe hizmeti sunan aracı kuruluşlar ile halka arz konsorsiyumunda yer almayan aracı kuruluşlar arasında ortaya çıkan eşitsizliğin ortadan kaldırılması amacıyla, sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışı sırasında halka arz edilen hisse senetleri için yatırımcılara kredi kullandırılmaması uygulamasına ilişkin olarak Seri: V, No: 65 sayılı Tebliğ'in 15 inci maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik neticesinde, halka arz süresince menkul kıymetlerle ilgili kredili işlem yapma yasağının kapsamı sadece halka arz yoluyla satışta aracılık faaliyetini, aracılık yüklenimi şeklinde gerçekleştiren aracı kurumları kapsayacak şekilde daraltılmıştır.

Yapılan değişiklik ile sermaye piyasalarında önümüzdeki günlerde artması beklenen menkul kıymetlerin halk arzları sırasında eşitsizliğin ortadan kaldırılmasına, halka arzlara katılımın arttırılmasına ve İstanbul'un değer yaratan ve rekabetçi bir finans merkezi olması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara katkıda bulunulacağı düşünülmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.